openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h..@apache.org
Subject svn commit: r1506444 [3/24] - in /openoffice/branches/rejuvenate01: ./ extras/l10n/source/ast/ extras/l10n/source/cs/ extras/l10n/source/de/ extras/l10n/source/el/ extras/l10n/source/en-GB/ extras/l10n/source/es/ extras/l10n/source/fi/ extras/l10n/sour...
Date Wed, 24 Jul 2013 08:46:23 GMT
Modified: openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/cs/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/cs/localize.sdf?rev=1506444&r1=1506443&r2=1506444&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/cs/localize.sdf (original)
+++ openoffice/branches/rejuvenate01/extras/l10n/source/cs/localize.sdf Wed Jul 24 08:46:07 2013
@@ -28,72480 +28,72739 @@
 #  
 #**************************************************************
 
-extensions	source\scanner\grid.src	0	pushbutton	GRID_DIALOG	GRID_DIALOG_RESET_BTN			50	cs	Nastavit				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_ASCENDING			50	cs	Lineárně stoupající				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_LINEAR_DESCENDING			50	cs	Lineárně klesající				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_RESET			0	cs	Původní hodnoty				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\grid.src	0	string	GRID_DIALOG	RESET_TYPE_EXPONENTIAL			0	cs	Exponenciálně rostoucí				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICEINFO_BTN			55	cs	O\n zařízení				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BTN			55	cs	Vytvořit\nnáhled				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_PREVIEW_BOX			0	cs	Náhled				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedline	RID_SANE_DIALOG	RID_SCANAREA_BOX			0	cs	Skenovat oblast				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_LEFT_TXT			50	cs	Vlevo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_TOP_TXT			50	cs	Nahoře:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RIGHT_TXT			50	cs	Vpravo:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BOTTOM_TXT			50	cs	Dole:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_DEVICE_BOX_TXT			70	cs	Použité zařízení:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_RESOLUTION_TXT			70	cs	Rozlišení [DPI]				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_ADVANCED_TXT			120	cs	Zobrazit pokročilé volby				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_OPTION_TXT			130	cs	Volby:				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	fixedtext	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_NUMERIC_VECTOR_TXT			90	cs	Vektorový element				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	pushbutton	RID_SANE_DIALOG	RID_SCAN_BUTTON_OPTION_BTN			130	cs	Nastavit				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	modaldialog	RID_SANE_DIALOG				0	cs	Skener				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_DEVICEINFO_TXT				0	cs	Zařízení: %s\nDodavatel: %s\nModel: %s\nTyp: %s				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_SCANERROR_TXT				0	cs	Došlo k chybě během skenování.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NORESOLUTIONOPTION_TXT				0	cs	Toto zařízení nenabízí možnost náhledu, tudíž bude pro náhled použito normální skenování, což může zabrat delší dobu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\scanner\sanedlg.src	0	string	RID_SANE_NOSANELIB_TXT				0	cs	Nelze inicializovat rozhraní SANE. Skenování není dostupné.				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FIELDSELECTION				0	cs	Výběr polí:				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_TABWIN_PREFIX				0	cs	Tabulka;Dotaz;Sql;Sql [Nativní]				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_BIB_STR_FRAME_TITLE				0	cs	Seznam použité literatury				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\bib.src	0	string	RID_MAP_QUESTION				0	cs	Přejete si upravit uspořádání sloupců?				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	fixedline	RID_DLG_MAPPING	GB_MAPPING			329	cs	Názvy sloupců				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_MAPPING	ST_NONE			50	cs	<nic>				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_MAPPING		HID_DLG_MAPPING		391	cs	Rozložení sloupců pro tabulku %1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	string	RID_DLG_DBCHANGE	ST_ENTRY			229	cs	Položka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\datman.src	0	modaldialog	RID_DLG_DBCHANGE		HID_DLG_DBCHANGE		291	cs	Vybrat zdroj dat...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_ERROR_PREFIX			0	cs	Následující názvy sloupců nelze přiřadit:\n				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_ARTICLE			0	cs	Článek				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOK			0	cs	Kniha				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_BOOKLET			0	cs	Příručky				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CONFERENCE			0	cs	Výnosy porady				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INBOOK			0	cs	Výtah z knihy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INCOLLECTION			0	cs	Výtah z knihy s nadpisem				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_INPROCEEDINGS			0	cs	Výnosy porady				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_JOURNAL			0	cs	Časopis				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MANUAL			0	cs	Technická dokumentace				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MASTERSTHESIS			0	cs	Diplomová práce				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_MISC			0	cs	Různé				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PHDTHESIS			0	cs	Disertace				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_PROCEEDINGS			0	cs	Výnosy porady				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_TECHREPORT			0	cs	Vědecká zpráva				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_UNPUBLISHED			0	cs	Neuveřejněno				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_EMAIL			0	cs	e-mail				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_WWW			0	cs	WWW dokument				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM1			0	cs	Volné pole 1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM2			0	cs	Volné pole 2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM3			0	cs	Volné pole 3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM4			0	cs	Volné pole 4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	RID_TP_GENERAL	ST_TYPE_CUSTOM5			0	cs	Volné pole 5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	tabpage	RID_TP_GENERAL		HID_BIB_CONTROL_PAGE		0	cs	Obecné				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_INSERT			0	cs	Vložit sekci...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_REMOVE			0	cs	Odstranit sekci...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	menuitem	RID_POPUP_ME_VIEW	PU_CHG_NAME			0	cs	Změnit název...				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_IDENTIFIER				0	cs	Krátký název				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHTYPE				0	cs	Typ				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_YEAR				0	cs	Rok				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_AUTHOR				0	cs	Autor(ři)				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_TITLE				0	cs	Titul				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PUBLISHER				0	cs	Vydavatel				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ADDRESS				0	cs	Adresa				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ISBN				0	cs	ISBN				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CHAPTER				0	cs	Kapitola				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_PAGE				0	cs	Stran				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITOR				0	cs	Redaktor				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_EDITION				0	cs	Edice				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_BOOKTITLE				0	cs	Název knihy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_VOLUME				0	cs	Svazek				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_HOWPUBLISHED				0	cs	Druh publikace				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ORGANIZATION				0	cs	Organizace				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_INSTITUTION				0	cs	Instituce				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SCHOOL				0	cs	Univerzita				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_REPORT				0	cs	Typ zprávy				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_MONTH				0	cs	Měsíc				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_JOURNAL				0	cs	Časopis				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NUMBER				0	cs	Číslo				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_SERIES				0	cs	Série				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_ANNOTE				0	cs	Anotace				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_NOTE				0	cs	Poznámka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_URL				0	cs	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM1				0	cs	Volné pole 1				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM2				0	cs	Volné pole 2				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM3				0	cs	Volné pole 3				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM4				0	cs	Volné pole 4				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\sections.src	0	string	ST_CUSTOM5				0	cs	Volné pole 5				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_SOURCE			0	cs	Tabulka				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_FT_QUERY			0	cs	Hledat klíčové slovo				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_AUTOFILTER	HID_BIB_TBX_AUTOFILTER		0	cs	Automatický filtr				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_FILTERCRIT			0	cs	Výchozí filtr				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_REMOVEFILTER			0	cs	Odstranit filtr				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_COL_ASSIGN	HID_BIB_MAPPINGDLG		0	cs	Uspořádání sloupců				20120314 15:13:33
-extensions	source\bibliography\toolbar.src	0	toolboxitem	RID_BIB_TOOLBAR	TBC_BT_CHANGESOURCE	HID_BIB_CHANGESOURCE		0	cs	Zdroj dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_PREV			50	cs	<< Zpět				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_DLG_OEMWIZARD	PB_NEXT			50	cs	Další >>				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_ACCEPT			50	cs	Přijmout				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_FINISH			50	cs	Dokončit				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_LICENSE_AGREEMENT			50	cs	 - Licenční ujednání softwaru				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_DLG_OEMWIZARD	ST_INSERT_USER_DATA			50	cs	 - Uživatelská data				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_WELCOME	FT_INFO			248	cs	Welcome to %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM\n\nTo start the %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION OEM, please enter your personal data in the dialog following the license text. Important information is contained in the readme files which are located in the %PRODUCTNAME product directory. Please read these files carefully. You can also find detailed information at the Oracle website \n\nhttp://www.oracle.com/us/products/applications/open-office.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_WELCOME				260	cs	Vítejte				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO1			0	cs	Pro pokračování instalace proveďte následující kroky:				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2_1			0	cs	1.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO2			0	cs	Přečtěte si celé licenční ujednání. Použijte, prosím, posuvnou lištu nebo tlačítko '%PAGEDOWN' v tomto dialogu pro přečtení celého textu licenčního ujednání.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	pushbutton	RID_TP_LICENSE	PB_PAGEDOWN			0	cs	Další stránka				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3_1			0	cs	2.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	fixedtext	RID_TP_LICENSE	FT_INFO3			0	cs	Přijmout licenci.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	checkbox	RID_TP_LICENSE	CB_ACCEPT			0	cs	Přijímám podmínky ujednání.				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_ACCEPT			0	cs	Přijmout				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	string	RID_TP_LICENSE	LICENCE_NOTACCEPT			0	cs	Zrušit				20120314 15:13:33
-extensions	source\preload\preload.src	0	tabpage	RID_TP_LICENSE				0	cs	Licenční ujednání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS			0	cs	Písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	pageitem	RID_TABDLG_FONTDIALOG.1	TABPAGE_CHARACTERS_EXT			0	cs	Efekty pro písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\fontdialog.src	0	tabdialog	RID_TABDLG_FONTDIALOG				0	cs	Znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_FORMLINKS	FT_EXPLANATION			187	cs	Podformuláře lze využít k zobrazení podrobných údajů o aktuálním záznamu hlavního formuláře. Je možné určit, které sloupce podformuláře a hlavní formuláře si odpovídají.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_FORMLINKS				252	cs	Propojit pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	pushbutton	PB_SUGGEST				50	cs	Doporučit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_DETAIL_FORM				50	cs	Podformulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_MASTER_FORM				50	cs	Hlavní formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formlinkdialog.src	0	string	STR_ERROR_RETRIEVING_COLUMNS				50	cs	Nelze získat sloupce '#'.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITMASK				0	cs	Upravit masku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LITERALMASK				0	cs	Znaková maska				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_READONLY				0	cs	Pouze pro čtení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLED				0	cs	Zapnuto				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ENABLE_VISIBLE				0	cs	Viditelné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOCOMPLETE				0	cs	Automatické vyplňování				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOUNT				0	cs	Počet řádek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MAXTEXTLEN				0	cs	Maximální délka textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SPIN				0	cs	Rolovací tlačítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRICTFORMAT				0	cs	Přesný formát				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWTHOUSANDSEP				0	cs	Oddělovač tisíců				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PRINTABLE				0	cs	Tisknutelná				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_URL				0	cs	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TARGET_FRAME				0	cs	Rámec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPTEXT				0	cs	Pomocný text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HELPURL				0	cs	URL nápovědy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TAG				0	cs	Další informace				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ECHO_CHAR				0	cs	Znak hesla				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TRISTATE				0	cs	Trojstav				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EMPTY_IS_NULL				0	cs	Prázdný řetězec je NULL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECIMAL_ACCURACY				0	cs	Desetinná přesnost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGE_URL				0	cs	Obrázek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SELECT_SEQ				0	cs	Výchozí výběr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_BUTTON				0	cs	Výchozí tlačítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABELCONTROL				0	cs	Popisek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LABEL				0	cs	Popisek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALIGN				0	cs	Zarovnání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VERTICAL_ALIGN				0	cs	Svislé zarovnání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	1			0	cs	Nahoru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	2			0	cs	Na střed				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VERTICAL_ALIGN	3			0	cs	Dolů				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_IMAGEPOSITION				0	cs	Zarovnání obrázku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT				0	cs	Písmo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BACKGROUNDCOLOR				0	cs	Barva pozadí				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDER				0	cs	Ohraničení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ICONSIZE				0	cs	Velikost ikony				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	1			0	cs	Malá				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ICONSIZE_TYPE	2			0	cs	Velká				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_POSITION				0	cs	Umístění				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_NAVIGATION				0	cs	Navigace				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_RECORDACTIONS				0	cs	Činnost na záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_FILTERSORT				0	cs	Filtrování / třídění				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HSCROLL				0	cs	Vodorovný posuvník				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VSCROLL				0	cs	Svislý posuvník				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WORDBREAK				0	cs	Zalomení slova				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTILINE				0	cs	Víceřádkový vstup				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MULTISELECTION				0	cs	Vícenásobný výběr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAME				0	cs	Název				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABINDEX				0	cs	Pořadí aktivace				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WHEEL_BEHAVIOR				0	cs	Posun kolečkem myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTER				0	cs	Filtr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SORT_CRITERIA				0	cs	Řadit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_RECORDMARKER				0	cs	Značka záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILTERPROPOSAL				0	cs	Návrh filtru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NAVIGATION				0	cs	Navigační panel				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CYCLE				0	cs	Cyklus				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TABSTOP				0	cs	Krok tabulátoru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CONTROLSOURCE				0	cs	Datové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DROPDOWN				0	cs	Rozbalit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUNDCOLUMN				0	cs	Svázané pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCE				0	cs	Obsah seznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTSOURCETYPE				0	cs	Druh obsahu seznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCE				0	cs	Obsah				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURSORSOURCETYPE				0	cs	Typ obsahu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_ADDITIONS				0	cs	Povolit přidávání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_DELETIONS				0	cs	Povolit mazání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ALLOW_EDITS				0	cs	Povolit změny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATAENTRY				0	cs	Pouze přidat data				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATASOURCE				0	cs	Zdroj dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_MASTERFIELDS				0	cs	Propojit hlavní pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SLAVEFIELDS				0	cs	Propojit závislá pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMIN				0	cs	Min. hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUEMAX				0	cs	Max. hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUESTEP				0	cs	Zvýšit/snížit hodnotu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRENCYSYMBOL				0	cs	Symbol měny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMIN				0	cs	Min. datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEMAX				0	cs	Max. datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATEFORMAT				0	cs	Formát data				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTEDITEMS				0	cs	Výběr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMIN				0	cs	Min. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEMAX				0	cs	Max. čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIMEFORMAT				0	cs	Formát času				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CURRSYM_POSITION				0	cs	Symbol pro předponu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VALUE				0	cs	Hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FORMATKEY				0	cs	Formátování				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CLASSID				0	cs	ID třídy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HEIGHT				0	cs	Výška				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WIDTH				0	cs	Šířka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LISTINDEX				0	cs	Index seznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROWHEIGHT				0	cs	Výška řádku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FILLCOLOR				0	cs	Barva výplně				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINECOLOR				0	cs	Barva čáry				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REFVALUE				0	cs	Referenční hodnota (zapn)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNCHECKEDREFVALUE				0	cs	Referenční hodnota (vyp)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STRINGITEMLIST				0	cs	Seznam záznamů				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BUTTONTYPE				0	cs	Činnost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ACTION				0	cs	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_METHOD				0	cs	Typ odeslání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_STATE				0	cs	Výchozí stav				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_ENCODING				0	cs	Kódování pro odeslání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTVALUE				0	cs	Výchozí hodnota				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTEXT				0	cs	Výchozí text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTDATE				0	cs	Výchozí datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULTTIME				0	cs	Výchozí čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMIT_TARGET				0	cs	Rámec				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	1			0	cs	Bez rámce				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	2			0	cs	3D vzhled				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BORDER_TYPE	3			0	cs	Plochý				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	1			0	cs	Seznam hodnot				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	2			0	cs	Tabulka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	3			0	cs	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	4			0	cs	SQL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	5			0	cs	SQL [nativní]				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LISTSOURCE_TYPE	6			0	cs	Pole tabulky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	1			0	cs	Vlevo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	2			0	cs	Na střed				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ALIGNMENT	3			0	cs	Vpravo				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	1			0	cs	Žádné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	2			0	cs	Odeslat formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	3			0	cs	Vyčistit formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	4			0	cs	Otevřít dokument/web stránku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	5			0	cs	První záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	6			0	cs	Předchozí záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	7			0	cs	Další záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	8			0	cs	Poslední záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	9			0	cs	Uložit záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	10			0	cs	Zpět zadání dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	11			0	cs	Nový záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	12			0	cs	Odstranit záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_BUTTONTYPE	13			0	cs	Obnovit formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	1			0	cs	Get				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_METHOD	2			0	cs	Post				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	1			0	cs	URL				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	2			0	cs	Multipart				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SUBMIT_ENCODING	3			0	cs	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	1			0	cs	Standardní (krátké)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	2			0	cs	Standardní (krátké RR)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	3			0	cs	Standardní (krátké RRRR)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	4			0	cs	Standardní (dlouhé)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	5			0	cs	DD/MM/RR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	6			0	cs	MM/DD/RR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	7			0	cs	RR/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	8			0	cs	DD/MM/RRRR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	9			0	cs	MM/DD/RRRR				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	10			0	cs	RRRR/MM/DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	11			0	cs	RR-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_DATEFORMAT_LIST	12			0	cs	RRRR-MM-DD				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	1			0	cs	13:45				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	2			0	cs	13:45:00				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	3			0	cs	01:45 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TIMEFORMAT_LIST	4			0	cs	01:45:00 PM				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	1			0	cs	Nevybráno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	2			0	cs	Vybráno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CHECKED	3			0	cs	Nedefinováno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	1			0	cs	Všechny záznamy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	2			0	cs	Stávající záznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CYCLE	3			0	cs	Stávající stránka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	1			0	cs	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	2			0	cs	Ano				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_NAVIGATION	3			0	cs	Zdrojový formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	1			0	cs	Žádný				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	2			0	cs	Jeden				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	3			0	cs	Více				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SELECTION_TYPE	4			0	cs	Rozsah				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEPARAMETER				0	cs	Vyplnit parametry				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ACTIONPERFORMED				0	cs	Provést akci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_AFTERUPDATE				0	cs	Po aktualizaci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_BEFOREUPDATE				0	cs	Před aktualizací				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEROWCHANGE				0	cs	Před záznamem				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ROWCHANGE				0	cs	Po záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CONFIRMDELETE				0	cs	Potvrdit odstranění				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ERROROCCURED				0	cs	Došlo k chybě				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSGAINED				0	cs	Při zaměření				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_FOCUSLOST				0	cs	Při ztrátě zaměření				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ITEMSTATECHANGED				0	cs	Změna stavu položky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYTYPED				0	cs	Klávesa stisknuta				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_KEYUP				0	cs	Klávesa uvolněna				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_LOADED				0	cs	Při načítání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADING				0	cs	Před opětovným načtením				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RELOADED				0	cs	Při opětovném načtení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEDRAGGED				0	cs	Myš se pohnula spolu se stisknutou klávesou				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEENTERED				0	cs	Myš uvnitř				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEEXITED				0	cs	Myš vně				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEMOVED				0	cs	Posuv myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSEPRESSED				0	cs	Stisknuto tlačítko myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_MOUSERELEASED				0	cs	Uvolněno tlačítko myši				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONING				0	cs	Před změnou záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_POSITIONED				0	cs	Po změně záznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_RESETTED				0	cs	Po přenastavení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVERESETTED				0	cs	Před přenastavením				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_APPROVEACTIONPERFORMED				0	cs	Schválit akci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_SUBMITTED				0	cs	Před odesláním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_TEXTCHANGED				0	cs	Text změněn				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADING				0	cs	Před uvolněním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_UNLOADED				0	cs	Při uvolnění				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_CHANGED				0	cs	Změněno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVENTS				0	cs	Události				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ESCAPE_PROCESSING				0	cs	Analyzovat SQL příkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONX				0	cs	PoziceX				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_POSITIONY				0	cs	PoziceY				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TITLE				0	cs	Titulek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STEP				0	cs	Stránka (krok)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE				0	cs	Hodnota průběhu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MIN				0	cs	Min. hodnota průběhu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PROGRESSVALUE_MAX				0	cs	Max. hodnota průběhu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE				0	cs	Hodnota posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MAX				0	cs	Max. hodnota posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCROLLVALUE_MIN				0	cs	Min. hodnota posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_SCROLLVALUE				0	cs	Výchozí hodnota posunu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEINCREMENT				0	cs	Malá změna				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BLOCKINCREMENT				0	cs	Velká změna				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT_DELAY				0	cs	Pozdržet				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_REPEAT				0	cs	Opakovat				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISIBLESIZE				0	cs	Viditelná velikost				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ORIENTATION				0	cs	Orientace				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	1			0	cs	Horizontální				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_ORIENTATION	2			0	cs	Vertikální				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EVT_ADJUSTMENTVALUECHANGED				0	cs	Při úpravě				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DATE				0	cs	Datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_STATE				0	cs	Stav				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TIME				0	cs	Čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SCALEIMAGE				0	cs	Měřítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_PUSHBUTTONTYPE				0	cs	Typ tlačítka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	1			0	cs	Výchozí				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	2			0	cs	OK				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	3			0	cs	Zrušit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_PUSHBUTTONTYPE	4			0	cs	Nápověda				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_UNABLETOCONNECT				0	cs	Nepodařilo se připojení k datovému zdroji "$name$".				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXT				0	cs	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BOUND_CELL				0	cs	Spojená buňka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_CELL_RANGE				0	cs	Rozsah zdrojové buňky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_CELL_EXCHANGE_TYPE				0	cs	Obsah spojené buňky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	1			0	cs	Zvolená položka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_CELL_EXCHANGE_TYPE	2			0	cs	Pozice zvolené položky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOW_SCROLLBARS				0	cs	Posuvníky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	1			0	cs	Jednořádkový				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	2			0	cs	Víceřádkový				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXTTYPE	3			0	cs	Víceřádkový s formátováním				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SYMBOLCOLOR				0	cs	Barva symbolu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LINEEND_FORMAT				0	cs	Textové řádky zakončeny				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	1			0	cs	LF (Unix)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_LINEEND_FORMAT	2			0	cs	CR+LF (Windows)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	1			0	cs	Nic				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	2			0	cs	Vodorovné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	3			0	cs	Svislé				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCROLLBARS	4			0	cs	Oboje				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	1			0	cs	Tabulka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	2			0	cs	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_COMMAND_TYPE	3			0	cs	SQL příkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TOGGLE				0	cs	Přepnout				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FOCUSONCLICK				0	cs	Při klepnutí získat zaměření				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_HIDEINACTIVESELECTION				0	cs	Skrýt výběr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_VISUALEFFECT				0	cs	Styl				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	1			0	cs	3D				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_VISUALEFFECT	2			0	cs	Plochý				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BORDERCOLOR				0	cs	Barva ohraničení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	1			0	cs	Vlevo nahoře				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	2			0	cs	Vlevo uprostřed				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	3			0	cs	Vlevo dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	4			0	cs	Vpravo nahoře				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	5			0	cs	Vpravo uprostřed				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	6			0	cs	Vpravo dole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	7			0	cs	Vlevo nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	8			0	cs	Uprostřed nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	9			0	cs	Vpravo nad				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	10			0	cs	Vlevo pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	11			0	cs	Uprostřed pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	12			0	cs	Vpravo pod				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_IMAGE_POSITION	13			0	cs	Uprostřed				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_AUTOLINEBREAK				0	cs	Automaticky zalomit text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_TEXTTYPE				0	cs	Typ textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	1			0	cs	Skrýt				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHOWHIDE	2			0	cs	Zobrazit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XML_DATA_MODEL				0	cs	Datový model XML				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BIND_EXPRESSION				0	cs	Vazební výraz				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_REQUIRED				0	cs	Vyžadováno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_LIST_BINDING				0	cs	Zdroj seznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_RELEVANT				0	cs	Relevantní				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_READONLY				0	cs	Pouze pro čtení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CONSTRAINT				0	cs	Omezení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_CALCULATION				0	cs	Výpočet				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_DATA_TYPE				0	cs	Datový typ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_WHITESPACES				0	cs	Mezery				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	1			0	cs	Zachovat				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	2			0	cs	Nahradit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHITESPACE_HANDLING	3			0	cs	Skrýt všechno				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_PATTERN				0	cs	Vzorek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_LENGTH				0	cs	Délka				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_LENGTH				0	cs	Délka (nejméně)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_LENGTH				0	cs	Délka (nejvíce)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_TOTAL_DIGITS				0	cs	Číslice (celkem)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_FRACTION_DIGITS				0	cs	Číslice (zlomek)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_INCLUSIVE				0	cs	Max. (včetně)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MAX_EXCLUSIVE				0	cs	Max. (kromě)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_INCLUSIVE				0	cs	Min. (včetně)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_XSD_MIN_EXCLUSIVE				0	cs	Min. (kromě)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SUBMISSION_ID				0	cs	Odeslání				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_BINDING_UI_NAME				0	cs	Vazba				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SELECTION_TYPE				0	cs	Druh výběru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ROOT_DISPLAYED				0	cs	Zobrazit kořen				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_HANDLES				0	cs	Zobrazit úchyty				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_SHOWS_ROOT_HANDLES				0	cs	Zobrazit úchyt kořene				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_EDITABLE				0	cs	Upravitelné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INVOKES_STOP_NOT_EDITING				0	cs	Vyvolá konec editace				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_DECORATION				0	cs	S titulní lištou				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_NOLABEL				0	cs	Bez popisku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	1			0	cs	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	2			0	cs	Zachovat poměr				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SCALE_MODE	3			0	cs	Přizpůsobit velikosti				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_INPUT_REQUIRED				0	cs	Požadován vstup				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_WRITING_MODE				0	cs	Směr textu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	1			0	cs	Zleva doprava				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	2			0	cs	Zprava doleva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WRITING_MODE	3			0	cs	Použít nastavení nadřazeného objektu				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	1			0	cs	Nikdy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	2			0	cs	Při zaměření				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_WHEEL_BEHAVIOR	3			0	cs	Vždy				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_ANCHOR_TYPE				0	cs	Ukotvení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	1			0	cs	K odstavci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	2			0	cs	Jako znak				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	3			0	cs	Ke stránce				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	4			0	cs	K rámci				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_TEXT_ANCHOR_TYPE	5			0	cs	Ke znaku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	1			0	cs	Ke stránce				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_SHEET_ANCHOR_TYPE	2			0	cs	K buňce				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_REGULAR				0	cs	Běžné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD_ITALIC				0	cs	Tučná kurzíva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_ITALIC				0	cs	Kurzíva				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONTSTYLE_BOLD				0	cs	Tučné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\formres.src	0	string	RID_STR_FONT_DEFAULT				0	cs	(Výchozí)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	fixedtext	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE	FT_LABEL			0	cs	Zadejte název nového datového typu:				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\newdatatype.src	0	modaldialog	RID_DLG_NEW_DATA_TYPE				0	cs	Nový datový typ				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_CONFIRM_DELETE_DATA_TYPE				0	cs	Chcete z modelu odstranit datový typ '#type#'?\nTím ovlivníte všechny ovládací prvky, které jsou navázány na tento datový typ.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PUSHBUTTON				0	cs	Tlačítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_RADIOBUTTON				0	cs	Tlačítko volby				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CHECKBOX				0	cs	Zaškrtávací políčko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FIXEDTEXT				0	cs	Popisek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_GROUPBOX				0	cs	Seskupení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_EDIT				0	cs	Textové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FORMATTED				0	cs	Formátované pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_LISTBOX				0	cs	Seznam				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_COMBOBOX				0	cs	Kombinované pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGEBUTTON				0	cs	Obrázkové tlačítko				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_HIDDENCONTROL				0	cs	Skrytý ovládací prvek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_UNKNOWNCONTROL				0	cs	Ovládací prvek (neznámý)				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_IMAGECONTROL				0	cs	Ovládací pole obrázku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_FILECONTROL				0	cs	Výběr souboru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DATEFIELD				0	cs	Pole pro datum				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_TIMEFIELD				0	cs	Pole pro čas				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_NUMERICFIELD				0	cs	Číselné pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_CURRENCYFIELD				0	cs	Měnové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_PATTERNFIELD				0	cs	Pole vzorku				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\pcrmiscres.src	0	string	RID_STR_PROPTITLE_DBGRID				0	cs	Prvek tabulky 				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_STANDARD				0	cs	Výchozí				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DEFAULT				0	cs	Obecné				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_PROPPAGE_DATA				0	cs	Data				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	1			0	cs	Ne				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_RSC_ENUM_YESNO	2			0	cs	Ano				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_HELP_SECTION_LABEL				0	cs	Nápověda				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_EMBED_IMAGE_PLACEHOLDER				0	cs	<Embedded-Image>				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\propres.src	0	string	RID_STR_TEXT_FORMAT				0	cs	Text				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	fixedtext	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	cs	Toto jsou ovládací pole, které mohou být použity jako pole popisků pro $control_class$ $control_name$.				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	checkbox	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL	1			188	cs	Bez přiřazení				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	modaldialog	RID_DLG_SELECTLABELCONTROL				200	cs	Výběr pole pro popisek				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\selectlabeldialog.src	0	string	RID_STR_FORMS				0	cs	Formuláře				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	fixedtext	RID_DLG_TABORDER	FT_CONTROLS			90	cs	Ovládací prvky				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_UP			60	cs	Přesunout nahoru				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_MOVE_DOWN			60	cs	Přesunout dolů				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	pushbutton	RID_DLG_TABORDER	PB_AUTO_ORDER			60	cs	Automaticky seřadit				20120314 15:13:33
-extensions	source\propctrlr\taborder.src	0	modaldialog	RID_DLG_TABORDER				168	cs	Pořadí aktivace				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_TABLESELECTION	FL_DATA			0	cs	Data				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_EXPLANATION			0	cs	V současné době není formulář, ke kterému je ovládací prvek vázán, propojen se zdrojem dat.\n\nVšimněte si, prosím, že nastavení provedená na této stránce se projeví okamžitě po jejím opuštění.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_DATASOURCE			0	cs	Zdroj dat:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	pushbutton	RID_PAGE_TABLESELECTION	PB_FORMDATASOURCE			14	cs	...				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION	FT_TABLE			0	cs	Tabulka / Dotaz:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_TABLESELECTION				0	cs	Data				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	FT_DATABASEFIELD_QUEST			0	cs	Přejete si uložit hodnotu do databázového pole?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_YES			0	cs	Ano, chci ji uložit do tohoto pole v databázi:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	radiobutton	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD	RB_STOREINFIELD_NO			0	cs	Ne, hodnota bude uložena jen ve formuláři.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTION_DBFIELD				0	cs	Databázové pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedline	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FL_FORMSETINGS			0	cs	Formulář				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMDATASOURCELABEL			60	cs	Zdroj dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMCONTENTTYPELABEL			60	cs	Typ obsahu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FORM_DATASOURCE_STATUS	FT_FORMTABLELABEL			60	cs	Obsah				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_TABLE				0	cs	Tabulka				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_QUERY				0	cs	Dotaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\commonpagesdbp.src	0	string	RID_STR_TYPE_COMMAND				0	cs	SQL příkaz				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GROUPBOXWIZARD				0	cs	Průvodce prvkem skupiny				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	modaldialog	RID_DLG_GRIDWIZARD				0	cs	Průvodce prvkem tabulky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_LISTWIZARD_TITLE				0	cs	Průvodce seznamem				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZARD_TITLE				0	cs	Průvodce rozbalovacím seznamem				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\dbpilots.src	0	string	RID_STR_COULDNOTOPENTABLE				0	cs	Spojení tabulky se zdrojem dat nelze navázat.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedline	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FL_FRAME			0	cs	Tabulkový prvek				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_EXISTING_FIELDS			0	cs	Existující pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION	FT_SELECTED_FIELDS			0	cs	Vybraná pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GW_FIELDSELECTION				0	cs	Výběr polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_DATEPOSTFIX				0	cs	 (Datum)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\gridpages.src	0	string	RID_STR_TIMEPOSTFIX				0	cs	 (Čas)				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOLABELS			0	cs	Jaké názvy chcete přiřadit jednotlivým volbám?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION	FT_RADIOBUTTONS			0	cs	Pole voleb				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_GROUPRADIOSELECTION				0	cs	Data				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	FT_DEFAULTSELECTION			0	cs	Má být jedno pole volby vybrané jako výchozí?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_YES			0	cs	Ano, následující:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	radiobutton	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION	RB_DEFSELECTION_NO			0	cs	Ne, žádné pole nebude vybráno.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_DEFAULTFIELDSELECTION				0	cs	Výběr výchozího pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES_EXPL			0	cs	Pokud vyberete jednu z voleb, celá skupina získá určitou hodnotu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_OPTIONVALUES			0	cs	Jaké hodnoty chcete přiřadit jednotlivým volbám?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONVALUES	FT_RADIOBUTTONS			0	cs	Pole voleb				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONVALUES				0	cs	Hodnoty polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_NAMEIT			0	cs	Jaký popisek se má dát k této skupině voleb?				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL	FT_THATSALL			0	cs	Toto jsou všechny informace potřebné pro vytvoření pole voleb.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	tabpage	RID_PAGE_OPTIONS_FINAL				0	cs	Vytvořit skupinu voleb				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\groupboxpages.src	0	string	RID_STR_GROUPWIZ_DBFIELD				0	cs	Buď je možné vybranou hodnotu uložit do pole v databázi a nebo ji použít k nějaké další akci.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedline	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FL_FRAME			0	cs	Ovládací prvek				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE	FT_SELECTTABLE_LABEL			120	cs	Na pravé straně vidíte všechny tabulky ze zdroje dat formuláře.\n\nZvolte tabulku, ze které mají být použita data pro obsah seznamu:				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_TABLE				0	cs	Výběr tabulky				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_TABLEFIELDS			0	cs	Existující pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	FT_DISPLAYEDFIELD			0	cs	Zobrazit pole				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_COMBOBOX			0	cs	Obsah vybraného pole bude zobrazen v rozbalovacím seznamu.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD	STR_FIELDINFO_LISTBOX			0	cs	Obsah vybraného pole bude zobrazen v seznamu, pokud jsou propojená pole identická.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_CONTENTSELECTION_FIELD				0	cs	Výběr polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_FIELDLINK_DESC			0	cs	Zde vybíráte pole s odpovídajícím obsahem tak, aby se ukázala hodnota z políčka zobrazení.				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_VALUELISTFIELD			0	cs	Pole z tabulky hodnot				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	fixedtext	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK	FT_TABLEFIELD			0	cs	Pole z tabulky seznamu				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	tabpage	RID_PAGE_LCW_FIELDLINK				0	cs	Propojení polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\dbpilots\listcombopages.src	0	string	RID_STR_COMBOWIZ_DBFIELD				0	cs	Buď je možné vybranou hodnotu uložit do pole v databázi a nebo ji použít k nějaké další akci.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_SELECT_ABTYPE			0	cs	Typ databáze kontaktů				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	cs	Nastavení spojení				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_TABLE_SELECTION			0	cs	Výběr tabulky				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_MANUAL_FIELD_MAPPING			0	cs	Přiřazení polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT	STR_FINAL_CONFIRM			0	cs	Název zdroje dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	modaldialog	RID_DLG_ADDRESSBOOKSOURCEPILOT		HID_ABSPILOT		0	cs	Průvodce zdrojem dat databáze kontaktů				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FT_TYPE_HINTS			0	cs	%PRODUCTNAME vám umožňuje používat databázi kontaktů, která již ve vašem systému existuje. Pokud využijete tuto možnost, %PRODUCTNAME vytvoří nový zdroj dat, který bude obsahovat tabulku vašich současných kontaktů.\n\nTento průvodce vám usnadní vytvoření tohoto datového zdroje.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedline	RID_PAGE_SELECTABTYPE	FL_TYPE			0	cs	Zvolte si, prosím, typ své externí databáze kontaktů:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION			0	cs	Evolution				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_GROUPWISE			0	cs	Groupwise				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_EVOLUTION_LDAP			0	cs	Evolution LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MORK			0	cs	Mozilla / Netscape				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_THUNDERBIRD			0	cs	Thunderbird				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_KAB			0	cs	Databáze kontaktů KDE				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_MACAB			0	cs	Databáze kontaktů Mac OS X				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_LDAP			0	cs	Adresy v LDAP				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOK			0	cs	Databáze kontaktů programu Outlook				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OUTLOOKEXPRESS			0	cs	Systémová databáze kontaktů systému Windows				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	radiobutton	RID_PAGE_SELECTABTYPE	RB_OTHER			0	cs	Jiný externí zdroj dat				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ADMINEXPLANATION			0	cs	Pro vytvoření nového datového zdroje je třeba poskytnout další informace.\n\nKlepnutím na tlačítko otevřete dialog, ve kterém zadáte potřebné upřesňující informace.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_ADMININVOKATION	PB_INVOKE_ADMIN_DIALOG			0	cs	Nastavení				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_ADMININVOKATION	FT_ERROR			0	cs	Nepodařilo se navázat spojení se zdrojem dat.\nNež budete pokračovat, překontrolujte, prosím, zda jsou nastavení na této a předchozí straně správná, případně zvolte jiný typ zdroje dat.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_TABLESELECTION_AB	FL_TOOMUCHTABLES			0	cs	Externí zdroj dat, který jste zvolili, obsahuje více databází kontaktů.\nZvolte tu, prosím, se kterou budete pracovat nejčastěji:				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FIELDMAPPING	FT_FIELDASSIGMENTEXPL			0	cs	K využití databáze kontaktů v šablonách %PRODUCTNAME, musíte nastavit která pole obsahují jaká data.\n\nAdresu elektronické pošty je například možné ukládat do políčka jménem "email", "E-mail", "EM" popřípadě jinak.\n\nKlepnutím na tlačítko otevřete dialog, ve kterém nastavíte mapování polí ze svého zdroje dat.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FIELDMAPPING	PB_INVOKE_FIELDS_DIALOG			0	cs	Přiřazení polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_FINISH_EXPL			0	cs	Nyní jsou zadány všechny údaje potřebné pro integraci stávajícího zdroje dat do %PRODUCTNAME.\n\nPoslední co zbývá zadat je jméno, pod kterým má být databáze kontaktů viditelná v %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_LOCATION			50	cs	Umístění				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	pushbutton	RID_PAGE_FINAL	PB_BROWSE			50	cs	Procházet...				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	checkbox	RID_PAGE_FINAL	CB_REGISTER_DS			0	cs	Povolte přístup k této databázi kontaktů ze všech modulů %PRODUCTNAME.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_NAME_EXPL			0	cs	Název databáze kontaktů				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	fixedtext	RID_PAGE_FINAL	FT_DUPLICATENAME			0	cs	Jiný zdroj dat již používá tento název. Jelikož zdroje dat musí mít unikátní názvy, musíte zvolit jiný.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	errorbox	RID_ERR_NEEDTYPESELECTION				0	cs	Zvolte, prosím, typ databáze kontaktů.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	querybox	RID_QRY_NOTABLES				0	cs	Zvolený datový zdroj neobsahuje žádné tabulky.\nChcete je přesto použít jako zdroj dat pro databázi kontaktů?				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_DEFAULT_NAME				0	cs	Adresy				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_ADMINDIALOGTITLE				0	cs	Vytvořit databázi kontaktů				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOCONNECTION				0	cs	Spojení nelze navázat.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_PLEASECHECKSETTINGS				0	cs	Zkontrolujte, prosím, nastavení provedená pro zdroj dat.				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_FIELDDIALOGTITLE				0	cs	Položky adresy - přiřazení polí				20120314 15:13:33
-extensions	source\abpilot\abspilot.src	0	string	RID_STR_NOFIELDSASSIGNED				0	cs	Nejsou přiřazena žádná pole.\nJe možné je přiřadit nyní a nebo kdykoliv později z menu:\n"Soubor - Šablony - Zdroj databáze kontaktů..."				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING				0	cs	Kontrola...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CHECKING_ERR				0	cs	Selhala kontrola aktualizací.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_NO_UPD_FOUND				0	cs	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION je aktuální.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_UPD_FOUND				0	cs	K dispozici je %PRODUCTNAME %NEXTVERSION.\n\nNainstalovaná verze je %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION.\n\nPoznámka: Před stažením aktualizace se ujistěte, zda máte dostatečná oprávnění k instalaci.\nMůže být vyžadováno heslo, obvykle heslo administrátora nebo správce.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DLG_TITLE				0	cs	Kontrola aktualizací				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_PAUSE				0	cs	Stahování %PRODUCTNAME %NEXTVERSION pozastaveno na...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_ERR				0	cs	Stahování %PRODUCTNAME %NEXTVERSION přerušeno na...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_WARN				0	cs	Adresář pro uložení staženého souboru: %DOWNLOAD_PATH.\n\nAdresář můžete změnit v Nástroje - Volby - %PRODUCTNAME - Online aktualizace.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_DESCR				0	cs	Soubor %FILE_NAME byl stažen do adresáře %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOAD_UNAVAIL				0	cs	Automatické stažení aktualizace momentálně není k dispozici.\n\nKlepnutím na 'Stáhnout...' ručně stáhnete %PRODUCTNAME %NEXTVERSION z webové stránky.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_DOWNLOADING				0	cs	Stahuji %PRODUCTNAME %NEXTVERSION...				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_READY_INSTALL				0	cs	Stahování %PRODUCTNAME %NEXTVERSION dokončeno. Připraveno k instalaci.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_TITLE				0	cs	%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_CANCEL_DOWNLOAD				0	cs	Opravdu chcete stahování zrušit?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_BEGIN_INSTALL				0	cs	Před instalací aktualizace je třeba zavřít %PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION. Chcete nyní nainstalovat aktualizaci?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_NOW				0	cs	Instalovat nyní				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_LATER				0	cs	Instalovat později				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_INSTALL_ERROR				0	cs	Nelze spustit instalátor, spusťte prosím ručně soubor %FILE_NAME v adresáři %DOWNLOAD_PATH.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_OVERWRITE_WARNING				0	cs	Soubor stejného jména již existuje! Chcete přepsat existující soubor?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_WARNING				0	cs	Soubor pojmenovaný  '%FILENAME' již v adresáři '%DOWNLOAD_PATH' existuje! Chcete pokračovat ve stahování nebo soubor odstranit a stáhnout znovu?				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_RELOAD				0	cs	Stáhnout znovu				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_RELOAD_CONTINUE				0	cs	Pokračovat				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_STR_PERCENT				0	cs	%PERCENT%				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_STATUS				0	cs	Stav				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_FT_DESCRIPTION				0	cs	Popis				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CLOSE				0	cs	Zavřít				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_DOWNLOAD				0	cs	Stáhnout				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_INSTALL				0	cs	Instalovat				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_PAUSE				0	cs	Pozastavit				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_RESUME				0	cs	Pokračovat				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BTN_CANCEL				0	cs	Zrušit				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_AVAIL				0	cs	Nalezena aktualizace %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_AVAIL				0	cs	Klepněte zde pro stažení.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_UPDATE_NO_DOWN				0	cs	Nalezena aktualizace %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_UPDATE_NO_DOWN				0	cs	Klepněte zde pro více informací.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_AUTO_START				0	cs	Nalezena aktualizace %PRODUCTNAME				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_AUTO_START				0	cs	Začíná stahování aktualizace.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOADING				0	cs	Probíhá stahování aktualizace.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_PAUSED				0	cs	Stahování aktualizace pozastaveno				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_PAUSED				0	cs	Klepněte zde pro pokračování.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_ERROR_DOWNLOADING				0	cs	Stahování aktualizace přerušeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_ERROR_DOWNLOADING				0	cs	Klepněte zde pro více informací.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_DOWNLOAD_AVAIL				0	cs	Stahování aktualizace dokončeno				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_DOWNLOAD_AVAIL				0	cs	Klepněte zde pro spuštění instalace.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_T_EXT_UPD_AVAIL				0	cs	Aktualizace pro rozšíření jsou k dispozici				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\updatehdl.src	0	string	RID_UPDATE_BUBBLE_EXT_UPD_AVAIL				0	cs	Klepněte zde pro více informací.				20120314 15:13:33
-extensions	source\update\check\Addons.xcu	0	value	.Addons.AddonUI.OfficeHelp.UpdateCheckJob	Title			0	cs	Zkontrolovat aktualizace...				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_IF			0	cs	IF				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CHOSE			0	cs	CHOOSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_AND			0	cs	AND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_OR			0	cs	OR				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NOT			0	cs	NOT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NEG			0	cs	NEG				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_PI			0	cs	PI				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RANDOM			0	cs	RAND				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TRUE			0	cs	TRUE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_FALSE			0	cs	FALSE				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_DATE			0	cs	TODAY				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_GET_ACT_TIME			0	cs	NOW				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_NO_VALUE			0	cs	NA				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_CURRENT			0	cs	CURRENT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_DEG			0	cs	DEGREES				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_RAD			0	cs	RADIANS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_SIN			0	cs	SIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COS			0	cs	COS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_TAN			0	cs	TAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_COT			0	cs	COT				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_SIN			0	cs	ASIN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COS			0	cs	ACOS				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_TAN			0	cs	ATAN				20120314 15:13:33
-formula	source\core\resource\core_resource.src	0	string	RID_STRLIST_FUNCTION_NAMES	SC_OPCODE_ARC_COT			0	cs	ACOT				20120314 15:13:33

[... 144553 lines stripped ...]


Mime
View raw message