openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From a..@apache.org
Subject svn commit: r1539657 [18/50] - in /openoffice/branches/alg/aw080: ./ ext_sources/ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/bg/ extras/l10n/source/cs/ extras/l10n/source/da/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/el/ extras/l10n/source/en-GB/ extra...
Date Thu, 07 Nov 2013 14:30:09 GMT
Modified: openoffice/branches/alg/aw080/extras/l10n/source/nl/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/alg/aw080/extras/l10n/source/nl/localize.sdf?rev=1539657&r1=1539656&r2=1539657&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/alg/aw080/extras/l10n/source/nl/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/alg/aw080/extras/l10n/source/nl/localize.sdf Thu Nov 7 14:29:41 2013
@@ -10859,7 +10859,7 @@ cui	source\options\optlingu.src	0	string
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SVXDLG_LNG_ED_NUM_PREBREAK	STR_NUM_POST_BREAK_DLG			31	nl	Tekens na afbreking				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optlingu.src	0	string	RID_SVXDLG_LNG_ED_NUM_PREBREAK	STR_NUM_MIN_WORDLEN_DLG			31	nl	Minimale woordlengte				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optlingu.src	0	modaldialog	RID_SVXDLG_LNG_ED_NUM_PREBREAK		HID_LNGDLG_NUM_PREBREAK		155	nl	Woordafbreking				20130618 17:22:18
-cui	source\options\optlingu.src	0	fixedline	RID_SFXPAGE_LINGU	FL_LINGUISTIC			248	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+cui	source\options\optlingu.src	0	fixedline	RID_SFXPAGE_LINGU	FL_LINGUISTIC			248	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optlingu.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_LINGU	FT_LINGU_MODULES			175	nl	Beschikbare taalmodules				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optlingu.src	0	pushbutton	RID_SFXPAGE_LINGU	PB_LINGU_MODULES_EDIT			50	nl	~Bewerken...				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optlingu.src	0	fixedtext	RID_SFXPAGE_LINGU	FT_LINGU_DICS			175	nl	Gebruikerswoordenlijsten				20130618 17:22:18
@@ -10928,7 +10928,7 @@ cui	source\options\optpath.src	0	string	
 cui	source\options\optpath.src	0	string	RID_SVXSTR_KEY_USERCONFIG_PATH				0	nl	Gebruikersconfiguratie				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optpath.src	0	string	RID_SVXSTR_KEY_USERDICTIONARY_DIR				0	nl	Gebruikerswoordenlijsten				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optpath.src	0	string	RID_SVXSTR_KEY_AUTOCORRECT_DIR				0	nl	AutoCorrectie				20130618 17:22:18
-cui	source\options\optpath.src	0	string	RID_SVXSTR_KEY_LINGUISTIC_DIR				0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+cui	source\options\optpath.src	0	string	RID_SVXSTR_KEY_LINGUISTIC_DIR				0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optsave.src	0	#define	TEXT_SAVEPAGE				0	nl	Opslaan				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optsave.src	0	fixedline	RID_SFXPAGE_SAVE	LB_LOAD			248	nl	Laden				20130618 17:22:18
 cui	source\options\optsave.src	0	checkbox	RID_SFXPAGE_SAVE	CB_LOAD_SETTINGS			236	nl	Gebruiker-specifieke instelingen samen met document laden				20130618 17:22:18
@@ -10992,7 +10992,7 @@ cui	source\options\securityoptions.src	0
 cui	source\options\treeopt.src	0	pushbutton	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE	PB_BACK			0	nl	~Vorige				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	string	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE	ST_LOAD_ERROR			0	nl	De geselecteerde module kon niet worden geladen.				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	1			0	nl	Dit dialoogvenster wordt gebruikt om algemene instellingen te definiëren bij het werken met %PRODUCTNAME. Voer uw persoonlijke gegevens, de standaarden die moeten worden gebruikt bij het opslaan van documenten en de paden naar belangrijke bestanden, in. Deze instellingen zullen automatisch worden opgeslagen en ook in latere sessies gebruikt worden.				20130618 17:22:18
-cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	2			0	nl	Hier maakt u instellingen die betrekking hebben op taal en linguïstiek voor uw werk met %PRODUCTNAME.				20130618 17:22:18
+cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	2			0	nl	Hier maakt u instellingen die betrekking hebben op taal en opmaak voor uw werk met %PRODUCTNAME.				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	3			0	nl	Hier configureert u %PRODUCTNAME voor het internet. U kunt zoekmachines definiëren of uw proxy-instellingen opslaan.				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	4			0	nl	Hier specificeert u verschillende instellingen voor tekstdocumenten. Deze instellingen bepalen hoe uw tekstdocumenten worden afgehandeld in %PRODUCTNAME en zijn geldig voor alle nieuwe %PRODUCTNAME Writer-documenten. U kunt ook een aantal instellingen definiëren voor het actieve tekstdocument indien u het nadien opslaat.				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE.STR_HELPTEXTS	5			0	nl	Hier definieert u de basisinstellingen voor %PRODUCTNAME-documenten in HTML-indeling. U beslist bijvoorbeeld welke inhoud moet worden weergegeven op het scherm of afgedrukt, hoe door de pagina's wordt gescrolld op het scherm, in welke kleur sleutelwoorden worden geaccentueerd in de brontekst en veel meer.				20130618 17:22:18
@@ -11022,7 +11022,7 @@ cui	source\options\treeopt.src	0	itemlis
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_GENERAL_OPTIONS	16			0	nl					20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	1			0	nl	Taalinstellingen				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	2			0	nl	Talen				20130618 17:22:18
-cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	3			0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	3			0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	4			0	nl	Zoeken in Japans				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	5			0	nl	Aziatische lay-out				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_LANGUAGE_OPTIONS	6			0	nl	Complexe tekstlay-out				20130618 17:22:18
@@ -11033,7 +11033,7 @@ cui	source\options\treeopt.src	0	itemlis
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	1			0	nl	%PRODUCTNAME Writer				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	2			0	nl	Algemeen				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	3			0	nl	Weergave				20130618 17:22:18
-cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	4			0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	4			0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	5			0	nl	Raster				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	6			0	nl	Standaardlettertypen (Westers)				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	7			0	nl	Standaardlettertypen (Aziatisch)				20130618 17:22:18
@@ -11046,7 +11046,7 @@ cui	source\options\treeopt.src	0	itemlis
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_EDITOPTIONS	14			0	nl	Standaardbrief E-mail				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	1			0	nl	%PRODUCTNAME Writer/Web				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	2			0	nl	Weergave				20130618 17:22:18
-cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	3			0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	3			0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	4			0	nl	Raster				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	5			0	nl	Afdrukken				20130618 17:22:18
 cui	source\options\treeopt.src	0	itemlist	RID_OFADLG_OPTIONS_TREE_PAGES.SID_SW_ONLINEOPTIONS	6			0	nl	Tabel				20130618 17:22:18
@@ -11394,7 +11394,7 @@ cui	source\dialogs\newtabledlg.src	0	mod
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedline	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FL_FILE_ENCRYPTION			165	nl	Wachtwoord voor versleuteling van bestanden				20130618 17:22:18
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FT_PASSWD_TO_OPEN			159	nl	~Voer wachtwoord in om te openen				20130618 17:22:18
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FT_REENTER_PASSWD_TO_OPEN			159	nl	Wachtwoord bevestigen				20130618 17:22:18
-cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FT_PASSWD_NOTE			159	nl	Opmerking: Nadat een wachtwoord is ingesteld, zal het document alleen daarmee openen 				20130618 17:22:18
+cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FT_PASSWD_NOTE			159	nl	Opmerking: Nadat een wachtwoord is ingesteld, zal het document alleen daarmee openen.\nZou u het wachtwoord verliezen is er geen manier om het document te herstellen.\nOnthoud ook dat het wachtwoord hoofdlettergevoelig is.				20130618 17:22:18
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedline	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FL_FILE_SHARING_OPTIONS			165	nl	Wachtwoord voor delen van bestanden				20130618 17:22:18
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	checkbox	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	CB_OPEN_READONLY	HID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY_FILE_READONLY		159	nl	Bestand openen als alleen-lezen				20130618 17:22:18
 cui	source\dialogs\passwdomdlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_PASSWORD_TO_OPEN_MODIFY	FT_PASSWD_TO_MODIFY			159	nl	Voer wachtwoord in om bewerken toe te staan				20130618 17:22:18
@@ -18623,7 +18623,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\c
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	tit				0	nl	Woorden uit een gebruikerswoordenlijst verwijderen				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	bm_id3147688				0	nl	\<bookmark_value\>gebruikerswoordenlijsten; woorden verwijderen uit\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>aangepaste woordenlijsten; woorden verwijderen uit\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>verwijderen;woorden uit gebruikerswoordenlijsten\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	hd_id3147688	13			0	nl	\<variable id=\"delete_from_dict\"\>\<link href=\"text/swriter/guide/delete_from_dict.xhp\" name=\"Woorden uit een gebruikerswoordenlijst verwijderen\"\>Woorden uit een gebruikerswoordenlijst verwijderen\</link\>\</variable\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	par_id3153417	14			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Linguïstiek\</emph\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	par_id3153417	14			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Opmaakhulp\</emph\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	par_id3151391	16			0	nl	Selecteer in de lijst \<item type=\"menuitem\"\>Gebruikergedefinieerd\</item\> de gebruikerswoordenlijst die u wilt wijzigen, en klik dan op \<item type=\"menuitem\"\>Bewerken\</item\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\delete_from_dict.xhp	0	help	par_id3154233	17			0	nl	Selecteer in de lijst \<emph\>Woord\</emph\> het woord dat u wilt verwijderen, en klik dan op \<emph\>Verwijderen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\dragdroptext.xhp	0	help	tit				0	nl	Tekstbereiken in Documenten Verplaatsen				20130618 17:22:18
@@ -19051,7 +19051,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\h
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	bm_id3149695				0	nl	\<bookmark_value\>woordafbreking;voorkomen voor bepaalde woorden\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>woorden;doorlopen/niet doorlopen in tekst\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>uitschakelen;afbreken voor bepaalde woorden\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	hd_id3149695	20			0	nl	\<variable id=\"hyphen_prevent\"\>\<link href=\"text/swriter/guide/hyphen_prevent.xhp\" name=\"Afbreken van bepaalde woorden voorkomen\"\>Afbreken van bepaalde woorden voorkomen\</link\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id5640125				0	nl	Als uw tekst \<link href=\"text/swriter/guide/using_hyphen.xhp\"\>automatisch werd afgebroken\</link\> en bepaalde woorden lelijk afgebroken zijn, of als u sommige woorden nooit wilt laten afbreken dan kunt u het afbreken van die woorden uit zetten:				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id3153634	40			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Linguïstiek\</emph\>      				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id3153634	40			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Opmaakhulp\</emph\>      				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id3153658	41			0	nl	Selecteer een woordenlijst in de lijst \<emph\>Gebruikerswoordenlijsten\</emph\> en klik dan op \<emph\>Bewerken\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id3147125	43			0	nl	Als de lijst leeg is, klikt u op \<emph\>Nieuw\</emph\> om een woordenlijst te maken.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\hyphen_prevent.xhp	0	help	par_id3150218	42			0	nl	In het vak\<emph\> Woord\</emph\> typt u het woord dat u niet wilt afbreken, gevolgd door een gelijkteken (=), bijvoorbeeld 'pretentieus='.				20130618 17:22:18
@@ -19088,7 +19088,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\i
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	bm_id3149695				0	nl	\<bookmark_value\>indices; bewerken/bijwerken/verwijderen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>inhoudsopgaven; bewerken en verwijderen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>bijwerken;indices/inhoudsopgaven\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>bewerken;indices/inhoudsopgaven\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>verwijderen;indices/inhoudsopgaven\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	hd_id3149695	56			0	nl	\<variable id=\"indices_edit\"\>\<link href=\"text/swriter/guide/indices_edit.xhp\" name=\"Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen\"\>Indices en inhoudsopgaven bijwerken, bewerken en verwijderen\</link\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	par_id3155856	57			0	nl	Plaats de cursor in de index/inhoudsopgave.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	par_id3155871	59			0	nl	Kies \<item type=\"menuitem\"\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</item\>, en selecteer dan\<emph/\>        \<item type=\"menuitem\"\>Inschakelen\</item\> in de sectie\<emph/\>        \<item type=\"menuitem\"\>Cursor in beveiligde gebieden\</item\> als u de cursor niet in de index of inhoudsopgave kunt plaatsen				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	par_id3155871	59			0	nl	Kies \<item type=\"menuitem\"\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</item\>, en selecteer dan\<emph/\>        \<item type=\"menuitem\"\>Inschakelen\</item\> in de sectie\<emph/\>        \<item type=\"menuitem\"\>Cursor in beveiligde gebieden\</item\> als u de cursor niet in de index of inhoudsopgave kunt plaatsen				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	par_id3154248	58			0	nl	Rechtsklik en kies een bewerkoptie uit het menu.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_edit.xhp	0	help	par_id3155872	60			0	nl	U kunt ook direct wijzigingen aanbrengen in een index of inhoudsopgave. Rechtsklik in de index of inhoudsopgave, kies \<emph\>Index/inhoudsopgave bewerken\</emph\>, klik op de tab \<emph\>Index/inhoudsopgave\</emph\> en verwijder het vinkje uit het vak \<emph\>Beveiligd tegen handmatige wijzigingen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\indices_enter.xhp	0	help	tit				0	nl	Items in index of inhoudsopgave definiëren				20130618 17:22:18
@@ -19643,7 +19643,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\p
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3154360	37			0	nl	Beveiliging inschakelen				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3145643	38			0	nl	Plaats de cursor in een cel of selecteer cellen. Rechtsklik om het contextmenu te openen en kies dan \<emph\>Cel - Beveiligen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3150042	39			0	nl	Beveiliging uitschakelen				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3155178	40			0	nl	Plaats de cursor in de cel of selecteer de cellen. Kies eerst, indien nodig, \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</emph\> en markeer \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\>. Klik dan met rechts op de cel om het contextmenu te openen en kies \<emph\>Cel - Beveiliging opheffen\</emph\>.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3155178	40			0	nl	Plaats de cursor in de cel of selecteer de cellen. Kies eerst, indien nodig, \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\> en markeer \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\>. Klik dan met rechts op de cel om het contextmenu te openen en kies \<emph\>Cel - Beveiliging opheffen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3151189	41			0	nl	Selecteer de tabel in de Navigator, open het contextmenu en selecteer \<emph\>Tabel - Beveiliging opheffen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3147322	42			0	nl	Gebruik Shift+Ctrl+T om de beveiliging voor de gehele huidige tabel of alle geselecteerde tabellen te verwijderen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	hd_id3149259	43			0	nl	Automatische beveiliging van indices en tabellen				20130618 17:22:18
@@ -19653,7 +19653,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\p
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3153786	46			0	nl	Plaats de cursor in de index/inhoudsopgave.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3159088	47			0	nl	Kies \<emph\>Index/inhoudsopgave bewerken\</emph\> uit het contextmenu. Markeer \<emph\>Beveiligd tegen handmatige wijzigingen\</emph\> op de tabpagina Index/inhoudsopgave.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3154118	48			0	nl	Beveiliging uitschakelen				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3148463	49			0	nl	Plaats de cursor in de index. Markeer ten eerste, indien nodig, onder \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek \</emph\>, \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\>.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3148463	49			0	nl	Plaats de cursor in de index. Markeer ten eerste, indien nodig, onder \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\>, \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3152968	50			0	nl	Kies \<emph\>Index/inhoudsopgave bewerken\</emph\> uit het contextmenu. Verwijder de markering van \<emph\>Beveiligd tegen handmatige wijzigingen\</emph\> op de tabpagina Index/inhoudsopgave.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_id3152774	51			0	nl	Selecteer de index in de Navigator, open dan het contextmenu in de Navigator en selecteer \<emph\>Index - Alleen-lezen\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\protection.xhp	0	help	par_idN10B8C				0	nl	     \<embedvar href=\"text/shared/guide/digital_signatures.xhp#digital_signatures\"/\>   				20130618 17:22:18
@@ -20104,7 +20104,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\guide\t
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	bm_id3155178				0	nl	\<bookmark_value\>tekst; cursor\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>invoeren van tekst met directcursor\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>directcursor; instellingen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>schrijven met directcursor\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>cursor;directcursor\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>instellingen;directcursor\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	hd_id3155178	24			0	nl	\<variable id=\"text_direct_cursor\"\>\<link href=\"text/swriter/guide/text_direct_cursor.xhp\" name=\"De directcursor gebruiken\"\>De directcursor gebruiken\</link\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_id3155908	25			0	nl	De directcursor is een handige manier om tekst op een willekeurige positie op een pagina in te voeren.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_id3155921	41			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</emph\> om het gedrag van de directcursor in te stellen.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_id3155921	41			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\> om het gedrag van de directcursor in te stellen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_idN106A3				0	nl	Klik op de werkbalk \<item type=\"menuitem\"\>Werktuigen\</item\> op het pictogram \<item type=\"menuitem\"\>Directcursor\</item\> \<image id=\"img_id3149846\" src=\"res/commandimagelist/sc_shadowcursor.png\" width=\"0.222in\" height=\"0.222in\"\>\<alt id=\"alt_id3149846\"\>Pictogram\</alt\>\</image\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_idN106C5				0	nl	Klik in een vrije ruimte in het tekstdocument. De muisaanwijzer verandert en geeft aan welke uitlijning op de getypte tekst zal worden toegepast:				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\guide\text_direct_cursor.xhp	0	help	par_idN106C8				0	nl	\<image id=\"img_id5471987\" src=\"res/helpimg/dircursleft.png\" width=\"0.1457in\" height=\"0.3228in\"\>\<alt id=\"alt_id5471987\"\>Pictogram\</alt\>\</image\> Links uitlijnen				20130618 17:22:18
@@ -21097,7 +21097,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0310
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03100000.xhp	0	help	hd_id3154507	1			0	nl	\<link href=\"text/swriter/01/03100000.xhp\" name=\"Niet-afdrukbare tekens\"\>Niet-afdrukbare tekens\</link\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03100000.xhp	0	help	par_id3154646	2			0	nl	\<ahelp hid=\".uno:ControlCodes\"\>Toont niet-afdrukbare tekens in uw tekst, zoals alineamarkeringen, regeleinden, tabstops en spaties.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03100000.xhp	0	help	par_id3145410	5			0	nl	Wanneer u een alineamarkering verwijdert, krijgt de alinea die wordt samengevoegd, de opmaak van de alinea waar de cursor in staat.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\03100000.xhp	0	help	par_id3147511	6			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Writer - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\>, en selecteer dan de opties die u wilt in het gebied \<emph\>Weergeven van\</emph\>om te specificeren of niet afdrukbare tekens moeten worden weergegeven.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\03100000.xhp	0	help	par_id3147511	6			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Writer - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\>, en selecteer dan de opties die u wilt in het gebied \<emph\>Weergeven van\</emph\>om te specificeren of niet afdrukbare tekens moeten worden weergegeven.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03120000.xhp	0	help	tit				0	nl	Web-layout				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03120000.xhp	0	help	hd_id3145243	1			0	nl	\<link href=\"text/swriter/01/03120000.xhp\" name=\"Web-layout\"\>Web-layout\</link\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03120000.xhp	0	help	par_id3154646	2			0	nl	\<ahelp hid=\".uno:BrowseView\"\>Geeft het document weer zoals in een webbrowser.\</ahelp\> Dit is nuttig als u HTML-documenten maakt.				20130618 17:22:18
@@ -21107,7 +21107,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0313
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	tit				0	nl	Verborgen Alinea's				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	hd_id3155959	1			0	nl	\<link href=\"text/swriter/01/03140000.xhp\" name=\"Verborgen alinea's\"\>Verborgen alinea's\</link\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	par_id3150251	2			0	nl	\<ahelp hid=\".uno:ShowHiddenParagraphs\"\>Toont of verbergt verborgen alinea's.\</ahelp\> Deze optie beïnvloedt alleen de schermweergave van verborgen alinea's, niet het afdrukken van verborgen alinea's.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	par_id3157875	3			0	nl	Kies, om deze mogelijkheid in te schakelen, \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Writer - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\>, en zorg er voor dat het keuzevak \<emph\>Verborgen alinea's\</emph\> in het gebied \<emph\>Weergeven van\</emph\> is geselecteerd.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	par_id3157875	3			0	nl	Kies, om deze mogelijkheid in te schakelen, \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Writer - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\>, en zorg er voor dat het keuzevak \<emph\>Verborgen alinea's\</emph\> in het gebied \<emph\>Weergeven van\</emph\> is geselecteerd.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	par_id3154501	4			0	nl	Gebruik het \<link href=\"text/swriter/01/04090000.xhp\" name=\"veldopdracht\"\>veld\</link\> Verborgen alinea om een \<link href=\"text/swriter/01/04090200.xhp\" name=\"voorwaarde\"\>voorwaarde\</link\> toe te wijzen waaraan voldaan moet worden om een alinea te kunnen verbergen. Als er niet aan de voorwaarde wordt voldaan, wordt de alinea weergegeven.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\03140000.xhp	0	help	par_id3083451	5			0	nl	Wanneer u een alinea verbergt, worden voetnoten en frames die aan tekens in de alinea verankerd zijn, ook verborgen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04010000.xhp	0	help	tit				0	nl	Handmatig einde invoegen				20130618 17:22:18
@@ -21495,9 +21495,9 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0409
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3152946	11			0	nl	Tijdelijke aanduiding				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3153527	12			0	nl	Voegt een veld met een tijdelijke aanduiding in het document in, bijvoorbeeld voor afbeeldingen. Wanneer u op een dergelijk veld in het document klikt, wordt u gevraagd het ontbrekende item in te voegen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3150973	13			0	nl	Verborgen tekst				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3147524	14			0	nl	Voegt een tekstveld in dat wordt verborgen als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\> en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen tekst\</emph\> leeg om deze functie te gebruiken.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3147524	14			0	nl	Voegt een tekstveld in dat wordt verborgen als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\> en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen tekst\</emph\> leeg om deze functie te gebruiken.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3154480	15			0	nl	Verborgen alinea				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3153677	16			0	nl	Verbergt een alinea als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\> en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen alinea's\</emph\> leeg om deze functie te gebruiken.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3153677	16			0	nl	Verbergt een alinea als aan de voorwaarde die u opgeeft wordt voldaan. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\> en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen alinea's\</emph\> leeg om deze functie te gebruiken.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3154192	39			0	nl	Tekens samenvoegen				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id3159199	42			0	nl	Combineert tot 6 tekens, zodat ze zich als één teken gedragen. Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Aziatische lettertypen ondersteund worden.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090003.xhp	0	help	par_id0902200804352213				0	nl	\<ahelp hid=\".\" visibility=\"hidden\"\>Klik op de notatie die u op het geselecteerde veld wilt toepassen, of klik op 'Andere notaties' om een aangepaste notatie te definiëren.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
@@ -21814,7 +21814,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0409
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3147110	150			0	nl	of typ het volgende				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3147123	151			0	nl	NOT Adresboek.Adressen.Bedrijf				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3147136	152			0	nl	Als het databaseveld BEDRIJF leeg is, is de voorwaarde waar en wordt de alinea verborgen.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3150232	58			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</emph\>, en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen alinea's\</emph\> leeg om verborgen alinea's op het scherm weer te geven.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3150232	58			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\>, en maak het keuzevak \<emph\>Velden: Verborgen alinea's\</emph\> leeg om verborgen alinea's op het scherm weer te geven.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	hd_id3145218	59			0	nl	Voorbeelden van voorwaarden in velden				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	par_id3145231	60			0	nl	In de volgende voorbeelden wordt gebruik gemaakt van het veld Voorwaardelijke tekst. De voorbeelden kunnen echter toegepast worden op alle velden die aan een voorwaarde gekoppeld kunnen worden. De syntaxis die voor voorwaarden wordt gebruikt, wordt ook gebruikt voor de velden Verborgen tekst, Verborgen alinea, Willekeurige record en Volgende record.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04090200.xhp	0	help	hd_id3150311	61			0	nl	Zo geeft u voorwaardelijke tekst weer gebaseerd op het aantal pagina's:				20130618 17:22:18
@@ -21939,7 +21939,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0412
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	hd_id3149801	7			0	nl	Titel				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	par_id3153532	8			0	nl	\<ahelp hid=\"SW:EDIT:TP_TOX_SELECT:ED_TITLE\"\>Voer een titel in voor de geselecteerde index.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	hd_id3151317	9			0	nl	Beveiligd tegen handmatige wijzigingen				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	par_id3153665	10			0	nl	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_TOX_SELECT:CB_READONLY\"\>Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden.\</ahelp\> Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</emph\>, en selecteer dan het keuzevak \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\> als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	par_id3153665	10			0	nl	\<ahelp hid=\"SW:CHECKBOX:TP_TOX_SELECT:CB_READONLY\"\>Voorkomt dat de inhoud van de index gewijzigd kan worden.\</ahelp\> Handmatige wijzigingen die u in een index maakt gaan verloren wanneer de index wordt vernieuwd. Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\>, en selecteer dan het keuzevak \<emph\>Cursor in beveiligde gebieden - Inschakelen\</emph\> als u met de cursor wilt scrollen door een beveiligd gebied.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	hd_id3155893	11			0	nl	Index/Inhoudsopgave samenstellen voor				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	par_id3149688	12			0	nl	\<ahelp hid=\"SW:LISTBOX:TP_TOX_SELECT:LB_AREA\"\>Selecteer of de index voor het volledige document of voor het huidige hoofdstuk moet worden gemaakt.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\04120211.xhp	0	help	hd_id3154199	13			0	nl	Aantal niveaus				20130618 17:22:18
@@ -23330,10 +23330,10 @@ helpcontent2	source\text\swriter\01\0603
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3150018	38			0	nl	Klik op \<emph\>Alles afbreken\</emph\> en antwoord "Ja" op de daarop volgende vraag om automatisch het resterende gedeelte van de selectie of het document af te breken. 				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3150019	38			0	nl	Klik op \<emph\>Sluiten\</emph\> om woordafbreking te beëindigen. De woordafbreking die al is toegepast zal niet worden hersteld. U kunt \<emph\>Bewerken - Ongedaan maken\</emph\> om alle woordafbrekingen die zijn gemaakt toen het dialoogvenster Woordafbreking was geopend ongedaan te maken.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3147562	19			0	nl	U kunt het automatisch afbreken van woorden in bepaalde alinea's opheffen door de alinea's te selecteren, \<emph\>Opmaak - Alinea\</emph\>, te klikken op de tab Tekstverloop en dan het selectievakje \<emph\>Automatisch\</emph\> uit te schakelen in het gebied Woordafbreking.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3154276	18			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01010400.xhp\" name=\"Taalinstellingen - Linguïstiek\"\>Taalinstellingen - Linguïstiek\</link\>\</emph\>, en selecteer het keuzevak \<emph\>Woordafbreking zonder bevestiging\</emph\> om het dialoogvenster Woordafbreking uit te schakelen en automatisch woorden af te breken.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3154276	18			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01010400.xhp\" name=\"Taalinstellingen - Opmaakhulp\"\>Taalinstellingen - Opmaakhulp\</link\>\</emph\>, en selecteer het keuzevak \<emph\>Woordafbreking zonder bevestiging\</emph\> om het dialoogvenster Woordafbreking uit te schakelen en automatisch woorden af te breken.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3152950	17			0	nl	Klik in het woord om af te breken en druk vervolgens op \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Command \</caseinline\>\<defaultinline\>Ctrl\</defaultinline\>\</switchinline\>+minteken(-) om handmatig een afbreekstreepje in te voegen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3147523	32			0	nl	Klik in het woord om af te breken en druk vervolgens op Shift+\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>Command \</caseinline\>\<defaultinline\>+Ctrl \</defaultinline\>\</switchinline\>+minteken(-) om een vast (beveiligd) afbreekstreepje in te voegen.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3154573	33			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\>, en maak het keuzevak \<emph\>Custom hyphens\</emph\> leeg om gebruikergedefinieerde afbreektekens te verbergen.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3154573	33			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\>, en maak het keuzevak \<emph\>Custom hyphens\</emph\> leeg om gebruikergedefinieerde afbreektekens te verbergen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	hd_id3150360	20			0	nl	Woord				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	hd_id3153676	21			0	nl	Woord				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\01\06030000.xhp	0	help	par_id3149687	22			0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:EDIT:RID_SVXDLG_HYPHENATE:ED_WORD\"\>Geeft de suggestie(s) voor afbreking van het geselecteerde woord weer.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
@@ -24393,7 +24393,7 @@ helpcontent2	source\text\swriter\02\1812
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	tit				0	nl	Directcursor aan/uit				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	bm_id3147167				0	nl	\<bookmark_value\>directcursor; beperking\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	hd_id3147167	1			0	nl	\<link href=\"text/swriter/02/18130000.xhp\" name=\"Directcursor aan/uit\"\>Directcursor aan/uit\</link\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	par_id3152896	2			0	nl	\<ahelp hid=\".uno:ShadowCursor\"\>Activateert of deactiveert de directcursor.\</ahelp\> U kunt het gedrag van de directcursor wijzigen door te kiezen \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Linguïstiek\"\>%PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</link\>\</emph\>.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	par_id3152896	2			0	nl	\<ahelp hid=\".uno:ShadowCursor\"\>Activateert of deactiveert de directcursor.\</ahelp\> U kunt het gedrag van de directcursor wijzigen door te kiezen \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - \<link href=\"text/shared/optionen/01040600.xhp\" name=\"Tekstdocument - Opmaakhulp\"\>%PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</link\>\</emph\>.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	par_id3147508				0	nl	\<image id=\"img_id3154840\" src=\"res/commandimagelist/sc_shadowcursor.png\"\>\<alt id=\"alt_id3154840\"\>Pictogram\</alt\>\</image\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	par_id3151310	3			0	nl	Directcursor aan/uit				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\swriter\02\18130000.xhp	0	help	par_id3154570	4			0	nl	Met de directcursor kunt u in een willekeurig leeg gebied op de pagina klikken om tekst, afbeeldingen, tabellen, frames en andere objecten te plaatsen.				20130618 17:22:18
@@ -37414,7 +37414,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\guide\dat
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN10661				0	nl	De resulterende draaitabel kan vele verschillende items bevatten. U kunt het zichtbare resultaat verbeteren door de items te groeperen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN10667				0	nl	Selecteer een cel of cellenbereik in de draaitabel.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN1066B				0	nl	Kies \<emph\>Gegevens - Groeperen en overzicht - Groeperen\</emph\>.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN1066E				0	nl	Afhankelijk van de opmaak van de geselecteerde cellen wordt er een nieuw groepsveld aan de draaitabel toegevoegd of ziet u één van de twee dialoogvensters voor \<link href=\"text/scalc/01/12090400.xhp\"\>Groeperen\</link\> (of voor numerieke waarden of voor datumwaarden).				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN1066E				0	nl	Afhankelijk van de opmaak van de geselecteerde cellen wordt er een nieuw groepsveld aan de draaitabel toegevoegd of ziet u één van de twee dialoogvensters voor \<link href=\"text/scalc/01/12090400.xhp\"\>Groeperen\</link\> , ofwel voor numerieke waarden of voor datumwaarden.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_id3328653				0	nl	De draaitabel moet zo worden georganiseerd dat groepering toegepast kan worden.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_grouping.xhp	0	help	par_idN10682				0	nl	Klik binnen de groep en kies dan \<emph\>Gegevens - Groeperen en overzicht - Groepering opheffen\</emph\> om een groepering op te heffen.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\guide\datapilot_tipps.xhp	0	help	tit				0	nl	Uitvoerbereiken voor de draaitabel selecteren				20130618 17:22:18
@@ -50297,8 +50297,8 @@ helpcontent2	source\text\shared\00\00000
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3157965	131			0	nl	\<variable id=\"sprachen\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Talen\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3155446	160			0	nl	\<variable id=\"sprachenctl\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> -Taalinstellingen - Talen - CTL (complexe tekstlay-out)\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3150745	45			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Talen\</emph\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3148407	134			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Linguïstiek\</emph\>, selecteer, in de lijst \<emph\>Beschikbare taalmodules\</emph\>list, één van de taalmodules en klik dan op \<emph\>Bewerken\</emph\>.				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3150324	157			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Linguïstiek\</emph\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3148407	134			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Opmaakhulp\</emph\>, selecteer, in de lijst \<emph\>Beschikbare taalmodules\</emph\>list, één van de taalmodules en klik dan op \<emph\>Bewerken\</emph\>.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3150324	157			0	nl	Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Opmaakhulp\</emph\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3145620	135			0	nl	\<variable id=\"suchja\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Zoeken in Japans\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147341	133			0	nl	\<variable id=\"asialayout\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Taalinstellingen - Aziatische lay-out\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3147359	138			0	nl	\<variable id=\"internet\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - Internet\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
@@ -50310,7 +50310,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\00\00000
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_idN10F2F				0	nl	\<variable id=\"mailmergeemail\"\>Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Standaardbrief E-mail\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3149825	144			0	nl	\<variable id=\"einfuegenbeschriftung\"\>Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Automatisch bijschriften\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3155333	96			0	nl	\<variable id=\"layout\"\>Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer/Web \</emph\>- \<emph\>Weergave\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3146316	100			0	nl	\<variable id=\"registerschattencursor\"\>Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer/Web\</emph\> - \<emph\>Linguïstiek\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3146316	100			0	nl	\<variable id=\"registerschattencursor\"\>Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer/Web\</emph\> - \<emph\>Opmaakhulp\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3153534	47			0	nl	\<variable id=\"raster\"\>Kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer/%PRODUCTNAME Calc/%PRODUCTNAME Writer/Web - Raster\</emph\>\</variable\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3155961	97			0	nl	Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Basis lettertypen (Westers)\</emph\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\00\00000406.xhp	0	help	par_id3159313	151			0	nl	Open een tekstdocument, kies \<emph\>\<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</caseinline\>\<defaultinline\>Extra - Opties\</defaultinline\>\</switchinline\> - %PRODUCTNAME Writer - Basislettertypen (Aziatisch)\</emph\> (alleen beschikbaar als Ondersteuning voor Aziatische talen is ingeschakeld)				20130618 17:22:18
@@ -52664,7 +52664,7 @@ helpcontent2	source\text\shared\01\05020
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	hd_id3152941	15			0	nl	Knipperend				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_id3145662	16			0	nl	\<ahelp hid=\"SVX_CHECKBOX_RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS_CB_BLINKING\"\>Zorgt ervoor dat de geselecteerde tekens gaan knipperen. U kunt de frequentie van het knipperen niet wijzigen.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_idN10B81				0	nl	Verborgen				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_idN10B85				0	nl	\<ahelp hid=\"svx:TriStateBox:RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS:CB_CHARHIDDEN\"\>Verbergt de geselecteerde tekens.\</ahelp\> Zorg ervoor dat \<emph\>Niet-afdrukbare tekens\</emph\> in het menu \<emph\>Beeld\</emph\> geselecteerd is om de verborgen tekst weer te geven. U kunt ook \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>\<emph\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</emph\>\</caseinline\>\<defaultinline\>\<emph\>Extra - Opties\</emph\>\</defaultinline\>\</switchinline\>\<emph\> - %PRODUCTNAME Writer - Linguïstiek\</emph\> kiezen en \<emph\>Verborgen tekst\</emph\> selecteren.				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_idN10B85				0	nl	\<ahelp hid=\"svx:TriStateBox:RID_SVXPAGE_CHAR_EFFECTS:CB_CHARHIDDEN\"\>Verbergt de geselecteerde tekens.\</ahelp\> Zorg ervoor dat \<emph\>Niet-afdrukbare tekens\</emph\> in het menu \<emph\>Beeld\</emph\> geselecteerd is om de verborgen tekst weer te geven. U kunt ook \<switchinline select=\"sys\"\>\<caseinline select=\"MAC\"\>\<emph\>%PRODUCTNAME - Voorkeuren\</emph\>\</caseinline\>\<defaultinline\>\<emph\>Extra - Opties\</emph\>\</defaultinline\>\</switchinline\>\<emph\> - %PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulp\</emph\> kiezen en \<emph\>Verborgen tekst\</emph\> selecteren.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_id0123200902291084				0	nl	\<ahelp hid=\".\" visibility=\"hidden\"\>\<emph\>Plaatst strepen boven of verwijdert strepen boven de geselecteerde tekst. Indien de cursor niet in een woordstaat, worden strepen geplaatst boven de nieuwe tekst die u invoert.\</emph\>\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	hd_id0123200902243376				0	nl	Strepen boven				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\05020200.xhp	0	help	par_id0123200902243343				0	nl	\<ahelp hid=\".\"\>Selecteer het opmaakprofiel voor strepen boven dat u wilt toepassen. Selecteer het vak \<emph\>Woord voor woord \</emph\>om alleen strepen boven woorden toe te passen.\</ahelp\>>				20130618 17:22:18
@@ -54693,8 +54693,8 @@ helpcontent2	source\text\shared\01\06010
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010000.xhp	0	help	par_idN10850				0	nl	Ongedaan maken				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010000.xhp	0	help	par_idN10854				0	nl	\<ahelp hid=\".\"\>Klikken om de laatste wijziging in de huidige zin ongedaan te maken. Klik opnieuw om de eerdere wijziging in dezelfde zin ongedaan te maken.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010000.xhp	0	help	par_id3147426				0	nl	\<link href=\"text/shared/01/06020000.xhp\" name=\"Thesaurus\"\>Thesaurus\</link\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\01\06010101.xhp	0	help	tit				0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\01\06010101.xhp	0	help	hd_id3145138	1			0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\01\06010101.xhp	0	help	tit				0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\01\06010101.xhp	0	help	hd_id3145138	1			0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010101.xhp	0	help	par_id3148882	2			0	nl	Selecteer de gebruikerswoordenlijsten en definieer de regels voor de spellingcontrole.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010500.xhp	0	help	tit				0	nl	Taal				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\01\06010500.xhp	0	help	par_idN1055C				0	nl	\<link href=\"text/shared/01/06010500.xhp\"\>Taal\</link\>				20130618 17:22:18
@@ -58611,9 +58611,9 @@ helpcontent2	source\text\shared\optionen
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010301.xhp	0	help	par_id3153524	4			0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:LISTBOX:RID_SVXDLG_MULTIPATH:LB_MULTIPATH\"\>Bevat een lijst met de paden die al toegevoegd zijn. Markeer het standaardpad voor nieuwe bestanden.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010301.xhp	0	help	hd_id3148798	5			0	nl	Toevoegen				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010301.xhp	0	help	par_id3153106	6			0	nl	\<ahelp hid=\"SVX:PUSHBUTTON:RID_SVXDLG_MULTIPATH:BTN_ADD_MULTIPATH\"\>Opent het dialoogvenster \<emph\>Pad selecteren\</emph\> om een andere map te selecteren of het dialoogvenster \<emph\>Openen\</emph\> om een ander bestand te selecteren.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	tit				0	nl	Linguïstiek				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	bm_id7986388				0	nl	\<bookmark_value\>opties van linguïstiek\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>aangepaste woordenlijsten; bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>gebruikergedefinieerde woordenlijsten; bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>woordenlijsten; gebruikergedefinieerde bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>uitzonderingen; gebruikergedefinieerde woordenlijsten\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>gebruikergedefinieerde woordenlijsten; woordenlijst met uitzonderingen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>spellingcontrole; woordenlijst met uitzonderingen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>negeren-lijst voor spellingcontrole\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>spellingcontrole; negeren-lijst\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>woordafbreking; minimum aantal tekens\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	hd_id3145136	1			0	nl	\<link href=\"text/shared/optionen/01010400.xhp\" name=\"Linguïstiek\"\>Linguïstiek\</link\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	tit				0	nl	Opmaakhulp				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	bm_id7986388				0	nl	\<bookmark_value\>opties van opmaakhulp\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>aangepaste woordenlijsten; bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>gebruikergedefinieerde woordenlijsten; bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>woordenlijsten; gebruikergedefinieerde bewerken\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>uitzonderingen; gebruikergedefinieerde woordenlijsten\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>gebruikergedefinieerde woordenlijsten; woordenlijst met uitzonderingen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>spellingcontrole; woordenlijst met uitzonderingen\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>negeren-lijst voor spellingcontrole\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>spellingcontrole; negeren-lijst\</bookmark_value\>\<bookmark_value\>woordafbreking; minimum aantal tekens\</bookmark_value\>				20130618 17:22:18
+helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	hd_id3145136	1			0	nl	\<link href=\"text/shared/optionen/01010400.xhp\" name=\"Opmaakhulp\"\>Opmaakhulp\</link\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	par_id3153527	2			0	nl	\<ahelp hid=\"HID_OPTIONS_LINGU\"\>Specificeert de eigenschappen van de spellingcontrole, thesaurus en woordafbreking.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	hd_id3149096	33			0	nl	Beschikbare taalmodules				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\shared\optionen\01010400.xhp	0	help	par_id3154749	34			0	nl	\<ahelp hid=\"HID_CLB_LINGU_MODULES\"\>Bevat de geïnstalleerde taalmodules.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
@@ -66596,7 +66596,7 @@ wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 40				0	nl	Als gegevensblad				20130618 17:22:18
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 41				0	nl	Plaatsing van het hoofdformulier				20130618 17:22:18
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 42				0	nl	Plaatsing van het subformulier				20130618 17:22:18
-wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 44				0	nl	Het form~ulier dient alleen voor de invoer van nieuwe gegevens gebruikt te worden.				20130618 17:22:18
+wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 44				0	nl	Het form~ulier moet alleen voor invoer van nieuwe gegevens gebruikt worden.				20130618 17:22:18
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 45				0	nl	Bestaande gegevens zullen niet worden weergegeven 				20130618 17:22:18
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 46				0	nl	~Het formulier moet alle gegevens weergeven				20130618 17:22:18
 wizards	source\formwizard\dbwizres.src	0	string	RID_DB_FORM_WIZARD_START + 47				0	nl	Wijziging van bestaande gegevens niet toestaan				20130618 17:22:18
@@ -69429,7 +69429,7 @@ svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_BACKGROUND&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ERR) bij het maken van een achtergrondattribuut.				20130618 17:22:18
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCTX	ERRCTX_SVX_IMPORT_GRAPHIC&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ERR) bij het laden van de afbeeldingen.				20130618 17:22:18
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_THESAURUSNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	Geen thesaurus beschikbaar voor de ingestelde taal.\nControleer uw installatie en installeer de gewenste taal.				20130618 17:22:18
-svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ARG1) wordt niet ondersteund door de spellingscontrole, of is momenteel niet geactiveerd. \n Controleer uw installatie en installeer eventueel de gewenste taalmodule\n of activeer de betreffende taalmodule onder 'Extra - Opties - Taalinstellingen - Linguïstiek'.				20130618 17:22:18
+svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LANGUAGENOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	$(ARG1) wordt niet ondersteund door de spellingscontrole, of is momenteel niet geactiveerd. \n Controleer uw installatie en installeer eventueel de gewenste taalmodule\n of activeer de betreffende taalmodule onder 'Extra - Opties - Taalinstellingen - Opmaakhulp'.				20130618 17:22:18
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_LINGUNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	De spellingcontrole is niet beschikbaar.				20130618 17:22:18
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_HYPHENNOTEXISTS&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	Woordafbreking is niet beschikbaar.				20130618 17:22:18
 svx	source\items\svxerr.src	0	string	RID_SVXERRCODE	ERRCODE_SVX_LINGU_DICT_NOTREADABLE&ERRCODE_RES_MASK			0	nl	De persoonlijke woordenlijst $(ARG1) kan niet worden gelezen.				20130618 17:22:18
@@ -71728,8 +71728,8 @@ dbaccess	source\ui\querydesign\query.src
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_QUERYDESIGN				0	nl	 - %PRODUCTNAME Base: Queryontwerp				20130618 17:22:18
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_VIEWDESIGN				0	nl	 - %PRODUCTNAME Base: Ontwerp weergeven				20130618 17:22:18
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_QUERY_SAVEMODIFIED				0	nl	$object$ is gewijzigd.\nWilt u de wijzigingen opslaan?				20130618 17:22:18
-dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_ERROR_PARSING_STATEMENT				0	nl	$object$ is gebaseerd op een opdracht in SQL die niet kon worden geparset.(uitgezonderd "opdracht in SQL", wat hier niet logisch is) zal worden ingevoegd.				20130618 17:22:18
-dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_INFO_OPENING_IN_SQL_VIEW				0	nl	$object$ zal worden geopend in weergave in SQL.(uitgezonderd "opdracht in SQL", wat hier niet logisch is) zal worden ingevoegd.				20130618 17:22:18
+dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_ERROR_PARSING_STATEMENT				0	nl	$object$ is gebaseerd op een opdracht in SQL die niet kon worden geparset.				20130618 17:22:18
+dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	STR_INFO_OPENING_IN_SQL_VIEW				0	nl	$object$ zal worden geopend in weergave in SQL.				20130618 17:22:18
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	RSC_QUERY_OBJECT_TYPE	1			0	nl	De tabelweergave				20130618 17:22:18
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	RSC_QUERY_OBJECT_TYPE	2			0	nl	De query				20130618 17:22:18
 dbaccess	source\ui\querydesign\query.src	0	string	RSC_QUERY_OBJECT_TYPE	3			0	nl	De SQL-instructie				20130618 17:22:18Mime
View raw message