openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From robw...@apache.org
Subject svn commit: r1455178 [4/6] - in /openoffice/ooo-site/trunk/content: ./ EN/ api/ ast/ bg/ ca/ contributing/ de/ de/about-ooo/ de/doc/faq/writer/ de/downloads/ de/product/ de/spellcheck/ de/testdir/ dev_docs/features/3.0/ dev_docs/features/3.1/ dev_docs/...
Date Mon, 11 Mar 2013 15:21:32 GMT
Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/archive.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -78,7 +78,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11 lutego 2010</td>
@@ -135,7 +135,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">1&nbsp;października</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">30&nbsp;września</td>
@@ -183,7 +183,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -37,7 +37,7 @@
 	
 <p>Apache OpenOffice to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do <a href="http://pl.openoffice.org/product.sources.html">kodu źródłowego</a>. Można go stosować <a href="http://pl.openoffice.org/get_legal.html">legalnie</a> bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach.</p>
 
-<p>Zajmujemy się przystosowywaniem pakietu biurowego Apache OpenOffice do potrzeb polskich użytkowników. Pakiet jest obecnie wyposażony w polski <a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">słownik ortograficzny</a>, <a href="http://synonimy.ux.pl">słownik synonimów</a>, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a także <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">korektor gramatyczny</a>.
+<p>Zajmujemy się przystosowywaniem pakietu biurowego Apache OpenOffice do potrzeb polskich użytkowników. Pakiet jest obecnie wyposażony w polski <a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">słownik ortograficzny</a>, <a href="http://synonimy.ux.pl">słownik synonimów</a>, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a także <a href="http://extensions.openoffice.org/project/languagetool">korektor gramatyczny</a>.
 Od 27 czerwca 2007 należymy do <a href="http://www.standardy.org/taxonomy/term/3">Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów</a> (KROS).</p>
 
 <p>Polski projekt istnieje od 21 maja 2005 roku. Tworzą go wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas. Może nam pomóc każdy, kto ma odrobinę czasu i ochotę. Zapraszamy wszystkich do <a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html">współpracy</a>.</p>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/addons.index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/addons.index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/addons.index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/addons.index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -58,7 +58,7 @@
 <tr>
 <td>Pakiet słowników dla OpenOffice 3</td>
 <td>~2.5 MB</td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pl-dict">Pobierz</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/pl-dict">Pobierz</a></td>
 <td><a href="http://pl.openoffice.org/pliki/README_pl.txt">Czytaj</a></td>
 </tr>
 
@@ -142,15 +142,15 @@
 <td>Professional Template Pack (angielskie szablony firmy Sun)</td>
 <td>80</td>
 <td>Nieznany</td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1">Przejdź</a></td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/license/273">Czytaj</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/SunTemplatepack_1">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/license/273">Czytaj</a></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>OxygenOffice Extras (szablony angielskie)</td>
 <td>Nieznana</td>
 <td>Nieznany</td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-english-templates">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/oxygenoffice-english-templates">Przejdź</a></td>
 <td>Licencje open source</td>
 </tr>
 
@@ -199,7 +199,7 @@
 <tr>
 <td>OxygenOffice Extras - Gallery</td>
 <td>Nieznany</td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/oxygenoffice-gallery">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/oxygenoffice-gallery">Przejdź</a></td>
 <td>Licencje opensource</td>
 </tr>
 
@@ -250,7 +250,7 @@
 <td>Rozszerzenia OpenOffice.org</td>
 <td>Oficjalne repozytorium rozszerzeń OOo</td>
 <td>2.0.4 i nowsze</td>
-<td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/?locale=pl">Przejdź</a></td>
+<td><a href="http://extensions.openoffice.org/?locale=pl">Przejdź</a></td>
 </tr>
 
 <tr>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/archive.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/archive.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/archive.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/archive.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -80,7 +80,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">27&nbsp;kwietnia</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/?locale=pl">Repozytorium rozszerzeń już po polsku!</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11 lutego 2010</td>
@@ -137,7 +137,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">1&nbsp;października</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/project/pl-dict">Stabilny pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">30&nbsp;września</td>
@@ -185,7 +185,7 @@
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>
-  <td><a href="http://extensions.services.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
+  <td><a href="http://extensions.openoffice.org/node/807">Testowy pakiet słowników polskich do OOo 3.0</a></td>
  </tr>
  <tr>
   <td class="headcol">11&nbsp;maja</td>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -42,7 +42,7 @@
 <h2>OpenOffice.org po polsku</h2>
 <p>OpenOffice.org to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do <a href="http://pl.openoffice.org/product.sources.html">kodu źródłowego</a>. Można go stosować <a href="http://pl.openoffice.org/get_legal.html">legalnie</a> bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach.</p>
 
-<p>Zajmujemy się przystosowywaniem pakietu biurowego OpenOffice.org do potrzeb polskich użytkowników. Pakiet jest obecnie wyposażony w polski <a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">słownik ortograficzny</a>, <a href="http://synonimy.ux.pl">słownik synonimów</a>, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a także <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/languagetool">korektor gramatyczny</a>.
+<p>Zajmujemy się przystosowywaniem pakietu biurowego OpenOffice.org do potrzeb polskich użytkowników. Pakiet jest obecnie wyposażony w polski <a href="http://pl.openoffice.org/addons.index.html#slowniki">słownik ortograficzny</a>, <a href="http://synonimy.ux.pl">słownik synonimów</a>, odpowiednie zasady podziału wyrazów, polską dokumentację i pomoc, zasady autokorekty, a także <a href="http://extensions.openoffice.org/project/languagetool">korektor gramatyczny</a>.
 Od 27 czerwca 2007 należymy do <a href="http://www.standardy.org/taxonomy/term/3">Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów</a> (KROS).</p>
 
 <p>Polski projekt istnieje od 21 maja 2005 roku. Tworzą go wolontariusze, którzy poświęcają swój wolny czas. Może nam pomóc każdy, kto ma odrobinę czasu i ochotę. Zapraszamy wszystkich do <a href="http://pl.openoffice.org/helping.how.html">współpracy</a>.</p>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/planeta/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/planeta/index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/planeta/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pl/www/planeta/index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -104,7 +104,7 @@ Najpierw plusy :-)<br /><br />Podoba mi 
 <h4><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Przemelek/~3/n5XlI6_k9uM/tak-sobie.html">A tak sobie ;-)</a></h4>
 <div class="entry">
 <div class="content">
-Z fajnych rzeczy OOo2GD zostało pobrane ze strony z <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/ooo2gd">rozszerzeniami dla OpenOffice.org</a> ponad 180 tysięcy razy :-) A ze <a href="http://ooo2gd.googlecode.com">strony rozszerzenia na Google Code</a> ponad 218 tysięcy razy ;-) co daje łącznie 398 tysięcy pobrań :-)<br />Przyznam, że robi to na mnie wrażenie :-)<br /><br />Dla porównania Nowy Gadacz został łącznie pobrany z jakieś 8 tysięcy razy [przy okazji, obecnie nie ma go w <a href="http://www.gadudodatki.pl">GaduDodatki</a> bo mają tak genialny system, że update istniejącego rozszerzenia powoduje wyrzucenie go z listy dostępnych rozszerzeń i wróci tam dopiero po akceptacji, co ostatnio zajęło blisko tydzień...], ale używa go codziennie góra 200 osób [w każdym bądź razie tyle jest pytań o nową wersję].<br /><br />Mnie nosi, że coś bym sobie napisał,
 ale mam też lenia ;-) Na tapecie jest rozwijanie OOo2GD i dodanie mu możliwości zarządzania dzieleniem się swoimi dokumentami oraz ich synchronizacja. Program który wyrzuci funkcje OOo2GD poza OO.org, czyli coś siedzącego w zasobniku i pozwalającego pobierać i wrzucać pliki do Google Docs, Zoho i serwerów WebDAV [+ synchronizacja], oraz program, który to wszystko pozwoliłby robić przy pomocy interfejsu WebDAV [co powinno pozwolić na w miarę wygodne używanie tego z MS Office]. Po głowie chodzi mi też coś do OO.org co pozwoliłoby na współpracę z Google Sites..... a również dodanie do zrobionego kiedyś bardzo dawno temu <a href="http://przemelek.blogspot.com/2007/08/openoffice-gadacz-dla-expressivo-v001.html">"rozszerzenia" łączącego OO.org z syntezatorem mowy Expressivo</a> wsparcia dla innych syntezatorów mowy......... ale to wszystko są plany i życzenia, bo na razie nie umi
 em wykrzesać w sobie energii by coś z tych rzeczy zrobić ;-)<br />Ogólnie męczy mnie idea zrobienia czegoś dużego, albo czegoś na czym mógłbym zarobić jakieś złotówki ;-) ale w obu przypadkach brak mi weny i chęci do pracy ;-) Jednak w tym wieku już 8 godzin w pracy nad kodem i Outlookiem powoduje, że człowiek nie jest już taki chętny do kodzenia czegokolwiek ;-)<br />Np. ostatnio męczyło mnie żeby napisać sobie cokolwiek co używałoby algorytmu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search">DFS</a> albo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search">BFS</a>, na chwilę TopCoder pozwoliło mi tego użyć w jednym z zadań związanych z tworzeniem planu zajęć, ale powód zabawy z TopCoder już minął. Zresztą byłem "świnia" i całe układanie planu zajęć rozwiązałem przez lekko zmodyfikowane <a href="http://pl.wikipedia.org/w
 iki/Sortowanie_topologiczne">sortowanie topologiczne</a>.<br /><br />Jest jeszcze projekt do wyszukiwania podobnych postów i nie mam jakoś chęci do dodania mu GUI, mnie wystarcza to, że w razie czego podmieniam adresy bloga i znaczniki ręcznie w źródle, a jak na razie nie wydaje mi się bym znalazł zbyt wielu chętnych do testowania tego narzędzia ;-) więc brak mi motywacji.<br /><br />Chyba się muszę zakochać, albo co, żeby znów coś mi się na umysł rzuciło ;-)<br />Może ktoś mi za sponsoruje wyprawę w kosmos? ;-)<br /><br />Ale liczę, że już pod koniec października albo w listopadzie kupię sobie nowego laptopa z Windows 7 :-) i będę miał kopa do działania, bo jednak teraz często nie chce mi się nic robić, bo jak mam czekać <code>n</code> minut na głupie przekompilowanie, czy uruchomienie środowiska to mi się nie chce nawet zaczynać ;-)<br /><br />OK, koni
 ec narzekania. Z plusów, z Amazona przyszło 7 sezonów Buffy, i kupiłem też z tego powodu odtwarzacz DVD i już 2 płyty z 39 obejrzałem :-) i jakość jest świetna :-) Jest też najnowsza książka Dawkinsa "The Greatest Show On Earth - The Evidence For Evolution" i choć na początku nie była jakaś super, to teraz już jest. W kolejce czeka "Blind Watchmaker" tegoż samego autora, a później "Wisdom of Crowds" i najnowszy Terry Pratchett "Unseen Academicals".<br /><br />Jak ktoś ma pomysł jak odpalić coś co wyłącza lenia i zniechęcenie to proszę o kontakt ;-)<br /><br /><br /><span>Podobne posty</span><sup><span>beta</span></sup><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/04/lenie-sie.html" target="blank">Lenię się :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/greatest-show-on-earth-evidence-for.html" target="blank">The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution</
 a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2006/12/gadajce-gadu-gadu.html" target="blank">Gadające Gadu-Gadu</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/wait-i-notifynotifyall-najbardziej.html" target="blank">wait() i notify()/notifyAll() - najbardziej nierozumiane metody klasy Object ;-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2008/10/kryzys-uytecznoci.html" target="blank">Kryzys użyteczności</a><br /><div class="blogger-post-footer"><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/24419026-7674379188215212099?l=przemelek.blogspot.com" /></div><div class="feedflare">
+Z fajnych rzeczy OOo2GD zostało pobrane ze strony z <a href="http://extensions.openoffice.org/project/ooo2gd">rozszerzeniami dla OpenOffice.org</a> ponad 180 tysięcy razy :-) A ze <a href="http://ooo2gd.googlecode.com">strony rozszerzenia na Google Code</a> ponad 218 tysięcy razy ;-) co daje łącznie 398 tysięcy pobrań :-)<br />Przyznam, że robi to na mnie wrażenie :-)<br /><br />Dla porównania Nowy Gadacz został łącznie pobrany z jakieś 8 tysięcy razy [przy okazji, obecnie nie ma go w <a href="http://www.gadudodatki.pl">GaduDodatki</a> bo mają tak genialny system, że update istniejącego rozszerzenia powoduje wyrzucenie go z listy dostępnych rozszerzeń i wróci tam dopiero po akceptacji, co ostatnio zajęło blisko tydzień...], ale używa go codziennie góra 200 osób [w każdym bądź razie tyle jest pytań o nową wersję].<br /><br />Mnie nosi, że coś bym sobie napisał, ale mam 
 też lenia ;-) Na tapecie jest rozwijanie OOo2GD i dodanie mu możliwości zarządzania dzieleniem się swoimi dokumentami oraz ich synchronizacja. Program który wyrzuci funkcje OOo2GD poza OO.org, czyli coś siedzącego w zasobniku i pozwalającego pobierać i wrzucać pliki do Google Docs, Zoho i serwerów WebDAV [+ synchronizacja], oraz program, który to wszystko pozwoliłby robić przy pomocy interfejsu WebDAV [co powinno pozwolić na w miarę wygodne używanie tego z MS Office]. Po głowie chodzi mi też coś do OO.org co pozwoliłoby na współpracę z Google Sites..... a również dodanie do zrobionego kiedyś bardzo dawno temu <a href="http://przemelek.blogspot.com/2007/08/openoffice-gadacz-dla-expressivo-v001.html">"rozszerzenia" łączącego OO.org z syntezatorem mowy Expressivo</a> wsparcia dla innych syntezatorów mowy......... ale to wszystko są plany i życzenia, bo na razie nie umiem wykrze
 sać w sobie energii by coś z tych rzeczy zrobić ;-)<br />Ogólnie męczy mnie idea zrobienia czegoś dużego, albo czegoś na czym mógłbym zarobić jakieś złotówki ;-) ale w obu przypadkach brak mi weny i chęci do pracy ;-) Jednak w tym wieku już 8 godzin w pracy nad kodem i Outlookiem powoduje, że człowiek nie jest już taki chętny do kodzenia czegokolwiek ;-)<br />Np. ostatnio męczyło mnie żeby napisać sobie cokolwiek co używałoby algorytmu <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Depth-first_search">DFS</a> albo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Breadth-first_search">BFS</a>, na chwilę TopCoder pozwoliło mi tego użyć w jednym z zadań związanych z tworzeniem planu zajęć, ale powód zabawy z TopCoder już minął. Zresztą byłem "świnia" i całe układanie planu zajęć rozwiązałem przez lekko zmodyfikowane <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Sorto
 wanie_topologiczne">sortowanie topologiczne</a>.<br /><br />Jest jeszcze projekt do wyszukiwania podobnych postów i nie mam jakoś chęci do dodania mu GUI, mnie wystarcza to, że w razie czego podmieniam adresy bloga i znaczniki ręcznie w źródle, a jak na razie nie wydaje mi się bym znalazł zbyt wielu chętnych do testowania tego narzędzia ;-) więc brak mi motywacji.<br /><br />Chyba się muszę zakochać, albo co, żeby znów coś mi się na umysł rzuciło ;-)<br />Może ktoś mi za sponsoruje wyprawę w kosmos? ;-)<br /><br />Ale liczę, że już pod koniec października albo w listopadzie kupię sobie nowego laptopa z Windows 7 :-) i będę miał kopa do działania, bo jednak teraz często nie chce mi się nic robić, bo jak mam czekać <code>n</code> minut na głupie przekompilowanie, czy uruchomienie środowiska to mi się nie chce nawet zaczynać ;-)<br /><br />OK, koniec narzek
 ania. Z plusów, z Amazona przyszło 7 sezonów Buffy, i kupiłem też z tego powodu odtwarzacz DVD i już 2 płyty z 39 obejrzałem :-) i jakość jest świetna :-) Jest też najnowsza książka Dawkinsa "The Greatest Show On Earth - The Evidence For Evolution" i choć na początku nie była jakaś super, to teraz już jest. W kolejce czeka "Blind Watchmaker" tegoż samego autora, a później "Wisdom of Crowds" i najnowszy Terry Pratchett "Unseen Academicals".<br /><br />Jak ktoś ma pomysł jak odpalić coś co wyłącza lenia i zniechęcenie to proszę o kontakt ;-)<br /><br /><br /><span>Podobne posty</span><sup><span>beta</span></sup><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/04/lenie-sie.html" target="blank">Lenię się :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/greatest-show-on-earth-evidence-for.html" target="blank">The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution</a><br /><
 a href="http://przemelek.blogspot.com/2006/12/gadajce-gadu-gadu.html" target="blank">Gadające Gadu-Gadu</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/wait-i-notifynotifyall-najbardziej.html" target="blank">wait() i notify()/notifyAll() - najbardziej nierozumiane metody klasy Object ;-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2008/10/kryzys-uytecznoci.html" target="blank">Kryzys użyteczności</a><br /><div class="blogger-post-footer"><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/24419026-7674379188215212099?l=przemelek.blogspot.com" /></div><div class="feedflare">
 <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=n5XlI6_k9uM:ZkvMITRcDEM:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=yIl2AUoC8zA" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=n5XlI6_k9uM:ZkvMITRcDEM:63t7Ie-LG7Y"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=63t7Ie-LG7Y" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=n5XlI6_k9uM:ZkvMITRcDEM:4cEx4HpKnUU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?i=n5XlI6_k9uM:ZkvMITRcDEM:4cEx4HpKnUU" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=n5XlI6_k9uM:ZkvMITRcDEM:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=qj6IDK7rITs" border="0" /></a>
 </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Przemelek/~4/n5XlI6_k9uM" height="1" width="1" /></div>
 
@@ -545,7 +545,7 @@ Szukając darmowej alternatywy dla pak
 <h4><a href="http://feedproxy.google.com/~r/Przemelek/~3/59rkyGncIoA/ooo2gd-182.html">OOo2GD 1.8.2</a></h4>
 <div class="entry">
 <div class="content">
-Dziś 2 małe zmiany w UI, po pierwsze usunąłem wkurzający komunikat "File Uploaded"/"File Updated" wyświetlany po wrzuceniu pliku do Google Docs/Zoho/WebDAV.<br />Druga zmiana jest dyskusyjna, to guzik Download, który służyć ma pobieraniu plików z Google Docs/Zoho bez ich otwierania w OpenOffice.org. W przypadku pobierania plików z Google Docs, przycisk Download powoduje pobranie pliku w formacie.<br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_AkJKNg4IFPw/SuScxZPDygI/AAAAAAAAGB0/27CEaOozBYA/s1600-h/wyborFormatuOOo2GD.png"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_AkJKNg4IFPw/SuScxZPDygI/AAAAAAAAGB0/27CEaOozBYA/s400/wyborFormatuOOo2GD.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5396610625898269186" /></a><br />Nie jest to może nazbyt intuicyjne, ale powinno działać.<br /><br />Jest też mała poprawka, dzięki której pliki z # w nazwie będą otwierane przez OpenOffice.org.<br /><br />Standardowo :-) <a href="http://extensions.servi
 ces.openoffice.org/project/ooo2gd">zapraszam do pobierania</a> i na <a href="http://ooo2gd.googlecode.com">stronę projektu</a> :-)<br /><br /><br /><span>Podobne posty</span><sup><span>beta</span></sup><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/01/openofficeorg2googledocs-140.html" target="blank">OpenOffice.org2GoogleDocs 1.4.0</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2008/04/openofficeorg2googledocs-v100.html" target="blank">OpenOffice.org2GoogleDocs v1.0.0 :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/pobierz-swoje-dokumenty-z-google-docs-w.html" target="blank">Pobierz swoje dokumenty z Google Docs w wybranym w formacie, czyli OOo2GD 1.8.0 :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/05/codename-stokrotka-nowy-build-ooo2gd.html" target="blank">Codename: Stokrotka - nowy build OOo2GD dla Java 5 i ten nawet działa ;-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/05/bardzo-testowa-wersja-ooo2gd-170-ktora.html" target="blan
 k">Bardzo testowa wersja OOo2GD 1.7.0, która w porywach działa nawet na MacOS ;-)</a><br /><div class="blogger-post-footer"><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/24419026-5349501921526271258?l=przemelek.blogspot.com" /></div><div class="feedflare">
+Dziś 2 małe zmiany w UI, po pierwsze usunąłem wkurzający komunikat "File Uploaded"/"File Updated" wyświetlany po wrzuceniu pliku do Google Docs/Zoho/WebDAV.<br />Druga zmiana jest dyskusyjna, to guzik Download, który służyć ma pobieraniu plików z Google Docs/Zoho bez ich otwierania w OpenOffice.org. W przypadku pobierania plików z Google Docs, przycisk Download powoduje pobranie pliku w formacie.<br /><a href="http://3.bp.blogspot.com/_AkJKNg4IFPw/SuScxZPDygI/AAAAAAAAGB0/27CEaOozBYA/s1600-h/wyborFormatuOOo2GD.png"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_AkJKNg4IFPw/SuScxZPDygI/AAAAAAAAGB0/27CEaOozBYA/s400/wyborFormatuOOo2GD.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5396610625898269186" /></a><br />Nie jest to może nazbyt intuicyjne, ale powinno działać.<br /><br />Jest też mała poprawka, dzięki której pliki z # w nazwie będą otwierane przez OpenOffice.org.<br /><br />Standardowo :-) <a href="http://extensions.openo
 ffice.org/project/ooo2gd">zapraszam do pobierania</a> i na <a href="http://ooo2gd.googlecode.com">stronę projektu</a> :-)<br /><br /><br /><span>Podobne posty</span><sup><span>beta</span></sup><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/01/openofficeorg2googledocs-140.html" target="blank">OpenOffice.org2GoogleDocs 1.4.0</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2008/04/openofficeorg2googledocs-v100.html" target="blank">OpenOffice.org2GoogleDocs v1.0.0 :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/10/pobierz-swoje-dokumenty-z-google-docs-w.html" target="blank">Pobierz swoje dokumenty z Google Docs w wybranym w formacie, czyli OOo2GD 1.8.0 :-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/05/codename-stokrotka-nowy-build-ooo2gd.html" target="blank">Codename: Stokrotka - nowy build OOo2GD dla Java 5 i ten nawet działa ;-)</a><br /><a href="http://przemelek.blogspot.com/2009/05/bardzo-testowa-wersja-ooo2gd-170-ktora.html" target="blank">Bardzo
 testowa wersja OOo2GD 1.7.0, która w porywach działa nawet na MacOS ;-)</a><br /><div class="blogger-post-footer"><img width="1" height="1" src="https://blogger.googleusercontent.com/tracker/24419026-5349501921526271258?l=przemelek.blogspot.com" /></div><div class="feedflare">
 <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=59rkyGncIoA:rG-qVaplq1k:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=yIl2AUoC8zA" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=59rkyGncIoA:rG-qVaplq1k:63t7Ie-LG7Y"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=63t7Ie-LG7Y" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=59rkyGncIoA:rG-qVaplq1k:4cEx4HpKnUU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?i=59rkyGncIoA:rG-qVaplq1k:4cEx4HpKnUU" border="0" /></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?a=59rkyGncIoA:rG-qVaplq1k:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Przemelek?d=qj6IDK7rITs" border="0" /></a>
 </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Przemelek/~4/59rkyGncIoA" height="1" width="1" /></div>
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/product/calc.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/product/calc.mdtext?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/product/calc.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/product/calc.mdtext Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -66,4 +66,4 @@ Document Format (.pdf) - no need to buy 
 **Calc** has been able to read .xlsx files created with Microsoft Office 2007 or
 Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
 
-[1]: http://extensions.services.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"
+[1]: http://extensions.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/product/impress.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/product/impress.mdtext?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/product/impress.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/product/impress.mdtext Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -56,5 +56,5 @@ save your work in PowerPoint format for 
 into Microsoft products. Alternatively, use **Impress**'s built-in ability to
 create Flash (.swf) versions of your presentations.
 
-[1]: http://extensions.services.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"
-[2]: http://extensions.services.openoffice.org/project/presenter-screen "Download the Presenter Console Extension"
+[1]: http://extensions.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"
+[2]: http://extensions.openoffice.org/project/presenter-screen "Download the Presenter Console Extension"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/product/writer.mdtext
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/product/writer.mdtext?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/product/writer.mdtext (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/product/writer.mdtext Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -73,4 +73,4 @@ your work in Microsoft Word format for s
 into Microsoft products. From version 3.0 **Writer** can also open .docx files
 created with Microsoft Office 2007 or Microsoft Office 2008 for Mac OS X.
 
-[1]: http://extensions.services.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"
+[1]: http://extensions.openoffice.org/templates "Download Apache OpenOffice Templates"

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pt-br/news/aoo34.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pt-br/news/aoo34.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pt-br/news/aoo34.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pt-br/news/aoo34.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -62,7 +62,7 @@ href="https://cwiki.apache.org/confluenc
 <p>
 Os usuários do Apache OpenOffice também se beneficiam de um amplo ecossistema de produtos de terceiros, incluindo mais de <a
 href="http://templates.services.openoffice.org/">2300 modelos</a> e mais de <a
-href="http://extensions.services.openoffice.org/">800 extensões</a>.
+href="http://extensions.openoffice.org/">800 extensões</a>.
 </p>
 <h2>Desenvolvimento orientado pela Comunidade, O Modo Apache</h2>
 <p>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_17.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_17.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_17.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_17.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -151,7 +151,7 @@ Guia de novas funcionalidades:<br>
 Notas técnicas: &nbsp;<a href="http://development.openoffice.org/releases/3.0.0.html" target="_blank">http://development.openoffice.<wbr>org/releases/3.0.0.html</a><br>
 Sítio internacional: <a href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org</a><br>
 Sítio português: <a href="http://pt.openoffice.org/" target="_blank">http://pt.openoffice.org</a><br>
-Repositório de Extensões: <a href="http://extensions.services.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.services.<wbr>openoffice.org</a><br>
+Repositório de Extensões: <a href="http://extensions.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.services.<wbr>openoffice.org</a><br>
 <br>
 <br>
 <br>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_20.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_20.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_20.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_20.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -158,7 +158,7 @@ Sítio português:<a href="http://pt.ope
 http://pt.openoffice.org</a><br>
 Dicionário português: <a href="http://maracuja.homeip.net/software/dict" target="_blank">http://maracuja.homeip.net/<wbr>software/dict</a><br>
 Sítio internacional: <a href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org</a><br>
-Repositório de Extensões: <a href="http://extensions.services.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.services.<wbr>openoffice.org</a><br>
+Repositório de Extensões: <a href="http://extensions.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.services.<wbr>openoffice.org</a><br>
 <br>
 <b>Sobre o OpenOffice.org </b><br>
 A Comunidade OpenOffice.org é uma equipa internacional de voluntários e

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_23.htm
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_23.htm?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_23.htm (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_23.htm Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -72,7 +72,7 @@
 	<td valign="top" width="800">
 <p>
 <img src="../images/start_blue_bar.gif" border="0" height="7" width="28"> <span style="font-weight: bold;">Press Release - 100.000 downloads de OpenOffice.org 3.2 em 2 meses</span>
-<img src="../images/end_blue_bar.gif" border="0" height="7" width="126"></p><div style="text-align: justify;"><pre class="moz-signature" cols="72"><br></pre><p>Lisboa, 22 de Abril de 2010. A comunidade OpenOffice.org informa que desde<br>o lançamento em Fevereiro passado da versão 3.2 do pacote de produtividade<br>OpenOffice.org 3.2 já foram efectuadas mais de 100.000 downloads da sua<br>versão portuguesa.<br><br>Dados para igual período de tempo nas últimas versões:<br><br>OpenOffice.org 3.0 - primeiros 2 meses : 51 472 downloads<br>OpenOffice.org 3.1 - primeiros 2 meses : 81 178 downloads<br>OpenOffice.org 3.2 - primeiros 2 meses : 102 816 downloads<br><br>&nbsp;Isto torna o OpenOffice.org 3.2 na versão com mais rápida adesão em<br>Portugal, e demonstra sua crescente utilização no nosso país.<br><br>&nbsp;Estes números não incluem os utilizadores que já vêm com o sistema<br>pré-instalado (por exemplo Linux e computadores Magalhães) ou cópias que<br>fora
 m usadas para múltiplas instalações.<br><br>O total de downloads de versões portuguesas desde o lançamento da versão 3<br>em Outubro de 2008 totalizam já 541 929, a que se juntam os 450 000<br>Magalhães, 110.000 Kit Tecnológico da Educação e os 60 000 computadores do<br>e-escola com Linux Caixa Mágica, ambos com OpenOffice.org incluído.<br><br>A nível internacional foram contabilizados nestes dois meses 20 milhões de<br>downloads, e 145 milhões desde o lançamento da versão 3.<br><br>A versão portuguesa para Windows, Mac OSX, Linux e Solaris está disponível<br>em<br><br>http://pt.openoffice.org<br><br><br>&nbsp;*Outros sítios Web*<br><br>Dicionário português: http://maracuja.homeip.net/software/dict<br><br>Sítio internacional: http://www.openoffice.org<br><br>Repositório de Extensões: http://extensions.services.openoffice.org<br><br>*Sobre o OpenOffice.org *<br><br>A Comunidade OpenOffice.org é uma equipa internacional de voluntários e<br>empresas
 , incluindo a fundadora Sun Microsystems, a Novell, a Red Hat, a<br>IBM, a Google e a Red Flag, que desenvolvem, traduzem, apoiam e promovem a<br>suite de produtividade de código aberto OpenOffice.org.<br><br>O OpenOffice.org usa o OpenDocument Format, uma norma internacional (ISO/IEC<br>26300 ), bem como os formatos de arquivos clássicos, como os do Microsoft<br>Office. Está disponível nas principais plataformas de computação em mais de<br>80 idiomas.<br><br>O software OpenOffice.org é fornecido sob a licença “Lesser GNU Public<br>Licence” (LGPL), e pode ser utilizado gratuitamente, para qualquer<br>propósito, privado ou comercial.<br><br><br>&nbsp;*O OpenOffice.org em Portugal*<br><br>&nbsp;A Comunidade Portuguesa do OpenOffice.org conta com a colaboração de vários<br>voluntários e de empresas como a Caixa Mágica Software e a Intraneia.<br><br>&nbsp;Mantém um sítio em língua portuguesa: http://pt.openoffice.org<br><br>Pode ser contactada através do e-ma
 il: marketing@pt.openoffice.org<br><br>
+<img src="../images/end_blue_bar.gif" border="0" height="7" width="126"></p><div style="text-align: justify;"><pre class="moz-signature" cols="72"><br></pre><p>Lisboa, 22 de Abril de 2010. A comunidade OpenOffice.org informa que desde<br>o lançamento em Fevereiro passado da versão 3.2 do pacote de produtividade<br>OpenOffice.org 3.2 já foram efectuadas mais de 100.000 downloads da sua<br>versão portuguesa.<br><br>Dados para igual período de tempo nas últimas versões:<br><br>OpenOffice.org 3.0 - primeiros 2 meses : 51 472 downloads<br>OpenOffice.org 3.1 - primeiros 2 meses : 81 178 downloads<br>OpenOffice.org 3.2 - primeiros 2 meses : 102 816 downloads<br><br>&nbsp;Isto torna o OpenOffice.org 3.2 na versão com mais rápida adesão em<br>Portugal, e demonstra sua crescente utilização no nosso país.<br><br>&nbsp;Estes números não incluem os utilizadores que já vêm com o sistema<br>pré-instalado (por exemplo Linux e computadores Magalhães) ou cópias que<br>fora
 m usadas para múltiplas instalações.<br><br>O total de downloads de versões portuguesas desde o lançamento da versão 3<br>em Outubro de 2008 totalizam já 541 929, a que se juntam os 450 000<br>Magalhães, 110.000 Kit Tecnológico da Educação e os 60 000 computadores do<br>e-escola com Linux Caixa Mágica, ambos com OpenOffice.org incluído.<br><br>A nível internacional foram contabilizados nestes dois meses 20 milhões de<br>downloads, e 145 milhões desde o lançamento da versão 3.<br><br>A versão portuguesa para Windows, Mac OSX, Linux e Solaris está disponível<br>em<br><br>http://pt.openoffice.org<br><br><br>&nbsp;*Outros sítios Web*<br><br>Dicionário português: http://maracuja.homeip.net/software/dict<br><br>Sítio internacional: http://www.openoffice.org<br><br>Repositório de Extensões: http://extensions.openoffice.org<br><br>*Sobre o OpenOffice.org *<br><br>A Comunidade OpenOffice.org é uma equipa internacional de voluntários e<br>empresas, incluin
 do a fundadora Sun Microsystems, a Novell, a Red Hat, a<br>IBM, a Google e a Red Flag, que desenvolvem, traduzem, apoiam e promovem a<br>suite de produtividade de código aberto OpenOffice.org.<br><br>O OpenOffice.org usa o OpenDocument Format, uma norma internacional (ISO/IEC<br>26300 ), bem como os formatos de arquivos clássicos, como os do Microsoft<br>Office. Está disponível nas principais plataformas de computação em mais de<br>80 idiomas.<br><br>O software OpenOffice.org é fornecido sob a licença “Lesser GNU Public<br>Licence” (LGPL), e pode ser utilizado gratuitamente, para qualquer<br>propósito, privado ou comercial.<br><br><br>&nbsp;*O OpenOffice.org em Portugal*<br><br>&nbsp;A Comunidade Portuguesa do OpenOffice.org conta com a colaboração de vários<br>voluntários e de empresas como a Caixa Mágica Software e a Intraneia.<br><br>&nbsp;Mantém um sítio em língua portuguesa: http://pt.openoffice.org<br><br>Pode ser contactada através do e-mail: marke
 ting@pt.openoffice.org<br><br>
 </p>
 <a oldhref="http://pt.openoffice.org/" moz-do-not-send="true" href="javascript:void(0)"></a></div></td>
 </tr></tbody></table>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_24.htm
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_24.htm?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_24.htm (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/pt/news/news_24.htm Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -189,7 +189,7 @@ Solaris está disponível em </span></fo
 <p><font face="Arial, sans-serif">Sítio internacional:
 <a href="http://www.openoffice.org/" target="_blank">http://www.openoffice.org</a></font></p>
 <p><font face="Arial, sans-serif">Repositório de Extensões:
-<a href="http://extensions.services.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.services.openoffice.org</a></font></p>
+<a href="http://extensions.openoffice.org/" target="_blank">http://extensions.openoffice.org</a></font></p>
 <h1 class="western"><font face="Arial, sans-serif"><br></font><font face="Arial, sans-serif"><b>Sobre
 o OpenOffice.org </b></font>
 </h1>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/DatabaseTeamsite/ooQA-TeamDatabaseLinks.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/DatabaseTeamsite/ooQA-TeamDatabaseLinks.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/DatabaseTeamsite/ooQA-TeamDatabaseLinks.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/DatabaseTeamsite/ooQA-TeamDatabaseLinks.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -119,7 +119,7 @@
         <a href="http://wiki.pentaho.org/display/Reporting/Pentaho+Reporting+Latest"><font size="+1">Pentaho</font></a><br>
       </td>
       <td style="vertical-align: top;">The Pentaho Report Engine is used by the
-        <a href="http://extensions.services.openoffice.org/taxonomy/term/5"><font size=""><i>Sun Report Builder</i></font></a>.<br>
+        <a href="http://extensions.openoffice.org/taxonomy/term/5"><font size=""><i>Sun Report Builder</i></font></a>.<br>
       </td>
     </tr>
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/ooQA-ReportBugs.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/ooQA-ReportBugs.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/ooQA-ReportBugs.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/qa/ooQAReloaded/ooQA-ReportBugs.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -91,7 +91,7 @@
 
     <tr class="OddTableRow">
       <td style="vertical-align: top; width: 225px;">
-        <font size="+1"><a href="http://extensions.services.openoffice.org/"><font size="+1">Extensions</font></a><br></font>
+        <font size="+1"><a href="http://extensions.openoffice.org/"><font size="+1">Extensions</font></a><br></font>
       </td>
       <td style="vertical-align: top;">
         <font size="+1">Here you can get the latest OpenOffice.org Extensions.<br><br></font>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/ro/langtools.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/ro/langtools.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/ro/langtools.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/ro/langtools.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -42,7 +42,7 @@
     <td id="navcol"></td>
     <td id="midcol">
    <h2>Pachet de dicționare pentru limba română (corector ortografic, silabisire și dicționar de sinonime)</h2>
-   <p><em>Pachetul implementează ortografia contemporană cu â din a. Dicţionarele clasice cu î din i pot fi găsite la: <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classic" title="http://extensions.services.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classic">http://extensions.services.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classi...</a> </em></p>
+   <p><em>Pachetul implementează ortografia contemporană cu â din a. Dicţionarele clasice cu î din i pot fi găsite la: <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classic" title="http://extensions.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classic">http://extensions.openoffice.org/project/dictionaries-ro-classi...</a> </em></p>
    <p><em><br>
    Notă: Pentru ca OpenOffice.org să funcţioneze corect, este nevoie de suport pentru caracterele diacritice româneşti în sistemul de operare. Un număr din ce în ce mai mare de sisteme de operare au suportul necesar, de exemplu Fedora Linux, MacOS, Windows Vista.</em></p>
 

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/ru/ext.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/ru/ext.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/ru/ext.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/ru/ext.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 <div style="text-align: center; border: 1px #ccc solid; width:215px;">
 
-<a href="http://extensions.services.openoffice.org/"><h1>Расширения</h1>
+<a href="http://extensions.openoffice.org/"><h1>Расширения</h1>
 <img src="img/ext-pic_2.png"/></a>
 
 </div>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sc/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sc/index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sc/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sc/index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -122,7 +122,7 @@ to submit code to OpenOffice.org</A>.</P
 	<P>Write an extension that checks a spreadsheet document for
 	potential errors in formulas, presents a list of the findings to the
 	user, and allows to correct them. Note that the conversion of text
-	to numbers is already handled by the <A HREF="http://extensions.services.openoffice.org/project/CT2N">CT2N
+	to numbers is already handled by the <A HREF="http://extensions.openoffice.org/project/CT2N">CT2N
 	extension</A>.</P>
 </UL>
 <H3>Other features</H3>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -145,11 +145,11 @@
  </div>
 
 <!-- Blue: Extensions -->
- <div class="button blue" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.services.openoffice.org');
+ <div class="button blue" id="optionitem3" onclick="openItem('optionitem3','http://extensions.openoffice.org');
   return false;">
-  <h2><a href="http://extensions.services.openoffice.org"
+  <h2><a href="http://extensions.openoffice.org"
   title="Vyberte si zo širokej škál doplnkovú a špecifickú funkčnosť">Získajte Apache OpenOffice Rozšírenia</a></h2>
-  <p><a href="http://extensions.services.openoffice.org"
+  <p><a href="http://extensions.openoffice.org"
   title="Vyberte si zo širokej škál doplnkovú a špecifickú funkčnosť">
   Rozšírte funkčnosť vášho Apache OpenOffice s veľkou a stále sa rozširujúcou knižnicou rozšírení od ostatných užívateľov.</a></p>
  </div>
@@ -365,7 +365,7 @@
   <li><a href="/lingucomponent/download_dictionary.html"
   title="Pridajte ďalšiu podporu jazykov do vašej inštalácie Apache OpenOffice">Slovníky</a></li>
   <li><a href="http://templates.services.openoffice.org" title="Získajte náskok s Apache OpenOffice">Šablóny</a></li>
-  <li><a href="http://extensions.services.openoffice.org"
+  <li><a href="http://extensions.openoffice.org"
   title="Choose from a wide range of additional and individual functionality">Rozšírenia</a></li>
   <li><a href="/projects/native-lang.html"
   title="Informácie a podpora vo vašom obľúbenom jazyku">Lokalizácia</a></li>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -120,8 +120,8 @@ rpm<br/>
 V OpenOffice.org vo verzii 3.x :<br />
 <br />
 V 3. verzii OpenOffice.org sú slovenské a anglické slovníky (kontrola pravopisu, synonymá) súčasťou slovenského inštalačného programu. Ak však použijete inštalačné súbory iného jazyku (alebo k nim len doinštalujete slovenský preklad programu), slovenské slovníky si musíte doinštalovať sami.<br/>
-Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
-Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
+Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
+Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
 Pokiaľ budete mať nainštalované viaceré slovníky pre jeden jazyk, pri kontrole pravopisu sa budú považovať za správne slová, ktoré nájde v jednom z nich. To znamená, že v prípade konfliktu v obsahu viacerých slovníkov (napríklad starej a novej verzie toho istého slovníka) môže byť použitý starý slovník namiesto nového. Preto je optimálne nepoužívať súčasne rovnaký slovník v rôznych verziách a starší radšej odinštalovať.
 Podrobné informácie o inštalácii slovníkov nájdete v <a href="http://www.602office.cz/instalacia_slovnikov_v_openoffice_org_3_0">článku na 602office.cz</a><br />
 Nainštalované slovníky môžte skontrolovať a odinštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení.<br />
@@ -261,7 +261,7 @@ Vzhľad osnovy si môžte počas
 <a name="2p"></a><br/>
 <b>2. Ako nastaviť číslovanie strán</b><br/>
 <br/>
-1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
+1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
 <br />
 2. Môžte využiť štandardné funkcie OpenOffice.org :<br/>
 Otvorte menu: Vložiť - Hlavička / Päta (Záhlavie / zápätie); Umiestnenie päty si môžete zvoliť ľubovolne.<br/>
@@ -275,7 +275,7 @@ Je treba upozorniť, že zmena č�
 <br/>
 5. Na zmenu číslovania neodporúčame používať funkciu "odchýlka" (Vložiť / Polia / Iné / Strana / Odchýlka...) , pokiaľ takto upravený dokument budete používať v iných kancelárskych balíkoch. Odchýlka sa neprejaví pri otvorení dokumentu v iných programoch!<br/>
 <br/>
-Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
+Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
 O špeciálnom číslovaní si môžte prečítať aj <a href="http://www.602office.cz/specialne_cislovanie_stran_v_textovom_dokumente">v návode od Júliusa Pastierika</a>.<br/>
 <br/>
 <br/>
@@ -288,7 +288,7 @@ Ako štýl prvej strany si treba nas
 Ako štýl druhej strany si treba nastaviť "Východzie"<br/>
 Vložiť - Záhlavie/päta - Východzie<br/>
 <br/>
-2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
+2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
 <br/>
 <br/>
 <a name="4p"></a><b>4. Existuje “Sledovanie zmien" ?</b><br/>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq2.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq2.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq2.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -120,8 +120,8 @@ rpm<br/>
 V OpenOffice.org vo verzii 3.x :<br />
 <br />
 V 3. verzii OpenOffice.org sú slovenské a anglické slovníky (kontrola pravopisu, synonymá) súčasťou slovenského inštalačného programu. Ak však použijete inštalačné súbory iného jazyku (alebo k nim len doinštalujete slovenský preklad programu), slovenské slovníky si musíte doinštalovať sami.<br/>
-Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
-Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
+Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
+Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
 Pokiaľ budete mať nainštalované viaceré slovníky pre jeden jazyk, pri kontrole pravopisu sa budú považovať za správne slová, ktoré nájde v jednom z nich. To znamená, že v prípade konfliktu v obsahu viacerých slovníkov (napríklad starej a novej verzie toho istého slovníka) môže byť použitý starý slovník namiesto nového. Preto je optimálne nepoužívať súčasne rovnaký slovník v rôznych verziách a starší radšej odinštalovať.
 Podrobné informácie o inštalácii slovníkov nájdete v <a href="http://www.602office.cz/instalacia_slovnikov_v_openoffice_org_3_0">článku na 602office.cz</a><br />
 Nainštalované slovníky môžte skontrolovať a odinštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení.<br />
@@ -261,7 +261,7 @@ Vzhľad osnovy si môžte počas
 <a name="2p"></a><br/>
 <b>2. Ako nastaviť číslovanie strán</b><br/>
 <br/>
-1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
+1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
 <br />
 2. Môžte využiť štandardné funkcie OpenOffice.org :<br/>
 Otvorte menu: Vložiť - Hlavička / Päta (Záhlavie / zápätie); Umiestnenie päty si môžete zvoliť ľubovolne.<br/>
@@ -275,7 +275,7 @@ Je treba upozorniť, že zmena č�
 <br/>
 5. Na zmenu číslovania neodporúčame používať funkciu "odchýlka" (Vložiť / Polia / Iné / Strana / Odchýlka...) , pokiaľ takto upravený dokument budete používať v iných kancelárskych balíkoch. Odchýlka sa neprejaví pri otvorení dokumentu v iných programoch!<br/>
 <br/>
-Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
+Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
 O špeciálnom číslovaní si môžte prečítať aj <a href="http://www.602office.cz/specialne_cislovanie_stran_v_textovom_dokumente">v návode od Júliusa Pastierika</a>.<br/>
 <br/>
 <br/>
@@ -288,7 +288,7 @@ Ako štýl prvej strany si treba nas
 Ako štýl druhej strany si treba nastaviť "Východzie"<br/>
 Vložiť - Záhlavie/päta - Východzie<br/>
 <br/>
-2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
+2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
 <br/>
 <br/>
 <a name="4p"></a><b>4. Existuje “Sledovanie zmien" ?</b><br/>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq_.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq_.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq_.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/faq_.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -120,8 +120,8 @@ rpm<br/>
 V OpenOffice.org vo verzii 3.x :<br />
 <br />
 V 3. verzii OpenOffice.org sú slovenské a anglické slovníky (kontrola pravopisu, synonymá) súčasťou slovenského inštalačného programu. Ak však použijete inštalačné súbory iného jazyku (alebo k nim len doinštalujete slovenský preklad programu), slovenské slovníky si musíte doinštalovať sami.<br/>
-Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
-Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
+Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovníkov, alebo vám chýba slovenský slovník pre delenie slov, stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne dopĺňané slovenské slovníky</a>.<br />
+Pre každý ďalší jazyk je potrebné si samostatne stiahnuť doplnok so slovníkmi. Slovníky ako aj iné doplnky je optimálne inštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení. (Vo Windows sa slovníky a iné doplnky automaticky nainštalujú do OpenOffice.org jednoduchým otvorením doplnku s koncovkou .oxt.) Stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky iných jazykov</a>. 
 Pokiaľ budete mať nainštalované viaceré slovníky pre jeden jazyk, pri kontrole pravopisu sa budú považovať za správne slová, ktoré nájde v jednom z nich. To znamená, že v prípade konfliktu v obsahu viacerých slovníkov (napríklad starej a novej verzie toho istého slovníka) môže byť použitý starý slovník namiesto nového. Preto je optimálne nepoužívať súčasne rovnaký slovník v rôznych verziách a starší radšej odinštalovať.
 Podrobné informácie o inštalácii slovníkov nájdete v <a href="http://www.602office.cz/instalacia_slovnikov_v_openoffice_org_3_0">článku na 602office.cz</a><br />
 Nainštalované slovníky môžte skontrolovať a odinštalovať cez správcu rozšírení - cez menu Nástroje / Správca rozšírení.<br />
@@ -261,7 +261,7 @@ Vzhľad osnovy si môžte počas
 <a name="2p"></a><br/>
 <b>2. Ako nastaviť číslovanie strán</b><br/>
 <br/>
-1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
+1. Môžte použiť praktické <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a> (po nainštalovaní ho nájdete cez menu Vložiť / Page number-Čísla stránek).<br />
 <br />
 2. Môžte využiť štandardné funkcie OpenOffice.org :<br/>
 Otvorte menu: Vložiť - Hlavička / Päta (Záhlavie / zápätie); Umiestnenie päty si môžete zvoliť ľubovolne.<br/>
@@ -275,7 +275,7 @@ Je treba upozorniť, že zmena č�
 <br/>
 5. Na zmenu číslovania neodporúčame používať funkciu "odchýlka" (Vložiť / Polia / Iné / Strana / Odchýlka...) , pokiaľ takto upravený dokument budete používať v iných kancelárskych balíkoch. Odchýlka sa neprejaví pri otvorení dokumentu v iných programoch!<br/>
 <br/>
-Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
+Ak chcete iba nastaviť číslovanie od vyššieho čísla ako od 1, najpraktickejšie je použiť už uvedené <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>.
 O špeciálnom číslovaní si môžte prečítať aj <a href="http://www.602office.cz/specialne_cislovanie_stran_v_textovom_dokumente">v návode od Júliusa Pastierika</a>.<br/>
 <br/>
 <br/>
@@ -288,7 +288,7 @@ Ako štýl prvej strany si treba nas
 Ako štýl druhej strany si treba nastaviť "Východzie"<br/>
 Vložiť - Záhlavie/päta - Východzie<br/>
 <br/>
-2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
+2. Ak potrebujete nastaviť iba číslovanie strán a prvú stranu nechať bez čísla, môžete namiesto štýlov použiť <a href="http://extensions.openoffice.org/project/pagination">rozšírenie "Pagination"</a>, ktoré nastaví štýl strany za vás.<br/>
 <br/>
 <br/>
 <a name="4p"></a><b>4. Existuje “Sledovanie zmien" ?</b><br/>

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081014.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -53,7 +53,7 @@ Inštalačné súbory môže
   <br />
   <strong>Potrebné doplnky:</strong>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/download/1144">Slovenská kontrola pravopisu</a> + <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">kontrola pravopisu iných jazykov ...</a>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/download/1144">Slovenská kontrola pravopisu</a> + <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">kontrola pravopisu iných jazykov ...</a>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/081015.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -55,16 +55,16 @@ Inštalačné súbory slovenskej
   <br />
   <strong>Užitočné doplnky:</strong>
   <li>
-  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
   </li>
   <li>
-  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
   </li>
   <li>
   Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">priebežne aktualizované automatické opravy</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
   </li>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090201.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -61,16 +61,16 @@ Euro si však ako predvolenú menu m
   <br />
   <strong>Užitočné doplnky:</strong>
   <li>
-  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">priebežne aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi</a>.
   </li>
   <li>
-  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
   </li>
   <li>
   Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">priebežne aktualizované automatické opravy</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
   </li>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090522.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -62,16 +62,16 @@ Predvolenú menu pre celý kancel�
   <br />
   <strong>Užitočné doplnky:</strong>
   <li>
-  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
   </li>
   <li>
-  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
   </li>
   <li>
   Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
   </li>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090611.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -70,16 +70,16 @@ Predvolenú menu pre celý kancel�
   <br />
   <strong>Užitočné doplnky:</strong>
   <li>
-  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
   </li>
   <li>
-  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
   </li>
   <li>
   Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
   </li>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090625.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -70,16 +70,16 @@ Predvolenú menu pre celý kancel�
   <br />
   <strong>Užitočné doplnky:</strong>
   <li>
-  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
+  Základná kontrola pravopisu (slovenčina, angličtina) a synonymický slovník sú súčasťou inštalácie slovenskej verzie OpenOffice.org. Slovník pre delenie slovenských slov však nie je zahrnutý. Ak máte záujem o najaktuálnejšie verzie slovenských slovníkov vrátane delenia slov, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">priebežne aktualizované rozšírenia so slovenskými slovníkmi</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).
   </li>
   <li>
-  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.services.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
+  Kontrolu pravopisu pre ďalšie cudzie jazyky je potrebné stiahnuť pre každý jazyk zvlášť - <a href="http://extensions.openoffice.org/dictionary">slovníky (pravopis, synonymá, delenie slov)</a>
   </li>
   <li>
   Slovenské automatické opravy obsiahnuté v inštalačných súboroch OpenOffice.org zatiaľ neobsahujú aktuálne slovenské skratky - výnimky pre automatické veľké písmená po každej bodke a výnimky pre dve veľké začiatočné písmená. Ak si chcete tieto výnimky doplniť do OpenOffice.org, stiahnite si <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/62/acor_sk.oxt">rozšírenie pre automatické opravy</a>, ktoré vám ich automaticky do programu pridá. Súbor s automatickými opravami však môžte v OpenOffice.org nastaviť aj ručne - skopírovaním súboru <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/file_download/41/acor_sk-SK.dat">acor_sk-SK.dat</a>. Prečítajte si <a href="../faq.html#5i">návod na použitie súboru automatických opráv</a>.
   </li>
   <li>
-  <a href="http://extensions.services.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
+  <a href="http://extensions.openoffice.org/">Ďalšie doplnky pre OpenOffice.org</a> pridávajúce nové funkčnosti.</li>
   </li>
 <br />
 <br />

Modified: openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html?rev=1455178&r1=1455177&r2=1455178&view=diff
==============================================================================
--- openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html (original)
+++ openoffice/ooo-site/trunk/content/sk/news/090921.html Mon Mar 11 15:21:28 2013
@@ -46,7 +46,7 @@ K dispozícii je anglická verzia Go
   <a href="http://go-oo.org/download/">Linux - informácie o dostupnosti v rôznych distribúciách</a>
   </li>
 <br/>
-Súčasťou inštalácie sú základné slovenské slovníky - vrátane kontroly pravopisu. Slovníky však nie sú v najaktuálnejšej verzii. Priebežne aktualizované slovníky môžete nájsť na webstránke <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).<br />
+Súčasťou inštalácie sú základné slovenské slovníky - vrátane kontroly pravopisu. Slovníky však nie sú v najaktuálnejšej verzii. Priebežne aktualizované slovníky môžete nájsť na webstránke <a href="http://www.sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk">sk-spell.sk.cx/openofficeorg-sk</a>. Menej často aktualizované rozšírenie so slovenskými slovníkmi nájdete na oficiálnej <a href="http://extensions.openoffice.org/project/dict-sk">webstránke slovníkových rozšírení pre OpenOffice.org</a> (anglicky).<br />
 <br />
 Go-OO je už po dlhú dobu v rôznych upravených verziách súčasťou najznámejších Linuxových distribúcií namiesto štandardného OpenOffice.org. Go-OO je preto zaujímavý hlavne pre užívateľov Windows, ktorí tieto vylepšené vlastnosti zatiaľ nemali možnosť vyskúšať a nie je isté, či vôbec niekedy budú súčasťou štandardného OpenOffice.org.<br/>
 <br/>Mime
View raw message