openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221086 [2/2] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv: ./ about/ addons/ contributing/ get/ press/ product/ support/ support/documentation/ support/faq/ support/guides/
Date Tue, 20 Dec 2011 03:17:57 GMT
Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/pdf.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/pdf.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/pdf.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/pdf.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Exportera som PDF</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -75,4 +75,4 @@
 <p>När du gjort de val som du önskar, klickar du på knappen <b>Exportera</b>
för att exportera dokumentet som PDF. En dialogruta visas där du ombeds välja var
filen skall sparas. Välj en plats och klicka på knappen <b>Exportera</b>.</p>
 <p><b>Per Eriksson</b></p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/repair_ooo_install.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/repair_ooo_install.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/repair_ooo_install.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/repair_ooo_install.html Tue Dec
20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Reparera en installation som börjat strula</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -61,4 +61,4 @@
 </div>
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/replace_formulas_with_values.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/replace_formulas_with_values.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/replace_formulas_with_values.html
(original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/replace_formulas_with_values.html
Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Ersätta formler med värden</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -31,4 +31,4 @@
 </div>
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/sound_that_continues.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/sound_that_continues.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/sound_that_continues.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/sound_that_continues.html Tue Dec
20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Ljud som forts&auml;tter i presentationen</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -43,4 +43,4 @@
 </div>
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/word_completion.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/word_completion.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/word_completion.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/word_completion.html Tue Dec 20
03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Anv&auml;nda ordkomplettering</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -59,4 +59,4 @@ brukar vara aktiverat som standard. Det 
 </div>
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Support</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="index.html">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 <div id="page">
 <h1>Hjälp och support</h1>
 <p>När du behöver lära dig mer om OpenOffice.org finns många resurser inom
communityt tillgängliga för dig.<br/>
 För organisationer och företag finns kommersiella aktörer som erbjuder relaterade
tjänster.</p>
 
-<h2><a href="/support/guides/">Guider</a></h2>
-<p>Lär dig något nytt på kort tid med våra guider. <a href="/support/guides/">Till
guiderna »</a></p>
-<h2><a href="/support/documentation/">Dokumentation</a></h2>
-<p>Lär dig allt inom ett visst område genom att läsa vår dokumentation.
<a href="/support/documentation/">All dokumentation »</a></p>
-<h2><a href="/support/email_lists.html">E-postlistor</a></h2>
-<p>Få snabb hjälp via en av våra e-postlistor. <a href="/support/email_lists.html">Alla
e-postlistor »</a></p>
+<h2><a href="support/guides/">Guider</a></h2>
+<p>Lär dig något nytt på kort tid med våra guider. <a href="support/guides/">Till
guiderna »</a></p>
+<h2><a href="support/documentation/">Dokumentation</a></h2>
+<p>Lär dig allt inom ett visst område genom att läsa vår dokumentation.
<a href="support/documentation/">All dokumentation »</a></p>
+<h2><a href="support/email_lists.html">E-postlistor</a></h2>
+<p>Få snabb hjälp via en av våra e-postlistor. <a href="support/email_lists.html">Alla
e-postlistor »</a></p>
 <h2><a href="http://user.services.openoffice.org/en/forum/">Användarforum</a></h2>
 <p>Få svar på de flesta frågor i vårt användarforum. (På engelska)</p>
-<h2><a href="/support/commercial_support.html">Kommersiell support</a></h2>
-<p>Lär dig mer om vilka företag som erbjuder kringliggande tjänster. <a
href="/support/commercial_support.html">All kommersiell support »</a></p>
+<h2><a href="support/commercial_support.html">Kommersiell support</a></h2>
+<p>Lär dig mer om vilka företag som erbjuder kringliggande tjänster. <a
href="support/commercial_support.html">All kommersiell support »</a></p>
 
 </div>
 </body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -20,7 +20,7 @@
   <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" 
   media="print" />
 
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 
   <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
       
@@ -222,12 +222,12 @@ för att öka flexibiliteten, intero
 </p>
 
 <p class="icons">
- <img src="/images/writer-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
- <img src="/images/calc-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
- <img src="/images/impress-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
- <img src="/images/base-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
- <img src="/images/math-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
- <img src="/images/draw-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/writer-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/calc-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/impress-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/base-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/math-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="images/draw-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
 </p>
 
 <h4>OpenOffice.org-paketet innehåller</h4>
@@ -304,12 +304,12 @@ För tillfället måste denna funk
  <div id="smallprint">
   <ul class="horizontalmenu">
    <li><a title="Give feedback, or ask for assistance" 
-    href="/project/www/contact.html">Contact us</a></li>
-   <li><a title="Sitemap" href="/project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
+    href="project/www/contact.html">Contact us</a></li>
+   <li><a title="Sitemap" href="project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
    <li><a title="What should happen on the matter listed on this page..."
-    href="/project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
+    href="project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
    <li><a href="http://www.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC">Site Help</a></li>
-   <li><a href="/project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>
   
+   <li><a href="project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>
   
   </ul>
 
  <p>By any use of this Website, you agree to be bound by these Mime
View raw message