openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1336357 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
Date Wed, 09 May 2012 19:22:25 GMT
Author: simonbr
Date: Wed May  9 19:22:24 2012
New Revision: 1336357

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1336357&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by simonbr

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html?rev=1336357&r1=1336356&r2=1336357&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Wed May  9 19:22:24 2012
@@ -21,7 +21,7 @@
 			reeks verbeteringen aangebracht op het gebied van efficiënte werking en functionaliteit.
Maar wat vooral belangrijk is, is dat er nu een 
 				solide basis ligt voor de verdere ontwikkeling. Te verwachten is dat de nu volgende versies
in een veel hoger tempo kunnen worden uitgebracht.</p>
 
-			
+			<h2>april 2012</h2>
 			<h1>OpenOffice.org in beheer van de Apache Software Foundation</h1>
 			<p>Sinds 2010 heeft OpenOffice.org een aantal ingrijpende ontwikkelingen meegemaakt.</p>
 			<p>Sun Microsystems, de oprichter en grote sponsor van OpenOffice.org, werd overgenomen
door Oracle.<br> Mime
View raw message