openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884967 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_edu.html
Date Thu, 31 Oct 2013 16:50:56 GMT
Author: buildbot
Date: Thu Oct 31 16:50:56 2013
New Revision: 884967

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 31 16:50:56 2013
@@ -1 +1 @@
-1537308
+1537550

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Thu Oct 31 16:50:56 2013
@@ -1 +1 @@
-1537308
+1537550

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html Thu Oct 31 16:50:56 2013
@@ -32,7 +32,7 @@
 </li>
 <li>
 <p><strong>Voor docenten en academici</strong></p>
-<p>Apache OpenOffice is ook een ideale omgeving voor het ontwikkelen van lesmaterialen
en het beheren van administratieve taken. De tekstverwerker <em>Writer</em> is
bijvoorbeeld eenvoudig genoeg voor simpele memo's, maar ook krachtig genoeg om complexe proefschriften
aan te kunnen. Voor de IT-personeel betekend de opensource-licentie het einde van compliance-zorgen
over licenties en de bijbehorende dreiging van software-audits. OpenOffice wordt ontwikkeld,
vertaald en ondersteund door een internationale via internet verbonden gemeenschap, wat interessante
mogelijkheden oplevert voor schoolprojecten. </p>
+<p>Apache OpenOffice is ook een ideale omgeving voor het ontwikkelen van lesmaterialen
en het beheren van administratieve taken. De tekstverwerker <em>Writer</em> is
bijvoorbeeld eenvoudig genoeg voor simpele memo's, maar ook krachtig genoeg om complexe proefschriften
aan te kunnen. Voor IT-personeel betekent de opensource-licentie het einde van compliance-zorgen
over licenties en de bijbehorende dreiging van software-audits. OpenOffice wordt ontwikkeld,
vertaald en ondersteund door een internationale via internet verbonden gemeenschap, wat interessante
mogelijkheden oplevert voor schoolprojecten. </p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Open voor iedereen</strong></p>Mime
View raw message