openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1531648 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext
Date Sun, 13 Oct 2013 09:07:34 GMT
Author: artietee
Date: Sun Oct 13 09:07:34 2013
New Revision: 1531648

URL: http://svn.apache.org/r1531648
Log: (empty)

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext?rev=1531648&r1=1531647&r2=1531648&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/why/index.mdtext Sun Oct 13 09:07:34 2013
@@ -20,25 +20,25 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
 
 ![Waarom Apache OpenOffice](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
-Apache OpenOffice is een toonaangevend **opensource kantoorpakket** voor **tekstverwerking**,
**spreadsheets**, **presentaties**, **afbeeldingen**, **databases** en meer. Het is beschikbaar
in **vele talen** en werkt op alle **normale computers**. Het slaat alle gegevens op in een
**internationaal open bestandsformaat** en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig **kosteloos** gedownload worden en mag voor **elk doel**
gebruikt worden.
+Apache OpenOffice is een toonaangevend **opensource kantoorpakket** voor **tekstverwerking**,
**spreadsheets**, **presentaties**, **afbeeldingen**, **databases** en meer. Het is beschikbaar
in **vele talen** en werkt op alle **gewone computers**. Het slaat alle gegevens op in een
**internationaal open bestandsformaat** en kan bestanden van andere veelvoorkomende softwarepakketten
lezen en schrijven. Het kan volledig **kosteloos** gedownload worden en mag voor **elk doel**
gebruikt worden.
 
- - [Fantastische Software](why_great.html)
+ - [Geweldige software](why_great.html)\
 
-  Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling. Vanaf
de start ontwikkeld als één softwarepakket, waardoor het een meer samenhangend geheel
is in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen
problemen kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren.
Het resultaat: Apache OpenOffice doet alles wat kantoorsoftware moet doen, op de manier waarop
dat gewenst is. 
+  Apache OpenOffice is het resultaat van meer dan twintig jaar software-ontwikkeling. Vanaf
de start ontwikkeld als één softwarepakket, het is dan ook veel meer één geheel
in vergelijking tot andere producten. Een volledig open ontwikkelproces zodat iedereen problemen
kan rapporteren, nieuwe mogelijkheden kan aanvragen, of de software kan verbeteren. Het resultaat:
Apache OpenOffice doet alles wat u met uw kantoorsoftware wil doen, op de wijze waarop u dat
zou willen. 
 
- - [Gebruiksvriendelijk](why_easy.html)
+ - [Eenvoudig in gebruik](why_easy.html)
 
-  Apache OpenOffice is eenvoudig te leren, en direct te gebruiken door mensen die nu al
met een ander kantoorpakket werken. Met onze wereldwijde taalgemeenschap is de kans groot
dat OpenOffice beschikbaar is en ook ondersteuning geniet in uw eigen taal. En als u al bestanden
heeft van een ander kantoorpakket - dan zal OpenOffice deze hoogstwaarschijnlijk probleemloos
inlezen.
+  Apache OpenOffice is eenvoudig te leren, en direct te gebruiken door mensen die nu al
met een ander kantoorpakket werken. Onze wereldwijde taalgemeenschap zorgt ervoor dat OpenOffice
zeer waarschijnlijk ook beschikbaar is en ondersteund wordt in uw eigen taal. En als u bestanden
heeft van een ander kantoorpakket - dan zal OpenOffice deze hoogstwaarschijnlijk probleemloos
inlezen.
 
- - [en kosteloos](why_free.html)
+ - [en het is gratis](why_free.html)
 
-  Het beste van alles is dat Apache OpenOffice gedownload en gebruikt kan worden zonder
dat er sprake is van licentiekosten. Apache OpenOffice valt onder de Apache 2.0 Licentie.
Daardoor kunt u het voor elk doel gebruiken - thuis, zakelijk, educatief, overheid. U mag
het installeren op zoveel computers als u wil. U mag kopieën maken en weggeven aan familie,
vrienden, studenten, medewerkers - iedereen die u wil.
+  Het beste van alles is dat Apache OpenOffice gedownload en gebruikt kan worden zonder
licentiekosten. Apache OpenOffice valt onder de Apache 2.0 Licentie. U kunt het daardoor voor
elk doel gebruiken - thuis, zakelijk, onderwijs, overheid. U mag het installeren op zoveel
computers als u wil. U mag kopieën maken en weggeven aan familie, vrienden, studenten,
medewerkers - iedereen die je wilt.
 
 ## Waar wordt Apache OpenOffice momenteel gebruikt?
 
- - [Overheden](why_gov.html "Waarom Apache OpenOffice voor de Overheid")
- - [Educatief](why_edu.html "Waarom Apache OpenOffice voor Educatie")
+ - [Overheden](why_gov.html "Waarom Apache OpenOffice bij de Overheid"
+ - [Onderwijs](why_edu.html "Waarom Apache OpenOffice voor het Onderwijs")
  - [Bedrijfsleven](why_sme.html "Waarom Apache OpenOffice voor Bedrijven")
- - [Non-profitorganisaties](why_nfp.html "Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties Zonder
Winstoogmerk")
+ - [Organisaties zonder winstoogmerk](why_nfp.html "Waarom Apache OpenOffice voor Organisaties
Zonder Winstoogmerk")
  - [IT Bedrijven](why_oem.html "Waarom Apache OpenOffice voor IT bedrijven")
- - [F/OSS voorstanders](why_foss.html "Waarom Apache OpenOffice voor voorstanders van Vrije
software en Opensourcesoftware")
+ - [F/OSS voorstanders](why_foss.html "Waarom Apache OpenOffice voor voorstanders van Vrije/Opensource-Software")Mime
View raw message