openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From artie...@apache.org
Subject svn commit: r1529607 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
Date Sun, 06 Oct 2013 10:44:42 GMT
Author: artietee
Date: Sun Oct 6 10:44:41 2013
New Revision: 1529607

URL: http://svn.apache.org/r1529607
Log:
CMS commit to ooo-site by artietee

Modified:
  openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html?rev=1529607&r1=1529606&r2=1529607&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/index.html Sun Oct 6 10:44:41 2013
@@ -3,22 +3,18 @@
 <head>
   <meta name="description" content="De officiële home page van het Apache OpenOffice
open source project, thuisbasis van OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw en Base." />
   <meta name="keywords" content="OpenOffice, Open Office, Apache OpenOffice, Apache
Open Office, OpenOffice.org, Calc, Impress, Draw, Base, ODF, Open Document Format, free office
editors" />
-<!--
 	<meta name="google-site-verification" content="x1jl2cGum4kCvj0PgxjTy_pasCsLY_fBT7my88fpKD4"
/>
   <meta name="p:domain_verify" content="bd1ba1fb9d25b0eb3d64891f89e9195e" />
--->
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
-<!--
 	<link href="https://plus.google.com/+openoffice" rel="publisher" />
--->
   <link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="/product/product.css" media="screen"
/>
-	<title>Apache OpenOffice - Het vrije en open kantoorsoftwarepakket</title>
+	<title>Apache OpenOffice - Het vrije en open kantoorpakket</title>
   <style type="text/css">
   /* <![CDATA[ */
   /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
-  @import "home.css";
-  @import "styles.css";
-  @import "exceptions.css";
+	@import "/home.css";
+	@import "/styles.css";
+	@import "/exceptions.css";
   /* ]]> */
   </style>
 
@@ -45,7 +41,7 @@
   <li>
    <div class="action-info">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/why/">Ik wil meer weten over OpenOffice</a></h2>
+     <h2><a href="/why/">Ik wil meer weten over OpenOffice (EN)</a></h2>
      <p><a href="/why/">Wat is Apache OpenOffice? Waarom zou ik het willen
gebruiken?</a></p>
     </div>
    </div>
@@ -56,7 +52,7 @@
   <li>
    <div class="action-download">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/download/">Ik wil OpenOffice downloaden</a></h2>
+     <h2><a href="/download/">Ik wil OpenOffice downloaden (EN)</a></h2>
      <p><a href="/download/">Download Apache OpenOffice gratis, of hoe u
op andere wijze aan de software kunt komen.</a></p>
     </div>
    </div>
@@ -67,7 +63,7 @@
   <li>
    <div class="action-help">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/support/">Ik heb hulp nodig met mijn OpenOffice</a></h2>
+     <h2><a href="/support/">Ik heb hulp nodig met mijn OpenOffice (EN)</a></h2>
      <p><a href="/support/">Hulp bij de hand wanneer u het nodig hebt.</a></p>
     </div>
    </div>
@@ -78,7 +74,7 @@
   <li>
    <div class="action-extend">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/extensions/">Ik wil meer doen met mijn OpenOffice</a></h2>
+     <h2><a href="/extensions/">Ik wil meer doen met mijn OpenOffice (EN)</a></h2>
      <p><a href="/extensions/">Apache OpenOffice uitbreiden met extra functionaliteit,
sjablonen en clipart.</a></p>
     </div>
    </div>
@@ -89,7 +85,7 @@
   <li>
    <div class="action-participate">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html">I wil
deelnemen aan OpenOffice</a></h2>
+     <h2><a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html">I wil
deelnemen aan OpenOffice (EN)</a></h2>
      <p><a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html">
      Apache OpenOffice wordt gemaakt met behulp van mensen uit de hele wereld. Voel
je vrij om een bijdrage te leveren!</a></p>
     </div>
@@ -101,7 +97,7 @@
   <li>
   <div class="action-social">
     <div class="action-text action-link">
-     <h2><a href="/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">Ik
wil op de hoogte blijven van OpenOffice</a></h2>
+     <h2><a href="/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">Ik
wil op de hoogte blijven van OpenOffice (EN)</a></h2>
      <p><a href="/social/" onclick="javascript:follow('SocialLink');">
      Volg de vooruitgang van OpenOffice via onze aankondigingslijst, social media en
blog.</a></p>
       <div class="action-social-extra">Mime
View raw message