openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1536816 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext
Date Tue, 29 Oct 2013 17:10:33 GMT
Author: digro
Date: Tue Oct 29 17:10:33 2013
New Revision: 1536816

URL: http://svn.apache.org/r1536816
Log:
Corected some typo's

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext?rev=1536816&r1=1536815&r2=1536816&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext Tue Oct 29 17:10:33 2013
@@ -18,16 +18,16 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Waarom Apache OpenOffice: Gratis en Vrije software](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
 
-Apache OpenOffice is niet alleen gratis maar ook vrije software. Dit betekend dat u het mag
downloaden, het mag installeren op zoveel PC's als u wilt, het mag kopiëren een doorgeven
aan zoveel mensen als u wilt. U kunt OpenOffice gebruiken voor elk doel zonder enige beperking,
thuis, in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven... Vrij, echt vrij.
+Apache OpenOffice is niet alleen gratis maar ook vrije software. Dit betekent dat u het mag
downloaden, het mag installeren op zoveel PC's als u wilt, het mag kopiëren een doorgeven
aan zoveel mensen als u wilt. U kunt OpenOffice gebruiken voor elk doel zonder enige beperking,
thuis, in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven... Vrij, echt vrij.
 
  - **Kostenvrij**
 
-  Het is nauwelijks voor te stellen dat kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke software
als Apache OpenOffice totaal kosteloos aangeboden kan worden. Maar dankzij bijdragen in tijd
en geld, van individuen en bedrijven (groot en klein), kunt u OpenOffice tegenwoordig kosteloos
gebruiken. De opensource-licentie die gebruikt wordt door OpenOffice zorgt er tevens voor
dat deze vrijheid nooit meer afgenomen kan worden. De OpenOffice gemeenschap hoopt dat u onze
software goed kunt gebruiken. U kunt ons helpen door andere mensen te vertellen over Apache
OpenOffice, en door zomogelijk kopiën te verstrekken. Er zijn meer mensen die OpenOffice
gebruiken na een persoonlijke aanbeveling dan langs enige andere weg.
+  Het is nauwelijks voor te stellen dat kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke software
als Apache OpenOffice totaal kosteloos aangeboden kan worden. Maar dankzij bijdragen in tijd
en geld, van individuen en bedrijven (groot en klein), kunt u OpenOffice tegenwoordig kosteloos
gebruiken. De opensource-licentie die gebruikt wordt door OpenOffice zorgt er tevens voor
dat deze vrijheid nooit meer afgenomen kan worden. De OpenOffice gemeenschap hoopt dat u onze
software goed kunt gebruiken. U kunt ons helpen door andere mensen te vertellen over Apache
OpenOffice, en door zo mogelijk kopieën te verstrekken. Er zijn meer mensen die OpenOffice
gebruiken na een persoonlijke aanbeveling dan langs enige andere weg.
 
  - **Zorgenvrij**
 
-  Een vrije softwarelicentie betekent veel meer dan een eenmalige kostenbesparing. Het
betekend dat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken of uw software wel legaal is en dat de
licentie nooit zal verlopen. Voor mensen die verantwoordelijk zijn voor meerdere computers
- van enkele in een klein bedrijf, honderden op een school, tot duizenden in een grote onderneming
- is dit een hele zorg minder. Software audits en het jarenlang bewaren van facturen is niet
nodig. U zult niet voor de rechter komen omdat u de kleine lettertjes in de licentie verkeert
heeft begrepen.
+  Een vrije softwarelicentie betekent veel meer dan een eenmalige kostenbesparing. Het
betekent dat u zich nooit meer zorgen hoeft te maken of uw software wel legaal is en dat de
licentie nooit zal verlopen. Voor mensen die verantwoordelijk zijn voor meerdere computers
- van enkele in een klein bedrijf, honderden op een school, tot duizenden in een grote onderneming
- is dit een hele zorg minder. Software audits en het jarenlang bewaren van facturen is niet
nodig. U zult niet voor de rechter komen omdat u de kleine lettertjes in de licentie verkeerd
heeft begrepen.
 
  - **We hechten aan uw vrijheid**
 
-  Als onderdeel van een gemeenschap die zich inzet voor vrije software, waarderen we ook
uw keuzevrijheid. Apache OpenOffice kan bestanden lezen en schrijven die gebruikt kunnen worden
in andere veelvoorkomende kantoorsoftware. Het was de eerste software die volledige ondersteuning
had voor de ISO-standaard voor kantoor-bestandsformaten die door steeds meer bedrijven overgenomen
wordt. Als u andere software wilt gebruiken willen wij dat u de vrijheid heeft om dat te doen.
Als u uw Microsoft Windows PC wilt vervangen door een Apple Mac of door Linux willen wij dat
u de vrijheid heeft om dat te doen. Mocht deze aanpak u bevallen, neem dan de vrijheid om
deel te worden van de Apache OpenOffice gemeenschap.
+  Als onderdeel van een gemeenschap die zich inzet voor vrije software, waarderen we ook
uw keuzevrijheid. Apache OpenOffice kan bestanden lezen en schrijven die gebruikt kunnen worden
in andere veelvoorkomende kantoorsoftware. Het was de eerste software die volledige ondersteuning
had voor de ISO-standaard voor kantoor-bestandsformaten die door steeds meer bedrijven overgenomen
wordt. Als u andere software wilt gebruiken willen wij dat u de vrijheid heeft om dat te doen.
Als u uw Microsoft Windows PC wilt vervangen door een Apple Mac of door Linux willen wij dat
u de vrijheid heeft om dat te doen. Mocht deze aanpak u bevallen, neem dan de vrijheid om
deel te worden van de gemeenschap van Apache OpenOffice.Mime
View raw message