openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From di...@apache.org
Subject svn commit: r1528133 - /openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
Date Tue, 01 Oct 2013 16:15:20 GMT
Author: digro
Date: Tue Oct  1 16:15:20 2013
New Revision: 1528133

URL: http://svn.apache.org/r1528133
Log:
CMS commit to ooo-site by digro

Modified:
    openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html?rev=1528133&r1=1528132&r2=1528133&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Tue Oct  1 16:15:20 2013
@@ -16,9 +16,9 @@
 		
 		<!-- here is the content pane -->
 		<td style="border-width: 0px;">
-			<h1>Apache OpenOffice 4.0.0 in het Nederlands downloaden</h1>
-			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.0.0, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
-			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.0.0 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
+			<h1>Apache OpenOffice 4.0.1 in het Nederlands downloaden</h1>
+			<p>De nieuwe Apache OpenOffice, versie 4.0.1, is beschikbaar in het Nederlands voor
Windows, Linux en Mac OS X.</p>
+			<p>Hoe krijg je Apache OpenOffice 4.0.1 gemakkelijk binnen? Ga naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/">hoofdpagina
voor downloaden</a> en klik
 				op het groene vlak. In de meeste gevallen is de juiste variant (voor jouw besturingssysteem
en in het Nederlands) al geselecteerd.</p>
 			<p>Voor meer keuze kun je ook naar de <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html">overzichtspagina
voor downloaden</a> en daar de variant
 				van besturingssysteem en taal kiezen die je wilt. 
@@ -41,7 +41,7 @@
 					<b>Software</b><br>
 				</font>
 					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-					<a href="nieuw-in-4.0.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;4.0.0</a><br>
+					<a href="nieuw-in-4.0.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;4.0.1</a><br>
 					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
 					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
 				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Mime
View raw message