openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r829255 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/sk/product/base.html
Date Fri, 17 Aug 2012 22:45:39 GMT
Author: buildbot
Date: Fri Aug 17 22:45:38 2012
New Revision: 829255

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Added:
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.html
Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Aug 17 22:45:38 2012
@@ -1 +1 @@
-1374246
+1374463

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Fri Aug 17 22:45:38 2012
@@ -1 +1 @@
-1374246
+1374463

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sk/product/base.html Fri Aug 17 22:45:38 2012
@@ -0,0 +1,56 @@
+<!--#include virtual="/doctype.html" -->
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<title>Apache OpenOffice Base</title>
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+
+<!--#include virtual="/google-analytics.js" -->
+</head>
+<body>
+<!--#include virtual="/sk/brand.html" -->
+ <div id="topbara">
+  <!--#include virtual="/sk/topnav.html" -->
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a
href="/sk/">sk</a>&nbsp;&raquo;&nbsp;<a href="/sk/product/">product</a></div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ 
+ <div id="content">
+  
+  <h1 class="title">Apache OpenOffice Base</h1>
+  <p class="rfloatimg"><a href="/product/pix/base-big.png" title="Kliknite pre
zväčšenie"><img alt="Obrazovka Apache OpenOffice Base" src="/product/pix/base.png"
/></a></p>
+<p><strong>Base</strong> je plnevybavený systém na správu databáz
na vašom počítači, navrhnutý tak,
+aby splnil požiadavky širokého spektra užívateľov, od</p>
+<ul>
+<li>sledovania vašej osobnej zbierky CD, až po</li>
+<li>tvorbu mesačného výkazu pre firmu v oddelení predaja.</li>
+</ul>
+<p><strong>Base</strong> poskytuje sprievodcov, ktorí pomôžu užívateľom,
tým ktorí sa ešte nestretli s návrhom databáz (alebo tým, čo nepoužívali
+<strong>Base</strong>) vytvoriť tabuľky, dopyty, formuláre a správy,
spolu so súborom
+preddefinovaných definícii tabuliek pre sledovanie aktív, zákazníkov, objednávok,
+faktúr a mnoho ďalšieho.</p>
+<p>Ak je databáza používaná pre súkromné účely všekto, čo
potrebujete, <strong>Base</strong> poskytuje plný HSQL
+relačný databázový engine, nakonfigurovaný pre jedného užívateľa
s dátami uloženými
+priamo v <strong>Base</strong> súbore, taktiež ponúka natívnu podporu
obyčajných dBase súborov.</p>
+<p>Pre pokročilých užívateľov v podnikoch, <strong>Base</strong>
prináša natívnu podporu ovládačov pre
+množstvo viac-užívateľských databázových enginov, ako: MySQL, Adabas
D, MS Access a
+PostgreSQL. Navyše, podpora štandardných ovládačov JDBC a ODBC vám umožňuje
+pripojiť sa prakticky ku každej existujúcej databáze.</p>
+<p><strong>Base</strong> je integrovaný do zvyšku aplikácií
balíka Apache OpenOffice, napríklad:</p>
+<ul>
+<li>poskytuje dáta z adresára pre hromadnú korešpondenciu v aplikácii
WRITER použitím protokolu LDAP,
+  ktorý je štandardný v priemysle alebo z adresárov bežných formátov,
ako je Microsoft
+  Outlook, Microsoft Windows a Mozilla; </li>
+<li>vytvára prepojené dáta v CALC súboroch, ktoré sú vhodné pre
dátovú analýzu alebo ako základ pre grafy. </li>
+</ul>
+<p>Pre viac informácií ako pracovať s <strong>Base</strong>, si
prosím pozrite stránky 
+<a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/database">Apache OpenOffice Wiki
Database</a>.</p>
+<p>Pre technické informácie a pre pomoc, ako urobiť <strong>Base</strong>
lepším, zastavte sa na<br />
+<a href="http://dba.openoffice.org/">stránke projektu <strong>Base</strong></a>.</p>
+ </div>
+<!--#include virtual="/footer.html" -->
+</body>
+</html>Mime
View raw message