openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r849284 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/da/index.html
Date Sun, 03 Feb 2013 23:36:18 GMT
Author: buildbot
Date: Sun Feb 3 23:36:18 2013
New Revision: 849284

Log:
Staging update by buildbot for ooo-site

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Feb 3 23:36:18 2013
@@ -1 +1 @@
-1441988
+1441989

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Sun Feb 3 23:36:18 2013
@@ -1 +1 @@
-1441988
+1441989

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/da/index.html Sun Feb 3 23:36:18 2013
@@ -83,7 +83,7 @@ En detaljeret beskrivelse af de nye feat
 <blockquote><p>"At skabe - i f&aelig;llesskab - den f&oslash;rende, internationale
kontorpakke, som vil k&oslash;re p&aring; alle st&oslash;rre platforme og give
adgang til al funktionalitet og data gennem <acronym title="Application Programming Interface">API</acronym>'er
og et <acronym title="eXtensible Markup Language">XML</acronym>-baseret filformat
baseret p&aring; &aring;bne komponenter."</p></blockquote>
 <p>DA.OpenOffice.org er navnet p&aring; den danske projektgruppe, og vores fokus
er p&aring;:</p>
 <ul>
-<li>Brugerhj&aelig;lp og support gennem <a href="http://www.oooforum.dk" target="_blank">www.oooforum.dk</a>
eller <a href="about-mailinglist.html">e-postlisten users&#64;da.openoffice.org</a>.</li>
+
 <li><a href="translation.html">Overs&aelig;ttelse</a>, <a href="about-issuezilla.html">kvalitetssikring</a>
og udgivelse af Dansk OpenOffice.</li>
 <li>Information, dokumentation og <a href="about-documentation.html">vejledninger</a>
p&aring; dansk.</li>
 <li><a href="about-helping.html">Markedsf&oslash;ring</a> af Dansk
OpenOffice.</li>Mime
View raw message