openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r872592 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/tipsentrucs.html
Date Sat, 03 Aug 2013 13:55:23 GMT
Author: buildbot
Date: Sat Aug 3 13:55:23 2013
New Revision: 872592

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/tipsentrucs.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Aug 3 13:55:23 2013
@@ -1 +1 @@
-1509991
+1509992

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sat Aug 3 13:55:23 2013
@@ -1 +1 @@
-1509991
+1509992

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/tipsentrucs.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/tipsentrucs.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/tipsentrucs.html Sat Aug 3 13:55:23 2013
@@ -48,7 +48,7 @@
 				Deze pagina wordt bijgehouden door <a href="mailto:%20rovri@openoffice.org"><span
class="s1">Robert Vriens</span></a>. Bijgewerkt tot en met 12 december 2010.
       </p>
 			
-      <h2><b>Alle bestanden nu te voorzien van nog meer informatie</b></h2>
+      <h3><b>Alle bestanden nu te voorzien van nog meer informatie</b></h3>
 			<p>
         Je kunt de eigenschappen van een bestand nu nog verder verfijnd aanpassen.
Bijvoorbeeld de tijdsduur waarin je een bestand hebt aangepast.
 				Dat is handig als je met meerdere mensen aan dezelfde bestanden werkt.Mime
View raw message