openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From j..@apache.org
Subject svn commit: r1337124 - /incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
Date Fri, 11 May 2012 12:01:47 GMT
Author: jsc
Date: Fri May 11 12:01:46 2012
New Revision: 1337124

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1337124&view=rev
Log:
119329: update translation for Finnish

Modified:
    incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf

Modified: incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf?rev=1337124&r1=1337123&r2=1337124&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf (original)
+++ incubator/ooo/branches/AOO34/extras/l10n/source/fi/localize.sdf Fri May 11 12:01:46 2012
@@ -6951,7 +6951,7 @@ sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	fixedtext	DLG_MM_SERVERAUTHENTICATION	FT_INPASSWORD
		53	fi	Sala~sana				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\mailconfigpage.src	0	modaldialog	DLG_MM_SERVERAUTHENTICATION		HID_MM_SERVERAUTHENTICATION
	250	fi	Palvelimelle tunnistautuminen				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optcomp.src	0	fixedline	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	FL_MAIN			248	fi	Yhteensopivuusasetukset
asiakirjalle %DOCNAME				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optcomp.src	0	fixedtext	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	FT_FORMATTING			236
fi	Suositellut ~muotoiluasetukset 				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optcomp.src	0	fixedtext	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	FT_FORMATTING			236
fi	Suositellut ~muotoiluasetukset				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optcomp.src	0	fixedtext	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	FT_OPTIONS			236	fi
~Asetukset				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optcomp.src	0	pushbutton	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	PB_RESET			60	fi	P~alauta
			20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optcomp.src	0	pushbutton	TP_OPTCOMPATIBILITY_PAGE	PB_DEFAULT			60	fi
Aseta ~oletukseksi				20120314 15:13:33
@@ -7070,33 +7070,33 @@ sw	source\ui\config\optdlg.src	0	checkbo
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	1			0	fi	%PRODUCTNAME %s				20120314
15:13:33
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	2			0	fi	Sisältö				20120314
15:13:33
 sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	3			0	fi	Sivun tausta				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	4			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että sivun taustaan lisätyt värit ja objektit (Muotoilu - Sivu - Tausta) sisältyvät
asiakirjan tulosteeseen.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	5			0	fi	Kuvat ja muut grafiikkaobjektit
			20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	6			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että tekstiasiakirjan kuvat ja linkitetyt objektit tulostetaan.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	7			0	fi	Piiloteksti				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	8			0	fi	Tämä vaihtoehto mahdollistaa
piilotetuksi merkityn tekstin tulostamisen				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	9			0	fi	Tekstin paikkamerkit		
	20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	10			0	fi	Tämän asetuksen
valinta tekee mahdolliseksi tekstin paikkamerkkien tulostumisen. Jos valinta jätetään
tyhjäksi, jäävät tekstin paikkamerkkien kohdat tyhjiksi tulosteessa.				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	11			0	fi	Lomakkeen ohjausobjektit
			20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	12			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että tekstiasiakirjan lomakekentät tulostetaan.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	13			0	fi	Väri				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	14			0	fi	Tulosta teksti mustana
			20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	15			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että teksti tulostetaan vain mustalla värillä.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	16			0	fi	Sivut				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	17			0	fi	Tulosta ~automaattisesti
lisätyt tyhjät sivut				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	18			0	fi	Kun tämä valinta
on tehty, ohjelman lisäämät tyhjät sivut tulostetaan. Tämä on tarpeen, kun
tulostetaan kaksipuoleisesti. Esimerkiksi kirjassa \"luku\"-kappaletyyli on määritelty
alkavaksi aina parittomalta sivulta. Jos edellinen luku päättyy parittomalle sivulle,
%PRODUCTNAME lisää parillisen tyhjän sivun. Tämä valinta ohjaa mainitun parillisen
sivun tulostusta.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	19			0	fi	~Paperilokero tulostimen
asetuksista				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	20			0	fi	Monilokeroisissa tulostimissa
tämä valinta määrittää, että käytetään järjestelmäasetusten
mukaista paperilokeroa.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	21			0	fi	Tulosta				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	22			0	fi	Ei mitään (vain
asiakirja)				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	23			0	fi	Vain huomautukset				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	24			0	fi	Sijoita asiakirjan loppuun
			20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	25			0	fi	Sijoita sivun loppuun
			20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	26			0	fi	Määritetään,
tulostetaanko huomautukset.				20120314 15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	27			0	fi	Huomautukset				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	28			0	fi	Paperin puolet				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	29			0	fi	Kaikki sivut				20120314
15:13:33
-sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	30			0	fi	Paperin kääntöpuolet
/ vasemmat sivut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	4			0	fi	Kuvjat a muut grafiikkaobjektit
			20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	5			0	fi	Piiloteksti				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	6			0	fi	Tekstin paikkamerkit		
	20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	7			0	fi	Lomakkeen ohjausobjekstit
			20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	8			0	fi	Väri				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	9			0	fi	Tulosta teksti mustan	
		20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	10			0	fi	Sivut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	11			0	fi	Tulosta ~automaattisesti
lisätyt tyhjät sivu				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	12			0	fi	~Paperlokero tulostimen
asetuksista				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	13			0	fi	Tulosta				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	14			0	fi	Ei mitään (vain
asiakirja)				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	15			0	fi	Vain huomautukset				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	16			0	fi	Asiakirjan loppuun			
20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	17			0	fi	Sivun loppuun				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	18			0	fi	~Huomaut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	19			0	fi	~Paperiln Puolet				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	20			0	fi	Kaikki sivut				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	21			0	fi	Paperin kääntöpuolet
/ vasemmat sivut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	22			0	fi	Paperin etupuolet / oikeat
sivut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	23			0	fi	Sisällytä				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	24			0	fi	~Esite				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	25			0	fi	Kirjoitussuunta oikealle
			20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	26			0	fi	Kirjoitussuunta vasemmalle
			20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	27			0	fi	Alue ja kopiot				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	28			0	fi	Ka~ikki sivu				20120314
15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	29			0	fi	Sivut				20120314 15:13:33
+sw	source\ui\config\optdlg.src	0	itemlist	STR_PRINTOPTUI	30			0	fi	Vali~nt				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optload.src	0	fixedline	TP_OPTLOAD_PAGE	FL_UPDATE			248	fi	Päivitys
			20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optload.src	0	fixedtext	TP_OPTLOAD_PAGE	FT_LINK			115	fi	Päivitä
linkit ladattaessa				20120314 15:13:33
 sw	source\ui\config\optload.src	0	radiobutton	TP_OPTLOAD_PAGE	RB_ALWAYS			75	fi	~Aina			
20120314 15:13:33
@@ -71167,14 +71167,14 @@ sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	S
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	string	SCSTR_MOREBTN_FEWEROPTIONS				0	fi	Vähemmän
valintoja				20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	1			0	fi	Sivujen tulostus		
	20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	2			0	fi	Tulosta myös tyhjät
sivut				20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	3			0	fi	Jos valittu, myös
sivut, joiden kaikki solut ovat tyhjiä ja joissa ei ole piirrosobjekteja, tulostetaan.
			20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	4			0	fi	Taulukoiden tulostus
			20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	5			0	fi	Tulosta vain valitut
taulukot				20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	6			0	fi	Jos valittu, vain valittujen
laskentataulukoiden sisältö tulostetaan, vaikka laajempi tulostusalue olisi valittu
Muotoilu - Tulostusalueet -valintaikkunassa. Sisältöä niistä taulukoista, joita
ei ole valittu, ei tulosteta.				20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	7			0	fi	Tulostettava sisältö
			20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	8			0	fi	Kaikki taulukot			
20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	9			0	fi	Kaikki asiakirjan laskentataulukot
sisällytetään tulosteeseen.				20120314 15:13:33
-sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	10			0	fi	~Valitut taulukot
			20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	3			0	fi	Tulostuva sisältö
			20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	4			0	fi	K~aikki tauluko			
20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	5			0	fi	~Valitut taulukot	
		20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	6			0	fi	Valitut solut				20120314
15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	7			0	fi	joista tulostetaan
			20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	8			0	fi	Ka~ikki sivut				20120314
15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	9			0	fi	Sivut				20120314 15:13:33
+sc	source\ui\src\scstring.src	0	itemlist	SCSTR_PRINT_OPTIONS	10			0	fi	%PRODUCTNAME %s		
	20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\scwarngs.src	0	string	RID_WRNHDLSC	ERRCODE_SC_EXPORT_WRN_ASCII & SH_MAX
		0	fi	Vain aktiivinen taulukko voitiin tallentaa.				20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\scwarngs.src	0	string	RID_WRNHDLSC	ERRCODE_SC_IMPORT_WRN_RNGOVRFLW &
SH_MAX			0	fi	Rivimäärä on ylittänyt sallitun enimmäisrajan. Ylimääräisiä
rivejä ei tuotu!				20120314 15:13:33
 sc	source\ui\src\simpref.src	0	fixedtext	RID_SCDLG_SIMPLEREF	FT_ASSIGN			40	fi	Alue				20120314
15:13:33
@@ -71934,12 +71934,12 @@ starmath	source\smres.src	0	string	RID_M
 starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	1			0	fi	%PRODUCTNAME %s				20120314
15:13:33
 starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	2			0	fi	Sisältö				20120314
15:13:33
 starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	3			0	fi	Otsikko				20120314 15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	4			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että asiakirjan nimi on tulosteessa				20120314 15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	5			0	fi	Kaavan teksti				20120314
15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	6			0	fi	Merkinnällä määrätään,
että Komento-ikkunan sisältö on tulosteessa, sen loppuosassa.				20120314 15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	7			0	fi	Reunat				20120314 15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	8			0	fi	Valinta tuottaa ohuen kehyksen
kaava-alueen ympärille tulosteessa.				20120314 15:13:33
-starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	9			0	fi	Koko				20120314 15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	4			0	fi	Kaavan teksti				20120314
15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	5			0	fi	Reuna				20120314 15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	6			0	fi	Koko				20120314 15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	7			0	fi	Alkuperäinen koko			
20120314 15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	8			0	fi	Sovita sivulle				20120314
15:13:33
+starmath	source\smres.src	0	itemlist	RID_PRINTUIOPTIONS	9			0	fi	~Skaalaus				20120314 15:13:33
 starmath	source\symbol.src	0	itemlist	RID_UI_SYMBOLSET_NAMES	1			0	fi	Kreikkalaiset				20120314
15:13:33
 starmath	source\symbol.src	0	itemlist	RID_UI_SYMBOLSET_NAMES	2			0	fi	Erikoiset				20120314
15:13:33
 starmath	source\symbol.src	0	itemlist	RID_UI_SYMBOL_NAMES	1			0	fi	alpha				20120314 15:13:33Mime
View raw message