openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1523715 [2/2] - /openoffice/trunk/extras/l10n/source/sv/localize.sdf
Date Mon, 16 Sep 2013 15:57:16 GMT

Modified: openoffice/trunk/extras/l10n/source/sv/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/trunk/extras/l10n/source/sv/localize.sdf?rev=1523715&r1=1523714&r2=1523715&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/trunk/extras/l10n/source/sv/localize.sdf (original)
+++ openoffice/trunk/extras/l10n/source/sv/localize.sdf Mon Sep 16 15:57:15 2013
@@ -28,72439 +28,72739 @@
 # 
 #**************************************************************
 
-accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_DESC_PANELDECL_TABBAR				0	sv	Paneldäcksflikrad				20120314 15:13:33
-accessibility	source\helper\accessiblestrings.src	0	string	RID_STR_ACC_NAME_BROWSEBUTTON				0	sv	Bläddra				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ENDLESS				0	sv	Upprepa				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERT				0	sv	Infoga				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MEDIAPLAYER				0	sv	Mediaspelare				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_MUTE				0	sv	Ljud av				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPEN				0	sv	Open				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PAUSE				0	sv	Paus				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_PLAY				0	sv	Spela upp				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_STOP				0	sv	Stopp				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM				0	sv	Visa				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_100				0	sv	100 %				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_200				0	sv	200 %				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_50				0	sv	50 %				20120314 15:13:33
-avmedia	source\framework\mediacontrol.src	0	string	AVMEDIA_STR_ZOOM_FIT				0	sv	Skala				20120314 15:13:33
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	errorbox	AVMEDIA_ERR_URL				0	sv	Formatet på den valda filen stöds inte.				20120314 15:13:33
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_ALL_FILES				0	sv	Alla filer (*.*)				20120314 15:13:33
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_ALL_MEDIAFILES				0	sv	Alla filmer och ljudfiler				20120314 15:13:33
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_INSERTMEDIA_DLG				0	sv	Infoga film och ljud				20120314 15:13:33
-avmedia	source\viewer\mediawindow.src	0	string	AVMEDIA_STR_OPENMEDIA_DLG				0	sv	Öppna film och ljud				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	1			0	sv	Utskriftsområde				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	2			0	sv	Alla ~sidor				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basicprint.src	0	itemlist	RID_PRINTDLG_STRLIST	3			0	sv	Si~dor				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	imagebutton	RID_IMGBTN_REMOVEWATCH		HID_BASICIDE_REMOVEWATCH		80	sv	-		Ta bort bevakare		20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKDLG				80	sv	Hantera brytpunkter				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menu	RID_POPUP_BRKPROPS				80	sv	Egenskaper				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKDLG	RID_BRKDLG	HID_BASICIDE_BRKDLG		0	sv	Hantera brytpunkter...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_ACTIV	HID_BASICIDE_ACTIV		0	sv	Aktiv				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_BRKPROPS	RID_BRKPROPS	HID_BASICIDE_BRKPROPS		0	sv	Egenskaper...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_DLGED	SID_SHOW_PROPERTYBROWSER	CMD_SID_SHOW_PROPERTYBROWSER		0	sv	Egenskaper...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	RID_INSERT			0	sv	Infoga				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_DELETECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_DELETECURRENT		0	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_HIDECURPAGE	CMD_SID_BASICIDE_HIDECURPAGE		0	sv	Dölj				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_MODULEDLG	CMD_SID_BASICIDE_MODULEDLG		0	sv	Moduler...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR	SID_BASICIDE_RENAMECURRENT	CMD_SID_BASICIDE_RENAMECURRENT		0	sv	Byt namn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWDIALOG	CMD_SID_BASICIDE_NEWDIALOG		0	sv	BASIC-dialogruta				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	menuitem	RID_POPUP_TABBAR.RID_INSERT	SID_BASICIDE_NEWMODULE	CMD_SID_BASICIDE_NEWMODULE		0	sv	BASIC-modul				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_BASICIDE_OBJECTBAR				0	sv	Makrolist				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ALL				0	sv	Alla				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_APPENDLIBS				0	sv	Importera bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BADSBXNAME				0	sv	Ogiltigt namn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_BASIC				0	sv	BASIC				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMEREFLIB				0	sv	Det går inte att ändra namnet på ett referensbibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCHANGENAMESTDLIB				0	sv	Det går inte att ändra standardbibliotekets namn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTCLOSE				0	sv	Fönstret kan inte stängas\nnär BASIC-programmet körs.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTRUNMACRO				0	sv	Det går inte att köra det här makrot av säkerhetsskäl.\n\nKontrollera säkerhetsinställningarna om du vill ha mer information.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CANNOTUNLOADSTDLIB				0	sv	Det går inte att deaktivera standardbiblioteket				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_CLASS_MODULES				80	sv	Klassmoduler				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COLUMN				0	sv	Kol				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COMPILEERROR				0	sv	Kompileringsfel: 				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTREAD				0	sv	Det gick inte att läsa filen				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_COULDNTWRITE				0	sv	Det gick inte att spara filen				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_RENAME				80	sv	Byt namn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_REPLACE				80	sv	Ersätt				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TEXT				80	sv	Biblioteket innehåller redan en dialogruta med namnet:\n\n$(ARG1)\n\nByt namn på dialogrutan om du vill behålla den befintliga eller ersätta den.\n 				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_CLASH_TITLE				80	sv	Import av dialogruta: namnet används redan				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_ADD				80	sv	Lägg till				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_OMIT				80	sv	Utelämna				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TEXT				80	sv	Dialogrutan som ska importeras har stöd för andra språk än de som finns i målbiblioteket.\n\nLägg till dessa språk i biblioteket om du vill behålla de språkresurser som dialogrutan tillhandahåller. Du kan även utelämna dessa om du vill behålla de aktuella språken i biblioteket.\n\nObs! Om dialogrutan saknar stöd för språken kommer standardspråket att användas.\n 				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DLGIMP_MISMATCH_TITLE				80	sv	Import av dialogruta: språken matchar inte				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOC				0	sv	Dokument				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_DOCUMENT_OBJECTS				80	sv	Dokumentobjekt				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ENTERPASSWORD				0	sv	Ange lösenord för 'XX'				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERRORCHOOSEMACRO				0	sv	Makron från andra dokument är inte tillgängliga.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENLIB				0	sv	Fel vid laddning av bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_ERROROPENSTORAGE				0	sv	Fel när filen öppnades				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILEEXISTS				0	sv	Filen 'XX' existerar redan				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILENAME				0	sv	Filnamn:  				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_FILTER_ALLFILES				0	sv	<Alla>				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_GENERATESOURCE				0	sv	Skapa källtext				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_IMPORTNOTPOSSIBLE				0	sv	Det är inte möjligt att lägga till 'XX'.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_INITIDE				0	sv	Initiering BASIC				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBISREADONLY				0	sv	Det här biblioteket är skrivskyddat.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LIBNAMETOLONG				0	sv	Namnet på ett bibliotek får maximalt innehålla 30 tecken.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_LINE				0	sv	Ln				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_MACRONAMEREQ				0	sv	Ett namn måste anges.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWDLG				0	sv	Ny dialog				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWLIB				0	sv	Nytt bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NEWMOD				0	sv	Ny modul				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOIMPORT				0	sv	'XX' har inte lagts till.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOLIBINSTORAGE				0	sv	Filen innehåller inga BASIC-bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NOMODULE				0	sv	< Ingen Modul >				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_NORMAL_MODULES				80	sv	Moduler				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OBJNOTFOUND				0	sv	Objekt eller metod hittades inte				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_OPEN				0	sv	Ladda				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_PAGE				0	sv	Sida				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELDIALOG				0	sv	Vill du radera dialogrutan XX?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIB				0	sv	Vill du radera biblioteket XX ?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELLIBREF				0	sv	Vill du radera referensen till biblioteket XX ?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMACRO				0	sv	Vill du ta bort makrot XX?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYDELMODULE				0	sv	Vill du radera modulen XX ?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_QUERYREPLACEMACRO				80	sv	Vill du skriva över makrot XX ?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REFNOTPOSSIBLE				0	sv	Referens till 'XX' inte möjlig.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REMOVEWATCH				80	sv	Bevakare: 				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACELIB				0	sv	Det går inte att ersätta 'XX'.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_REPLACESTDLIB				0	sv	Det går inte att ersätta standardbiblioteket.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_RUNTIMEERROR				0	sv	Runtimefel: #				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SAVE				0	sv	Spara				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED				0	sv	Namnet finns redan				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SBXNAMEALLREADYUSED2				0	sv	Objekt med detta namn existerar redan				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHALLMODULES				0	sv	Skall texten ersättas i alla aktiva moduler?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHFROMSTART				0	sv	Sökning genomförd till sista modulen. Ska sökningen fortsätta i första modulen?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHNOTFOUND				0	sv	Sökord hittades inte				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SEARCHREPLACES				0	sv	Sökord ersatt XX gånger				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREDIALOGS				80	sv	%PRODUCTNAME-dialogrutor				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROS				80	sv	%PRODUCTNAME-makron				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SHAREMACROSDIALOGS				80	sv	Makron och dialogrutor för %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SIGNED				0	sv	(Signerad)				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_SOURCETOBIG				0	sv	Källtexten är för stor och kan varken sparas eller kompileras.\nRadera några kommentarer eller överför några metoder till en annan modul.				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACK				80	sv	Anrop: 				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STACKNAME				0	sv	Kommandostack				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDDIALOGNAME				0	sv	Dialog				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDLIBNAME				0	sv	Bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_STDMODULENAME				0	sv	Modul				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_DEFAULT				80	sv	[Standardspråk]				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_TRANSLATION_NOTLOCALIZED				80	sv	<Inte lokaliserad>				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERDIALOGS				80	sv	Mina dialogrutor				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERFORMS				80	sv	Formulär				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROS				80	sv	Mina makron				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_USERMACROSDIALOGS				80	sv	Mina makron & dialogrutor				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHNAME				0	sv	Bevakare				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHTYPE				0	sv	Typ				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVALUE				0	sv	Värde				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WATCHVARIABLE				0	sv	Variabel				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WILLSTOPPRG				0	sv	Du måste starta om ditt program efter den här ändringen.\nFortsätta ändå?				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\basidesh.src	0	string	RID_STR_WRONGPASSWORD				0	sv	Felaktigt lösenord				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	checkbox	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_CHKB_ACTIVE			40	sv	Aktiv				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_BRKPOINTS			110	sv	Brytpunkter				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	fixedtext	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_FT_PASS			75	sv	Genomflöde:				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	modaldialog	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG				178	sv	Hantera brytpunkter				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_DEL			50	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\brkdlg.src	0	pushbutton	RID_BASICIDE_BREAKPOINTDLG	RID_PB_NEW			50	sv	Ny				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	cancelbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_CLOSE			50	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_DESCRIPTION			100	sv	Be~skrivning				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROFROM			100	sv	Ma~kro från				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACRONAME			100	sv	~Makronamn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_MACROSIN			100	sv	Existerande makron ~i:				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	fixedtext	RID_MACROCHOOSER	RID_TXT_SAVEMACRO			100	sv	S~para makro i				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	modaldialog	RID_MACROCHOOSER				287	sv	%PRODUCTNAME Basic-makron				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ASSIGN			50	sv	~Tilldela...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_DEL			50	sv	Ra~dera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_EDIT			50	sv	~Redigera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWLIB			50	sv	Nytt ~bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_NEWMOD			50	sv	Ny m~odul				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_ORG			50	sv	~Administrera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	pushbutton	RID_MACROCHOOSER	RID_PB_RUN			50	sv	K~ör				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNDEL				0	sv	Ra~dera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_BTNNEW				0	sv	~Nytt				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CHOOSE				0	sv	Välj				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_CLOSE				0	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RECORD				0	sv	~Spara				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_RUN				0	sv	Kör				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\macrodlg.src	0	string	RID_STR_STDMACRONAME				0	sv	Makro				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_CLOSE			60	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_CLOSE			60	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	cancelbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_CLOSE			60	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REF			146	sv	Infoga som referens (bara läsning)				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	checkbox	RID_DLG_LIBS	RID_CB_REPL			146	sv	Ersätt existerande bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedline	RID_DLG_LIBS	RID_FL_OPTIONS			156	sv	Alternativ				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEWLIB	RID_FT_NEWLIB			100	sv	~Namn:				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_DLGS	RID_STR_LIB			130	sv	Dialog				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_BASICS			130	sv	P~lacering				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_LIBS	RID_STR_LIB			130	sv	Bibliote~k				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	fixedtext	RID_TP_MODULS	RID_STR_LIB			130	sv	M~odul				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	modaldialog	RID_DLG_EXPORT				115	sv	Exportera Basic-bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_DLG			0	sv	Dialoger				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_LIB			0	sv	Bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pageitem	RID_TD_ORGANIZE.RID_TC_ORGANIZE	RID_TP_MOD			0	sv	Moduler				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_DELETE			60	sv	Ra~dera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_EDIT			60	sv	~Redigera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWDLG			60	sv	~Nytt…				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_DLGS	RID_PB_NEWMOD			60	sv	~Nytt…				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_APPEND			60	sv	~Importera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_DELETE			60	sv	Ra~dera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EDIT			60	sv	~Redigera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_EXPORT			60	sv	E~xportera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_NEWLIB			60	sv	~Nytt...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_LIBS	RID_PB_PASSWORD			60	sv	Lös~enord...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_DELETE			60	sv	Ra~dera...				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_EDIT			60	sv	~Redigera				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWDLG			60	sv	~Nytt…				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	pushbutton	RID_TP_MODULS	RID_PB_NEWMOD			60	sv	~Nytt…				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASBASIC			103	sv	Exportera som BASIC-bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	radiobutton	RID_DLG_EXPORT	RB_EXPORTASPACKAGE			103	sv	~Exportera som tillägg				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTBASIC				115	sv	Exportera som BASIC-bibliotek				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_EXPORTPACKAGE				115	sv	Exportera bibliotek som tillägg				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	string	RID_STR_PACKAGE_BUNDLE				115	sv	Tillägg				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moduldlg.src	0	tabdialog	RID_TD_ORGANIZE				0	sv	%PRODUCTNAME Basic Macro Organizer				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedline	RID_MACROOPTIONS	RID_FL_HELP			212	sv	Hjälp-information				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_DESCR			69	sv	Beskrivning				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPID			80	sv	Hjälp-identifikation				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	fixedtext	RID_MACROOPTIONS	RID_FT_HELPNAME			80	sv	Hjälp-filnamn				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\moptions.src	0	modaldialog	RID_MACROOPTIONS				224	sv	Beskrivning				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	floatingwindow	RID_BASICIDE_OBJCAT				191	sv	Objekt				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	string	RID_STR_TLB_MACROS				0	sv	Objekt träd				20120314 15:13:33
-basctl	source\basicide\objdlg.src	0	toolboxitem	RID_BASICIDE_OBJCAT.RID_TB_TOOLBOX	TBITEM_SHOW	HID_BASICIDE_OBJCAT_SHOW		0	sv	Visa				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_MULTISELECT				0	sv	Multimarkering				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_NO_PROPERTIES				0	sv	Inget kontrollelement markerat				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\dlgresid.src	0	string	RID_STR_BRWTITLE_PROPERTIES				0	sv	Egenskaper: 				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_INFO			0	sv	Standardspråket används om det inte finns något lokaliserat användargränssnitt. Dessutom kopieras alla strängar från standardspråket till resurserna för de språk som nyligen lagts till.				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	FT_LANGUAGE			0	sv	Nuvarande språk				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_INFO			0	sv	Markera ett språk som ska vara användargränssnittets standardspråk. Alla de aktuella strängarna kommer att tilldelas de resurser som skapas för det markerade språket.				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	fixedtext	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	FT_DEF_LANGUAGE			0	sv	Standardspråk				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE		HID_BASICIDE_MANAGE_LANGUAGE		0	sv	Hantera användargränssnittets språk [$1]				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	modaldialog	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE		HID_BASICIDE_SETDEFAULT_LANGUAGE		0	sv	Välj standardspråk för användargränssnittet				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	okbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_CLOSE			0	sv	~Stäng				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_ADD_LANG			0	sv	Lägg till...				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_DEL_LANG			0	sv	Ta bort				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	pushbutton	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	PB_MAKE_DEFAULT			0	sv	Standard				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	querybox	RID_QRYBOX_LANGUAGE				0	sv	Du håller på att ta bort resurserna för det valda språket/de valda språken. Alla strängar från användargränssnittet för det här språket/språken kommer att tas bort.\n\nVill du ta bort resurserna för det/de valda språken/språket?			Ta bort språkresurser	20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_CREATE_LANG			0	sv	<Välj Lägg till om du vill skapa språkresurser>				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DEF_LANG			0	sv	[Standardspråk]				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_MANAGE_LANGUAGE	STR_DELETE			0	sv	~Ta bort				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_INFO			0	sv	Markera de språk som ska läggas till. Resurser för de här språken kommer att skapas i biblioteket. Strängarna för det aktuella standardspråket för användargränssnittet kommer som standard att kopieras till de nya resurserna.				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_LABEL			0	sv	Tillgängliga språk				20120314 15:13:33
-basctl	source\dlged\managelang.src	0	string	RID_DLG_SETDEF_LANGUAGE	STR_ADDLANG_TITLE			0	sv	Lägg till användargränssnittets språk				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_CANCEL			50	sv	Avbryt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_PRINT_DIALOG	RID_CANCEL			47	sv	Avbryt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	cancelbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_CANCEL			50	sv	Avbryt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_ALLOWCONTACT			120	sv	Tillåt kontakt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_CRASH	CB_USEPROXY			120	sv	Använd Proxy				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTORELOAD			115	sv	Läs in automatiskt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_AUTOSAVE			115	sv	Spara innan körning				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	CB_STOPONSYNTAXERRORS			115	sv	Stann vid Syntax Fel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	checkbox	RID_TP_PROFILE	HID_CHECK			86	sv	Standard HID katalog				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	edit	IDD_EDIT_VAR	RID_ED_NEW_STRING			111	sv	Redigera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTLOAD				0	sv	Biblioteket kan inte laddas!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_CANTSAVE				0	sv	Biblioteket kan inte sparas!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_INVALID_VALUE				0	sv	Värdet är ogiltigt och kan inte användas.			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_NOMAINPGM				0	sv	Detta fönster innehåller ej ett huvudprogram!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_PATTERNNOTFOUND				0	sv	Sök nyckel hittas ej!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_READERROR				0	sv	Filen kan inte läsas!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	errorbox	IDS_WRITEERROR				0	sv	Filen kan inte sparas!			Testtool Fel	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_CRASH	FL_CRASHREPORT			230	sv	Krashrapport				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_AREA			228	sv	Yta				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_GENERIC	RID_FL_VALUE			228	sv	Inställning				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_COMMUNICATION			230	sv	Kommunikation				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_MISC	FL_OTHER			230	sv	Andra inställningar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	FL_DIRECTORIES			230	sv	Profil inställningar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedline	RID_TP_PROFILE	RID_FL_PROFILE			22	sv	Profil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_CONTROLS			128	sv	Kontroller				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_DISPLAY_HID	RID_FT_SLOTS			128	sv	Slots				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT			40	sv	Innehåll				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_CONTENT_VALUE			111	sv	Föregående innehåll				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME			40	sv	Namn				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NAME_VALUE			111	sv	Namn på variabel 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_EDIT_VAR	RID_FT_NEW_CONTENT			40	sv	Nytt innehåll				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_FIND_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			30	sv	Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_PRINT_DIALOG	RID_TEXT			146	sv	Skriv ut				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT1			55	sv	Sök efter				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_FIXEDTEXT2			55	sv	Ersätt med				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	1			110	sv	VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	IDD_TT_ABOUT_DIALOG	4			110	sv	©1995-2010 Oracle				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	FILENAME			155	sv	File.win				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	LOAD_CONF	WORK			155	sv	Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRHOST			30	sv	Värd				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_CRPORT			30	sv	Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_CRASH	FT_EMAIL			30	sv	E-post				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTNAME			123	sv	Typ				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSIZE			29	sv	Storlek				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_FONT	FT_FONTSTYLE			65	sv	Typsnitt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_HOST			30	sv	Värd				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_LRU			70	sv	Max LRU Filer				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_PROGDIR			76	sv	OOo Program Katalog				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_TTPORT			70	sv	Testtool Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	FT_UNOPORT			70	sv	Remote UNO Port				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_MISC	TIMEOUT_TEXT			70	sv	Server Timeout				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	BASIS_TEXT			86	sv	Base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	fixedtext	RID_TP_PROFILE	LOG_TEXT			86	sv	Log base directory				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	IDD_DISPLAY_HID				261	sv	Visa HId				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	floatingwindow	LOAD_CONF				156	sv	Läser Konfigurationsfiler				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOPRINTERERROR				0	sv	Skrivarfunktionen är inte tillgänglig!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	infobox	IDS_NOT_YET_IMPLEMENTED				0	sv	Ännu ej inlagd funktion				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPEDIT			0	sv	Redigera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPFILE			0	sv	Fil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPHELP			0	sv	Hjälp				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPRUN			0	sv	Program				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_APPMENUBAR	RID_APPWINDOW			0	sv	Fönster				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCOPY			0	sv	Kopiera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITCUT			0	sv	Klipp ut				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITDEL			0	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITPASTE			0	sv	Klistra in				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREDO			0	sv	Återställ				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPEAT			0	sv	Upprepa sök				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITREPLACE			0	sv	Ersätt...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITSEARCH			0	sv	Sök...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_EDIT	RID_EDITUNDO			0	sv	Ångra				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILECLOSE			0	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILELOADLIB			0	sv	Läs in bibliotek				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILENEW			0	sv	Nytt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEOPEN			0	sv	Öppna..				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILEPRINT			0	sv	Skriv ut				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVE			0	sv	Spara				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVEAS			0	sv	Spara som				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESAVELIB			0	sv	Spara bibliotek				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_FILESETUP			0	sv	Skrivarinställningar...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_FILE	RID_QUIT			0	sv	Avsluta				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_HELP				0	sv	Om...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNBREAK			0	sv	~Break				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNCOMPILE			0	sv	Kompilera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNDISAS			0	sv	Disassemblera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNNEXTERR			0	sv	Nästa fel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNPREVERR			0	sv	Föregående fel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTART			0	sv	Start				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPINTO			0	sv	Single Step				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTEPOVER			0	sv	Si~ngle Step over Procedure				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_RUNSTOP			0	sv	~Stopp				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_RUN	RID_TOGLEBRKPNT			0	sv	Set / Delete Break Point				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	menuitem	RID_TT_EXTRAS	RID_OPTIONS			0	sv	Inställningar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_FIND_DIALOG				185	sv	Testtool: Hitta Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_REPLACE_DIALOG				185	sv	Testtool: Ersätt Text				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	IDD_TT_ABOUT_DIALOG				120	sv	Om VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modaldialog	RID_CALLDLG				0	sv	Dynamisk länk nr.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_EDIT_VAR				171	sv	Redigera variabel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	modelessdialog	IDD_PRINT_DIALOG				171	sv	Testool: Skriv ut fil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_OK_CLOSE			40	sv	Stäng				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_FIND_DIALOG	RID_OK			50	sv	Hitta				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	okbutton	IDD_REPLACE_DIALOG	RID_OK			50	sv	Ersätt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_CRA			0	sv	Krashrapport				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_FON			0	sv	Typsnitt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_GEN			0	sv	Generisk				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_MIS			0	sv	Blandat				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pageitem	IDD_OPTIONS_DLG.RES_TC_OPTIONS	RID_TP_PRO			0	sv	Profil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_BENENNEN			40	sv	Namn				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_KOPIEREN			40	sv	Kopiera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	IDD_DISPLAY_HID	RID_PB_SELECTALL			40	sv	Välj allt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_DEL_VALUE			40	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_AREA			40	sv	Nytt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_NEW_VALUE			40	sv	Nytt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PB_SELECT_FILE			40	sv	Sökväg...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_GENERIC	RID_PD_DEL_AREA			40	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_MISC	PB_PROGDIR			12	sv	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	BASIS_SET			12	sv	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	HID_SET			12	sv	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	LOG_SET			12	sv	...				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PB_NEW_PROFILE			40	sv	Nytt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	pushbutton	RID_TP_PROFILE	RID_PD_DEL_PROFILE			40	sv	Radera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKDIRTYRELOAD				0	sv	Filen har ändrats på datamediet\noch i Editorn. Läsa in igen?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKRELOAD				0	sv	Filen har ändrats på datamediet. Läsa in igen?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASKSAVEERROR				0	sv	Fel när fil sparas. Kör ändå?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_AND_DISKCHANGE_SAVE				0	sv	Filen har ändrats på datamediet\n och i Editorn. Spara? 			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DIRTY_SAVE				0	sv	Filen har ändrats. Spara?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_ASK_DISKCHANGE_SAVE				0	sv	Filen har ändrats på datamediet.\nSkriva över?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_LOSS_OF_INFORMATION				0	sv	Spara i ett externt format gör att information förloras.			Testool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	querybox	IDS_RUNNING				0	sv	BASIC körs fortfarande! Avsluta ändå?			Testtool	20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_F			40	sv	Falskt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	radiobutton	IDD_EDIT_VAR	RID_RB_NEW_BOOL_T			40	sv	Sant				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_BREAK				0	sv	Bryt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPMODE_RUN				0	sv	Kör				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME				0	sv	Testtool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_APPNAME2				0	sv	VCLTestTool				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_BASFILTER				0	sv	Käll filer (*.BAS)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CANCEL				0	sv	Avbryt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_CONTINUE				0	sv	Fortsätt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_DISASWIN				0	sv	Disassemblera				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_EDIT_VAR				0	sv	Edit ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR1				0	sv	Fel				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_ERROR2				0	sv	i linje				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_INCFILTER				0	sv	Include filer (*.INC)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LIBFILTER				0	sv	Bibliotek (*.RES)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_LOADDLG				0	sv	Testtool: Läs in Fil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NONAME				0	sv	Utan namn				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_NO_LONGNAME				0	sv	Inga värden i Hid.Lst				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_OBJECT				0	sv	Objekt				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PAGE				0	sv	Sida				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_PRINTMSG				0	sv	Skriva ut på				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_RESFILTER				0	sv	Resultatfiler (*.RES)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_SAVEDLG				0	sv	TEesttool: Spara Fil				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_TXTFILTER				0	sv	Resultat som textfil (*.TXT)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING1				0	sv	Varning!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	IDS_WARNING_PREFIX				0	sv	Varning:				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	string	RID_TT_EXTRAS_NAME				0	sv	Extra				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basic.src	0	tabdialog	IDD_OPTIONS_DLG				248	sv	Inställningar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_ERROR_OUTSIDE_TESTCASE				0	sv	Error outside of test case				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_PROG_START				0	sv	Program start: ($Arg1); ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\basmsg.src	0	string	S_WARNING_PREFIX				0	sv	Varning: 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_DOCKING_MODE				0	sv	Metod enbart tillåten i docking mode vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ALLOWED_ONLY_IN_FLOATING_MODE				0	sv	Metod tillåten enbart i floating mode vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_APP_SHUTDOWN				0	sv	Applikationen har blivit avslutad				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ATTEMPT_TO_WRITE_READONLY				0	sv	Försök att skriva till skrivskyddad ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTONID_REQUIRED				0	sv	En ID knapp behöver anges vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_DISABLED_ON_TOOLBOX				0	sv	Knappen är inaktiverad i VertygsLådan vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_HIDDEN_ON_TOOLBOX				0	sv	Knappen är gömd i VerktygsLådan vid ($Arg1)                                                                                                                                               				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_BUTTON_ID_NOT_THERE				0	sv	Det finns ingen knapp med ID ($Arg1) vid ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_CREATE_DIRECTORY				0	sv	Kan inte skapa Katalog: "($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_FIND_FLOATING_WIN				0	sv	Hittar inte FloatingWindow för flytande DockingWindow vid ($Arg1).				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CANNOT_MAKE_BUTTON_VISIBLE_IN_TOOLBOX				0	sv	Knappen går ej att göra synlig vid ($Arg1)  				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_CONTROLTYPE_NOT_SUPPORTED				0	sv	ControlType ($Arg1) stöds ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DEPRECATED				0	sv	Föråldrat! Ändra skriptet.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_DIRECTORY_NOT_EMPTY				0	sv	Katalogen måste vara Tom för att packa upp i. Katalog:				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ENTRY_NOT_FOUND				0	sv	"($Arg2)"värde vid ($Arg1) hittas ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_IN_SET_TEXT				0	sv	Set text fungerade ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ERROR_SAVING_IMAGE				0	sv	Fel #($Arg1) när bilden sparas				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_GPF_ABORT				0	sv	Program avslutat med GPF				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_HELPID_ON_TOOLBOX_NOT_FOUND				0	sv	HelpID i VerktysLÃ¥da hittas ej vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INTERNAL_ERROR				0	sv	Internt fel vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_PARAMETERS				0	sv	Felaktiga Parametrar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_INVALID_POSITION				0	sv	Felaktig position vid ($Arg1) 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_ITEMS_INVISIBLE				0	sv	Objekten är gömda vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_MENU_NOT_CLOSING				0	sv	Menyn stänger inte.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_METHOD_FAILED				0	sv	($Arg1) i post "($Arg2)" misslyckades				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_ACTIVE_WINDOW				0	sv	Inga aktiva fönster hittades (GetNextCloseWindow)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_CANCEL_BUTTON				0	sv	Det finns ej någon Avsluta knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DEFAULT_BUTTON				0	sv	Det finns ingen Standard knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_DIALOG_IN_GETACTIVE				0	sv	GetActive returnerar int en dialog! Informera utvecklarna				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_HELP_BUTTON				0	sv	Det finns ingen Hjälp knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_BUTTON				0	sv	ListBoxButton existerar inte i ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_LIST_BOX_STRING				0	sv	Strängen existerar inte i ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MENU				0	sv	Det finns ingen meny vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_MORE_FILES				0	sv	Inga fler filer				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_NO_BUTTON				0	sv	Det finns ej någon Nej knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_OK_BUTTON				0	sv	Det finns ej någon OK knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_POPUP				0	sv	Pop-up meny öppnas ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_RETRY_BUTTON				0	sv	Det finns ingen Upprepa knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SAX_PARSER				0	sv	Ingen SAX Tolk när man använder ($Arg1). Initiera med med 'SAXReadFile' först.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SCROLLBAR				0	sv	Ingen rullningslist vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY				0	sv	Ingen post är vald i ($Arg2) vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECTED_ENTRY_DEPRECATED				0	sv	Ingen post är vald i TreeListBox vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SELECT_FALSE				0	sv	Välja FALSE är inte tillåtet. Använd MultiSelect vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_STATUSBAR				0	sv	Ingen Statuslist vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_SUBMENU				0	sv	Undermeny finns ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NO_YES_BUTTON				0	sv	Det finns inte någon Ja knapp vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_BIG				0	sv	Värdet ($Arg2) är för stort i ($Arg1). Max tillåtet är ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_NUMBER_TOO_SMALL				0	sv	Värdet ($Arg2) är för litet i ($Arg1). Min tillåtet är ($Arg3)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_POINTER_OUTSIDE_APPWIN				0	sv	Pekare inte innanför applikationsfönstret vid '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_COMPLEX				0	sv	ResetApplication misslyckades: för komplex				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_RESETAPPLICATION_FAILED_UNKNOWN				0	sv	ResetApplication misslyckades: okänd fönstertyp				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECTION_BY_ATTRIBUTE_ONLY_DIRECTORIES				0	sv	Urval med attribut är enbart möjligt för kataloger				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SELECT_DESELECT_VIA_STRING_NOT_IMPLEMENTED				0	sv	Markera/Avmarkera med sträng är integenomfört vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED				0	sv	Slot ID kunde inte köras				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SID_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	sv	Slot ID kan inte köras. Ingen ActiveDispatcher				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_BELOW_MINIMUM				0	sv	Storleken är under minimum. x=($Arg1) ,y=($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SIZE_NOT_CHANGEABLE				0	sv	Storleken kan inte ändras vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SLOT_IN_EXECUTE				0	sv	En annan Slot körs redan.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_SPLITWIN_NOT_FOUND				0	sv	SplitWindow hittas ej vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TABPAGE_NOT_FOUND				0	sv	Flik fanns ej vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TEAROFF_FAILED				0	sv	TearOff misslyckades i VerktygsLÃ¥dan vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_TRISTATE_NOT_ALLOWED				0	sv	Tristate kan inte användas vid $Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_COMMAND				0	sv	Okänt kommando '($Arg1)'				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	sv	Okänd metod'($Arg1) på ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_TYPE				0	sv	Okänd objekttyp ($Arg1) från UId eller metod '($Arg2)' stöds ej				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_PROPERTY_NITIALIZE_FAILED				0	sv	UnoSlot: Egenskaper kunde inte initieras				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_DISABLED				0	sv	UNO URL "($Arg1)" kunde inte köras: Inaktiverad				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_DISPATCHER				0	sv	UNO URL "($Arg1)" kunde inte exekveras: Ingen avsändare funnen.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNO_URL_EXECUTE_FAILED_NO_FRAME				0	sv	UNO URL "($Arg1)" kunde inte exekveras: Ingen ActiveFrame på skrivbordet.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_UNPACKING_STORAGE_FAILED				0	sv	Misslyckades med att packa upp "($Arg1)" och lagra i "($Arg2)" 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WINDOW_DISAPPEARED				0	sv	Fönster försvann under tiden vid ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_DISABLED				0	sv	($Arg1) kunde inte nås. Kastad				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_INVISIBLE				0	sv	($Arg1) är inte synlig				20120314 15:13:33
-basic	source\app\svtmsg.src	0	string	S_WIN_NOT_FOUND				0	sv	 ($Arg1) kan inte hittas				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_INVALID_KEYCODE				0	sv	Är en ogiltig KeyCode!				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_MANDATORY_FILE				0	sv	\nhittades ej.\nDenna fil är oumbärlig.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_BASIC_MODULE				0	sv	Läser BASIC modulen				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_CONTROLS				0	sv	Läser Kontroller				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_LONGNAMES				0	sv	Läser long-names				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_READING_SLOT_IDS				0	sv	Läser Slot IDs				20120314 15:13:33
-basic	source\app\testtool.src	0	string	S_STARTING_APPLICATION				0	sv	Startar applikation				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_RESTARTED				0	sv	Appliktion har omstartas.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_APPLICATION_START_FAILED				0	sv	Applikation "($Arg1)" kan inte startas. 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_CANNOT_OPEN_FILE				0	sv	Filen kan inte öppnas: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_DOUBLE_NAME				0	sv	Namnet används redan: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_ERRORS_DETECTED				0	sv	** ($Arg1) fel uppstod				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_FIRST_SHORTNAME_REQ_ASTRX				0	sv	Första short-name måste börja med *. Ignorerar				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	sv	** ($Arg1) varningar uppstod under initialiseringen				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_INVALID_LINE				0	sv	Raden "($Arg1)" är ogiltig.				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_LONGNAME_UNKNOWN				0	sv	Long-name okänt: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NAME_NOT_THERE				0	sv	Namnet eisterar inte: #($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_CONNECTION				0	sv	Ingen förbindelse. Sekvens Nr: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_ERRORS_DETECTED				0	sv	** _Inga fel uppstod				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_FILES_FOUND				0	sv	Inga ($Arg1) filer funna 				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_INCLUDE_FILE_WARNINGS_DETECTED				0	sv	** Ingen varning uppstod under initialiseringen				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_NO_WARNINGS_DETECTED				0	sv	** Inga varniningar har uppstått				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_READING_FILE				0	sv	Läser filerna				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_ID_MISSMATCH				0	sv	Retur värde mottaget, men annat Id förväntat				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURNED_VALUE_NO_RECEIVER				0	sv	Retur värde är mottaget, men ingen mottagare definierad				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_RETURN_SEQUENCE_MISSMATCH				0	sv	Retur Ström har fler följd: ($Arg1) i stället för ($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_SHORTNAME_UNKNOWN				0	sv	Short-name okänt under kopiering: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_SENDING				0	sv	Server Timeout under sändning. Sekvens Nr: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_TIMOUT_WAITING				0	sv	Server Timeout under svarsväntan. Sekvens Nr: ($Arg1)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_METHOD				0	sv	Okänd metod på objekt:($Arg1).($Arg2)				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_UNKNOWN_SLOT_CONTROL				0	sv	Slot/Kontroll okänd:"($Arg1)"				20120314 15:13:33
-basic	source\app\ttmsg.src	0	string	S_WARNINGS_DETECTED				0	sv	** ($Arg1) varningar uppstod				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBLOAD & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Ett fel uppstod när biblioteket "$(ARG1)" laddades.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_LIBSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Ett fel uppstod när följande bibliotek sparades: "$(ARG1)".				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGROPEN & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Det gick inte att initiera BASIC från filen "$(ARG1)".				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_MGRSAVE & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Ett fel uppstod när BASIC sparades: "$(ARG1)".				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_REMOVELIB & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Ett fel uppstod när biblioteket togs bort.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	ERRCODE_BASMGR_UNLOADLIB & ERRCODE_RES_MASK				0	sv	Det gick inte att ta bort biblioteket från minnet.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_STOREREF				0	sv	Referens sparas inte: 				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	IDS_SBERR_TERMINATED				0	sv	Det aktuella makrot avbröts				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_ARRAY_FIX & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Denna matris är fixerad eller temporärt låst.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_COMPAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	$(ARG1)				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXCEPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ett undantag till $(ARG1) inträffade.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_EXPR_TOO_COMPLEX & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Uttrycket är alltför komplext.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_LOOP_NOT_INIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Inte initierad för loop.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_OPER_NOT_PERFORM & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att utföra begärd åtgärd.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_STRING_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det finns inget strängutrymme.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	ERRCODE_BASIC_TOO_MANY_DLL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	För många DLL-applikationsklienter.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SBERR_IS_NULL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det är inte tillåtet att använda noll.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_DENIED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Åtkomst nekad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ACCESS_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Åtkomstfel till sökväg/fil.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ALREADY_DIM & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Matrisen är redan dimensionerad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ARG_MISSING & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det saknas obligatoriska argument.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ACTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Angivet objekt har inte stöd för den här åtgärden.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ARGUMENT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt proceduranrop.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_BLOCK & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Satsblocket är fortfarande öppet: $(ARG1) saknas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_BRACKETS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Parenteserna matchar inte.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CHANNEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt filnamn eller filnummer.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CHAR_IN_NUMBER & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt tecken i ett tal.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_CLIPBD_FORMAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt Urklipp-format.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DECLARATION & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Symbolen $(ARG1) är redan definierad på ett annat sätt.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_CALL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel konvention för DLL-anrop.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_DLL_LOAD & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ett fel uppstod när en DLL-fil laddades.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_EXIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det förväntas att $(ARG1) avslutas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_FILE_MODE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel filläge.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_INDEX & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt objektindex.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_LOCALE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Angivet objekt har inte stöd för den aktuella språkinställningen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det här objektet har inte stöd för denna egenskap eller metod.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_NUMBER_OF_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt antal argument.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_OPTION & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Okänt alternativ: $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_ORDINAL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt ordningstal.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PARAMETER & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltig parameter.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PARAMETERS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Parametrarna passar inte för proceduren.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PATTERN & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt strängmönster.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_PROP_VALUE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel egenskapsvärde.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RECORD_LENGTH & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel postlängd.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RECORD_NUMBER & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel postnummer.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_BAD_RESUME & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fortsätt utan fel.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CANNOT_LOAD & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att ladda modulen på grund av ogiltigt format.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CONSTANT_REDECLARED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Konstanten $(ARG1) har definierats om.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_CONVERSION & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel datatyp.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_BUSY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det externa programmet är upptaget.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_CHANNEL_LOCKED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-kanalen är låst.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_CONV_CLOSED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-anslutningen har avbrutits eller ändrats.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_DLL_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Filen DDEML.DLL måste användas för DDE.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-fel.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_INVALID_LINK & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt DDE-länkformat.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_LINK_ALREADY_EST & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Länken har redan klistrats in.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_LINK_INV_TOPIC & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Länkläget kan inte anges eftersom länkavsnittet är ogiltigt.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_MULT_RESPONSES & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	För många program svarade på initieringen av DDE-anslutningen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NOTPROCESSED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ett externt program kan inte köra en DDE-åtgärd.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_CHANNEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-metoden anropades utan öppen kanal.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_DATA & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-åtgärd utan data.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_NO_RESPONSE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Inget program svarade på initieringen av DDE-anslutningen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_OUTOFCHANNELS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Inga DDE-kanaler är tillgängliga.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_PARTNER_QUIT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det externa programmet har avbrutits.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_QUEUE_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	DDE-meddelandet har försvunnit.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_TIMEOUT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Timeout vid väntan på DDE-svar.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_USER_INTERRUPT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Användaren tryckte på ESCAPE under DDE-operationen				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WAITINGACK & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Avvaktar svar i DDE-anslutning.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DDE_WRONG_DATA_FORMAT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Data är i fel format.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DIFFERENT_DRIVE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att ändra namn på olika enheter.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DISK_FULL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Disken eller hårddisken är full.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DLLPROC_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta angiven DLL-funktion.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_DUPLICATE_DEF & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Dubblettdefinition.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Förväntad: $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_ALREADY_OPEN & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Filen är redan öppen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_EXISTS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Filen finns redan.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_FILE_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta filen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_GETPROP_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att fastställa en egenskap.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INTERNAL_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Internt fel $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INVALID_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltig objektreferens.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_INVALID_USAGE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektet används på ett ogiltigt sätt.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_IO_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Enhets-I/O-fel.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LABEL_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Etiketten $(ARG1) är redan definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LABEL_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	En etikett förväntas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_LVALUE_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Värdet kan inte användas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_MATH_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Spill.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_METHOD_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ett fel uppstod när en metod kördes.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_METHOD_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektet har inte den här metoden.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_MUST_HAVE_DIMS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Matrisen måste dimensioneras.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NAMED_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta namngivet argument.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NEEDS_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objekt krävs.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_A_COLL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektet är inte en lista.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IMPLEMENTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Inte implementerad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_MAIN & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	$(ARG1) tillåts inte utanför en procedur.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_IN_SUBR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	$(ARG1) tillåts inte i en procedur.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_OPTIONAL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Argumentet är inte valfritt.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NOT_READY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Disken är inte klar.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_ACTIVE_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektet är inte tillgängligt.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_DEVICE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Enheten är inte tillgänglig.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_GOSUB & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	GÃ¥ tillbaka utan Gosub.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_IF & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Else/Endif utan If.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_MEMORY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Otillräckligt minne.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_METHOD & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta egenskapen eller metoden: $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_NAMED_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Angivet objekt har inte stöd för namngivna argument.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OBJECT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektvariabeln är inte angiven.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_OLE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det här objektet har inte stöd för OLE Automation.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_NO_STRINGS_ARRAYS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Strängarna eller matriserna tillåts inte.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_OLE_ERROR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	OLE Automation-fel.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_OUT_OF_RANGE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Indexet ligger utanför definierat intervall.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PATH_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta sökvägen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROC_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Underproceduren eller funktionsproceduren $(ARG1) är redan definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROC_UNDEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Underproceduren eller funktionsproceduren är inte definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROG_TOO_LARGE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Programmet är för stort.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROPERTY_NOT_FOUND & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Objektet har inte den här egenskapen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_READONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Den här egenskapen är skrivskyddad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_PROP_WRITEONLY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Den här egenskapen kan bara sparas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_READ_PAST_EOF & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Läsningen fortsätter efter filslutet.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_REDO_FROM_START & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Fel post, försök igen.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SETPROP_FAILED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att ange en egenskap.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_STACK_OVERFLOW & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Otillräckligt med stackminne.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SYMBOL_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	En symbol förväntas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_SYNTAX & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Syntaxfel.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_TOO_MANY_FILES & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	För många filer.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_ARRAY & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta matrisen eller proceduren $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_LABEL & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Etiketten $(ARG1) är inte definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_PROC & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta proceduren $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_TYPE & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Datatypen $(ARG1) är okänd.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNDEF_VAR & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Det går inte att hitta variabeln $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_UNEXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Oväntad symbol: $(ARG1).				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_USER_ABORT & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Processen avbröts av användaren.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_DEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Variabeln $(ARG1) är redan definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_EXPECTED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	En variabel förväntas.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_VAR_UNDEFINED & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Variabeln är inte definierad.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_WRONG_ARGS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Ogiltigt antal argument.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_WRONG_DIMS & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Dimensionens specifikationer matchar inte.				20120314 15:13:33
-basic	source\classes\sb.src	0	string	RID_BASIC_START	SbERR_ZERODIV & ERRCODE_RES_MASK			0	sv	Division med noll.				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_CURRENCY				0	sv	@0.00 $;@(0.00 $)				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_FALSE				0	sv	Falsk				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_NO				0	sv	Nej				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_OFF				0	sv	Av				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_ON				0	sv	PÃ¥				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_TRUE				0	sv	Sann				20120314 15:13:33
-basic	source\sbx\format.src	0	string	STR_BASICKEY_FORMAT_YES				0	sv	Ja				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_3D_VIEW				0	sv	Redigera 3D-vy				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_CHARTTYPE				0	sv	Redigera diagramtyp				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_CHART_DATA				0	sv	Redigera diagramdata				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_DATA_RANGES				0	sv	Redigera dataområden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_EDIT_TEXT				0	sv	Redigera text				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_NOTPOSSIBLE				0	sv	Funktionen kan inte utföras med de markerade objekten.				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_REARRANGE_CHART				0	sv	Automatisk layout				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_SCALE_TEXT				0	sv	Skalera text				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_TOGGLE_GRID_HORZ				0	sv	Horisontellt gitter på/av				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_ACTION_TOGGLE_LEGEND				0	sv	Tecken på/av				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_BUTTON_DOWN				0	sv	Ner				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_BUTTON_UP				0	sv	Upp				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_COLUMN_LABEL				0	sv	Kolumn %COLUMNNUMBER				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_EDITOR_INCORRECT_INPUT				0	sv	Senast angivna indata är inte korrekta.\nVill du ignorera den här ändringen och stänga dialogrutan?				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_CATEGORIES				0	sv	Kategorier				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_FIRST				0	sv	Öppna värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_LABEL				0	sv	Namn				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_LAST				0	sv	Stäng värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_MAX				0	sv	Höga värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_MIN				0	sv	Låga värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_SIZE				0	sv	Storlek på bubblorna				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X				0	sv	X-värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR				0	sv	X-fellister				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR_NEGATIVE				0	sv	Negativa X-felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_X_ERROR_POSITIVE				0	sv	Positiva X-felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y				0	sv	Y-värden				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR				0	sv	Y-fellister				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR_NEGATIVE				0	sv	Negativa Y-felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_ROLE_Y_ERROR_POSITIVE				0	sv	Positiva Y-felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_CATEGORIES				0	sv	Välj område för kategorier				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_DATALABELS				0	sv	Välj område för dataetiketter				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_NEGATIVE_ERRORBARS				0	sv	Välj område för negativa felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_POSITIVE_ERRORBARS				0	sv	Välj område för positiva felstaplar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_SELECT_RANGE_FOR_SERIES				0	sv	Välj område för %VALUETYPE för %SERIESNAME				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_UNNAMED_SERIES				0	sv	Namnlös serie				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DATA_UNNAMED_SERIES_WITH_INDEX				0	sv	Namnlös serie %NUMBER				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_CHART_WIZARD				0	sv	Diagramguide				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_NUMBERFORMAT_FOR_PERCENTAGE_VALUE				0	sv	Talformat för procentvärde				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_DLG_SMOOTH_LINE_PROPERTIES				0	sv	Mjuka linjer				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AVERAGE_LINE				0	sv	Medelvärdeslinje				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AVERAGE_LINE_WITH_PARAMETERS				0	sv	Medelvärdeslinje med värdet %AVERAGE_VALUE och standardavvikelsen %STD_DEVIATION.				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXES				0	sv	Axlar				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS				0	sv	Axel				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_X				0	sv	X-axel				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_Y				0	sv	Y-axel				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_AXIS_Z				0	sv	Z-axel				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE				0	sv	Trendlinje				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVES				0	sv	Trendlinjer				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE_EQUATION				0	sv	Ekvation				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_CURVE_WITH_PARAMETERS				0	sv	Trendlinje %FORMULA med exakthet R² = %RSQUARED				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATALABELS				0	sv	Dataetiketter				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATAPOINT				0	sv	Datapunkt				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATAPOINTS				0	sv	Datapunkter				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATASERIES				0	sv	Dataserie				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DATASERIES_PLURAL				0	sv	Dataserie				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM				0	sv	Diagram				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM_FLOOR				0	sv	Diagramgolv				20120314 15:13:33
-chart2	source\controller\dialogs\Strings.src	0	string	STR_OBJECT_DIAGRAM_WALL				0	sv	Diagramvägg				20120314 15:13:33

[... 144490 lines stripped ...]


Mime
View raw message