openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1536543 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext
Date Mon, 28 Oct 2013 22:36:51 GMT
Author: artietee
Date: Mon Oct 28 22:36:51 2013
New Revision: 1536543

URL: http://svn.apache.org/r1536543
Log:
CMS commit to ooo-site by artietee

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext?rev=1536543&r1=1536542&r2=1536543&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_free.mdtext Mon Oct 28 22:36:51 2013
@@ -18,11 +18,11 @@ Notice:    Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Waarom Apache OpenOffice: Gratis en Vrije software](/why/images/why_free.png) # {.rfloatimg}
 
-Apache OpenOffice is niet alleen gratis maar ook vrije software. Dit betekend dat u het mag
downloaden, het mag installeren op zoveel PC's als u wilt, het mag kopiëren een doorgeven
aan zoveel mensen als u wilt. U kunt OpenOffice gebruiken voor elk doel zonder enige beperking,
thuis, in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven... Vrij, echt vrij.
+Apache OpenOffice is niet alleen gratis maar ook vrije software. Dit betekend dat u het mag
downloaden, het mag installeren op zoveel PC's als u wilt, het mag kopiëren een doorgeven
aan zoveel mensen als u wilt. U kunt OpenOffice gebruiken voor elk doel zonder enige beperking,
thuis, in het onderwijs, bij de overheid, in het bedrijfsleven... Vrij, echt vrij.
 
   - **Kostenvrij**
 
-    Het is nauwelijks voor te stellen dat kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke software
als Apache OpenOffice totaal kosteloos aangeboden kan worden. Maar dankzij bijdragen in tijd
en geld, van individuen en bedrijven (groot en klein), kunt u OpenOffice tegenwoordig kosteloos
gebruiken. De opensource-licentie die gebruikt wordt door OpenOffice zorgt er tevens voor
dat deze vrijheid nooit meer afgenomen kan worden. De OpenOffice gemeenschap hoopt dat u onze
software goed kunt gebruiken. U kunt ons helpen door andere mensen te vertellen over Apache
OpenOffice, en door zomogelijk kopiën te verstrekken. Er zijn meer mensen die OpenOffice
gebruiken na een persoonlijke aanbeveling dan langs enige andere weg.
+    Het is nauwelijks voor te stellen dat kwalitatief goede, gebruikersvriendelijke software
als Apache OpenOffice totaal kosteloos aangeboden kan worden. Maar dankzij bijdragen in tijd
en geld, van individuen en bedrijven (groot en klein), kunt u OpenOffice tegenwoordig kosteloos
gebruiken. De opensource-licentie die gebruikt wordt door OpenOffice zorgt er tevens voor
dat deze vrijheid nooit meer afgenomen kan worden. De OpenOffice gemeenschap hoopt dat u onze
software goed kunt gebruiken. U kunt ons helpen door andere mensen te vertellen over Apache
OpenOffice, en door zomogelijk kopiën te verstrekken. Er zijn meer mensen die OpenOffice
gebruiken na een persoonlijke aanbeveling dan langs enige andere weg.
 
   - **Zorgenvrij**
 Mime
View raw message