openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r873743 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/links.html
Date Fri, 09 Aug 2013 16:18:52 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Aug 9 16:18:52 2013
New Revision: 873743

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/links.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Aug 9 16:18:52 2013
@@ -1 +1 @@
-1512012
+1512373

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Aug 9 16:18:52 2013
@@ -1 +1 @@
-1512012
+1512373

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/links.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/links.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/links.html Fri Aug 9 16:18:52 2013
@@ -2,9 +2,10 @@
 <html>
 <head>
 <link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
-<!-- auteur: Simon Brouwer -->
 
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+ <title>Links</title>
+
 <!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
 </head>
 <body>
@@ -20,262 +21,301 @@
   
   
   
-<table width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td>
-<table border="0">
-<tbody>
-<tr>
-<td valign="top" width="84%">
-<h3>Links</h3>
-<p>
-Deze pagina is continu in aanbouw. Hier vind je links naar interessante
-informatie over openoffice.org, zowel binnen de openoffice.org website
-als daarbuiten. Momenteel worden links toegevoegd in volgorde van
-aantreffen, wanneer het er veel worden zal ik een opdeling in rubrieken
-gaan maken. </p><hr><p><a href="http://www.bsooo.nl/">Business
-Support Openoffice.org Nederland</a> <br>
-BsOOo.nl is een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven die
-diensten leveren op het gebied van OpenOffice.org. Het platform zet
-zich in om het gebruik van OpenOffice.org in professionele toepassingen
-te bevorderen.
-</p><hr><p><a href="http://www.opentemplate.org/">OpenTemplate.org</a>
-<br>
-Een project met (onder meer) veel sjablonen die in OpenOffice.org
-kunnen worden gebruikt.
-</p><hr><p><a href="http://openoffice.pagina.nl">Openoffice.pagina.nl</a>
-<br>
-Een pagina met veel OpenOffice.org-gerelateerde links, onderhouden door
-Martijn Weisbeek.<!-- </p><hr><p>
-<a href=http://ooodocs.sourceforge.net>OOoDocs, The OpenOffice.org Documentation Project</a>
<br>Documentatie en discussieforums over OpenOffice.org (niet in het Nederlands). -->
-</p><hr><p><a href="http://ooextras.sourceforge.net/">OOextras</a>
-<br>
-Een website met door de gemeenschap bijgedragen sjablonen en
-voorbeeldbestanden voor OOo.
-</p><hr><p><a href="http://oootools.free.fr/fooox/">FoooX</a>
-<br>
-Een programma (voor o.a. Windows en Linux) dat een lijst laat zien van
-OOo-bestanden die een opgegeven zoekterm bevatten. Met source (perl/TK)
-en Nederlandstalige interface.<!-- </p><hr><p>
-<a href=http://oooconv.free.fr/fitoo/readme_FitOO.html>FitOO</a> <br>Een
Calc template voor curve fitting, waarmee je een nette grafiek kunt maken van meetresultaten
of statistische gegevens. Het template zelf kun je <a href=http://www.openoffice.org/project/www/issues/show_bug.cgi?id=13999>hier
downloaden</a> -->
-</p><hr><p><a href="http://fr.openoffice.org/Documentation/Gallery/indexgal.html">Clipart</a>
-<br>
-bij het fr.openoffice.org project: een verzameling plaatjes, pijlen en
-sierranden.
-</p><hr><p><a href="http://marketing.openoffice.org/conference/">Programma's
-en presentaties</a> <br>
-van de OpenOffice.org Conferenties van 2003 t/m 2007. Tevens kun je
-hier informatie vinden over de planning van die van 2008.
-</p><hr><p><a href="http://homepage.ntlworld.com/garryknight/linux/oodbase.html">Creating
-Flatfile Databases...</a> <br>
-Aan de hand van een voorbeeld (adressenbestand) wordt het maken en
-bewerken van een database in OOo behandeld.
-</p><hr><p><a href="http://catalog.sun.com/productinfo.xml?site=NL_DUT&amp;catalogue=FC&amp;segment=FC_R&amp;item=FC_SC_CAT&amp;group=2014&amp;fid=5038&amp;sfid=5149&amp;id=13176">Sun's
-StarOffice in Nederlandstalige uitvoering</a> <br>
-Informatie over de commerciële variant van OpenOffice.org. Vooral voor
-het onderwijs, bedrijven en andere organisaties interessant!
-</p><hr><p><a href="http://oooauthors.org/">OOoAuthors</a><br>
-Project voor het maken van documentatie voor OpenOffice.org, met ook
-een <a href="http://oooauthors.org/nl/">Nederlandstalige
-afdeling</a> en een grote verzameling (Engelstalige) <a href="http://oooauthors.org/en/FAQs">FAQ's</a>
-</p><hr><p><a href="http://www.kaaredyret.dk/openoffice.html">Kaaredyret.dk</a><br>
-Een uitstekende (Engelstalige) OpenOffice.org-informatiepagina met veel
-links naar tutorials.
-</p><hr><p><a href="http://www.pitonyak.org/oo.php">Handleiding
-macroprogrammering</a><br>
-Als je OpenOffice.org in OOBasic wilt programmeren, download dan de
-handleiding "Andrews Macro Information" (Engelstalig) van Andrew
-Pitonyak!
-</p><hr><p><a href="http://www.amazon.com/Sun-Microsystems-10079-StarOffice-8/dp/B000A7MFO2/sr=1-1/qid=1171197654/ref=pd_bbs_sr_1/104-8474425-5151158?ie=UTF8&amp;s=software">Wat
-vinden gebruikers van StarOffice?</a><br>
-(Engelstalige) beoordelingen van gebruikers op www.amazon.com. Afgezien
-van de extra's in StarOffice, grotendeels toepasbaar op OpenOffice.org.
-<!-- </p><hr><p>
-<a href=http://www.oooforum.org/downloads.php>Split-OOo</a><br>
-Downloaden van OOo in stukken van ca. 10 MB groot. Dit is bedoeld als oplossing voor gebruikers
die door beperkingen van hun internetverbinding niet in staat zijn het hele installatiebestand
in ��n keer te downloaden.
---><!--</p><hr><p>
-<a href=http://news.gmane.org/index.php?match=gmane.comp.openoffice>Gmane</a><br>
-Voor zover ik heb begrepen worden hier een aantal Openoffice.org mailing lists op een overzichtelijke
manier gemirrord. De naamgeving komt helaas niet overeen met die van de lists zelf, zo is
&quot;general&quot; waarschijnlijk users@openoffice.apache.org en &quot;questions&quot;
users@openoffice.apache.org
--->
-</p><hr><p><a href="http://www.osnews.com/story.php?news_id=4108">Artikel
-over omschakelen op Open Source in een bedrijf</a><br>
-Met schattingen van TCO (Total Cost of Ownership)
-</p><hr><p><a href="http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=771553&amp;listName=discuss">Gmane
-en OOo mailing lists</a><br>
-In deze mail aan discuss@ooo staat een overzicht die voor OOo gmane
-lijstnamen de naam van de corresponderende OOo mailinglist geeft.<!-- </p><hr><p>
-<a href=http://www.bytebot.net/openoffice/faq.html>The Unofficial OpenOffice.org FAQ</a><br>
-Engelstalige Veel Gestelde Vragen over OpenOffice.org.
--->
-</p><hr><p><a href="http://europa.eu.int/idabc/">Interoperabiliteit
-in Europa</a><br>
-Website van de Europese Gemeenschap over interoperabiliteit van
-software. Wat gebeurt er in Europa aan <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2623/5585">Open
-Source</a>? Geef in het zoekveldje bijvoorbeeld "OpenOffice.org"
-in.
-</p><hr><p><a href="http://www.hentzenwerke.com/catalog/ooo501.htm">OOoSwitch:
-501 Things You Wanted to Know About Switching to OpenOffice.org</a><br>
-Informatie over dit (Engelstalige) boek. Aan te bevelen voor migratie
-MS Office naar OpenOffice.org
-</p><hr><p><a href="http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/11838/Open%20Source%20CD%20in%20libraries%20Howto.pdf">Open
-Source CD-ROMs in Libraries HOWTO</a><br>
-Over de haken en ogen van het te leen leggen van Open Source CD-ROMs in
-bibliotheken.
-</p><hr><p><a href="http://www.ooomacros.org/user.php">Handige
-OOo macro's</a><br>
-Hier vind je tientallen handige macro's om de functionaliteit van
-OpenOffice.org uit te breiden. De website <a href="http://www.ooomacros.org/">www.ooomacros.org</a>
-is ook een goede bron van inspiratie als je zelf met
-OOo-macroprogrammering bezig bent.
-</p><hr><p><a href="http://libwpd.sourceforge.net/">libpwd</a><br>
-Hier is onder andere het programma wpd2sxw te downloaden, waarmee je
-WordPerfect bestanden kunt omzetten naar OpenOffice.org .sxw formaat
-(voor Linux en Windows).
-</p><hr><p><a href="http://oooconv.free.fr/index_en.html">OOoConv:
-hulpprogramma's voor openOffice.org</a><br>
-Op deze Engelstalige pagina kun je verschillende hulpprogramma's vinden
-die door Laurent Godard zijn geprogrammeerd.
-<!--</p><hr><p>
-<a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/win/ooovirg/ooovirg_en.php3>OOoVirg: Decimale
komma op het numerieke toetsenbord voor OpenOffice.org</a><br>
-Een veel besproken <a href=http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=1820>issue</a>
is dat het numerieke toetsenbord een decimale punt geeft in plaats van de decimale komma die
in breuken wordt gebruikt in o.a. het Nederlandse en Belgische gebiedschema. Totdat dit in
een nieuwe versie is opgelost, kun je dit met een hulpprogrammaatje voor Windows oplossen.
Een workaround voor Linux wordt op <a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/linux/sovirgule_en.php3>deze
pagina</a> genoemd.</b>
--->
-</p><hr><p><a href="http://www.openclipart.org">Open
-Clipart</a><br>
-De vrij te gebruiken (creative commons) cliparts van de Open Clip Art
-Library zijn veelal in SVG-formaat, dat OpenOffice.org helaas niet
-standaard ondersteunt (maar zie de link hieronder). Hopelijk kunnen
-deze cliparts in toekomstige versies van OOo geïntegreerd worden. Er
-zit heel veel moois bij!
-</p><hr><p><a href="http://www.ipd.uka.de/%7Ehauma/svg-import/">SVG-afbeeldingen
-importeren in OpenOffice.org</a><br>
-SVG is een open standaard voor vectorafbeeldingbestanden, en veel
-"open" clipart maakt gebruik van dit formaat. OpenOffice.org
-ondersteunt het nog niet standaard, maar met deze plugin kun je al veel
-SVG-bestanden met goede resultaten importeren.
-</p><hr><p><a href="http://www.ososs.nl/article.jsp?article=8317">OpenOffice.org
-in de gemeente Vlieland</a><br>
-Dit gaat over een case study over het invoeren van OpenOffice.org in
-een kleine gemeente. De case study is als
-pdf-document te downloaden en is bijzonder interessant voor
-organisaties die toepassing van OOo overwegen. Het project <a href="http://www.ososs.nl">OSOSS</a>
ondersteunt
-de toepassing van Open Standaarden en Open Source bij de overheid; voor
-wie zich met Open Source bezighoudt is het
-de moeite waard om deze website in de gaten te houden.<!--</p><hr><p>
-<a href=http://omne.be/OOo/wiki/pmwiki.php/Main/BibliotheekProject>Bibliotheekproject
OpenOffice.org</a>
-Een project om OpenOffice.org in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland te verspreiden voor
uitleen.
--->
-</p><hr><p><a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">OpenOffice.org
-Business Development</a><br>
-Op deze pagina kun je vermeldingen vinden van bedrijven die
-bijvoorbeeld opleidingen en support op het
-gebied van OpenOffice.org leveren. Als je overweegt OpenOffice.org in
-je organisatie in te voeren moet je hier beslist eens gaan kijken!
-</p><hr><p><a href="http://sourceforge.net/projects/xfig2sml/">Vector-cliparts</a><br>
-Meer dan 900 vrije cliparts uit de xfig bibliotheek, omgezet naar OOo
-formaat, om op te nemen in de gallery.
-</p><hr><p><a href="http://ooo.hg.free.fr/">OOo-materiaal
-voor aardrijkskunde en geschiedenis</a><br>
-Een Frans project dat bestaat uit een verzameling landkaarten en ander
-materiaal voor aardrijkskunde en geschiedenis, helaas alleen (nog?) in
-het Frans. De kaarten en symbolen zijn beschikbaar onder de LGPL en
-kunnen worden toegevoegd aan de Gallery.
-</p><hr><p><a href="http://tkltrans.sourceforge.net/#r03">Language
-tools</a><br>
-Op deze pagina links naar talenhulpprogramma's, zoals een online
-vertaalwoordenboek en een grammatica-checker, die mogelijk in de
-toekomst hun weg naar integratie in OpenOffice.org zullen vinden. Zie
-ook <a href="http://www.danielnaber.de/">de home page van
-Daniel Naber</a> met interessante informatie over
-grammatica-controle.
-</p><p></p>
-<p>&nbsp;</p>
-</td>
-<!-- navbar --> <td valign="top" width="15%">
-<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-<a href="nieuw-in-4.0.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;4.0.0</a><br>
-<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
-<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
-<a href="faq.html">FAQ</a><br>
-<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
-<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
-<a href="about-bugzilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
-<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
-</b></font></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-<!-- end navbar -->
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
+
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+
+<!-- table containing the content and the menu pane -->
+<table style="border-width: 0px;">
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+				<h1>Links</h1>
+				<p>
+					Deze pagina is continu in aanbouw. Hier vind je links naar interessante informatie over
OpenOffice.org,
+					zowel binnen de OpenOffice.org website als daarbuiten. Momenteel worden links toegevoegd
in volgorde van
+					aantreffen, wanneer het er veel worden zal ik een opdeling in rubrieken gaan maken.

+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.bsooo.nl/">Business Support Openoffice.org Nederland</a><br>
+					BsOOo.nl is een samenwerkingsverband van Nederlandse bedrijven die diensten leveren
op het gebied
+					van OpenOffice.org. Het platform zet zich in om het gebruik van OpenOffice.org in professionele
+					toepassingen te bevorderen.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.opentemplate.org/">OpenTemplate.org</a><br>
+					Een project met (onder meer) veel sjablonen die in OpenOffice.org kunnen worden gebruikt.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://openoffice.pagina.nl">Openoffice.pagina.nl</a><br>
+					Een pagina met veel OpenOffice.org-gerelateerde links, onderhouden door Martijn Weisbeek.
+				</p>
+			<hr>
+			<!-- <p>
+					<a href=http://ooodocs.sourceforge.net>OOoDocs, The OpenOffice.org Documentation
Project</a> <br>
+					Documentatie en discussieforums over OpenOffice.org (niet in het Nederlands).
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://ooextras.sourceforge.net/">OOextras</a><br>
+					Een website met door de gemeenschap bijgedragen sjablonen en voorbeeldbestanden voor
OOo.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://oootools.free.fr/fooox/">FoooX</a><br>
+					Een programma (voor o.a. Windows en Linux) dat een lijst laat zien van OOo-bestanden
+					die een opgegeven zoekterm bevatten. Met source (perl/TK) en Nederlandstalige interface.
+				</p>
+			<hr>
+			<!--<p>
+					<a href=http://oooconv.free.fr/fitoo/readme_FitOO.html>FitOO</a><br>
+					Een Calc template voor curve fitting, waarmee je een nette grafiek kunt maken van meetresultaten
+					of statistische gegevens. Het template zelf kun je <a href=http://www.openoffice.org/project/www/issues/show_bug.cgi?id=13999>hier
downloaden</a>
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://fr.openoffice.org/Documentation/Gallery/indexgal.html">Clipart</a><br>
+					bij het fr.openoffice.org project: een verzameling plaatjes, pijlen en sierranden.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://marketing.openoffice.org/conference/">Programma's en presentaties</a>
<br>
+					van de OpenOffice.org Conferenties van 2003 t/m 2007. Tevens kun je hier informatie
vinden
+					over de planning van die van 2008.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://homepage.ntlworld.com/garryknight/linux/oodbase.html">Creating
Flatfile Databases...</a><br>
+					Aan de hand van een voorbeeld (adressenbestand) wordt het maken en bewerken van een
database in OOo behandeld.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://catalog.sun.com/productinfo.xml?site=NL_DUT&amp;catalogue=FC&amp;segment=FC_R&amp;item=FC_SC_CAT&amp;group=2014&amp;fid=5038&amp;sfid=5149&amp;id=13176">Sun's
+					StarOffice in Nederlandstalige uitvoering</a><br>
+					Informatie over de commerciële variant van OpenOffice.org. Vooral voor het onderwijs,
bedrijven
+					en andere organisaties interessant!
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://odfauthors.org/">ODFAuthors</a><br>
+					Project voor het maken van documentatie voor OpenOffice.org, met ook een <a href="http://www.odfauthors.org/apache-openoffice/nederlands">Nederlandstalige
+					afdeling</a> en een grote verzameling (Engelstalige) <a href="http://oooauthors.org/en/FAQs">FAQ's</a>
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.kaaredyret.dk/openoffice.html">Kaaredyret.dk</a><br>
+					Een uitstekende (Engelstalige) OpenOffice.org-informatiepagina met veel links naar tutorials.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.pitonyak.org/oo.php">Handleiding macroprogrammering</a><br>
+					Als je OpenOffice.org in OOBasic wilt programmeren, download dan de handleiding "Andrews
Macro Information" (Engelstalig)
+					van AndrewPitonyak!
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.amazon.com/Sun-Microsystems-10079-StarOffice-8/dp/B000A7MFO2/sr=1-1/qid=1171197654/ref=pd_bbs_sr_1/104-8474425-5151158?ie=UTF8&amp;s=software">
+					Wat vinden gebruikers van StarOffice?</a><br>
+					(Engelstalige) beoordelingen van gebruikers op www.amazon.com. Afgezien van de extra's
in StarOffice,
+					grotendeels toepasbaar op OpenOffice.org.
+				</p>
+			<hr>
+		<!--	<p>
+					<a href=http://www.oooforum.org/downloads.php>Split-OOo</a><br>
+					Downloaden van OOo in stukken van ca. 10 MB groot. Dit is bedoeld als oplossing voor
gebruikers
+					die door beperkingen van hun internetverbinding niet in staat zijn het hele installatiebestand
in één keer
+					te downloaden.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href=http://news.gmane.org/index.php?match=gmane.comp.openoffice>Gmane</a><br>
+					Voor zover ik heb begrepen worden hier een aantal Openoffice.org mailing lists op een
overzichtelijke
+					manier gemirrord. De naamgeving komt helaas niet overeen met die van de lists zelf,
zo is
+					&quot;general&quot; waarschijnlijk users@openoffice.apache.org en
+					&quot;questions&quot; users@openoffice.apache.org
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://www.osnews.com/story.php?news_id=4108">Artikel over omschakelen
op Open Source in een bedrijf</a><br>
+					Met schattingen van TCO (Total Cost of Ownership)
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.openoffice.org/servlets/ReadMsg?msgId=771553&amp;listName=discuss">Gmane
+					en OOo mailing lists</a><br>
+					In deze mail aan discuss@ooo staat een overzicht die voor OOo gmane lijstnamen de naam
van de
+					corresponderende OOo mailinglist geeft.
+				</p>
+			<hr>
+			<!--<p>
+					<a href=http://www.bytebot.net/openoffice/faq.html>The Unofficial OpenOffice.org
FAQ</a><br>
+					Engelstalige Veel Gestelde Vragen over OpenOffice.org.
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://europa.eu.int/idabc/">Interoperabiliteit in Europa</a><br>
+					Website van de Europese Gemeenschap over interoperabiliteit van software. Wat gebeurt
er in Europa
+					aan <a href="http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2623/5585">Open Source</a>?
Geef in het zoekveldje
+					bijvoorbeeld "OpenOffice.org" in.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.hentzenwerke.com/catalog/ooo501.htm">OOoSwitch: 501 Things
You Wanted to Know About
+					Switching to OpenOffice.org</a><br>
+					Informatie over dit (Engelstalige) boek. Aan te bevelen voor migratie MS Office naar
OpenOffice.org
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.openoffice.org/nonav/issues/showattachment.cgi/11838/Open%20Source%20CD%20in%20libraries%20Howto.pdf">Open
+					Source CD-ROMs in Libraries HOWTO</a><br>
+					Over de haken en ogen van het te leen leggen van Open Source CD-ROMs in bibliotheken.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.ooomacros.org/user.php">Handige OOo macro's</a><br>
+					Hier vind je tientallen handige macro's om de functionaliteit van OpenOffice.org uit
te breiden.
+					De website <a href="http://www.ooomacros.org/">www.ooomacros.org</a> is
ook een goede bron van
+					inspiratie als je zelf met OOo-macroprogrammering bezig bent.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://libwpd.sourceforge.net/">libpwd</a><br>
+					Hier is onder andere het programma wpd2sxw te downloaden, waarmee je WordPerfect bestanden
kunt
+					omzetten naar OpenOffice.org .sxw formaat (voor Linux en Windows).
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://oooconv.free.fr/index_en.html">OOoConv: hulpprogramma's voor openOffice.org</a><br>
+					Op deze Engelstalige pagina kun je verschillende hulpprogramma's vinden die door Laurent
Godard zijn geprogrammeerd.
+				</p>
+			<hr>
+			<!--<p>
+					<a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/win/ooovirg/ooovirg_en.php3>OOoVirg: Decimale
komma op het numerieke
+					toetsenbord voor OpenOffice.org</a><br>
+					Een veel besproken <a href=http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=1820>issue</a>
is dat het numerieke
+					toetsenbord een decimale punt geeft in plaats van de decimale komma die in breuken wordt
gebruikt in o.a.
+					het Nederlandse en Belgische gebiedschema. Totdat dit in een nieuwe versie is opgelost,
kun je dit
+					met een hulpprogrammaatje voor Windows oplossen. Een workaround voor Linux wordt op
<a href=http://people.via.ecp.fr/~remi/linux/sovirgule_en.php3>deze pagina</a>
genoemd.
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://www.openclipart.org">Open Clipart</a><br>
+					De vrij te gebruiken (creative commons) cliparts van de Open Clip Art Library zijn veelal
in SVG-formaat,
+					dat OpenOffice.org helaas niet standaard ondersteunt (maar zie de link hieronder). Deze
cliparts kunnen
+					vanaf versie van AOo geïntegreerd worden. Er zit heel veel moois bij!
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.ipd.uka.de/%7Ehauma/svg-import/">SVG-afbeeldingen importeren
in OpenOffice.org</a><br>
+					SVG is een open standaard voor vectorafbeeldingbestanden, en veel "open" clipart maakt
gebruik van dit formaat.
+					OpenOffice.org ondersteunt het vanaf AOO 4.0 standaard, maar met deze plugin kun je
al veel SVG-bestanden
+					met goede resultaten importeren.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://www.ososs.nl/article.jsp?article=8317">OpenOffice.org in de gemeente
Vlieland</a><br>
+					Dit gaat over een case study over het invoeren van OpenOffice.org in een kleine gemeente.
De case study is als
+					pdf-document te downloaden en is bijzonder interessant voor organisaties die toepassing
van OOo overwegen.
+					Het project <a href="http://www.ososs.nl">OSOSS</a> ondersteunt de toepassing
van Open Standaarden en Open Source
+					bij de overheid; voor wie zich met Open Source bezighoudt is het de moeite waard om
deze website in de gaten te houden.
+				</p>
+			<hr>
+			<!--<p>
+					<a href=http://omne.be/OOo/wiki/pmwiki.php/Main/BibliotheekProject>Bibliotheekproject
OpenOffice.org</a>
+					Een project om OpenOffice.org in bibliotheken in Vlaanderen en Nederland te verspreiden
voor uitleen.
+				</p>
+			<hr>-->
+				<p>
+					<a href="http://bizdev.openoffice.org/consultants.html">OpenOffice.org Business
Development</a><br>
+					Op deze pagina kun je vermeldingen vinden van bedrijven die bijvoorbeeld opleidingen
en support op het
+					gebied van OpenOffice.org leveren. Als je overweegt OpenOffice.org in je organisatie
in te voeren moet
+					je hier beslist eens gaan kijken!
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://sourceforge.net/projects/xfig2sml/">Vector-cliparts</a><br>
+					Meer dan 900 vrije cliparts uit de xfig bibliotheek, omgezet naar OOo-formaat, om op
te nemen in de Galerij.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://ooo.hg.free.fr/">OOo-materiaal voor aardrijkskunde en geschiedenis</a><br>
+					Een Frans project dat bestaat uit een verzameling landkaarten en ander materiaal voor
aardrijkskunde en geschiedenis,
+					helaas alleen (nog?) in het Frans. De kaarten en symbolen zijn beschikbaar onder de
LGPL en
+					kunnen worden toegevoegd aan de Galerij.
+				</p>
+			<hr>
+				<p>
+					<a href="http://tkltrans.sourceforge.net/#r03">Languagetools</a><br>
+					Op deze pagina links naar talenhulpprogramma's, zoals een online vertaalwoordenboek
en een grammaticacontrole,
+					die mogelijk in de toekomst hun weg naar integratie in OpenOffice.org zullen vinden.
Zie ook
+					<a href="http://www.danielnaber.de/">de home page van Daniel Naber</a> met
interessante informatie over
+					grammatica-controle.
+				</p>
+			<hr>
+		</td> <!-- end of the content pane
+
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top";>
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+		
+			<font size="2">
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>nl.OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="index.html">Intro</a><br>
+					<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Software</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+					<a href="nieuw-in-4.0.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;4.0.0</a><br>
+					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+					<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+					<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Hulp</b><br>
+				</font>
+				<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+				<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+				<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+				<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Meehelpen</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+					<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Contact</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+					<a href="credits.html">Wie&nbsp;zijn&nbsp;wij?</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Overig</b><br>
+				</font>
+					<a href="links.html">Links</a><br>
+					<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+				
+			</font>
+			
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
+</table> 
+<!-- end of table containing the left and right pane -->	
 
  </div>
 <!--#include virtual="/footer.html" -->Mime
View raw message