openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From h...@apache.org
Subject svn commit: r1376258 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
Date Wed, 22 Aug 2012 21:25:08 GMT
Author: hrin
Date: Wed Aug 22 21:25:07 2012
New Revision: 1376258

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1376258&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by hrin

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html?rev=1376258&r1=1376257&r2=1376258&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/download/index.html Wed Aug 22 21:25:07 2012
@@ -13,48 +13,28 @@
 
 <h2><strong>Stiahnutie slovenskej verzie Apache OpenOffice 3.4.1<br/></strong></h2>
 
-<p>
-<table border="0px" align="left">
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_sk.exe/download">Microsoft
Windows</a></td>
- <td></td>
- </tr>
- 
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86_install-rpm_sk.tar.gz/download">Linux
32bit RPM</a></td>
- <td></td>
- </tr>
- 
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86_install-deb_sk.tar.gz/download">Linux
32bit DEB</a></td>
- <td></td>
- </tr>
+<ul>
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Win_x86_install_sk.exe/download">Microsoft
Windows</a></li>
+
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86_install-rpm_sk.tar.gz/download">Linux
32bit RPM</a></li>
 
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-rpm_sk.tar.gz/download">Linux
64bit RPM</a></td>
- <td></td>
- </tr>
- 
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-deb_sk.tar.gz/download">Linux
64bit DEB</a></td>
- <td></td>
- </tr>
- 
- <tr>
- <td><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_MacOS_x86_install_sk.dmg/download">Apple
Mac OS (Intel)</a></td>
- <td></td>
- </tr>
- 
-</table>
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86_install-deb_sk.tar.gz/download">Linux
32bit DEB</a></li>
+
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-rpm_sk.tar.gz/download">Linux
64bit RPM</a></li>
+
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_Linux_x86-64_install-deb_sk.tar.gz/download">Linux
64bit DEB</a></li>
+
+ <li><a href="http://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/localized/sk/3.4.1/Apache_OpenOffice_incubating_3.4.1_MacOS_x86_install_sk.dmg/download">Apple
Mac OS (Intel)</a></li>
+	
+</ul>
 
 <br/>
 	
-</p>
-<p>
+
 <h2><a href="https://cwiki.apache.org/confluence/display/OOOUSERS/Development+Snapshot+Builds">Testovacie
a debug buildy</a></h2>
 Pokiaľ si chcete vyskúšať nové (ešte neuvoľnené) verzie Apache OpenOffice,
môžete vyskúšať testovacie buildy. To, že sa jedná o vývojové verzie
neznamená, že nefungujú správne alebo majú len čiastočnú funkcionalitu,
práve naopak, väščina z nich je plne funkčná a zhŕňajú najnovšie
vyvíjané funkcie, najväčší rozdiel je v tom že neboli dôkladne testované
a ich požívanie tam, kde je potrebná 100% spoľahlivosť sa neodporúča.
 
-</p>
+<br/>
 	
 </div>
 



Mime
View raw message