openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r873019 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/about-bugzilla.html
Date Mon, 05 Aug 2013 14:52:34 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Aug 5 14:52:33 2013
New Revision: 873019

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-bugzilla.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 5 14:52:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1510491
+1510516

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Aug 5 14:52:33 2013
@@ -1 +1 @@
-1510491
+1510516

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-bugzilla.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-bugzilla.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-bugzilla.html Mon Aug 5 14:52:33 2013
@@ -0,0 +1,263 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+ <title>Bugs melden</title>
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/nl/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/nl/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/nl/">nl</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<!-- table containing the content and the menu pane -->
+<table style="border-width: 0px;">
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+			
+			<h1>Bugs melden</h1>
+			<p>
+				Ook niet-programmeurs kunnen meehelpen om de OpenOffice.org software te verbeteren,
+			  bijvoorbeeld door problemen te melden aan de ontwikkelaars! Hier wordt doorgaans serieus
op ingegaan,
+				en het is indrukwekkend om te zien hoeveel verbeteringen er op deze manier al zijn aangebracht
+				sinds de start van het project.
+			</p>
+			<h3><b>Wat is Bugzilla?</b></h3>
+			<p>
+				Bugzilla houdt bij hoe de gemelde problemen worden opgelost. Deze pagina helpt je verder
op weg.
+			</p>
+			<p>
+				Het Engelse woord "issue" betekent in dit verband "kwestie" of "probleem". Als je in
Apache OpenOffice.org
+				tegen iets aanloopt waarvan je vermoedt dat dit voorkomt uit een fout of onvolkomenheid
in de software,
+				kun je een "issue" indienen. Je kunt ook suggesties doen voor verbeteringen om bijvoorbeeld
het gebruiksgemak
+				te vergroten.
+			</p>
+			<h3><b>Wat heb je nodig?</b></h3>
+			<p>
+				De voertaal van Bugzilla is het Engels, dus het helpt als je enige kennis van die taal
hebt :)<br>
+				Je moet je <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join"> geregistreerd</a>
hebben als gebruiker van OpenOffice.org.
+				Daardoor is je e-mailadres bij het systeem bekend, zodat je op de hoogte wordt gehouden
+				van de voortgang van jouw issue.<br>
+				Je moet bovendien zijn <a href="https://issues.apache.org/ooo/">aangemeld</a>
(ingelogd).<br>
+				<b>N.B.</b> Je browser moet daarvoor cookies accepteren.
+			</p>
+			<h3><b>Zoeken naar een issue</b></h3>
+			<p>
+				Er is natuurlijk een behoorlijke kans dat iemand anders hetzelfde probleem is tegengekomen
en het ook al heeft
+				gerapporteerd. Het kan dan zijn dat het al opgelost is in de eerstvolgende te verschijnen
versie,
+				of dat de issue een manier vermeldt om het probleem te vermijden.<br>
+				<br>
+				Om hier achter te komen is er de <a href="http://www.openoffice.org/issues/query.cgi?format=specific"
target="_blank">zoekpagina</a>
+				van Bugzilla. Er wordt weleens geklaagd dat die er te ingewikkeld uitziet. Met de tot
een minimum
+				vereenvoudigde versie hieronder kom je echter ook een heel eind!
+			</p>
+			<p>
+				<i>Vul in één van de onderstaande vakken enkele (Engelse!) woorden in voor
een simpel type zoekactie
+				zoals je dat kent van internet zoekmachines, en klik daarna op de knop. Dit brengt je
naar de
+				eenvoudige zoekpagina van Bugzilla waar je nog slechts op <b>"Search"</b>
hoeft te drukken</i><br>
+				De resultaten worden in een nieuw window getoond zodat je het vervolg van deze beschrijving
erbij kunt houden.
+			</p>
+			<div align="center">
+				<form method="get" action="http://www.openoffice.org/issues/query.cgi?" target="_blank">
+
+					<table border="0">
+						<tbody>
+								<tr>
+									<td class="PlainText" align="right">Zoeken in samenvatting:</td>
+									<td class="PlainText"><input name="short_desc" size="30" value=""></td>
+									<td class="PlainText"><input name="short_desc_type" value="allwords" type="hidden"></td>
+								</tr>
+								<tr>
+									<td class="PlainText" align="right">Zoeken in beschrijving:</td>
+									<td class="PlainText"><input name="content" size="30" value=""></td>
+									<td class="PlainText"><input name="content" value="allwords" type="hidden"></td>
+								</tr>
+						</tbody>
+					</table>
+							<input value="Issues zoeken" type="submit">
+				</form>
+			</div>
+			<h3><b>Indienen van een issue</b></h3>
+			<p>
+				Als in het getoonde lijstje geen bugs worden beschreven die kennelijk overeenkomen met
jouw issue,
+				kun je verder gaan door op "<a href="https://issues.apache.org/ooo/enter_bug.cgi"
target="_blank">New</a>"
+				te klikken. Je krijgt dan het volgende te zien:
+			</p>
+			<div align="center"><img src="afbeeldingen/bugzilla_enter_bug.png" alt="" border="0"
height="597" width="1063"></div>
+			<p>
+				Geef hierin aan op welk onderdeel van OpenOffice.org je denkt dat het probleem betrekking
heeft.
+				Als je het niet zeker weet is dat overigens niet erg! Kies gewoon wat er het meest op
lijkt.
+				Hierna kun je de issue gaan invoeren:
+			</p>
+			<div align="center"><img src="afbeeldingen/bugzilla_invoeren.png" alt="" border="0"
height="846" width="1053"></div>
+			<p>
+				<b>Toelichting</b>:
+			</p>
+			<ol>
+				<li><div align="center"><img src="afbeeldingen/bugzilla_richtlijnen.png"
alt="" border="0" height="56" width="1043"></div>
+				
+					Klik op de link "Bug writing issues" (zie rechthoek) voor meer informatie over het schrijven
van een issue.
+					Lees bijvoorbeeld de "issue writing guidelines" voor het schrijven van een goede issue.</li>
+				<li>
+					<i>Product</i>: is reeds ingevuld door de eerdere keuze.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Component</i>: biedt de beschikbare opties aan die afhankelijk zijn van
de keuze
+					die bij Product is gekozen. In het venster ernaast wordt een omschrijving van de component
+					gegeven. Indien u hier een mogelijke keuze verwachtte maar is die niet
+					aanwezig, dient u waarschijnlijk uw keuze onder Product aan te passen.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Version</i>: Geef hier de versie van OpenOffice.org aan waarop de issue
betrekking heeft.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Severity</i>: Geef de prioriteit aan. Doorgaans kun je het best de standaardwaarde
Normal laten staan
+					en de ontwikkelaars de prioriteit laten kiezen. Als je deze aan wilt passen, klik dan
eerst op de link
+					om te lezen wat de betekenis van "trivial" t/m "blocker" is.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Hardware</i>: Kies hier het platform. Indien op meerdere platforms van
toepassing, kies dan "All".
+				</li>
+				<li>
+					<i>OS</i>: Geef het OS aan. Indien onder meerdere beheerssystemen van toepassing,
+					kun je hier ook "All" kiezen.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Summary</i>: Geef hier met weinig woorden zo duidelijk mogelijk aan waar
de issue over gaat.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Description</i>: Geef hier zo goed mogelijk uitleg over de issue. Probeer
zoveel mogelijk
+					informatie te geven die voor de ontwikkelaars van belang kan zijn: aanwijzingen hoe
ze het probleem
+					zelf kunnen oproepen, welke acties je hebt uitgevoerd om erachter te kunnen komen waar
het probleem
+					precies ligt, etc.
+				</li>
+				<li>
+					<i>Submit bug</i>: Klik op deze knop om de issue te verzenden.
+				</li>
+			</ol>
+				<p>
+					De overige velden hoeven in principe niet te worden aangepast.
+				</p>
+				<p>
+					<i><b><big>ATTENTIE</big></b>: voordat je op de knop "Submit
bug" klikt, verdient het aanbeveling
+					om de beschrijving te kopiëren naar een tekstbewerker of iets dergelijks. Het komt
namelijk soms
+					voor dat je zoveel tijd nodig hebt om de beschrijving te formuleren dat het systeem
denkt
+					dat je weg bent en je heeft uitgelogd. Log dan opnieuw in, open opnieuw een issue,
+					kopieer de beschrijving terug, vul de rest van de velden in en klik opnieuw op "commit".</i>

+				</p>
+				<h3><b>Bestanden toevoegen aan de issue</b></h3>
+				<p>
+					Hiermee ben je in principe klaar. Als je echter een bestand hebt waarmee het probleem
te
+					demonstreren is, kun je dat bij de issue voegen door op de knop "Add attachment" te
klikken.
+					In dat geval zie je onderstaande:
+				</p>
+				<div align="center"><img src="afbeeldingen/bugzilla-attachment.png" alt="" border="0"
height="437" width="1047"></div>
+				<p>
+					<b>Toelichting</b>:
+				</p>
+			<ul type=disc>
+				<li>
+					Geef de padnaam van het bestand, of gebruik de knop "Bladeren..." om het bestand via
een dialoogvenster te selecteren.
+				</li>
+				<li>
+					Geef een korte beschrijving van het bestand.
+				</li>
+				<li>
+					Klik op de knop "Submit bug" om de issue met het bestand te verzenden.</li>
+			</ul>
+				<h3><b>Wat gebeurt er verder met de issue?</b></h3>
+				<p>
+					Je wordt automatisch via e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Als je
later
+					nog eens naar je issue wilt kijken of er iets aan toevoegen, kun je na inloggen in je
browservenster op
+					"My Issues" klikken voor een overzicht.
+				</p>
+				<h3><b>Tenslotte nog dit</b>:</h3>
+				<p>
+					Als je een Nederlandstalige build van OpenOffice gebruikt, kan een beschrijving in het
Engels
+					problematisch zijn, omdat het vaak niet voor de hand ligt hoe de menu's, dialogen etc.
in het
+					Engels heten. Hiervoor kan de <a href="http://nl.openoffice.org/servlets/ProjectDownloadList?action=download&amp;dlID=358"
target="_blank">Nederlands-Engels OpenOffice.org Glossary</a>
+					behulpzaam zijn. Je kunt deze inladen in OpenOffice.org en de overeenkomstige Engelse
termen erin opzoeken.
+				</p>
+		</td> <!-- end of the content pane
+
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top";>
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+		
+			<font size="2">
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>nl.OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="index.html">Intro</a><br>
+					<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Software</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+					<a href="nieuw-in-4.0.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;4.0.0</a><br>
+					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+					<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+					<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Hulp</b><br>
+				</font>
+				<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+				<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+				<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+				<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Meehelpen</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+					<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Contact</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+					<a href="credits.html">Wie&nbsp;zijn&nbsp;wij?</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Overig</b><br>
+				</font>
+					<a href="links.html">Links</a><br>
+					<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+				
+			</font>
+			
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
+</table> 
+<!-- end of table containing the left and right pane -->
+
+
+	
+
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message