openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r884202 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html
Date Sat, 26 Oct 2013 11:55:44 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Oct 26 11:55:44 2013
New Revision: 884202

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:55:44 2013
@@ -1 +1 @@
-1535975
+1535976

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Oct 26 11:55:44 2013
@@ -1 +1 @@
-1535975
+1535976

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/why/why_office2003-end-of-life.html Sat Oct
26 11:55:44 2013
@@ -27,7 +27,7 @@
 "Na 8 april 2014 zullen er geen beveiligingsupdates, hotfixes die geen betrekking hebben
op beveiliging, gratis of betaalde opties voor assistentie met ondersteuning of updates voor
online technische inhoud meer plaatsvinden." Dit,
 volgens Microsoft, stelt gebruikers van Office 2003 bloot aan grotere "Security &
Compliance Risks".</p>
 <h2 id="de-alternatieven-verkennen">De alternatieven verkennen</h2>
-<p>Sommige bedrijven en gebruikers zullen grote cheque gaan geven aan Microsoft en
upgraden naar een nieuwe versie van Windows en een nieuwe versie van Office. Maar andere
bedrijven zullen dit als een mogelijkheid zien 
+<p>Sommige bedrijven en gebruikers zullen een grote cheque gaan geven aan Microsoft
en upgraden naar een nieuwe versie van Windows en een nieuwe versie van Office. Maar andere
bedrijven zullen dit als een mogelijkheid zien 
 om de alternatieven te verkennen, inclusief open bron-producten zoals Apache OpenOffice,
het leidende gratis kantoorpakket. Het is niet te vroeg om de planning te maken voor een migratie
weg van 
 Microsoft Office 2003 en Windows XP. Veel bedrijven zijn al reeds gestart.</p>
  </div>Mime
View raw message