openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1535979 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext
Date Sat, 26 Oct 2013 12:35:45 GMT
Author: digro
Date: Sat Oct 26 12:35:45 2013
New Revision: 1535979

URL: http://svn.apache.org/r1535979
Log:
Corrected typo

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext?rev=1535979&r1=1535978&r2=1535979&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_oem.mdtext Sat Oct 26 12:35:45 2013
@@ -6,7 +6,7 @@ Gebruik OpenOffice om waarde voor uw cli
 
   - **Onverslaanbare toegevoegde waarde**
 
-    Hoewel het de softwarebedrijven met grote namen zijn die de koppen beheersen is het verzenden
van de doos slechts een klein gedeelte van de vergelijking. Voor de meerderheid van de gebruikers
zijn het andere mensen die de toegevoegde waarde verschaffen: de mensen die de trianingen
uitvoeren, gebruikersgidsen schrijven, ondersteuning verlenen, systemen integreren, nieuwe
add-ons in de markt zetten... Voor al deze bedrijven heeft Apache OpenOffice een onverslaanbare
waardevermeerdering. U hoeft niet langer een groot gedeelte van het budget van uw cliën
te spenderen aan licenties voor software. Met OpenOffice kunt u kantoorsoftware van de hoogte
kwaliteit aanbieden zonder kosten.
+    Hoewel het de softwarebedrijven met grote namen zijn die de koppen beheersen is het verzenden
van de doos slechts een klein gedeelte van de vergelijking. Voor de meerderheid van de gebruikers
zijn het andere mensen die de toegevoegde waarde verschaffen: de mensen die de trainingen
uitvoeren, gebruikersgidsen schrijven, ondersteuning verlenen, systemen integreren, nieuwe
add-ons in de markt zetten... Voor al deze bedrijven heeft Apache OpenOffice een onverslaanbare
waardevermeerdering. U hoeft niet langer een groot gedeelte van het budget van uw cliën
te spenderen aan licenties voor software. Met OpenOffice kunt u kantoorsoftware van de hoogte
kwaliteit aanbieden zonder kosten.
 
   - **Open om te adopteren**
 Mime
View raw message