openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r894991 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/tr/download/index.html
Date Tue, 21 Jan 2014 17:40:34 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jan 21 17:40:34 2014
New Revision: 894991

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 21 17:40:34 2014
@@ -1 +1 @@
-1560027
+1560111

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 21 17:40:34 2014
@@ -1 +1 @@
-1560027
+1560111

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/download/index.html Tue Jan 21 17:40:34 2014
@@ -73,11 +73,13 @@
    // Download directly from a mirror with displayed platform and language.
    document.write( "<div class=\"first button green\" id=\"optionitem1\" onclick=\"openItem('optionitem1','"
    + LINK + "');" + "return false;\">" );
-   document.write( "<h2><a href='" + LINK + "' title='Sürüm " + VERSION
+ " - Aşama " + MILESTONE
-   + " - Yapım ID " + BUILD + " - SVN " + SVN_REV + "'>Apache OpenOffice " + VERSION
+ " Sürümünü İndirin</a></h2>"
-   + "<p><a href='" + LINK + "' title='Sürüm " + VERSION + " - Aşama
" + MILESTONE + " - Yapım ID " + BUILD
-   + " - SVN " + SVN_REV + "'>En son sürüm için buraya tıklayın:<br
/>"
-   + "<b>" + UI_PLATFORM + "</b> ve <b>" + LANG_ARRAY[ 2 ] + "</b>
için (~" + FILESIZE + " MBayt)</a></p>" );
+   document.write( "<h2><a href='" + LINK + "' title='Sürüm " + VERSION
+ " | Aşama " + MILESTONE
+   + " | Yapım ID " + BUILD + " | SVN " + SVN_REV + " | Tarih " + DATE + "'>"
+	 + "Apache OpenOffice " + VERSION + " Sürümünü İndirin</a></h2>"
+   + "<p><a href='" + LINK + "' title='Sürüm " + VERSION + " | Aşama
" + MILESTONE + " | Yapım ID " + BUILD
+   + " | SVN " + SVN_REV + " | Tarih " + DATE + "'>En son sürüm için buraya
tıklayın:<br />"
+   + "<b>" + UI_PLATFORM + "</b> ve <b>" + LANG_ARRAY[ 2 ] + "</b>
için | ~" + FILESIZE + " MBayt | Yayımlanma: "
+   + DATE + "<br /></a></p>" );
   } else {
    // OS and/or package manager was not recognized, therefore use "other.html" as download
link.
    document.write( "<div class=\"first button green\" id=\"optionitem1\" onclick=\"openItem('optionitem1','"
@@ -113,9 +115,9 @@
  }
  document.write( "<a href='https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0.1+Release+Notes'"
  + "title='Neler yeni, Apache OpenOffice " + VERSION + " içinde neler geliştirildi?'>Yayın
Notları</a> | <br />"
-				 + "<a href='/download/other.html' title='Tüm platformları, dilleri, dil paketlerini
indirerek alın'>"
+ + "<a href='/download/other.html' title='Tüm platformları, dilleri, dil paketlerini
indirerek alın'>"
  + "<b>Tüm platformları, dilleri, dil paketlerini alın</b></a>
| "
-				 + "<a href='/download/other.html#source' title='Kaynak kodunu ve SDK'yı indirerek
alın'>"
+ + "<a href='/download/other.html#source' title='Kaynak kodunu ve SDK'yı indirerek
alın'>"
  + "Kaynak kodu ve SDK</a> | <br />"
  + "<a href='/porting/index.html'"
  + "title='Taşınabilir USB sürümler ve üçüncü parti noktalar için
paketlenmiş Apache OpenOffice yazılımını alın'>"
@@ -352,9 +354,9 @@
  <h2>Ä°lave Bilgiler</h2>
  <ul>
   <li><a href="/license.html"
-  title="Apache OpenOffice Lisansı">Lisans</a></li>
+  title="Apache OpenOffice Lisansı"><b>Lisans</b></a></li>
   <li><a href="/download/other.html#source"
-  title="Geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için: Apache OpenOffice'i
sıfırdan yaratmak için kaynağı alın.">Kaynak</a>
+  title="Geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için: Apache OpenOffice'i
sıfırdan yaratmak için kaynağı alın."><b>Kaynak</b></a>
   <li><a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/Building_Guide_AOO"
   title="Geliştiriciler ve ileri düzey kullanıcılar için: Apache OpenOffice'i
sıfırdan yaratmak için nasıl yapılır rehberi.">Yapım Rehberi</a></li>
   <li><a href="/stats/index.html"
@@ -364,7 +366,7 @@
  <h3>Belgeler</h3>
  <ul>
   <li><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Releases"
-  title="Ne zaman yeni yayınlar planlanır?">Şu Anki Yayın Zamanlaması</a></li>
+  title="Ne zaman yeni yayınlar planlanır?">Yayın Zamanlaması</b></a></li>
   <li><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Product_Release"
   title="Ne zaman eski yayınlar planlanır?">Geçmişteki Yayın Zamanlaması</a></li>
   <li><a href="/development/releases/index.html"
@@ -375,15 +377,15 @@
   title="Tüm Apache OpenOffice uygulamalarında baştan sona bir tur atın">Ürün
Bilgisi</a></li>
   <li><a href="/dev_docs/source/sys_reqs_aoo40.html"
   title="Disk: ~300MB boş - Bellek: &gt;128MB - İşlemci: &gt;500MHz -
Ä°S: Win, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD...">
-  Sistem Gereksinimleri</a></li>
+  <b>Sistem Gereksinimleri</b></a></li>
 	 <li><a href="/common/instructions.html"
-  title="Windows, Linux ve Mac OS makinelerinde Apache OpenOffice yükleme talimatları">Yükleme
Kılavuzu</a> ve
+  title="Windows, Linux ve Mac OS makinelerinde Apache OpenOffice yükleme talimatları"><b>Yükleme
Kılavuzu</b></a> ve
   <a href="/documentation/index.html"
-  title="Her gün kullanım için kapsamlı kullanıcı kılavuzları">Kullanıcı
Kılavuzu</a></li>
+  title="Her gün kullanım için kapsamlı kullanıcı kılavuzları"><b>Kullanıcı
Kılavuzu</b></a></li>
   <li><a href="/development/releases/eol.html"
   title="Sona Erme durumuna ulaşan yayınlar hakkında bilgiler">Sona Erme Bilgisi</a></li>
   <li><a href="/tr/support/index.html"
-  title="Yukarıdaki bilgi sorunuzu yanıtlamadıysa: Ücretsiz ve ücretli destek!">Destek</a></li>
+  title="Yukarıdaki bilgi sorunuzu yanıtlamadıysa: Ücretsiz ve ücretli destek!"><b>Destek</b></a></li>
   <li><a href="/download/common/java.html"
   title="Neden Java kullanıldığını ve ne olduğunu açıklar">Java
ve Apache OpenOffice</a></li>
   <!--<li><a href="http://java.com/en/download/manual_v6.jsp"
@@ -393,11 +395,11 @@
  <h3>Ä°lave Kaynaklar</h3>
  <ul>
   <li><a href="http://extensions.openoffice.org/en/search?query=dictionaries"
-  title="Apache OpenOffice kurulumunuza ilave dil desteği ekleyin">Sözlükler</a></li>
+  title="Apache OpenOffice kurulumunuza ilave dil desteği ekleyin"><b>Sözlükler</b></a></li>
   <li><a href="http://templates.openoffice.org"
-  title="Apache OpenOffice ile avantaj yakalayın">Şablonlar</a></li>
+  title="Apache OpenOffice ile avantaj yakalayın"><b>Şablonlar</b></a></li>
   <li><a href="http://extensions.openoffice.org"
-  title="İlave ve bireysel işlevselliğin geniş bir yelpazesinden seçin">Uzantılar</a></li>
+  title="İlave ve bireysel işlevselliğin geniş bir yelpazesinden seçin"><b>Uzantılar</b></a></li>
   <li><a href="http://openoffice.apache.org/native-lang.html"
   title="Sık kullanılan dilinizde bilgi ve destek">Yerelleştirmeler</a></li>
   <li><a href="/sdk/index.html"Mime
View raw message