openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884850 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_edu.html
Date Wed, 30 Oct 2013 20:52:08 GMT
Author: buildbot
Date: Wed Oct 30 20:52:07 2013
New Revision: 884850

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 30 20:52:07 2013
@@ -1 +1 @@
-1537292
+1537294

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed Oct 30 20:52:07 2013
@@ -1 +1 @@
-1537292
+1537294

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_edu.html Wed Oct 30 20:52:07 2013
@@ -3,7 +3,7 @@
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
 
-<title>Waarom Apache OpenOffice: Onderwijd</title>
+<title>Waarom Apache OpenOffice: Onderwijs</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 
 
@@ -21,8 +21,24 @@
  
  <div id="content">
   
-  <h1 class="title">Waarom Apache OpenOffice: Onderwijd</h1>
-  
+  <h1 class="title">Waarom Apache OpenOffice: Onderwijs</h1>
+  <p class="rfloatimg">!Waarom Apache OpenOffice: Opleiding](/why/images/why_edu.png)</p>
+<p>Onderwijsinstellingen van alle niveaus (basis-, voortgezet-, middelbaar-, hoger
onderwijs...) bemerken dat Apache OpenOffice voldoet aan de behoeften van zowel docenten als
studenten. De <strong>flexibele tekstverwerker</strong>, <strong>krachtige
spreadsheet</strong>, <strong>dynamische tekentoepassing</strong>, <strong>databasetoegang</strong>
en meer voldoen aan alle vereisten voor een kantoorsoftwarepakket.</p>
+<p>Door de <strong>opensource-licentie</strong>, kan OpenOffice vrijelijk
gebruikt en doorgegeven worden zonder licentie-zorgen.</p>
+<ul>
+<li>
+<p><strong>Voor leerlingen en studenten</strong></p>
+<p>Apache OpenOffice is een ideale leeromgeving voor basiscomputervaardigheden, zonder
studenten te binden aan commerciële producten. De vrije softwarelicentie houdt in dat studenten
kopieën van de software kunnen krijgen voor thuisgebruik. Een zinvolle 'toegevoegde waarde'
en volledig legaal. Voor IT-studenten is de op componenten gebaseerde OpenOffice-software
ook een ideale omgeving voor het ontwikkelen van IT-vaardigheden en inzicht in de werkelijkheid
van software-engineering.</p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Voor docenten en academici</strong></p>
+<p>Apache OpenOffice is ook een ideale omgeving voor het ontwikkelen van lesmaterialen
en het beheren van administratieve taken. De tekstverwerker <em>Writer</em> is
bijvoorbeeld eenvoudig genoeg voor simpele memo's, maar ook krachtig genoeg om complexe proefschriften
aan te kunnen. Voor de IT-personeel betekend de opensource-licentie het einde van compliance-zorgen
over licenties en de bijbehorende dreiging van software-audits. OpenOffice wordt ontwikkeld,
vertaald en ondersteund door een internationale via internet verbonden gemeenschap, wat interessante
mogelijkheden oplevert voor schoolprojecten. </p>
+</li>
+<li>
+<p><strong>Open voor iedereen</strong></p>
+<p>Apache OpenOffice is een belangrijke internationale speler in de beweging die opkomt
voor digitale deelname en die software van de hoogste kwaliteit beschikbaar maakt voor iedereen,
ongeacht inkomen. OpenOffice is beschikbaar in een grote variëteit aan talen en we moedigen
plaatselijke teams aan om versies voor lokale talen te maken. Onze softwareontwikkeling is
gebaseerde op een opensouce-proces wat het computer-equivalent is van door vakgenoten beoordeelde
publicatie voor het maken van software van hoge kwaliteit.</p>
+</li>
+</ul>
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->
 </body>Mime
View raw message