openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From simo...@apache.org
Subject svn commit: r1311356 - /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html
Date Mon, 09 Apr 2012 17:51:00 GMT
Author: simonbr
Date: Mon Apr  9 17:50:59 2012
New Revision: 1311356

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1311356&view=rev
Log:
CMS commit to ooo-site by simonbr

Modified:
    incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html?rev=1311356&r1=1311355&r2=1311356&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html Mon Apr  9 17:50:59 2012
@@ -20,9 +20,7 @@
 			<p>
 				Met de overgang van OpenOffice.org naar de Apache Software Foundation, en het afsluiten
van de
 				oude infrastructuur van het project, zijn ook de daarbij horende mailinglists buiten
gebruik genomen. 
-				Het plan is om binnen de nieuwe infrastructuur weer te beginnen met een Nederlandstalige
mailinglist 
-				voor algemene discussie. Naar behoefte kunnen daar nog mailinglists voor bijvoorbeeld
gebruikersvragen
-				aan worden toegevoegd. 
+				Het plan is om binnenkort weer te beginnen met een Nederlandstalige mailinglist.
 			</p>
 			<p>
 				Als het zover is zal op deze pagina uitleg verschijnen hoe je je hier op kunt abonneren
enzovoort.Mime
View raw message