openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r812065 - in /websites/staging/ooo-site/trunk: cgi-bin/ content/ content/nl/nl-nieuws.html
Date Mon, 09 Apr 2012 15:00:39 GMT
Author: buildbot
Date: Mon Apr 9 15:00:39 2012
New Revision: 812065

Log:
Staging update by buildbot for openofficeorg

Modified:
  websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/  (props changed)
  websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/cgi-bin/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 9 15:00:39 2012
@@ -1 +1 @@
-1311269
+1311273

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/
------------------------------------------------------------------------------
--- cms:source-revision (original)
+++ cms:source-revision Mon Apr 9 15:00:39 2012
@@ -1 +1 @@
-1311269
+1311273

Modified: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html (original)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/nl-nieuws.html Mon Apr 9 15:00:39 2012
@@ -46,7 +46,8 @@
 				Dit heeft veel veranderingen meegebracht voor de opzet van het project. Verheugend is
dat een aantal van de ontwikkelaars die vroeger in dienst van 
 				Sun Microsystems en Oracle aan OpenOffice.org werkten erbij betrokken zijn gebleven en
zo heel veel know-how inbrengen.
 				De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de broncode. Veel aandacht is eraan besteed om
deze in lijn te brengen met het beleid van de ASF betreffende 
-				de te hanteren <a href=""> licenties </a>, maar ook om de software verder
te verbeteren. Zo is het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen 
+				de te hanteren <a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/license.html">
licenties </a>, maar ook om de software verder te verbeteren. Zo is 
+				het grafische systeem waarmee vectorafbeeldingen 
 				kunnen worden gemaakt en weergegeven helemaal herschreven zodat de open standaard svg
beter kan worden ondersteund.
 			</p>
 			<p>Mime
View raw message