openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Risto Jääskeläinen (Confluence) <conflue...@apache.org>
Subject [CONF] Apache OpenOffice Community > AOO 4.0 julkaisutiedote (FINNISH)
Date Thu, 19 Sep 2013 05:43:00 GMT
<html>
<head>
  <base href="https://cwiki.apache.org/confluence">
      <link rel="stylesheet" href="/confluence/s/en/2176/1/3/_/styles/combined.css?spaceKey=OOOUSERS&amp;forWysiwyg=true" type="text/css">
  </head>
<body style="background: white;" bgcolor="white" class="email-body">
<div id="pageContent">
<div id="notificationFormat">
<div class="wiki-content">
<div class="email">
  <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+julkaisutiedote+%28FINNISH%29">AOO 4.0 julkaisutiedote (FINNISH)</a></h2>
  <h4>Page <b>edited</b> by       <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/~ristoi">Risto Jääskeläinen</a>
  </h4>
    <br/>
             <h4>Changes (11)</h4>
                 
  
<div id="page-diffs">
          <table class="diff" cellpadding="0" cellspacing="0">
  
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >Kuten aina toivomme palautetta: <br>* Tukikysymykset voi parhaiden suunnata [yhteisön tukifoorumeille|http://forum.openoffice.org/]. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-changed-lines" >* Virhetoimintojen raportit (muttei tukikysymykset) <span class="diff-deleted-words"style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">pitää</span> <span class="diff-added-words"style="background-color: #dfd;">tulee</span> lähettää [Bugzilla-ongelmien seurantajärjestelmään|https://issues.apache.org/ooo/]. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >* Yleisiä kysymyksiä voi myös lähettää julkiselle [käyttäjien postituslistalle |http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public]. <br> <br>Olemme myös palveluissa [Twitter|https://twitter.com/#%21/apacheoo], [Facebook|http://www.facebook.com/ApacheOO] ja [Google\+|https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts]. <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">h2. Vapaiden lähdekoodien yhteisö <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">h2. Avoimen lähdekoodin yhteisö <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">At Apache we work transparently as an open community of volunteers.&amp;nbsp; We develop open source software to benefit the public.&amp;nbsp; We&#39;re not going to beg you for monetary contributions.&amp;nbsp;&amp;nbsp; But if you are interested in joining us, to help us make the next great version of OpenOffice, then we want to hear from you.&amp;nbsp; We&#39;re not only programmers, but are a community of testers, UI designers, web designers, technical writers, accessibility experts, translators, social media experts, etc.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Volunteers in all areas are welcome.&amp;nbsp;&amp;nbsp; More information can be found on our [Get Involved|http://openoffice.apache.org/get-involved.html] page. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Apachessa me työskentelemme läpinäkyvästi vapaaehtoisten avoimena yhteisönä.&amp;nbsp; Kehitämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoa yleisön hyödyksi.&amp;nbsp; Emme kerjää sinulta rahallista tukea.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Jos kuitenkin olet kiinnostunut liittymään meihin auttaaksesi tekemään seuraavan upean OpenOffice version, silloin haluamme kuulla sinusta.&amp;nbsp; Yhteisömme ei koostu vain ohjelmoijista, vaan mukana on testaajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita, verkkoviestinnän suunnittelijoita, teknisiä kirjoittajia, saavutettavuusasiantuntijoita, kääntäjiä, sosiaalisen median asiantuntijoita jne.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Vapaaehtoiset kaikilta aloilta ovat tervetulleita.&amp;nbsp;&amp;nbsp; Lisätietoja löytyy [Get Involved|http://openoffice.apache.org/get-involved.html] -sivultamme. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br>h2. Uudet ominaisuudet ja parannukset <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" >Sivupalkki on merkittävä uudistus käyttöliittymässä ja se toimii kaikissa OpenOffice-sovelluksissa. <br> <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">The Sidebar makes better use of today&#39;s widescreen displays than traditional toolbars. The &#39;Properties&#39; deck is context-sensitive and shows panels with the document properties that are most frequently used for the current editing task. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Sivupalkki hyödyntää perinteisiä työkalupalkkeja paremmin uudet, leveät näytöt. Ominaisuudet-kerros on tilannekohtainen ja se esittää paneelit niiden asiakirjaominaisuuksien kera, joita useimmin käytetään käsiteltävässä muokkaustehtävässä. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">Click on these images for a more detailed view: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">Oheiset kuvat suurentuvat napsauttamalla: <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br>!screenshot-writer-context-text.png|thumbnail! !screenshot-writer-context-bitmap.png|thumbnail! !screenshot-writer-context-shape.png|thumbnail! <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-deleted-lines" style="color:#999;background-color:#fdd;text-decoration:line-through;">_Screenshots of Writer with contexts for text, bitmap, and shapes (from left to right). The new OpenOffice logo has been pasted as bitmap (center) and editable outlines (right)._ <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-added-lines" style="background-color: #dfd;">_Kuvankaappaukset Writerista tekstin, bittikarttakuvan ja kuvion kera (vasemmmalta oikealle). Uusi OpenOffice-logo on liitetty bittikarttakuvana (keskellä) ja muokattavana ääriviivapiirroksena (oikealla)._ <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-unchanged" > <br>If you find that you don&#39;t use a particular panel very often, just click on its title and it will collapse to a single line of text. A small + or - at the left side of the panel title indicates whether the panels is collapsed or expanded. <br></td></tr>
      <tr><td class="diff-snipped" >...<br></td></tr>
  
      </table>
  </div>              <h4>Full Content</h4>
          <div class="notificationGreySide">
    <div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<td class='confluenceTd'> <font color="#888888"><b>This is an English text template ready for you to use it for any new translation work. Don't forget to edit the title (just delete the "*copy of" and add your language in English, don't&nbsp;translate the title or this grey text),&nbsp;</b></font><font color="#888888"><b>delete this paragraph, leave the rest&nbsp;</b></font><font color="#888888"><b>and save your work&#33; To the following paragraph add your username, the language in English txt and your % workflow.</b></font><br class="atl-forced-newline" />
<br class="atl-forced-newline" /> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> <font color="#888888"><b>Volunteers</b></font><font color="#888888"><b>&nbsp;needed, please help the translation workflow:</b></font><br class="atl-forced-newline" />
<br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>LANGUAGE &nbsp; &nbsp; &nbsp;= &nbsp; FINNISH</b></font><br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>VOLUNTEERS &nbsp;= &nbsp; ?????,&nbsp;</b></font><br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>DONE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = &nbsp; 5.00%</b></font><br class="atl-forced-newline" />
<br class="atl-forced-newline" /> <font color="#888888"><b>When done by 100%, please delete this&nbsp;table&nbsp;and all this grey txts.</b></font> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<p>Translations available for: <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296031" class="external-link" rel="nofollow">Asturianu (ast)</a> &#124;&nbsp;<a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34015391" class="external-link" rel="nofollow">Bulgarian (bg)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Deutsch%29" class="external-link" rel="nofollow">Deutsch (de)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+Release+Notes+%28Greek%29" class="external-link" rel="nofollow">Ελληνικά (el)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33295326" class="external-link" rel="nofollow">Español (es)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296602" class="external-link" rel="nofollow">Galego (gl)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Informazioni+su+OpenOffice+4.0+-+it" class="external-link" rel="nofollow">Italiano (it)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34016881" class="external-link" rel="nofollow">Bahasa Indonesia (id)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33297309" class="external-link" rel="nofollow">Nederlands (nl)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296704" class="external-link" rel="nofollow">Русский (ru)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=33296035" class="external-link" rel="nofollow">简体中文 (zh-CN)</a> &#124; <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/viewpage.action?pageId=34014842" class="external-link" rel="nofollow">正體中文 (zh-TW)</a></p>

<p>Suomennos<font color="#993300">:&nbsp;</font><font color="#000000">Risto Jääskeläinen</font></p>


<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Sis%C3%A4lt%C3%B6"></a>Sisältö</h3>
<div>
<ul>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Yleist%C3%A4'>Yleistä</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Avoimenl%C3%A4hdekoodinyhteis%C3%B6'>Avoimen lähdekoodin yhteisö</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uudetominaisuudetjaparannukset'>Uudet ominaisuudet ja parannukset</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Laajennettukielituki'>Laajennettu kielituki</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannetutlaadunhallintaty%C3%B6kalut'>Parannetut laadunhallintatyökalut</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Muutokset%2Cjotkavaikuttavatyhteensopivuuteenvarhempiinversioihin'>Muutokset, jotka vaikuttavat yhteensopivuuteen varhempiin versioihin</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Korjatutvirheet'>Korjatut virheet</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Tunnetutongelmat'>Tunnetut ongelmat</a></li>
  <li><a href='#AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-PysyApacheOpenOfficenkehityksess%C3%A4mukana'>Pysy Apache OpenOfficen kehityksessä mukana</a></li>
</ul></div>


<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Yleist%C3%A4"></a>Yleistä</h2>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/logo.png?version=1&amp;modificationDate=1375120224000" style="border: 1px solid black" /></span></p>

<p>Apache OpenOffice 4.0 on nyt ladattavissa <a href="http://www.openoffice.org/download/" class="external-link" rel="nofollow">viralliselta lataussivulta</a>.&nbsp; Tämä <b>suuri päivitys</b> uusine jännittävine ominaisuuksineen, parannuksineen ja korjauksineen pohjautuu hyvän suosion saavuttaneeseen OpenOffice 3.4 -versioon, jota on ladattu yli 57 miljoonaa kertaa.&nbsp; &nbsp; OpenOffice 4.0 tuo mukanaan kekseliään sivupalkin käyttöliittymään,&nbsp; 22 kielen tuen (joista 3 uutta kieltä), 500 korjausta, lisää Microsoft Office -yhteensopivuutta, parannuksia piirroksiin ja kuvitukseen, suorituskyvyn tehostamista jne.&nbsp; Lisätietoja näistä uudistuksista löytyy tästä julkaisutiedotteesta edempänä.</p>

<p>Seikka, jonka heti huomaa tälläkin sivulla, on meidän uusi logomme.&nbsp; Tämä uusi logo syntyi monien suunnittelukierrosten tuloksena, lahjakkaiden taiteilijoiden yhteistyönä sekä yli 50 000 käyttäjän 40 logoehdotukselle antamien arvostelujen avulla.</p>

<p>Haluamme erityisesti huomioida vanhemmasta versiosta päivittävät käyttäjämme.&nbsp; Toivomme teidän pitävän uusista ominaisuuksista, kuten käyttöliittymän sivupalkista.&nbsp; Tämä ominaisuus perustuu IBM Lotus Symphony -tuotteen koodiin.&nbsp; Käyttäjien antamien palautteiden perusteella muokkasimme koodia ja liitimme sen OpenOfficeen.</p>

<p>Toivotamme myös uudet käyttäjät tervetulleiksi yhteisöön&#33;&nbsp; Toivomme teidän nauttivan käyttäessänne Apache OpenOfficea, johtavaa vapaata ja avointa toimisto-ohjelmistoa.</p>

<p>Kuten aina toivomme palautetta:</p>
<ul>
	<li>Tukikysymykset voi parhaiden suunnata <a href="http://forum.openoffice.org/" class="external-link" rel="nofollow">yhteisön tukifoorumeille</a>.</li>
	<li>Virhetoimintojen raportit (muttei tukikysymykset) tulee lähettää <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Bugzilla-ongelmien seurantajärjestelmään</a>.</li>
	<li>Yleisiä kysymyksiä voi myös lähettää julkiselle <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#users-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">käyttäjien postituslistalle </a>.</li>
</ul>


<p>Olemme myös palveluissa <a href="https://twitter.com/#%21/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> ja <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Avoimenl%C3%A4hdekoodinyhteis%C3%B6"></a>Avoimen lähdekoodin yhteisö</h2>

<p>Apachessa me työskentelemme läpinäkyvästi vapaaehtoisten avoimena yhteisönä.&nbsp; Kehitämme avoimen lähdekoodin ohjelmistoa yleisön hyödyksi.&nbsp; Emme kerjää sinulta rahallista tukea.&nbsp;&nbsp; Jos kuitenkin olet kiinnostunut liittymään meihin auttaaksesi tekemään seuraavan upean OpenOffice version, silloin haluamme kuulla sinusta.&nbsp; Yhteisömme ei koostu vain ohjelmoijista, vaan mukana on testaajia, käyttöliittymäsuunnittelijoita, verkkoviestinnän suunnittelijoita, teknisiä kirjoittajia, saavutettavuusasiantuntijoita, kääntäjiä, sosiaalisen median asiantuntijoita jne.&nbsp;&nbsp; Vapaaehtoiset kaikilta aloilta ovat tervetulleita.&nbsp;&nbsp; Lisätietoja löytyy <a href="http://openoffice.apache.org/get-involved.html" class="external-link" rel="nofollow">Get Involved</a> -sivultamme.</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uudetominaisuudetjaparannukset"></a>Uudet ominaisuudet ja parannukset</h2>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uusisivupalkki"></a>Uusi sivupalkki</h3>

<p>Sivupalkki on merkittävä uudistus käyttöliittymässä ja se toimii kaikissa OpenOffice-sovelluksissa.</p>

<p>Sivupalkki hyödyntää perinteisiä työkalupalkkeja paremmin uudet, leveät näytöt. Ominaisuudet-kerros on tilannekohtainen ja se esittää paneelit niiden asiakirjaominaisuuksien kera, joita useimmin käytetään käsiteltävässä muokkaustehtävässä.</p>

<p>Oheiset kuvat suurentuvat napsauttamalla:</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/screenshot-writer-context-text.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/screenshot-writer-context-text.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/screenshot-writer-context-bitmap.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/screenshot-writer-context-bitmap.png" style="border: 0px solid black" /></a></span> <span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/screenshot-writer-context-shape.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/screenshot-writer-context-shape.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Kuvankaappaukset Writerista tekstin, bittikarttakuvan ja kuvion kera (vasemmmalta oikealle). Uusi OpenOffice-logo on liitetty bittikarttakuvana (keskellä) ja muokattavana ääriviivapiirroksena (oikealla).</em></p>

<p>If you find that you don't use a particular panel very often, just click on its title and it will collapse to a single line of text. A small + or - at the left side of the panel title indicates whether the panels is collapsed or expanded.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 766x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/expand-and-collapse.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/expand-and-collapse.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Different panels expanded or collapsed</em></p>

<ul>
	<li>Eleven property panels have been migrated from IBM Lotus Symphony: Alignment, Area, Cell Appearance, Graphic, Line, Number Format, Page, Paragraph, Position and Size, Text and Wrap.</li>
	<li>Seven panels come from the old Impress tool panel: Available for Use, Custom Animation, Layouts, Recently Used, Slide Transition, Table Design, Used in This Presentation.</li>
	<li>Four are non-modal (ie non locking) dialogs: Functions, Gallery, Navigator, Syles and Formatting.</li>
	<li>One is new: Insert.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 984x928" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/sidebar-panels.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/sidebar-panels.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Panels from Symphony, the old Impress task pane, OpenOffice dialogs (from left to right).</em></p>

<p>The width of the Sidebar can be adjusted. The controls adapt their size accordingly. If you need more space then it can be undocked &#8212; and possibly moved to a second display &#8212; or it can be reduced to a thin tab bar. A single click on one of the icons and the sidebar is back.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1964x951" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/sidebar-different-widths.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/sidebar-different-widths.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Different widths of the sidebar: maximum width, default width, too narrow to display content, collapsed to tab bar (from left to right).</em></p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1024x768" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/screenshot-calc-floating.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/screenshot-calc-floating.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Floating sidebar, can be moved to second screen</em></p>

<p>Of course, not all of OpenOffice's functionality can be represented by controls in the Sidebar. If you need an advanced function then just click on the "more options" button in the title bar of a panel to open a dialog with many more options and properties.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><a class="confluence-thumbnail-link 1500x817" href='https://cwiki.apache.org/confluence/download/attachments/33297828/sidebar-more-options.png'><img src="/confluence/download/thumbnails/33297828/sidebar-more-options.png" style="border: 0px solid black" /></a></span><br/>
<em>Click on 'more options' to get, well, more options.</em></p>

<p>More information can be found in the <a href="http://wiki.openoffice.org/wiki/Sidebar" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice wiki</a>.</p>


<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Yhteentoimivuudenparannukset"></a>Yhteentoimivuuden parannukset</h3>

<p>Fidelity and interoperability improvement is an ongoing goal for Apache OpenOffice. And there are many improvements going in to the new version. Here an overview of some of the major fidelity improvements since the Apache OpenOffice 3.4.1 release, including features, enhancements and defect fixes.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Tekstiasiakirjat"></a>Tekstiasiakirjat</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support of Graphic Bullets in MS word 2003 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/81/120928_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/4b/120928_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/36/120928_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Table of Content fidelity improvement with MS Word 2003 (tabs, attributes &amp; jump...) </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/15/119963_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/ff/119963_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/52/119963_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Bookmark reference to normal numbering </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0b/120759_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/04/120759_Aoo3.4.1.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d9/120759_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Numbering&amp;bullets attributes determined by the paragraph end mark in MS Word </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/70/119405_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/e/ef/119405_Aoo341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/0c/119405_Aoo40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Esitysasiakirjat"></a>Esitysasiakirjat</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep special numbering when saving or opening a ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/60/120773_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/a2/120773_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d0/120773_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support special tiled fill (picture size covers master page) background to be exported into ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8d/120039_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/39/120039_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/9f/120039_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> The fill attribute of graphic background in table can be display correctly when loading ppt file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/a/ae/119877_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/03/119877_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/88/119877_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support of a connector that is connected to PPT table </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/119493_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> crash in AOO 3.4.1 </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1e/119493_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Right notched arrow with "Fit shape to text" property can be imported correctly </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/99/120848_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/68/120848_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/61/120848_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep 3D effects when import line </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/119443_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/7/74/119443_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1f/119443_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Laskentataulukkoasiakirjat"></a>Laskentataulukkoasiakirjat</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Keep Pie chart height when open Excel file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/89/119989_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/48/119989_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/8a/119989_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support the range specified by a reference formula or name range as chart data </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c0/120962_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/1b/120962_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Show chart name through VBA API by clicking a button </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/29/121178_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/2f/121178_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/5/58/121178_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support data filter function on merged cells </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/ce/120017_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/da/120017_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/f0/120017_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support user-defined format code in xls when cell value is TRUE or FALSE </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/121126_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/42/121126_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/8/86/121126_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support GETPIVOTDATA in Excel </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b5/119972_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/05/119972_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3c/119972_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support format code "0_;.00" </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/4/46/119943_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/3/3d/119943_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/97/119943_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-OOXMLyleisesti"></a>OOXML yleisesti</h4>

<div class='table-wrap'>
<table class='confluenceTable'><tbody>
<tr>
<th class='confluenceTh'> Description </th>
<th class='confluenceTh'> Original </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 3.4.1 </th>
<th class='confluenceTh'> AOO 4.0 </th>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support Docx outline level </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d1/119621_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/6/6e/119621_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fd/119621_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support table background color from table style in docx file </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/0/09/120576_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/dd/120576_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/d/d6/120576_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support more Numbering&amp;bullet types in docx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/b/b9/119658_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/f/fa/119658_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/1/18/119658_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
<tr>
<td class='confluenceTd'> Support font color in table in pptx </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/c/c7/120051_MS.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/9/90/120051_AOO341.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
<td class='confluenceTd'> <span class="image-wrap" style=""><img src="http://wiki.openoffice.org/w/images/2/23/120051_AOO40.jpg" style="border: 0px solid black" /></span> </td>
</tr>
</tbody></table>
</div>


<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannuksetpiirrosobjekteissa"></a>Parannukset piirrosobjekteissa</h3>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uusiv%C3%A4ripaletti"></a>Uusi väripaletti</h4>

<p>The Color Palette is enhanced and extended with a selection of more useful colors, arranged in a new scheme to make finding colors simpler.</p>

<p>The new Palette is a mix of the Lotus Symphony Palette combined with the most useful original colors.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewPalette.png?version=1&amp;modificationDate=1375120227000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uudetliukuv%C3%A4rj%C3%A4ykset"></a>Uudet liukuvärjäykset</h4>

<p>The Gradients are enhanced and extended with new, more useful ones, mainly taken from Lotus Symphony. The old ones are kept, but moved to the end of the list (not in the picture). These Gradients create much nicer fills for uses such as Slide Backgrounds.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewGradients.png?version=1&amp;modificationDate=1375120229000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uudetgalleriateematjagallerianparannukset"></a>Uudet galleriateemat ja gallerian parannukset</h4>

<h5><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-GallerythemesaddedfromSymphony."></a>Gallery themes added from Symphony.</h5>

<ul>
	<li>Arrows</li>
	<li>Bullets (extended)</li>
	<li>Computers</li>
	<li>Diagrams</li>
	<li>Environment</li>
	<li>Finance</li>
	<li>People</li>
	<li>School &amp; University</li>
	<li>Symbols</li>
	<li>Textshapes</li>
	<li>Transport</li>
</ul>


<h5><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-EnhancementstoexistingGallery"></a>Enhancements to existing Gallery</h5>

<ul>
	<li>Old themes are kept and sometimes extended</li>
	<li>Gallery is now able to store and use SVG graphics</li>
	<li>Many new graphics are now in SVG format, which saves space on your computer and gives the user the highest quality vector format</li>
	<li>Ability to add your own SVG and Metafile format graphics</li>
	<li>Can now be oriented horizontally or vertically and will adapt it's layout automatically</li>
	<li>Now also available anytime in the new Sidebar</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewGallery.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Hienostunutvalintakahvojenk%C3%A4ytt%C3%B6liittym%C3%A4"></a>Hienostunut valintakahvojen käyttöliittymä</h4>

<ul>
	<li>Selection Handles were reworked to be more distinguishable.</li>
	<li>Transparency was added to give a slight 'clue' when the Handles cover something, but only for the Handle's fill (not their outlines) to not make them harder to view as necessary.</li>
	<li>The design was slightly rounded.</li>
	<li>Colors were tweaked a little bit for better identification (mainly when Handles are selected).</li>
	<li>When Keyboard-travelling over handles (CTRL-TAB) yellow handles used for CustomShapes now blink as the other handles to visualize the active handle correctly.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewHandles.png?version=1&amp;modificationDate=1375120227000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Hienostunutvalinnanvisualisointi"></a>Hienostunut valinnan visualisointi</h4>

<ul>
	<li>For many occasions the selection of objects or multiple objects got enhanced using the selection color from the system.</li>
	<li>Usage and fetching of that system-wide SelectionColor was unified to guarantee it for all selections on all Systems.</li>
	<li>A slight blinking was added to identify objects where text can be added by starting to type or pressing return.</li>
</ul>


<p>This is used in various places such as; Objects with TextEdit mode, highlighting of objects as Drag&amp;Drop target or object manipulation (dashed black/white lines were used before).</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewTextEdit.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parempitulostuksenesikatselu"></a>Parempi tulostuksen esikatselu</h4>

<p>The PrintPreview in the Print dialog is now fully AntiAlialised. The previous version was not, thus thin lines could vanish or produce missing parts.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewPrintPreview.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannettumuunnosbittikarttakuviksi"></a>Parannettu muunnos bittikarttakuviksi</h4>

<p>The conversion to Bitmap graphics is greatly enhanced for all kinds of draw objects, including chart OLEs and others. This is not only useful for internally converting objects to bitmaps, but also used for exports where bitmaps are needed, and the system clipboard. It works with single objects as well as multiple selections. Transparencies of the object and AntiAliasing on its edges are perfect now.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewConversionToBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1375120229000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-EnhancedFillType%27Bitmap%27"></a>Enhanced FillType 'Bitmap'</h4>

<p>All DrawingObjects which can have a Bitmap filling can now profit from the new, greatly enhanced Bitmap FillType:</p>
<ul>
	<li>The new Bitmap FillType preserves Transparency, the old version was not capable of this and always added a white background.</li>
	<li>It allows the use of vector graphics which stay vector graphic when processed (especially useful in e.g. printing, PDF and other exports).</li>
	<li>It supports SVG and Metafile as FillData, no longer restricted to BitmapData.</li>
	<li>Tiling, AutoFit, Size, Position and Offset settings are fully supported (in Area dialog).</li>
	<li>Animated GIF's are now allowed as FillTypes.</li>
</ul>


<p>Examples of this include:</p>
<ol>
	<li>Self-create a scaling-independent fill by drawing anything anytime using DeawObjects
	<ol>
		<li>convert it to Metafile</li>
		<li>create a FillStyle based on it</li>
	</ol>
	</li>
	<li>Use a SVG or import a vector format (WMF) to define a new FillStyle.</li>
</ol>


<p>Think about the possibilities for filling the Backgrounds of Pages, Chart bars or other items. This will be used as vector data when printing or at PDF export.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewFillStyleBitmap.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannettukopiointijaliitt%C3%A4minen"></a>Parannettu kopiointi ja liittäminen</h4>

<p>All applications now support transparent and anti-aliased versions of, for example, DrawObjects in the selection to be exchanged with external applications. This is a result of the enhanced conversion to Bitmap and adding the PNG graphic format to the supported clipboard formats.</p>

<p>Non-Graphic objects are converted on-demand, and graphic objects are copied with full transparency and AntiAliasing support.</p>

<p>It is now possible to Copy/Paste any object to an external PixelGraphic application, modify it as needed, and copy it back to any OpenOffice Application without quality loss. This allows everyone easy and complete image manipulation outside the Office with the tool of his choice and the capabilities he needs.</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewCopyPaste.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannettuved%C3%A4japudotatoiminto"></a>Parannettu vedä ja pudota -toiminto</h4>

<p>Drag&amp;Drop has been enhanced by an 'internal' mode. It is now possible to Drag&amp;Drop anything 'onto' an existing DrawObject to change it's graphic or fill style when holding CTRL+SHIFT (Ctrl+Cmd on Mac) during Drag&amp;Drop.</p>

<p>As visual control, the target object for the Drag&amp;Drop is visualized using the new Selection Visualization and a unique MouseCursor.</p>
<ul>
	<li>Drag&amp;Drop from external: change FillStyle to Bitmap (including transparence), use e.g. SVG or metafile</li>
	<li>Drag&amp;Drop internal (klick on the source object(s), wait a second until MousePointer changes, start dragging, hold CTRL+SHIFT)</li>
</ul>


<ul>
	<li>when source is a DrawObject: Styles are copied (LineStyle, FillStyle, etc.)</li>
	<li>when source is a GraphicObject: FillStyle is adapted to source's geometry content</li>
</ul>


<p>Here is an example:</p>

<p>(a) Draw an object, e.g. a rounded rectangle with an outline, Draw an arrow object, choose fill and line style for it.<br/>
(b) If you Drag&amp;Drop onto the target object, it copies FillStyle and LineStyle.<br/>
(c) If you convert the arrow to metafile (e.g. using context menu), Drag&amp;Drop onto the target object, it gets filled with the arrow's vector data.</p>

<p>This comes in very handy if you need to quickly define an object FillStyles or want to copy the GraphicStyles of one object to others.</p>

<p>Also very useful:</p>
<ul>
	<li>You can use the Gallery as in-betwen space for DrawObjects or GraphicObjects used for that purpose.</li>
	<li>You can directly Drag&amp;Drop from there onto DrawObjects.</li>
	<li>You can Drag&amp;Drop from external sources onto DrawObjects.</li>
</ul>


<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewDragDrop.png?version=1&amp;modificationDate=1375120228000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-AdaptLineStart%2FEndtoLineWidth"></a>Adapt LineStart/End to LineWidth</h4>

<p>It is practical when you change the LineWidth of an Object which has ArrowHeads defined at its start/end when the ArrowHeads used get adapted to your LineWidth change; else you have to adapt these by your own. This was already done for Draw and Impress. This is now unified and centralized and works in all OpenOffice applications.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-SVGvienninparannukset"></a>SVG-viennin parannukset</h4>

<p>Some enhancements for SVG export were added to avoid some quality losses.&nbsp; More improvements are planned in this area for future releases.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-SVG%2FMetafileBreakimprovements"></a>SVG/Metafile Break improvements</h4>

<p>If an imported SVG/metafile&nbsp; is manipulated, it needs to be broken up into DrawObjects.&nbsp;&nbsp; This code was improved in this release.&nbsp; More improvements are planned in this area for future releases.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-SVGtuonninparannukset"></a>SVG-tuonnin parannukset</h4>

<p>Enhancements and bug fixes were made in the SVG Import code . Thanks to all Users&nbsp; who were reporting issues and providing test documents for SVG.&nbsp; If you have a SVG file which looks different than it should, do not hesitate to attach it to an issue in the <a href="http://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice Bugzilla</a>.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-PictureCropmodeofferspreview"></a>Picture Crop mode offers preview</h4>

<p>When working on a GraphicObject it is allowed to set a Crop region for it.&nbsp; When using the interactive mode for that, the new version shows the non-visible part of the Graphic content (the croppped part) as transparent and surrounds it with a light border.&nbsp; This way you no longer have to guess where or how big the cropped data is.</p>

<p>This example shows cropping in an SVG graphic:</p>

<p><span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/NewInteractiveCrop.png?version=1&amp;modificationDate=1375120227000" style="border: 0px solid black" /></span></p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-UnifiedvisualizationofColorPalettepopups"></a>Unified visualization of ColorPalette popups</h4>

<p>All places where a ColorPalette popup is shown (the form where the colors are organized in a raster) are overhauled and made to use the same sizes and width.&nbsp; The width (12 columns) was adapted to the new designed ColorPalette. For a picture see 'New Color Palette'</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Transparencysupportforpixelformats%28PNG%29"></a>Transparency support for pixel formats (PNG)</h4>

<p>When exporting selected drawing objects to formats that support transparency, e.g., PNG, OpenOffice now uses a transparent background by default. This allows to further use graphics created in other applications or for further processing.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Connectorssupportrotation"></a>Connectors support rotation</h4>

<p>Connectors no longer disable rotation or shear tools when selected. While this is a small benefit with single connectors, it is very useful when selecting a number of graphic objects and wanting to rotate them. This was requested in the <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Community Forum</a>, where a user wanted to rotate a drawing made of many draw objects and many connectors by 90 degrees. This is now possible without the inconvenience of deselecting all of the connectors.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-CorrectedHatchfillstylevisualization"></a>Corrected Hatch fill style visualization</h4>

<p>When zooming out or in small visualizations (e.g. Page Previews) objects or pages using a hatch fill style were poorly visualized since too many hatch lines were shown in a small area. The Hatch Fill Style now uses a minimal line distance to make it look good for visualizations in Edit Views. This was already the case in older office versions, but was lost in the redesign of the visualization.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Bettergradientsupportinmetafiles"></a>Better gradient support in metafiles</h4>

<p>Gradients in metafiles are rotated and sheared (slanted) together with the metafile and so behave similar to bitmap graphics. Start color and end color are included in those gradients now. This improvement becomes visible if you use a small number of gradient steps. All gradients are now shown in presentation mode the same as they are shown in edit mode.</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-ParannuksetCalcissajakaavioissa"></a>Parannukset Calcissa ja kaavioissa </h3>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Tukiympyr%C3%A4kaavioidensuhteellisellekorkeudelle%3A"></a>Tuki ympyräkaavioiden suhteelliselle korkeudelle:</h4>

<p>For Pie charts imported from other formats, the Height attribute was not supported. This is added now and makes Pie Charts look more like the original.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Uudetfunktiot"></a>Uudet funktiot</h4>

<p>Calc now supports the spreadsheet functions:&nbsp; AVERAGEIFS, COUNTIFS, and SUMIFS.&nbsp; These functions allow you to combine several conditions.</p>

<p>Calc now supports the function XOR. The function completes the already available set of Boolean functions.</p>

<p>Calc now supports the functions LEFTB, RIGHTB, LENB, and MIDB. These functions are special versions for DBCS (double byte character set) languages.</p>

<p>Calc's RAND function was reimplemented to use the Mersenne-Twister algorithm.</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Lis%C3%A4osienparannukset"></a>Lisäosien parannukset</h3>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-NewToolbarmanagement"></a>New Toolbar management</h4>

<p>Extensions now use a new Toolbar management, see <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121577</a> ; at the moment, Extensions for 3.x that are using the deprecated mechanism will have to be updated to work with OpenOffice 4.0. Many popular extensions, including dictionaries, are not affected by the change.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-UnifiedmenuAPI"></a>Unified menu API</h4>

<p>The Menu API has been unified, making it more clear and API-user-friendly. The following interfaces have been deprecated and replaced: css.awt.XMenuExtended, css.awt.XMenuExtended2, css.awt.XMenuBarExtended, css.awt.XPopupMenuExtended. See <a href="https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2" class="external-link" rel="nofollow">https://issues.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=121542#c2</a> for details.</p>

<p><b>Note</b>: extension authors who require more information on the above changes are encouraged to post their questions to our <a href="http://openoffice.apache.org/mailing-lists.html#api-mailing-list-public" class="external-link" rel="nofollow">API mailing list</a>.</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Suorituskyvynparannukset"></a>Suorituskyvyn parannukset</h3>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Manyresourceleakswerefixed."></a>Many resource leaks were fixed.</h4>

<p>Many resource leaks were fixed, reducing memory requirements and improving application stability.</p>

<h4><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-SpeedupofGraphicRendering"></a>Speedup of Graphic Rendering</h4>

<p>More Rendering speedups are used (on systems supporting it, system-dependent)</p>
<ul>
	<li>Bitmaps with transparency are painted directly</li>
	<li>Bitmaps which are transformed (rotated/sheared/mirrored) are painted directly</li>
	<li>Lines with LineWidth and/or transparence are painted directly</li>
	<li>Geometry and Pixel data is buffered in system-dependent formats</li>
</ul>


<p>For example, this allows even animated GIFs to be used as object fill style for any object and to transform these in real time (when supported on the system).&nbsp;&nbsp; It also greatly enhances visualization geometry during editing (in the EditViews) when supported.</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Laajennettukielituki"></a>Laajennettu kielituki</h2>

<p>New translations available in Apache OpenOffice 4.0 include:</p>
<ul>
	<li>Greek</li>
	<li>Portuguese</li>
	<li>Tamil</li>
</ul>


<p>Updated translations include:</p>
<ul>
	<li>Asturian</li>
	<li>Czech</li>
	<li>German</li>
	<li>British English</li>
	<li>Spanish</li>
	<li>Finnish</li>
	<li>French</li>
	<li>Scottish Gaelic</li>
	<li>Galician</li>
	<li>Hungarian</li>
	<li>Italian</li>
	<li>Japanese</li>
	<li>Korean</li>
	<li>Dutch</li>
	<li>Brazilian Portuguese</li>
	<li>Russian</li>
	<li>Slovak</li>
	<li>Slovenian</li>
	<li>Simplified Chinese</li>
</ul>


<p>For a complete list of available languages and language packs see this <a href="http://www.openoffice.org/download/other.html" class="external-link" rel="nofollow">detailed download page</a>.</p>

<p>Note: Several other language translations are in-progress and will be released when available.&nbsp; If your language is not listed above, and you want to help translate the user interface, <a href="http://openoffice.apache.org/translate.html" class="external-link" rel="nofollow">we welcome any and all volunteers</a>.&nbsp;</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Parannetutlaadunhallintaty%C3%B6kalut"></a>Parannetut laadunhallintatyökalut</h2>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-NewAutomatedTestingFramework"></a>New Automated Testing Framework</h3>

<p>Apache OpenOffice 4.0 has a new automated testing framework based on JUNIT that tests in the areas</p>
<ul>
	<li>BVT (Basic Verification Tests)</li>
	<li>FVT (Functional Verification Tests)</li>
	<li>PVT (Performance Verification Tests)</li>
	<li>SVT (System Verifcation Tests)</li>
</ul>


<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Muutokset%2Cjotkavaikuttavatyhteensopivuuteenvarhempiinversioihin"></a>Muutokset, jotka vaikuttavat yhteensopivuuteen varhempiin versioihin</h2>
<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Modulebinfilterremoved"></a>Module binfilter removed</h3>

<p>We no longer read or write the legacy StarOffice file formats (files with extensions .sdw, .sdc, .sdd, etc.). &nbsp;Removal of this code makes the OpenOffice codebase easier to maintain. &nbsp;The legacy formats have never been the default format in any version of OpenOffice. &nbsp;Users with legacy StarOffice documents are advised to re-save them into ODF format (<b>.odt, &#42;.ods, &#42;.odp, etc.) &#42;before upgrading</b> to Apache OpenOffice 4.0. This can be done using File - Wizards - Document Converter in OpenOffice 3.x&nbsp; OpenOffice 1.x files (*.sxw, &#42;.sxc, &#42;.sxi) are still supported.</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Pythontukip%C3%A4ivitetty"></a>Python-tuki päivitetty</h3>

<p>PyUNO is now compatible with the latest C-Python 3.x but in order to reduce the impact for existing applications, support for C-Python 2.x has been preserved and remains the default. The internal Python, used by default in the Windows and MacOS-X ports, has now been upgraded with version 2.7.5 which fixes hundreds of bugs and has important performance improvements but is still compatible with previous versions. Existing scripts may require minor adjustments but will normally just continue working as before.</p>


<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-SupportforsystemC%5CSTL"></a>Support for system C+&#43; STL</h3>

<p>The stlport4 template library was obsoleted with the TR1 report of the C+&#43; standard and was deprecated and no longer maintained. Apache OpenOffice 4 switches to the system's native standard template library, so extensions written in C+&#43; need to be recompiled with the Apache OpenOffice 4 SDK.</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Korjatutvirheet"></a>Korjatut virheet</h2>

<p>As of July 17th 2013 there were 498 verified issues that have been resolved.</p>

<p>This list can be found at: <a href="http://s.apache.org/aoo400_verified" class="external-link" rel="nofollow">VERIFIED or CLOSED</a></p><p>(An <a href="https://issues.apache.org/ooo/" class="external-link" rel="nofollow">OpenOffice Bugzilla</a> login will enable you to search for any bugs that may interest you.)</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Importantbugfixeshavebeenmadeintheseareas%3A"></a>Important bug fixes have been made in these areas:</h3>

<p>Support for Java 7, and the Java Access Bridge v2.0.3 implemented in JRE 1.7u6 and later has been restored. Windows OS users requiring Accessibility support for Assistive Technology tools can now use current Oracle releases of the Java SE 7 Runtime Environment and the Java Accessibility API on Windows.</p>

<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-TheQAteamhasbeentrackingadditionalfixesaswell.Seetheircompletereportsat%3A"></a>The QA team has been tracking additional fixes as well. See their complete reports at:</h3>

<p><a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport" class="external-link" rel="nofollow">http://wiki.services.openoffice.org/wiki/QA/Report/WeeklyReport</a></p><h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-Tunnetutongelmat"></a>Tunnetut ongelmat</h2>

<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 will be flagged by the new Gatekeeper facility in Mac OS X Mountain Lion. This is a new feature to help guard against malware on Mac systems. There is a procedure laid out at the following link to allow applications not installed from the Mac App store to run. See the article at Mac support at <a href="http://support.apple.com/kb/HT5290" class="external-link" rel="nofollow">http://support.apple.com/kb/HT5290</a>.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0 supports Java 7, which is the recommended configuration; but (especially on 64-bit Windows) you might receive warnings about the Java version being defective. In that case, download and install the <a href="http://download.microsoft.com/download/5/B/C/5BC5DBB3-652D-4DCE-B14A-475AB85EEF6E/vcredist_x86.exe" class="external-link" rel="nofollow">Microsoft Visual C+&#43; 2010 Redistributable Package</a>. If you still have problems, install <a href="http://www.java.com/java6download/" class="external-link" rel="nofollow">the most current JRE 6 version</a>. Make sure you get the file "Windows x86 Offline (32-bit)". Then configure OpenOffice to use it at "Tools - Options - OpenOffice - Java". See <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=15&amp;t=54974" class="external-link" rel="nofollow">this forum topic</a> for more information.</li>
</ul>


<ul>
	<li>Apache OpenOffice 4.0.0. has got a new color palette. If you have migrated your "personal data" from a previous version, the old color palette is migrated too: you won't see the new palette and (if you are using a non-English version) some of the color names will appear in English only. To get the new palette close Apache OpenOffice and its quickstarter, search for the file “standard.soc” in your <a href="http://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?f=74&amp;t=12426" class="external-link" rel="nofollow">Apache OpenOffice user folder</a> and rename the file, to “standard_AOO341.soc” for example. With the next start of Apache OpenOffice the new color palette is transferred to your user folder and is available.</li>
</ul>


<h3><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-P%C3%A4ivitt%C3%A4minentaiasentaminen"></a>Päivittäminen tai asentaminen</h3>

<p>When installing Apache OpenOffice 4.0.0 on a machine that already has OpenOffice 3.4.1 or 3.4.0 installed on it, the user will be prompted on whether they would like "personal data" from the previous version migrated over to the new version.&nbsp; This includes information like custom spell checking words, dictionaries, extensions, etc.&nbsp;By default this migration is enabled, but the user can disable it via the checkbox.</p>

<p>In some cases, when the user first launches Apache OpenOffice 4.0 after an upgrade that included personal data migration, the user will see a dialog like this: <span class="image-wrap" style=""><img src="/confluence/download/attachments/33297828/dictionary-upgrade.png?version=1&amp;modificationDate=1375120229000" style="border: 1px solid black" /></span><br/>
It is safe to click OK on this dialog.</p>

<p>After an upgrade is completed, there may be some files related to the older version of OpenOffice still on your machine.&nbsp; These can be safely deleted:</p>
<ul>
	<li>The empty directory:&nbsp; C:\Program Files\OpenOffice.org 3\share\uno_packages\cache\uno_packages</li>
	<li>Install files directories from previous versions, often on your Desktop, with names like:
	<ul>
		<li>OpenOffice.org 3.4.1 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.4 (en-US) Installation Files</li>
		<li>OpenOffice.org 3.3 (en-US) Installation Files</li>
	</ul>
	</li>
</ul>
<p>For additional upgrade/installation information, please see the <a href="http://www.openoffice.org/download/common/instructions.html" class="external-link" rel="nofollow">Install Guide</a>.</p>

<h2><a name="AOO4.0julkaisutiedote%28FINNISH%29-PysyApacheOpenOfficenkehityksess%C3%A4mukana"></a>Pysy Apache OpenOfficen kehityksessä mukana</h2>

<p>You are encouraged to subscribe to the Apache OpenOffice announcement mailing list, to be receive important notifications such as product updates and security patches.&nbsp; To subscribe you can send an email to:&nbsp; <a href="mailto:announce-subscribe@openoffice.apache.org" class="external-link" rel="nofollow">announce-subscribe@openoffice.apache.org</a>.</p>

<p>You can also follow the project on <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" class="external-link" rel="nofollow">Twitter</a>, <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO" class="external-link" rel="nofollow">Facebook</a> and <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/posts" class="external-link" rel="nofollow">Google&#43;</a>.</p>
  </div>
    <div id="commentsSection" class="wiki-content pageSection">
    <div style="float: right;" class="grey">
            <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/removespacenotification.action?spaceKey=OOOUSERS">Stop watching space</a>
      <span style="padding: 0px 5px;">|</span>
        <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/users/editmyemailsettings.action">Change email notification preferences</a>
</div>
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+julkaisutiedote+%28FINNISH%29">View Online</a>
    |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/pages/diffpagesbyversion.action?pageId=33297828&revisedVersion=23&originalVersion=22">View Changes</a>
        |
    <a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/AOO+4.0+julkaisutiedote+%28FINNISH%29?showComments=true&amp;showCommentArea=true#addcomment">Add Comment</a>
      </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>

Mime
View raw message