openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1534347 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext
Date Mon, 21 Oct 2013 19:45:24 GMT
Author: artietee
Date: Mon Oct 21 19:45:23 2013
New Revision: 1534347

URL: http://svn.apache.org/r1534347
Log:
CMS commit to ooo-site by artietee

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext?rev=1534347&r1=1534346&r2=1534347&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext Mon Oct 21 19:45:23 2013
@@ -19,7 +19,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 ## Waarom zou u aan het OpenOffice project willen meedoen?
 
 Er zijn vele redenen voor vrijwilligers om deel te nemen aan een opensource-project
-zoals OpenOffice. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:
+zoals OpenOffice. Enkele veelvoorkomende zijn:
 
  - Om te helpen bij het verkleinen van de "digital divide" door wereldwijde beschikbaarheid
tot vrije
 en open kantoorsoftware van hoge kwaliteit te waarborgen
@@ -30,16 +30,13 @@ en open kantoorsoftware van hoge kwalite
  - Om een klant of een andere commerciële onderneming te ondersteunen die gebruik maakt
van OpenOffice
  - Om referenties op te bouwen voor consultancy werkzaamheden gerelateerd aan OpenOffice
  - Om iets aan OpenOffice toe te voegen dat u er altijd al in had willen hebben
- - Om plezier te hebben, samen met een hecht team internationale vrijwilligers werken
-aan één van de langst bestaande en meest bekende opensource projecten die er zijn.
+ - Om plezier te hebben, samen met een hecht team internationale vrijwilligers werken aan
één van de langst bestaande en meest bekende opensource projecten die er zijn.
 
 
 ## Een multidisciplinair opensource-project
 
-U hoeft geen programmeur te zijn om bij te dragen aan Apache OpenOffice. Ons project 
-omvat een groot aantal verschillende vaardigheden, niveaus van betrokkenheid en mate van
-technische expertise. Dus als u wilt meedoen aan Apache OpenOffice, is 
-er vrijwel zeker een rol voor u. 
+U hoeft geen programmeur te zijn om bij te dragen aan Apache OpenOffice. Ons project omvat
een groot aantal verschillende vaardigheden, niveaus van betrokkenheid en mate van
+technische expertise. Dus als u wilt meedoen aan Apache OpenOffice, is er vrijwel zeker een
rol voor u. 
 
 We zoeken mensen voor het:
 
@@ -73,5 +70,5 @@ Welk pad u bewandeld is uw keuze en is e
 We onderhouden een lijst met specifieke aandachtsgebieden waarvoor we vrijwilligers nodig
hebben op onze 
 [Hulp Gezocht](https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted)-pagina van
de wiki.
 
-Als u student bent, op zoek naar een bijdrage aan het project als onderdeel van uw schoolopdracht,
kijk dan eens op de [Advies voor Studenten](/students.html) pagina.
+Als je student bent, op zoek naar een bijdrage aan het project als onderdeel van je schoolopdracht,
kijk dan eens op de [Advies voor Studenten](/students.html) pagina.
 Mime
View raw message