openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r816971 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/nl-nieuws.html
Date Wed, 09 May 2012 19:27:03 GMT
Author: buildbot
Date: Wed May 9 19:27:03 2012
New Revision: 816971

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 19:27:03 2012
@@ -1 +1 @@
-1336359
+1336360

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Wed May 9 19:27:03 2012
@@ -1 +1 @@
-1336359
+1336360

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Wed May 9 19:27:03 2012
@@ -33,7 +33,7 @@
 			
 			<h1>Apache OpenOffice.org 3.4.0 vrijgegeven</h1>
 			<p><i>8 mei 2012</i></p>
-			<p>Na een lange voorbereiding is er een nieuwe versie van OpenOffice.org, nu onder
auspici&euml;n van de Apache Foundation</p>
+			<p>Na een lange voorbereiding is er een nieuwe versie van OpenOffice.org, nu onder
auspici&euml;n van de Apache Foundation.</p>
 			<p>Naast alle aanpassingen die nodig waren om de software onder de bij Apache gebruikelijke
licenties te kunnen verspreiden zijn er ook een 
 			reeks verbeteringen aangebracht op het gebied van effici&euml;nte werking en functionaliteit.
Maar wat vooral belangrijk is, is dat er nu een 
 				solide basis ligt voor de verdere ontwikkeling. Te verwachten is dat de nu volgende versies
in een veel hoger tempo kunnen worden uitgebracht.</p>Mime
View raw message