openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r894965 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/tr/index.html
Date Tue, 21 Jan 2014 14:18:28 GMT
Author: buildbot
Date: Tue Jan 21 14:18:28 2014
New Revision: 894965

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 21 14:18:28 2014
@@ -1 +1 @@
-1560021
+1560027

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Tue Jan 21 14:18:28 2014
@@ -1 +1 @@
-1560021
+1560027

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/tr/index.html Tue Jan 21 14:18:28 2014
@@ -76,7 +76,7 @@
   document.write( "<li>"
    + "<div class='action-download'>"
     + "<div class='action-text action-link'>"
-     + "<a href='/tr/download'><h2>OpenOffice " + VERSION + " sürümünü
indirmek istiyorum</h2>"
+     + "<a href='/tr/download'><h2>Apache OpenOffice " + VERSION + " sürümünü
indirmek istiyorum</h2>"
      + "<p>Apache OpenOffice'i ücretsiz indirin ya da almak için diğer
yolları bulun.</p></a>"
     + "</div>"
    + "</div>"
@@ -112,9 +112,9 @@
   <li>
    <div class="action-participate">
     <div class="action-text action-link">
-			<h2><a href="/tr/participate/">OpenOffice'e katılmak istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr/participate/">
-     Apache OpenOffice, dünyanın her yerinden insanların yardımıyla yapıldı.
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!</a></p>
+		 <a href="/tr/participate/"><h2>OpenOffice'e katılmak istiyorum</h2>
+     <p>
+     Apache OpenOffice, dünyanın her yerinden insanların yardımıyla yapıldı.
Katkıda bulunmak için çekinmeyin!</p></a>
     </div>
    </div>
   </li>
@@ -124,9 +124,9 @@
   <li>
   <div class="action-social">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/tr/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">OpenOffice
ile irtibatta kalmak istiyorum</a></h2>
-     <p><a href="/tr/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">
-     Duyuru listemiz, sosyal medya alanları ve blog aracılığıyla OpenOffice'in
ilerleyişini takip edin.</a></p>
+     <a href="/tr/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');"><h2>OpenOffice
ile irtibatta kalmak istiyorum</h2>
+     <p>
+     Duyuru listemiz, sosyal medya alanları ve blog aracılığıyla OpenOffice'in
ilerleyişini takip edin.</p></a>
       <div class="action-social-extra">
        <p>
         <span style="padding:0 5px;cursor: pointer; cursor: hand;" onclick="javascript:follow('ApacheBlog');"
@@ -202,7 +202,7 @@
  </div> 
 
  <div class="campaign">
-  <h2><a href="/tr/news/">Daha Fazla OpenOffice Haberleri...</a></h2>
+  <p><a href="/tr/news/">Daha Fazla OpenOffice Haberleri...</a></p>
  </div>
 
 <!--Mime
View raw message