openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j...@apache.org
Subject svn commit: r1527073 - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf
Date Fri, 27 Sep 2013 20:48:51 GMT
Author: jani
Date: Fri Sep 27 20:48:50 2013
New Revision: 1527073

URL: http://svn.apache.org/r1527073
Log:
corrected problem in helpcontent2/scalc

Modified:
  openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf?rev=1527073&r1=1527072&r2=1527073&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/da/localize.sdf Fri Sep 27 20:48:50 2013
@@ -12277,7 +12277,7 @@ helpcontent2	source\text\scalc\02\060100
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06010000.xhp	0	help	par_id3151118	4			0	da	Navnefelt		
	20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06010000.xhp	0	help	par_id3152596	6			0	da	For at springe
til en konkret celle eller for at vælge et celleområde, skriv cellereferencen eller
celleområdereferencen i dette felt, for eksempel F1 eller A1:C4.				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	tit				0	da	Sum				20130618 17:22:18
-helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	bm_id3157909				0	da	bookmark_value>funktioner;sum
funktion ikon\</bookmark_value\>     \<bookmark_value\>formel bjælke;sum
funktion\</bookmark_value\>     \<bookmark_value\>sum ikon\</bookmark_value\>
    \<bookmark_value\>AutoSum knap, se sum ikon\</bookmark_value\>				20130618
17:22:18
+helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	bm_id3157909				0	da	\<bookmark_value\>funktioner;sum
funktion ikon\</bookmark_value\>     \<bookmark_value\>formel bjælke;sum
funktion\</bookmark_value\>     \<bookmark_value\>sum ikon\</bookmark_value\>
    \<bookmark_value\>AutoSum knap, se sum ikon\</bookmark_value\>				20130618
17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	hd_id3157909	1			0	da	\<link href=\"text/scalc/02/06030000.xhp\"
name=\"Sum\"\>Sum\</link\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	par_id3150543	2			0	da	\<ahelp hid=\"HID_INSWIN_SUMME\"\>Indsætter
summen af et celleområde i den aktuelle celle eller indsætter summerede værdier i
udvalgte celler. Klik i en celle, klik på dette ikon og tilret eventuelt celleområdet.
Eller vælg nogle celler, som de summerede værdier skal sættes ind i og klik så
på ikonet.\</ahelp\>				20130618 17:22:18
 helpcontent2	source\text\scalc\02\06030000.xhp	0	help	par_id3153770				0	da	\<image id=\"img_id3147434\"
src=\"res/commandimagelist/sc_autosum.png\" width=\"0.222inch\" height=\"0.222inch\"\>\<alt
id=\"alt_id3147434\"\>Ikon\</alt\>\</image\>				20130618 17:22:18Mime
View raw message