openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From a..@apache.org
Subject svn commit: r1579184 [8/33] - in /openoffice/branches/alg_writerframes: ./ ext_sources/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/es/ extras/l10n/source/eu/ extras/l10n/source/hi/ extras/l10n/source/kk/ extras/l10n/source/lt/ extras/l10n/source/nb/ ext...
Date Wed, 19 Mar 2014 10:15:07 GMT
Modified: openoffice/branches/alg_writerframes/extras/l10n/source/nb/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/alg_writerframes/extras/l10n/source/nb/localize.sdf?rev=1579184&r1=1579183&r2=1579184&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/alg_writerframes/extras/l10n/source/nb/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/alg_writerframes/extras/l10n/source/nb/localize.sdf Wed Mar 19 10:14:42
2014
@@ -20688,7 +20688,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0115
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	par_id3149691	8			0	nb	\<ahelp
hid=\"SW:RADIOBUTTON:DLG_MAILMERGE:RB_ALL\"\>Behandler alle postene i databasen.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	hd_id3155186	9			0	nb	Utvalgte poster
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	par_id3149483	10			0	nb	\<ahelp
hid=\"SW:RADIOBUTTON:DLG_MAILMERGE:RB_MARKED\"\>Behandler bare de valgte postene i databasen.
Dette er bare mulig hvis du allerede har valgt de ønskede postene i databasen.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	hd_id3149819	23			0	nb	From				20130618
17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	hd_id3149819	23			0	nb	Fra				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	par_id3149104	24			0	nb	\<ahelp
hid=\"SW:RADIOBUTTON:DLG_MAILMERGE:RB_FROM\"\>Velg hvilke poster du vil ha med i brevflettingen.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	hd_id3151260	11			0	nb	Fra:				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\01150000.xhp	0	help	par_id3149034	12			0	nb	\<ahelp
hid=\"SW:NUMERICFIELD:DLG_MAILMERGE:NF_FROM\"\>Angir nummeret på den første posten
som skal skrives ut.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
@@ -20856,7 +20856,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0211
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN107AF				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Bruk denne knappen til å bla gjennom OLE-objekter.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN107C6				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Bruk denne knappen til å bla gjennom overskrifter.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN107DD				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Bruk denne knappen til å bla gjennom sider.\</ahelp\>	
		20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN107F4				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Select this icon to browse through comments.\</ahelp\>			
20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN107F4				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Velg dette ikonet for å bla gjennom kommentarer.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN1080B				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Plasserer skrivemerket ved det forrige objektet av den valgte typen.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN10829				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Bruk denne knappen til å bla gjennom bolker.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02110100.xhp	0	help	par_idN10840				0	nb	\<ahelp hid=\".\"
visibility=\"hidden\"\>Bruk denne knappen til å bla gjennom utvalg.\</ahelp\>
			20130618 17:22:18
@@ -20972,13 +20972,13 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0214
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3149556	24			0	nb	Forskyvning
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3145256	25			0	nb	Viser forskyvningen
for den valgte felttypen, for eksempel for feltet «Neste side», «Sidetall» eller
«Forrige side». Du kan angi en ny verdi for forskyvning, som vil bli lagt til sidetallet
som vises. 				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id5081637				0	nb	Hvis du vil
endre det faktiske sidetallet, men ikke sidetallet som vises, må du ikke bruke verdien
\<emph\>Forskyvning\</emph\> til dette. Du bør heller endre sidetall slik det
beskrives i veiledningen om \<link href=\"text/swriter/guide/pagenumbers.xhp\" name=\"Page
Numbers\"\>\<emph\>Sidetall\</emph\>\</link\>.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3145269	22			0	nb	Level				20130618
17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3145269	22			0	nb	Nivå		
	20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3150559	23			0	nb	Endre de
angitte verdiene og disposisjonsnivåene for felttypen «Kapittel».				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3147744	14			0	nb	Navn				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3149834	15			0	nb	Viser navnet
til en feltvariabel. Du kan skrive inn et nytt navn hvis du vil.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3148844	20			0	nb	Verdi				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3148857	21			0	nb	Viser den
gjeldende verdien til en feltvariabel. Du kan skrive inn en ny verdi hvis du vil.				20130618
17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3153306	16			0	nb	Condition
			20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3153306	16			0	nb	Betingelse
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3156124	17			0	nb	Viser vilkår
som må være oppfylt for at feltet skal være slått på. Du kan skrive inn et
nytt \<link href=\"text/swriter/01/04090200.xhp\" name=\"condition\"\>vilkår\</link\>
hvis du vil.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3156103	26			0	nb	Og så,
Ellers				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3155073	27			0	nb	Endre feltinnholdet
som vises, slik at det er avhengig av om vilkår som er angitt for feltet, er oppfylt eller
ikke.				20130618 17:22:18
@@ -20996,11 +20996,11 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0214
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3150671	64			0	nb	Velg en registrert
database som du vil sette inn det valgte feltet fra. Du kan også endre tabellen eller spørringen
som det valgte feltet viser til.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3154025	38			0	nb	Datapostnummer
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3154039	39			0	nb	Viser databasepostnummeret
som settes inn når vilkåret som er angitt for felttypen «Vilkårlig post», er
oppfylt.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3149960	47			0	nb	Left Arrow
			20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3149960	47			0	nb	Pil mot venstre
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3149602	49			0	nb	\<ahelp
hid=\"HID_DLG_FLDEDT_PREV\"\>GÃ¥r til det forrige feltet av samme type i dokumentet.\</ahelp\>
Denne knappen er bare slått på når et dokument inneholder mer enn ett felt av samme
type.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3155341				0	nb	\<image
id=\"img_id3155348\" src=\"res/sc10618.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt
id=\"alt_id3155348\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3148728	48			0	nb	Forrige felt
			20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3155541	50			0	nb	Right Arrow
			20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	hd_id3155541	50			0	nb	Pil mot høyre
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3146846	52			0	nb	\<ahelp
hid=\"HID_DLG_FLDEDT_NEXT\"\>GÃ¥r til det neste feltet av samme type i dokumentet.\</ahelp\>
Denne knappen er bare slått på når et dokument inneholder mer enn ett felt av samme
type.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3145117				0	nb	\<image
id=\"img_id3149575\" src=\"res/sc10617.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt
id=\"alt_id3149575\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02140000.xhp	0	help	par_id3146891	51			0	nb	Neste felt
			20130618 17:22:18
@@ -21014,7 +21014,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0215
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	hd_id3150685	5			0	nb	Automatisk
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	hd_id3155858	7			0	nb	Tegn				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	hd_id3150113	14			0	nb	...				20130618
17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	par_id3149849	19			0	nb	To change
the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose \<emph\>Format
- Character\</emph\>. You can press \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline
select=\"MAC\"\>Command+T\</caseinline\>\<defaultinline\>F11\</defaultinline\>\</switchinline\>
to open the \<emph\>Styles and Formatting\</emph\> window and modify the footnote
or endnote paragraph style.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	par_id3149849	19			0	nb	Om du vil
endre formatet på et notat, eller på teksten i en fotnote eller sluttnote, markerer
du teksten og velger \<emph\>Format – Tegn\</emph\>. Du kan også trykke
på \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Kommando+T\</caseinline\>\<defaultinline\>F11\</defaultinline\>\</switchinline\>
for å åpne vinduet \<emph\>Stiler og formatering \</emph\> og endre i oppføringen
for fotnote- eller slutttnotestil.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	hd_id3153296	15			0	nb	Type				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	par_id3153308	20			0	nb	Velg typen
note du vil sette inn, det vil si fotnote eller sluttnote. En fotnote settes inn nederst på
den gjeldende siden, mens en sluttnote blir satt inn nederst på siste side i dokumentet.
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\02150000.xhp	0	help	hd_id3156130	16			0	nb	Fotnote		
	20130618 17:22:18
@@ -27891,12 +27891,12 @@ helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sa
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3159267	136			0	nb	Sub
Sample1				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3155335	163			0	nb	BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3163808	137			0	nb	oDialog1
= LoadDialog("Standard", "Dialog1")				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3145232	138			0	nb	REM
get dialog model				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3145232	138			0	nb	REM
hent mal for dialogvindu				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3146316	139			0	nb	oDialog1Model
= oDialog1.Model				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3154021	140			0	nb	REM
display text of Label1				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3154021	140			0	nb	REM
vis teksten til Label1				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3150301	141			0	nb	oLabel1
= oDialog1.GetControl("Label1")				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3152584	142			0	nb	MsgBox
oLabel1.Text				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3151277	143			0	nb	REM
set new text for control Label1				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3151277	143			0	nb	REM
angi ny tekst for kontrollelement Etikett1				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3154119	144			0	nb	oEtikett1.Text
= "Nye filer"				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3155115	145			0	nb	REM
display model properties for the control CheckBox1				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3166426	146			0	nb	oCheckBox1Model
= oDialog1Model.CheckBox1				20130618 17:22:18
@@ -27912,7 +27912,7 @@ helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sa
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3150201	156			0	nb	REM
utfør dialog				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3154485	157			0	nb	oDialog1.Execute()
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3146115	158			0	nb	End
Sub				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	hd_id3145387	55			0	nb	Add an
Entry to a ListBox				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	hd_id3145387	55			0	nb	Legg
til en oppføring i en listeboks				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3155088	122			0	nb	Sub
AddEntry				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3154528	164			0	nb	BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\sbasic\guide\sample_code.xhp	0	help	par_id3159222	159			0	nb	oDialog1
= LoadDialog("Standard", "Dialog1")				20130618 17:22:18
@@ -38464,7 +38464,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\00\000004
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154574	23			0	nb	\<variable
id=\"dntezd\"\>Choose \<emph\>Data - Subtotals - 1st, 2nd, 3rd Group\</emph\>
tabs\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3151277	24			0	nb	\<variable
id=\"dntopi\"\>Choose \<emph\>Data - Subtotals - Options\</emph\> tab\</variable\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3145133	25			0	nb	\<variable
id=\"datengueltig\"\>Velg \<emph\>Data → Gyldighet\</emph\>\</variable\>
			20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3152992	26			0	nb	\<variable
id=\"datengueltigwerte\"\>Menu \<emph\>Data - Validity - Criteria\</emph\>
tab\</variable\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3152992	26			0	nb	\<variable
id=\"datengueltigwerte\"\>Menu \<emph\>Data → Gyldighet → Kriterier\</emph\>\</variable\>
			20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3150367	27			0	nb	\<variable
id=\"datengueltigeingabe\"\>Choose \<emph\>Data - Validity - Input Help\</emph\>
tab\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3154486	28			0	nb	\<variable
id=\"datengueltigfehler\"\>Choose \<emph\>Data - Validity - Error Alert\</emph\>
tab\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\00\00000412.xhp	0	help	par_id3146978	29			0	nb	\<variable
id=\"dnmfo\"\>Velg \<emph\>Data → Flere operasjoner\</emph\>\</variable\>
			20130618 17:22:18Mime
View raw message