openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1399668 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html
Date Thu, 18 Oct 2012 14:08:17 GMT
Author: hrin
Date: Thu Oct 18 14:08:16 2012
New Revision: 1399668

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1399668&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html?rev=1399668&r1=1399667&r2=1399668&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/index.html Thu Oct 18 14:08:16 2012
@@ -1,32 +1,25 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" />
 <head>
-
-
   <meta name="description" content="Oficiálna stránka open source projektu Apache
OpenOffice, domov OpenOffice Writer, Calc, Impress, Draw a Base." />
   <meta name="keywords" content="OpenOffice, Open Office, Apache OpenOffice, OpenOffice.org,
Calc, Impress, Draw, Base, ODF, Open Document Format, free office editors, office zadarmo"
/>
-  <meta name="google-site-verification" content="x1jl2cGum4kCvj0PgxjTy_pasCsLY_fBT7my88fpKD4"/>
+  <meta name="google-site-verification" content="x1jl2cGum4kCvj0PgxjTy_pasCsLY_fBT7my88fpKD4"
/>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
-  
-	<link href="https://plus.google.com/114598373874764163668" rel="PUBLISHER" />
-  
-	<title>Apache OpenOffice - Slobodný a otvorený kancelársky balík</title>
+  <link href="https://plus.google.com/114598373874764163668" rel="publisher" />
+  <link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="../product/product.css" media="screen"/>
+  <title>Apache OpenOffice - Slobodný a otvorený kancelársky balík</title>
   <style type="text/css">
-  
-	/* <![CDATA[ */
+  /* <![CDATA[ */
   /*-------------------- Exceptions on standard css -----------------------*/
   @import "../home.css";
   @import "../styles.css";
   @import "../exceptions.css";
   /* ]]> */
   </style>
-  
-	<link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="../product/product.css" media="screen"/>
-  
 </head>
 
 <body>
-<!-- commment added in the online CMS -->
+
 <div id="actionstatements">
   <ul>
     <li>
@@ -101,8 +94,17 @@
         <div class="action-text action-link">
           <h2><a href="/sk/social/">Chcem zostať v kontakte s OpenOffice</a></h2>
           <p>
-						<a href="/sk/social/">Sledujte vývoj OpenOffice pomocou našich oznámení
a na sociálnych sieťach.</a>
+						<a href="/sk/social/">Sledujte vývoj OpenOffice pomocou našich oznámení,
na sociálnych sieťach a na blogu.</a>
           </p>
+
+<div class="action-social-extra">
+     		<p>
+     		<a href="https://twitter.com/apacheoo/"> <em>Twitter</em></a>,
<a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/about"><em>Google+</em></a>,

+   			<a href="https://www.facebook.com/ApacheOO/"><em>Facebook</em></a>,
<a href="https://www.facebook.com/groups/338330086179568/"><em>skupina na Facebooku</em></a>
a
+   			<a href="https://blogs.apache.org/OOo/"><em>Apache OpenOffice blog.</em></a>
+   			</p>
+   		</div>
+
         </div>
       </div>
     </li>
@@ -120,29 +122,25 @@
 		Prečítajte si <a href="https://plus.google.com/u/0/b/114598373874764163668/114598373874764163668/posts/guW3vcCvFFy">viac
na našej Google+ stránke</a>.<p>
  </div> 	
  <div class="campaign">
-  <h2>Viac ako 18 miliónov stiahnutí AOO 3.4</h2>
+  <h2>Viac ako 20 miliónov stiahnutí AOO 3.4</h2>
 
-  <p>Apache OpenOffice 3.4 bol vydaný v máji. Počet stiahnutí presiahol
18 miliónov. Pozývame vás, pozrite sa na 
+  <p>Apache OpenOffice 3.4 bol vydaný v máji. Počet stiahnutí presiahol
20 miliónov. Pozývame vás, pozrite sa na 
   <a href="http://stats.openoffice.org/">naše interaktívne grafy</a>,
ktoré znázorňujú denné a kumulatívne stahnutia.<p>
  </div>
 	
-<div class="campaign">
- <h2>Sledujte Apache OpenOffice na Twitteri, Google+ a Facebooku</h2>
- <p>Apache OpenOffice Projekt je prítomný na sociálnych sieťach, na Twitteri
a Google+. Pre občasné krátke novinky z projektu vás pozávame 
-	 nasledovať nás na <a href="https://twitter.com/#!/apacheoo" >Twitteri</a>
alebo <a href="https://plus.google.com/u/0/114598373874764163668/about">Google+</a>.
-	 Tiež máme <a href="http://www.facebook.com/ApacheOO">Facebookovú stránku</a>
a <a href="http://www.facebook.com/groups/338330086179568/">skupinu</a>.</p>
- </div> 
-  
- <div class="campaign">
- <h2>Udržujte krok Apache OpenOffice</h2>
- <p>Udržujte krok s najnovším vývojom OpenOffice.org a projektu Apache
OpenOffice na našom novom
- <a href="https://blogs.apache.org/OOo/">Apache OpenOffice.org blogu</a> alebo
prihlásením sa do našeho
-  <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/mailing-lists.html#announce-mailing-list">Oznamovacieho
mailing list</a>.</p>
- </div> 
+ 
  <div class="campaign">
 	 <h2><a href="/sk/news/news.html">Viac noviniek o OpenOffice...</a></h2>
  </div>
 
+<!-- <div id="SupportedAndSupporters">
+  <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"
+  title="W3C Markup Validation Service - Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents">
+  <img src="http://www.w3.org/Icons/valid-xhtml10-blue.png"
+  alt="W3C Markup Validation Service - Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents"/></a>
+ </div>
+-->
+
 
 </div>
 </body>Mime
View raw message