openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884209 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_oem.html
Date Sat, 26 Oct 2013 12:36:15 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Oct 26 12:36:14 2013
New Revision: 884209

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
    websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/   (props changed)
    websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 12:36:14 2013
@@ -1 +1 @@
-1535978
+1535979

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 12:36:14 2013
@@ -1 +1 @@
-1535978
+1535979

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.html Sat Oct 26 12:36:14 2013
@@ -28,7 +28,7 @@
 <ul>
 <li>
 <p><strong>Onverslaanbare toegevoegde waarde</strong></p>
-<p>Hoewel het de softwarebedrijven met grote namen zijn die de koppen beheersen is
het verzenden van de doos slechts een klein gedeelte van de vergelijking. Voor de meerderheid
van de gebruikers zijn het andere mensen die de toegevoegde waarde verschaffen: de mensen
die de trianingen uitvoeren, gebruikersgidsen schrijven, ondersteuning verlenen, systemen
integreren, nieuwe add-ons in de markt zetten... Voor al deze bedrijven heeft Apache OpenOffice
een onverslaanbare waardevermeerdering. U hoeft niet langer een groot gedeelte van het budget
van uw cliën te spenderen aan licenties voor software. Met OpenOffice kunt u kantoorsoftware
van de hoogte kwaliteit aanbieden zonder kosten.</p>
+<p>Hoewel het de softwarebedrijven met grote namen zijn die de koppen beheersen is
het verzenden van de doos slechts een klein gedeelte van de vergelijking. Voor de meerderheid
van de gebruikers zijn het andere mensen die de toegevoegde waarde verschaffen: de mensen
die de trainingen uitvoeren, gebruikersgidsen schrijven, ondersteuning verlenen, systemen
integreren, nieuwe add-ons in de markt zetten... Voor al deze bedrijven heeft Apache OpenOffice
een onverslaanbare waardevermeerdering. U hoeft niet langer een groot gedeelte van het budget
van uw cliën te spenderen aan licenties voor software. Met OpenOffice kunt u kantoorsoftware
van de hoogte kwaliteit aanbieden zonder kosten.</p>
 </li>
 <li>
 <p><strong>Open om te adopteren</strong></p>Mime
View raw message