openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1336363 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html
Date Wed, 09 May 2012 19:32:51 GMT
Author: simonbr
Date: Wed May  9 19:32:51 2012
New Revision: 1336363

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1336363&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by simonbr

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html?rev=1336363&r1=1336362&r2=1336363&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html Wed May  9 19:32:51 2012
@@ -1,20 +1,25 @@
-<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html><head>
-<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"></head>
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+	<head>
+		<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+		<title>Welkom bij nl.openoffice.org</title>
+	</head>
 <body>
 <!-- auteur: Simon Brouwer -->
-<table width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td>
-<table border="0">
-<tbody>
-<tr>
-<td valign="top" width="84%">
-<h2>Achtergronden</h2>
+
+<!-- table containing the content and the menu pane -->
+<table style="border-width: 0px;">
+	<tbody>
+	<tr style="border-width: 0px;">
+		
+		<!-- here is the content pane -->
+		<td style="border-width: 0px;">
+<h1>Achtergronden</h1>
 <p>Op deze pagina wordt het project OpenOffice.org
 nader voorgesteld.</p>
-<h3>Geschiedenis</h3>
+	
+	<p><b>Deze pagina is onder constructie</b></p>
+<!-- <h3>Geschiedenis</h3>
 <p>OpenOffice.org heeft zijn wortels in Star Office,
 een kantoorpakket dat sinds midden jaren tachtig
 in Duitsland is ontwikkeld, en waarvan in 1999 door Sun Microsystems de
@@ -66,94 +71,70 @@ zijn). Bij OpenOffice.org regelen de geb
 mailinglists elders op deze pagina's).
 </li>
 </ul>
-<p>&nbsp;</p>
-</td>
-<!-- invoegen bestand navbar.inc -->
-<td valign="top" width="15%">
-<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
-<tbody>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
-<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Software
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
-<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
-<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
-<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>OOo
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
-<a href="faq.html">FAQ</a><br>
-<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Hulp
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> 
-<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
-<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
-<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
-<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Contact
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
-<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>Overig
-</b></font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
-<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
-</font></td>
-</tr>
-<tr>
-<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
-</b></font></td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</td>
-</tr>
-</tbody>
-</table>
-</body></html>
+-->
+						<!-- <p>&nbsp;</p> -->
+		</td> <!-- end of the content pane
+
+		<!-- start of the navbar pane --> 
+		<td style="border-width: 0px;"; valign="top";>
+			
+			<!-- table that contains the nav bar -->
+		
+			<font size="2">
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>nl.OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="index.html">Intro</a><br>
+					<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Software</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+					<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw&nbsp;in&nbsp;3.0</a><br>
+					<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+					<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>OOo</b><br>
+				</font>
+					<a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+					<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+					<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Hulp</b><br>
+				</font>
+				<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+				<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+				<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+				<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Meehelpen</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+					<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Contact</b><br>
+				</font>
+					<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+					<a href="credits.html">Wie&nbsp;zijn&nbsp;wij?</a><br>
+				<font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">
+					<b>Overig</b><br>
+				</font>
+					<a href="links.html">Links</a><br>
+					<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+				
+			</font>
+			
+			<!-- end of the navbar table -->
+			
+		</td>
+		<!-- end of the navbar pane -->
+	
+	</tr>
+	</tbody>
+</table> 
+<!-- end of table containing the left and right pane -->
+
+
+	
+</body>
+</html>Mime
View raw message