openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1530742 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext
Date Wed, 09 Oct 2013 18:11:26 GMT
Author: artietee
Date: Wed Oct 9 18:11:25 2013
New Revision: 1530742

URL: http://svn.apache.org/r1530742
Log:
CMS commit to ooo-site by artietee

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext?rev=1530742&r1=1530741&r2=1530742&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/product/index.mdtext Wed Oct 9 18:11:25 2013
@@ -16,7 +16,7 @@ Notice:  Licensed to the Apache Softwa
      specific language governing permissions and limitations
      under the License.
 
-Uitwisselbaar met andere veelgebruikte kantoorpakketten, Apache OpenOffice mag kosteloos
gedownload, gebruikt en gedistribueerd worden. [Download het nu][1], en ontvang:
+Uitwisselbaar met andere veelgebruikte kantoorpakketten, Apache OpenOffice mag kosteloos
gedownload, gebruikt en gedistribueerd worden. [Download nu][1], en ontvang:
 
 ![Apache OpenOffice?](/images/AOO_logos/orb.jpg) # {.rfloatimg}
 
@@ -31,7 +31,7 @@ Uitwisselbaar met andere veelgebruikte k
  - [Draw](draw.html "Vector tekengereedschap") waarmee alles gemaakt kan worden
   van eenvoudige diagrammen tot dynamische 3D illustraties. # { .product-draw }
  - [Base](base.html "Database") voor het naadloos bewerken van databases.
-  Maak en wijzig tabellen, formulieren, queries, en rapoorten, allemaal vanuit
+  Maak en wijzig tabellen, formulieren, queries, en rapporten, allemaal vanuit
   Apache OpenOffice. # { .product-base }
  - [Math](math.html "Wiskundige formule-editor") voor het invoeren
   van wiskundige vergelijkingen met een grafische gebruikersinterface of door het direct
intypen
@@ -41,11 +41,11 @@ Uitwisselbaar met andere veelgebruikte k
 
 Apache OpenOffice staat voor **kwaliteit**:
 
-- De [oosprong van Apache OpenOffice][2] gaat 20 jaar terug, werkend aan een volwassen
+- De [opsprong van Apache OpenOffice][2] gaat 20 jaar terug, werkend aan een volwassen
  en overtuigend product
-- Vele milioenen gebruikers
+- Vele miljoenen gebruikers
 - [Onafhankelijke recensenten][3] van over de hele wereld bevelen het product aan
-- Met een volledig open ontwikkelprocess, Apache OpenOffice heeft niets te
+- Met een volledig open ontwikkelproces, Apache OpenOffice heeft niets te
  verbergen - het product staat of valt met zijn reputatie
 
 Apache OpenOffice is **eenvoudig te gebruiken**:
@@ -54,7 +54,7 @@ Apache OpenOffice is **eenvoudig te gebr
  al eerder kantoorsoftware gebruikt heeft.
 - Overstappen naar Apache OpenOffice is makkelijk - de software leest alle veelvoorkomende
  bestanden van andere pakketten.
-- Nauwelijks [taal barrières][4] - als het in een taal nog niet beschikbaar is,
+- Nauwelijks [taal barrières][4] - als het in een taal nog niet beschikbaar is,
  kan dat snel wel het geval zijn.
 - Apache OpenOffice wordt ondersteund door een wereldwijde gemeenschap van vriendelijke vrijwilligers,
 die graag hulp verlenen aan nieuwkomers evenzogoed als aan gevorderde gebruikers
@@ -62,14 +62,14 @@ die graag hulp verlenen aan nieuwkomers 
 Apache OpenOffice is **vrije software**:
 
 - Het is mogelijk om Apache OpenOffice geheel zonder licentiekosten te downloaden
-- Installeer het op zoveel PC's als u zou willen
-- Gebruik het voor ieder doel - privé, educatief, overheid en publieke
+- Installeer het op zoveel pc's als u zou willen
+- Gebruik het voor ieder doel - privé, educatief, overheid en publieke
  sector, commercieel...
-- Geef kosteloos kopieën aan familie, vrienden, studenten, medewerkers, etc.
+- Geef kosteloos kopieën aan familie, vrienden, studenten, medewerkers, etc.
 
 Apache OpenOffice **voldoet aan de standaarden**:
 
-- Het eerste softwarepakket in the wereld dat gebruik maakt van het [OASIS][6] [OpenDocument
Format][7] (ISO/IEC 26300)
+- Het eerste softwarepakket in de wereld dat gebruik maakt van het [OASIS][6] [OpenDocument
Format][7] (ISO/IEC 26300)
  als ingebouwd bestandsformaat.
 
 ### [Kom meer te weten][8] or [probeer het vandaag][1]!Mime
View raw message