openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1534336 - in /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate: ./ index.mdtext
Date Mon, 21 Oct 2013 19:33:18 GMT
Author: artietee
Date: Mon Oct 21 19:33:18 2013
New Revision: 1534336

URL: http://svn.apache.org/r1534336
Log:
ongoing translation

Added:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext

Added: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext?rev=1534336&view=auto
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext (added)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/participate/index.mdtext Mon Oct 21 19:33:18 2013
@@ -0,0 +1,77 @@
+Title:   Get Involved
+Notice:  Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one
+      or more contributor license agreements. See the NOTICE file
+      distributed with this work for additional information
+      regarding copyright ownership. The ASF licenses this file
+      to you under the Apache License, Version 2.0 (the
+      "License"); you may not use this file except in compliance
+      with the License. You may obtain a copy of the License at
+      .
+       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
+      .
+      Unless required by applicable law or agreed to in writing,
+      software distributed under the License is distributed on an
+      "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
+      KIND, either express or implied. See the License for the
+      specific language governing permissions and limitations
+      under the License.
+
+## Waarom zou u aan het OpenOffice project willen meedoen?
+
+Er zijn vele redenen voor vrijwilligers om deel te nemen aan een opensource-project
+zoals OpenOffice. Enkele veelvoorkomende redenen zijn:
+
+ - Om te helpen bij het verkleingen van de "digital divide" door wereldwijde beschikbaarheid
tot vrije
+en open kantoorsoftware van hoge kwaliteit te waarborgen
+ - Om de voordelen van OpenOffice naar uw regio of land te brengen
+ - Om "terug te geven" aan opensource
+ - Om nieuwe vaardigheden te leren of te oefenen
+ - Om uw CV of portfolio te verbeteren, door werk in dit project naar voren te brengen
+ - Om een klant of een andere commerciële onderneming te ondersteunen die gebruik maakt
van OpenOffice
+ - Om referenties op te bouwen voor consultancy werkzaamheden gerelateerd aan OpenOffice
+ - Om iets aan OpenOffice toe te voegen dat u er altijd al in had willen hebben
+ - Om plezier te hebben, samen met een hecht team internationale vrijwilligers werken
+aan één van de langst bestaande en meest bekende opensource projecten die er zijn.
+
+
+## Een multidisciplinair opensource-project
+
+U hoeft geen programmeur te zijn om bij te dragen aan Apache OpenOffice. Ons project 
+omvat een groot aantal verschillende vaardigheden, niveaus van betrokkenheid en mate van
+technische expertise. Dus als u wilt meedoen aan Apache OpenOffice, is 
+er vrijwel zeker een rol voor u. 
+
+We zoeken mensen voor het:
+
+ - Schrijven of bijwerken van documentatie
+ - Helpen bij de ondersteuning van nieuwe gebruikers
+ - Testen van het programma en rapporteren van bugs
+ - Oplossen van bugs
+ - Programmeren van nieuwe mogelijkheden
+ - Ontwerpen van artwork en andere marketing materialen
+ - Vertalen naar verschillende talen
+ - Onderhouden van de website en ontwikkelen van nieuwe materialen
+ - Promoten van OpenOffice en helpen bij het uitleggen van de voordelen ervan
+ - Alles waarvan u ziet dat het gedaan zou moeten worden
+
+Al deze bijdragen helpen om het project actief te houden en versterken 
+de gemeenschap. We verwelkomen en moedigen deelname aan en proberen meedoen zo eenvoudig
mogelijk te maken. 
+
+
+## Waar te beginnen
+
+OpenOffice is een groot, complex opensource-project, met een cultuur die ontstaan is gedurende
+de vele jaren als zelfstandig project, gecombineerd met onze ervaring bij Apache. 
+
+Als u bekend bent met Apache-stijl opensource-ontwikkeling dan kunt u direct instappen. 
Schrijf u in bij een relevante [mailinglijst](http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html)
en introduceer uzelf. We helpen u graag op weg. 
+
+Als Apache nieuw voor u is of als u een meer methodische aanpak zoekt om aan de slag te gaan,
dan hebben we voor
+u een set [Oriënterende Modules voor Nieuwe Vrijwilligers](http://openoffice.apache.org/orientation/index.html)
ontworpen in verschillende gradaties, die nieuwe vrijwilligers door een reeks van achtergrond
onderwerpen loodsen, gerelateerd aan Apache OpenOffice en de wijze waarop we dingen doen.
+
+Welk pad u bewandeld is uw keuze en is een kwestie van persoonlijke voorkeuren. U kunt zelfs
beide doen.
+
+We onderhouden een lijst met specifieke aandachtsgebieden waarvoor we vrijwilligers nodig
hebben op onze 
+[Hulp Gezocht](https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Help+Wanted)-pagina van
de wiki.
+
+Als u student bent, op zoek naar een bijdrage aan het project als onderdeel van uw schoolopdracht,
kijk dan eens op de [Advies voor Studenten](/students.html) pagina.
+Mime
View raw message