openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j...@apache.org
Subject svn commit: r1456193 [2/3] - /openoffice/branches/l10n/main/l10ntools/lang/ka/
Date Wed, 13 Mar 2013 22:12:42 GMT
Modified: openoffice/branches/l10n/main/l10ntools/lang/ka/officecfg.po
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/branches/l10n/main/l10ntools/lang/ka/officecfg.po?rev=1456193&r1=1456192&r2=1456193&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/branches/l10n/main/l10ntools/lang/ka/officecfg.po (original)
+++ openoffice/branches/l10n/main/l10ntools/lang/ka/officecfg.po Wed Mar 13 22:12:41 2013
@@ -33,51 +33,53 @@ msgstr ""
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style1.Name
 msgid "Beige"
-msgstr ""
+msgstr "მკრთალი ვარდისფერი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style2.Name
 msgid "Bright Blue"
-msgstr ""
+msgstr "ნათელი ლურჯი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style3.Name
 msgid "Light Gray"
-msgstr ""
+msgstr "ნათელი ნაცრისფერი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style4.Name
 msgid "Dark"
-msgstr ""
+msgstr "მუქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style5.Name
 msgid "Orange"
-msgstr ""
+msgstr "ფორთოხლისფერი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style6.Name
 msgid "Ice Blue"
-msgstr ""
+msgstr "ცივი ლურჯი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style7.Name
 msgid "Grey"
-msgstr ""
+msgstr "ნაცრისფერი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style8.Name
 msgid "Water"
-msgstr ""
+msgstr "წყალი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style9.Name
 msgid "Red"
-msgstr ""
+msgstr "წითელი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/FormWizard.xcu#..FormWizard.FormWizard.Styles.style10.Name
 msgid "Violet"
-msgstr ""
+msgstr "იისფერი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.MailMergeWizard.FemaleGreetingLines
+#, fuzzy
 msgid "Dear Mrs. <2>,"
-msgstr ""
+msgstr "ძვირფასო ქალბატონო. <2>"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.MailMergeWizard.MaleGreetingLines
+#, fuzzy
 msgid "Dear Mr. <2>,"
-msgstr ""
+msgstr "ძვირფასო ბატონო. <2>"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.MailMergeWizard.NeutralGreetingLines
 msgid "To whom it may concern,;Dear Friends,;Dear Sir or Madam,;Hello,"
@@ -88,128 +90,158 @@ msgid "true"
 msgstr ""
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Table.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Table"
-msgstr ""
+msgstr "ცხრილი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Table.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Frame.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Text"
-msgstr ""
+msgstr "ტექსტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Frame.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Graphic.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.WriterObject.Graphic.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Calc.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Calc.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Draw.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Draw.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Chart.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Chart.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Image.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Image.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Formula.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Formula.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Impress.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.Impress.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.OLEMisc.Settings.Category
+#, fuzzy
 msgid "Illustration"
-msgstr ""
+msgstr "ილუსტრაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Insert.Caption.OfficeObject.OLEMisc.Settings.CaptionText
+#, fuzzy
 msgid ": "
-msgstr ""
+msgstr ": "
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Writer.xcu#..Writer.Layout.Other.TabStop
 msgid "740"
 msgstr ""
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.Verbs.SHOW.VerbUIName
+#, fuzzy
 msgid "~Edit"
-msgstr ""
+msgstr "~რედაქტირება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.Verbs.OPEN.VerbUIName
+#, fuzzy
 msgid "~Open"
-msgstr ""
+msgstr "~გახსნა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.Verbs.PROPERTIES.VerbUIName
+#, fuzzy
 msgid "Propert~ies..."
-msgstr ""
+msgstr "~თვისებები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.Verbs.SAVECOPYAS.VerbUIName
+#, fuzzy
 msgid "Save Copy ~as..."
-msgstr ""
+msgstr "შეინახე ასლი ~როგორც..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Calc.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Spreadsheet"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ელექტრონული ცხრილი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Chart.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Chart"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION დიაგრამა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Draw.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Drawing"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ნახატი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Impress.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Presentation"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION პრეზენტაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Math.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Formula"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ფორმულა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Embedding.xcu#..Embedding.ObjectNames.Writer.ObjectUIName
+#, fuzzy
 msgid "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION Text"
-msgstr ""
+msgstr "%PRODUCTNAME %PRODUCTVERSION ტექსტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.View.Localisation.AutoMnemonic
 msgid "true"
@@ -220,5164 +252,6450 @@ msgid "10"
 msgstr ""
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m0.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Text Document"
-msgstr ""
+msgstr "~ტექსტური დოკუმენტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m1.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Spreadsheet"
-msgstr ""
+msgstr "~ელექტრონული ცხრილი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m2.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Presentation"
-msgstr ""
+msgstr "~პრეზენტაცია"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m3.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Drawing"
-msgstr ""
+msgstr "~ნახატი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m4.Title
+#, fuzzy
 msgid "Database"
-msgstr ""
+msgstr "მონაცემთა ბაზა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m6.Title
+#, fuzzy
 msgid "~HTML Document"
-msgstr ""
+msgstr "~HTML დოკუმენტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m7.Title
+#, fuzzy
 msgid "~XML Form Document"
-msgstr ""
+msgstr "~XML ფორმის დოკუმენტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m8.Title
+#, fuzzy
 msgid "M~aster Document"
-msgstr ""
+msgstr "~მთავარი დოკუმენტი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m10.Title
+#, fuzzy
 msgid "F~ormula"
-msgstr ""
+msgstr "~ფორმულა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m11.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Labels"
-msgstr ""
+msgstr "~წარწერები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m12.Title
+#, fuzzy
 msgid "B~usiness Cards"
-msgstr ""
+msgstr "~ბიზნეს ბარათები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.New.m14.Title
+#, fuzzy
 msgid "Templates a~nd Documents"
-msgstr ""
+msgstr "შაბლონები ~და დოკუმენტები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m0.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Letter..."
-msgstr ""
+msgstr "~წერილი..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m1.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Fax..."
-msgstr ""
+msgstr "~ფაქსი..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m2.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Agenda..."
-msgstr ""
+msgstr "~აგენდა..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m5.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Presentation..."
-msgstr ""
+msgstr "~პრეზენტაცია..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m7.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Web Page..."
-msgstr ""
+msgstr "~ვებ გვერდი..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m11.Title
+#, fuzzy
 msgid "Document ~Converter..."
-msgstr ""
+msgstr "დოკუმენტის ~გადამყვანი..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m12.Title
+#, fuzzy
 msgid "~Euro Converter..."
-msgstr ""
+msgstr "~ევროს გადამყვანი..."
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/Common.xcu#..Common.Menus.Wizard.m14.Title
+#, fuzzy
 msgid "Address Data Source..."
-msgstr ""
+msgstr "მისამართების მონაცემთა წყარო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Name
+#, fuzzy
 msgid "Business"
-msgstr ""
+msgstr "ბიზნესი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Name
+#, fuzzy
 msgid "Categories"
-msgstr ""
+msgstr "კატეგორიები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CategoryID"
-msgstr ""
+msgstr "CategoryID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CategoryID"
-msgstr ""
+msgstr "CategoryID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname.Name
+#, fuzzy
 msgid "CategoryName"
-msgstr ""
+msgstr "კატეგორიის სახლეი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.categories.Fields.categoryname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CategName"
-msgstr ""
+msgstr "CategName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Name
+#, fuzzy
 msgid "Products"
-msgstr ""
+msgstr "პროდუქტები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ProductID"
-msgstr ""
+msgstr "ProductID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ProductID"
-msgstr ""
+msgstr "ProductID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname.Name
+#, fuzzy
 msgid "ProductName"
-msgstr ""
+msgstr "ProductName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ProdName"
-msgstr ""
+msgstr "ProdName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription.Name
+#, fuzzy
 msgid "ProductDescription"
-msgstr ""
+msgstr "ProductDescription"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.productdescription.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ProdDescr"
-msgstr ""
+msgstr "ProdDescr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CategoryID"
-msgstr ""
+msgstr "CategoryID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.categoryID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CategoryID"
-msgstr ""
+msgstr "ProductID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID.Name
+#, fuzzy
 msgid "SupplierID"
-msgstr ""
+msgstr "SupplierID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.supplierID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SupplierID"
-msgstr ""
+msgstr "SupplierID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "Serialnumber"
-msgstr ""
+msgstr "Serialnumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.serialnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SerialNo"
-msgstr ""
+msgstr "SerialNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock.Name
+#, fuzzy
 msgid "UnitsInStock"
-msgstr ""
+msgstr "UnitsInStock"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsinstock.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "UnitsStock"
-msgstr ""
+msgstr "UnitsStock"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder.Name
+#, fuzzy
 msgid "UnitsOnOrder"
-msgstr ""
+msgstr "UnitsOnOrder"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitsonorder.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "UnitsOrder"
-msgstr ""
+msgstr "UnitsOrder"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice.Name
+#, fuzzy
 msgid "UnitPrice"
-msgstr ""
+msgstr "UnitPrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.unitprice.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "UnitPrice"
-msgstr ""
+msgstr "UnitPrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel.Name
+#, fuzzy
 msgid "ReorderLevel"
-msgstr ""
+msgstr "ReorderLevel"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.reorderlevel.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ReordLevel"
-msgstr ""
+msgstr "ReordLevel"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued.Name
+#, fuzzy
 msgid "Discontinued"
-msgstr ""
+msgstr "Discontinued"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.discontinued.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Discontin"
-msgstr ""
+msgstr "Discontin"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime.Name
+#, fuzzy
 msgid "LeadTime"
-msgstr ""
+msgstr "LeadTime"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.products.Fields.leadtime.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LeadTime"
-msgstr ""
+msgstr "LeadTime"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Name
+#, fuzzy
 msgid "Suppliers"
-msgstr ""
+msgstr "მომწოდებლები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID.Name
+#, fuzzy
 msgid "SupplierID"
-msgstr ""
+msgstr "SupplierID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.supplierID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SupplierID"
-msgstr ""
+msgstr "SupplierID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername.Name
+#, fuzzy
 msgid "SupplierName"
-msgstr ""
+msgstr "SupplierName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.suppliername.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SupplName"
-msgstr ""
+msgstr "SupplName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname.Name
+#, fuzzy
 msgid "ContactName"
-msgstr ""
+msgstr "ContactName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contactname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ContctName"
-msgstr ""
+msgstr "ContctName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle.Name
+#, fuzzy
 msgid "ContactTitle"
-msgstr ""
+msgstr "ContactTitle"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.contacttitle.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ContctTitl"
-msgstr ""
+msgstr "ContctTitl"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address.Name
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.address.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city.Name
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.city.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.postalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "StateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "StateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.stateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "StateProvi"
-msgstr ""
+msgstr "StateProvi"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "CountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "CountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.countryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CountryReg"
-msgstr ""
+msgstr "CountryReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.phonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNo"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "FaxNumber"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.faxnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FaxNo"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentTerms"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentTerms"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.paymentterms.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymntTerm"
-msgstr ""
+msgstr "PaymntTerm"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddress"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.emailaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddr"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.suppliers.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Name
+#, fuzzy
 msgid "MailingList"
-msgstr ""
+msgstr "MailingList"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID.Name
+#, fuzzy
 msgid "MailingListID"
-msgstr ""
+msgstr "MailingListID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mailinglistID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MailingID"
-msgstr ""
+msgstr "MailingID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix.Name
+#, fuzzy
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "პრეფიქსი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.prefix.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Prefix"
-msgstr ""
+msgstr "პრეფიქსი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname.Name
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.firstname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename.Name
+#, fuzzy
 msgid "MiddleName"
-msgstr ""
+msgstr "MiddleName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.middlename.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MiddleName"
-msgstr ""
+msgstr "MiddleName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame.Name
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.lastlame.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix.Name
+#, fuzzy
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "სუფიქსი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.suffix.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Suffix"
-msgstr ""
+msgstr "სუფიქსი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title.Name
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.title.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrganizationName"
-msgstr ""
+msgstr "OrganizationName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.organizationname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrgName"
-msgstr ""
+msgstr "OrgName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address.Name
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.address.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city.Name
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.city.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.postalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "StateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "StateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.stateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "StateProvi"
-msgstr ""
+msgstr "StateProvi"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "CountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "CountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.countryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CountryReg"
-msgstr ""
+msgstr "CountryReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.phonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNo"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "FaxNumber"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.faxnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FaxNo"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "MobileNumber"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.mobilenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MobileNo"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddress"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.emailaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddr"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.birthdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality.Name
+#, fuzzy
 msgid "Nationality"
-msgstr ""
+msgstr "ეროვნება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.nationality.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Nationality"
-msgstr ""
+msgstr "ეროვნულობა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated.Name
+#, fuzzy
 msgid "DateUpdated"
-msgstr ""
+msgstr "DateUpdated"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.dateupdated.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DateUpdate"
-msgstr ""
+msgstr "DateUpdate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined.Name
+#, fuzzy
 msgid "DateJoined"
-msgstr ""
+msgstr "DateJoined"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.datejoined.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DateJoined"
-msgstr ""
+msgstr "DateJoined"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus.Name
+#, fuzzy
 msgid "MembershipStatus"
-msgstr ""
+msgstr "MembershipStatus"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.membershipstatus.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MemberStat"
-msgstr ""
+msgstr "MemberStat"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount.Name
+#, fuzzy
 msgid "PledgeAmount"
-msgstr ""
+msgstr "PledgeAmount"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgeamount.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PledgeAmnt"
-msgstr ""
+msgstr "PledgeAmnt"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate.Name
+#, fuzzy
 msgid "PledgePaidDate"
-msgstr ""
+msgstr "PledgePaidDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.pledgepaiddate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PldgPdDate"
-msgstr ""
+msgstr "PldgPdDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount.Name
+#, fuzzy
 msgid "DuesAmount"
-msgstr ""
+msgstr "DuesAmount"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duesamount.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DuesAmount"
-msgstr ""
+msgstr "DuesAmount"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate.Name
+#, fuzzy
 msgid "DuesPaidDate"
-msgstr ""
+msgstr "DuesPaidDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.duespaiddate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DuesPdDate"
-msgstr ""
+msgstr "DuesPdDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo.Name
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.photo.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.mailinglist.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Name
+#, fuzzy
 msgid "Contacts"
-msgstr ""
+msgstr "კონტაქტები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ContactID"
-msgstr ""
+msgstr "ContactID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ContactID"
-msgstr ""
+msgstr "ContactID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname.Name
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.firstname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname.Name
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.lastname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title.Name
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.title.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address.Name
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.address.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city.Name
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.city.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.postalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "StateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "StateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.stateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "StateProvi"
-msgstr ""
+msgstr "StateProvi"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "CountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "CountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.countryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CountryReg"
-msgstr ""
+msgstr "CountryReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.phonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNo"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "FaxNumber"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.faxnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FaxNo"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "MobileNumber"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.mobilenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MobileNo"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddress"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.emailaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddr"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation.Name
+#, fuzzy
 msgid "Salutation"
-msgstr ""
+msgstr "მისალმება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.salutation.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Salutation"
-msgstr ""
+msgstr "მისალმება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.birthdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ContactTypeID"
-msgstr ""
+msgstr "ContactTypeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contacttypeID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CntctTypID"
-msgstr ""
+msgstr "CntctTypID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus.Name
+#, fuzzy
 msgid "MaritalStatus"
-msgstr ""
+msgstr "MaritalStatus"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.maritalstatus.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MaritlStat"
-msgstr ""
+msgstr "MaritlStat"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename.Name
+#, fuzzy
 msgid "SpouseName"
-msgstr ""
+msgstr "SpouseName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousename.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SpouseName"
-msgstr ""
+msgstr "SpouseName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests.Name
+#, fuzzy
 msgid "SpousesInterests"
-msgstr ""
+msgstr "SpousesInterests"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.spousesinterests.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SpouseIntr"
-msgstr ""
+msgstr "SpouseIntr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests.Name
+#, fuzzy
 msgid "ContactsInterests"
-msgstr ""
+msgstr "ContactsInterests"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.contactsinterests.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CntctInter"
-msgstr ""
+msgstr "CntctInter"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames.Name
+#, fuzzy
 msgid "ChildrenNames"
-msgstr ""
+msgstr "ChildrenNames"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.childrennames.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ChildName"
-msgstr ""
+msgstr "ChildName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo.Name
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.photo.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.contacts.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Name
+#, fuzzy
 msgid "Customers"
-msgstr ""
+msgstr "მომხმარებლები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.customerID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname.Name
+#, fuzzy
 msgid "CompanyName"
-msgstr ""
+msgstr "CompanyName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.companyname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CompnyName"
-msgstr ""
+msgstr "CompnyName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname.Name
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.firstname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname.Name
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.lastname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department.Name
+#, fuzzy
 msgid "Department"
-msgstr ""
+msgstr "განყოფილება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.department.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Department"
-msgstr ""
+msgstr "განყოფილება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address.Name
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.address.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city.Name
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.city.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.postalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "StateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "StateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.stateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "StateProvi"
-msgstr ""
+msgstr "StateProvi"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "CountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "CountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.countryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CountryReg"
-msgstr ""
+msgstr "CountryReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.phonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.phonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNo"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.faxnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "FaxNumber"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.faxnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FaxNo"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.mobilenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "MobileNumber"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.mobilenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MobileNo"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.emailaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddress"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.emailaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddr"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.title.Name
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.title.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.customers.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Name
+#, fuzzy
 msgid "Employees"
-msgstr ""
+msgstr "თანამშრომლები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.employeeID.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.employeeID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.firstname.Name
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.firstname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FirstName"
-msgstr ""
+msgstr "FirstName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.middlename.Name
+#, fuzzy
 msgid "MiddleName"
-msgstr ""
+msgstr "MiddleName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.middlename.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MiddleName"
-msgstr ""
+msgstr "MiddleName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.lastname.Name
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.lastname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LastName"
-msgstr ""
+msgstr "LastName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.title.Name
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.title.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Title"
-msgstr ""
+msgstr "სათაური"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.department.Name
+#, fuzzy
 msgid "Department"
-msgstr ""
+msgstr "განყოფილება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.department.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Department"
-msgstr ""
+msgstr "განყოფილება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.socialsecuritynumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "SocialSecurityNumber"
-msgstr ""
+msgstr "SocialSecurityNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.socialsecuritynumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SocSecNo"
-msgstr ""
+msgstr "SocSecNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.employeenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeNumber"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.employeenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeNo"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.emailaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddress"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.emailaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmailAddr"
-msgstr ""
+msgstr "EmailAddr"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.extension.Name
+#, fuzzy
 msgid "Extension"
-msgstr ""
+msgstr "გაფართოება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.extension.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Extension"
-msgstr ""
+msgstr "გაფართოება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.address.Name
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.address.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Address"
-msgstr ""
+msgstr "მისამართი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.city.Name
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.city.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "City"
-msgstr ""
+msgstr "ქალაქი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.postalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.postalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "PostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.stateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "StateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "StateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.stateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "StateProvi"
-msgstr ""
+msgstr "StateProvi"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.countryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "CountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "CountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.countryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CountryReg"
-msgstr ""
+msgstr "CountryReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.phonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.phonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PhoneNo"
-msgstr ""
+msgstr "PhoneNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.faxnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "FaxNumber"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.faxnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FaxNo"
-msgstr ""
+msgstr "FaxNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.mobilenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "MobileNumber"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.mobilenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MobileNo"
-msgstr ""
+msgstr "MobileNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.birthdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.birthdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Birthdate"
-msgstr ""
+msgstr "დაბადების თარიღი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.datehired.Name
+#, fuzzy
 msgid "DateHired"
-msgstr ""
+msgstr "DateHired"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.datehired.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DateHired"
-msgstr ""
+msgstr "DateHired"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.departmentID.Name
+#, fuzzy
 msgid "DepartmentID"
-msgstr ""
+msgstr "DepartmentID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.departmentID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DeprtmntID"
-msgstr ""
+msgstr "DepartmentID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.salary.Name
+#, fuzzy
 msgid "Salary"
-msgstr ""
+msgstr "ხელფასი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.salary.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Salary"
-msgstr ""
+msgstr "ხელფასი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.billingrate.Name
+#, fuzzy
 msgid "BillingRate"
-msgstr ""
+msgstr "BillingRate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.billingrate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "BillngRate"
-msgstr ""
+msgstr "BillngRate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.deductions.Name
+#, fuzzy
 msgid "Deductions"
-msgstr ""
+msgstr "დედუქციები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.deductions.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Deductions"
-msgstr ""
+msgstr "დედუქციები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.supervisorID.Name
+#, fuzzy
 msgid "SupervisorID"
-msgstr ""
+msgstr "SupervisorID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.supervisorID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SupervisID"
-msgstr ""
+msgstr "SupervisID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.spousename.Name
+#, fuzzy
 msgid "SpouseName"
-msgstr ""
+msgstr "SpouseName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.spousename.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SpouseName"
-msgstr ""
+msgstr "SpouseName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.officelocation.Name
+#, fuzzy
 msgid "OfficeLocation"
-msgstr ""
+msgstr "OfficeLocation"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.officelocation.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OfficeLoc"
-msgstr ""
+msgstr "OfficeLoc"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.photo.Name
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.photo.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Photo"
-msgstr ""
+msgstr "ფოტო"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.employees.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Name
+#, fuzzy
 msgid "Orders"
-msgstr ""
+msgstr "შეკვეთები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.orderID.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.orderID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.customerID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.customerID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.employeeID.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.employeeID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.orderdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderDate"
-msgstr ""
+msgstr "OrderDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.orderdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrderDate"
-msgstr ""
+msgstr "OrderDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.purchaseordernumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "PurchaseOrderNumber"
-msgstr ""
+msgstr "PurchaseOrderNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.purchaseordernumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PurchOrdNo"
-msgstr ""
+msgstr "PurchOrdNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.requiredbydate.Name
+#, fuzzy
 msgid "RequiredByDate"
-msgstr ""
+msgstr "RequiredByDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.requiredbydate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "RequirDate"
-msgstr ""
+msgstr "RequirDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.promisedbydate.Name
+#, fuzzy
 msgid "PromisedByDate"
-msgstr ""
+msgstr "PromisedByDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.promisedbydate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PromisDate"
-msgstr ""
+msgstr "PromisDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipname.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipName"
-msgstr ""
+msgstr "ShipName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipname.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipName"
-msgstr ""
+msgstr "ShipName"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipaddress.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipAddress"
-msgstr ""
+msgstr "ShipAddress"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipaddress.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipAddres"
-msgstr ""
+msgstr "ShipAddres"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipcity.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipCity"
-msgstr ""
+msgstr "ShipCity"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipcity.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipCity"
-msgstr ""
+msgstr "ShipCity"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipstateorprovince.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipStateOrProvince"
-msgstr ""
+msgstr "ShipStateOrProvince"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipstateorprovince.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShpStatPro"
-msgstr ""
+msgstr "ShpStatPro"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shippostalcode.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipPostalCode"
-msgstr ""
+msgstr "ShipPostalCode"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shippostalcode.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipPostlC"
-msgstr ""
+msgstr "ShipPostlC"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipcountryorregion.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipCountryOrRegion"
-msgstr ""
+msgstr "ShipCountryOrRegion"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipcountryorregion.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipCouReg"
-msgstr ""
+msgstr "ShipCouReg"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipphonenumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipPhoneNumber"
-msgstr ""
+msgstr "ShipPhoneNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipphonenumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipPhonNo"
-msgstr ""
+msgstr "ShipPhonNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShipDate"
-msgstr ""
+msgstr "ShipDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shipdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipDate"
-msgstr ""
+msgstr "ShipDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shippingmethodID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ShippingMethodID"
-msgstr ""
+msgstr "ShippingMethodID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.shippingmethodID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ShipMethID"
-msgstr ""
+msgstr "ShipMethID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.freightcharge.Name
+#, fuzzy
 msgid "FreightCharge"
-msgstr ""
+msgstr "FreightCharge"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.freightcharge.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "FreightCharge"
-msgstr ""
+msgstr "FreightCharge"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.salestaxrate.Name
+#, fuzzy
 msgid "SalesTaxRate"
-msgstr ""
+msgstr "SalesTaxRate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orders.Fields.salestaxrate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SalesTaxRt"
-msgstr ""
+msgstr "SalesTaxRt"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderDetails"
-msgstr ""
+msgstr "OrderDetails"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.orderdetailID.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderDetailID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderDetailID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.orderdetailID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrderDetID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderDetID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.orderID.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.orderID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.productID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ProductID"
-msgstr ""
+msgstr "ProductID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.productID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ProductID"
-msgstr ""
+msgstr "ProductID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.datesold.Name
+#, fuzzy
 msgid "DateSold"
-msgstr ""
+msgstr "DateSold"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.datesold.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "DateSold"
-msgstr ""
+msgstr "DateSold"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.quantity.Name
+#, fuzzy
 msgid "Quantity"
-msgstr ""
+msgstr "რაოდენობა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.quantity.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Quantity"
-msgstr ""
+msgstr "რაოდენობა"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.unitprice.Name
+#, fuzzy
 msgid "UnitPrice"
-msgstr ""
+msgstr "UnitPrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.unitprice.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "UnitPrice"
-msgstr ""
+msgstr "UnitPrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.discount.Name
+#, fuzzy
 msgid "Discount"
-msgstr ""
+msgstr "ფასდაკლება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.discount.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Discount"
-msgstr ""
+msgstr "ფასდაკლება"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.saleprice.Name
+#, fuzzy
 msgid "SalePrice"
-msgstr ""
+msgstr "SalePrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.saleprice.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SalePrice"
-msgstr ""
+msgstr "SalePrice"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.salestax.Name
+#, fuzzy
 msgid "SalesTax"
-msgstr ""
+msgstr "ფასდაკლების ფასი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.salestax.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "SalesTax"
-msgstr ""
+msgstr "ფასდაკლების ფასი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.linetotal.Name
+#, fuzzy
 msgid "LineTotal"
-msgstr ""
+msgstr "სტრიქონის ჯამი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.orderdetails.Fields.linetotal.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "LineTotal"
-msgstr ""
+msgstr "სტრიქონის ჯამი"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Name
+#, fuzzy
 msgid "Payments"
-msgstr ""
+msgstr "გადახდები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentID.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentID"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymentID"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.customerID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.customerID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.workorderID.Name
+#, fuzzy
 msgid "WorkorderID"
-msgstr ""
+msgstr "მუშაკისID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.workorderID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "WorkordrID"
-msgstr ""
+msgstr "მუშაკისID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.orderID.Name
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.orderID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "OrderID"
-msgstr ""
+msgstr "OrderID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.reservationID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ReservationID"
-msgstr ""
+msgstr "ReservationID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.reservationID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ReservID"
-msgstr ""
+msgstr "ReservID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.memberID.Name
+#, fuzzy
 msgid "MemberID"
-msgstr ""
+msgstr "MemberID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.memberID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "MemberID"
-msgstr ""
+msgstr "MemberID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.registrationID.Name
+#, fuzzy
 msgid "RegistrationID"
-msgstr ""
+msgstr "რეგისტრაციიID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.registrationID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "RegistraID"
-msgstr ""
+msgstr "RegistraID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.projectID.Name
+#, fuzzy
 msgid "ProjectID"
-msgstr ""
+msgstr "ProjectID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.projectID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "ProjectID"
-msgstr ""
+msgstr "ProjectID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentamount.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentAmount"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentAmount"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentamount.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymntAmnt"
-msgstr ""
+msgstr "PaymntAmnt"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentDate"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymntDate"
-msgstr ""
+msgstr "PaymntDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentmethod.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentMethod"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentMethod"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentmethod.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymntMeth"
-msgstr ""
+msgstr "PaymntMeth"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.checknumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "CheckNumber"
-msgstr ""
+msgstr "CheckNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.checknumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CheckNo"
-msgstr ""
+msgstr "CheckNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardtype.Name
+#, fuzzy
 msgid "CreditCardType"
-msgstr ""
+msgstr "CreditCardType"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardtype.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CCardType"
-msgstr ""
+msgstr "CCardType"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "CreditCardNumber"
-msgstr ""
+msgstr "CreditCardNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CCardNo"
-msgstr ""
+msgstr "CCardNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.cardholder.Name
+#, fuzzy
 msgid "Cardholder"
-msgstr ""
+msgstr "Cardholder"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.cardholder.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Cardholder"
-msgstr ""
+msgstr "Cardholder"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardExpdate.Name
+#, fuzzy
 msgid "CreditCardExpDate"
-msgstr ""
+msgstr "CreditCardExpDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardExpdate.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CCExpDate"
-msgstr ""
+msgstr "CCExpDate"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardauthorizationnumber.Name
+#, fuzzy
 msgid "CreditCardAuthorizationNumber"
-msgstr ""
+msgstr "CreditCardAuthorizationNumber"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.creditcardauthorizationnumber.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CCAuthorNo"
-msgstr ""
+msgstr "CCAuthorNo"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentterms.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentTerms"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentTerms"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentterms.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymntTerm"
-msgstr ""
+msgstr "PaymntTerm"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentmethodID.Name
+#, fuzzy
 msgid "PaymentMethodID"
-msgstr ""
+msgstr "PaymentMethodID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.paymentmethodID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "PaymMethID"
-msgstr ""
+msgstr "PaymMethID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.notes.Name
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.payments.Fields.notes.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "Notes"
-msgstr ""
+msgstr "შენიშვნები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Name
+#, fuzzy
 msgid "Invoices"
-msgstr ""
+msgstr "ინვოისები"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.invoiceID.Name
+#, fuzzy
 msgid "InvoiceID"
-msgstr ""
+msgstr "InvoiceID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.invoiceID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "InvoiceID"
-msgstr ""
+msgstr "InvoiceID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.customerID.Name
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.customerID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "CustomerID"
-msgstr ""
+msgstr "CustomerID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.employeeID.Name
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""
+msgstr "EmployeeID"
 
 #: registry/data/org/openoffice/Office/TableWizard.xcu#..TableWizard.TableWizard.business.Tables.invoices.Fields.employeeID.ShortName
+#, fuzzy
 msgid "EmployeeID"
-msgstr ""

[... 17015 lines stripped ...]


Mime
View raw message