openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221086 [1/2] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv: ./ about/ addons/ contributing/ get/ press/ product/ support/ support/documentation/ support/faq/ support/guides/
Date Tue, 20 Dec 2011 03:17:57 GMT
Author: wave
Date: Tue Dec 20 03:17:56 2011
New Revision: 1221086

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=1221086&view=rev
Log:
The Swedish (sv) site needed work on links

Modified:
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/writing.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index_new.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index_new.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/medlemmar.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/ooo_and_java.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/email_lists.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/faq/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/connect_to_mysql_db_with_jdbc.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/count.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/first_page_without_header.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/insert_page_header_or_footer.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/pdf.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/repair_ooo_install.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/replace_formulas_with_values.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/sound_that_continues.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/word_completion.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/index.html
  incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Om OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -23,7 +23,7 @@
 <h2>Projektansvariga</h2>
 
 <p>Dessa samordnar arbetet i projektet samt svarar på frågor om hur man deltar.<br/>
-<p><b>Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se <a href="/support/">support</a>.</b></p>
+<p><b>Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se <a href="support/">support</a>.</b></p>
 
 <p><b>Lars Noodén</b><br/>
 Projektansvarig</p>
@@ -37,7 +37,7 @@ E-post: pereriksson</p>
 <h2>Marketing Communications</h2>
 
 <p>Inom marknadsprojektet finns ett internationellt nätverk av kontakter: Marketing Communications and Information Network. De har korrekt och uppdaterad information om produkten OpenOffice.org och dess utveckling. De kan introducera OpenOffice.org i din organisation, arrangera talare, presentera aktuella migreringsstudier och ge information om kommersiell support. Är du journalist är det dem du kontaktar först.</p>
-<p><b>Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se <a href="/support/">support</a>.</b></p>
+<p><b>Observera: Dessa kontaktpersoner ger inte på något sätt support för OpenOffice.org. Se <a href="support/">support</a>.</b></p>
 
 <p><b>Per Eriksson</b><br/>
 Marketing Contact Sweden<br/>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/about_OOo.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -15,10 +15,10 @@
     -->
     /*]]>*/
   </style>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" 
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="branding/css/print.css" 
   media="print" />
 
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 
   <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
       
@@ -302,12 +302,12 @@ Ta reda på mera eller prova idag! 
 	<div id="smallprint">
 		<ul class="horizontalmenu">
 			<li><a title="Give feedback, or ask for assistance" 
-				href="/project/www/contact.html">Contact us</a></li>
-			<li><a title="Sitemap" href="/project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
+				href="project/www/contact.html">Contact us</a></li>
+			<li><a title="Sitemap" href="project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
 			<li><a title="What should happen on the matter listed on this page..."
-				href="/project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
+				href="project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
 			<li><a href="http://www.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC">Site Help</a></li>
-			<li><a href="/project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>			
+			<li><a href="project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>			
 		</ul>
 
 	<p>By any use of this Website, you agree to be bound by these 

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/addons/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Tillägg</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign1.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
-	<li><a href="/">Hem</a></li>
-	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
-	<li><a href="/support/">Support</a></li>
-	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
-	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
-	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+	<li><a href="">Hem</a></li>
+	<li><a href="product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="support/">Support</a></li>
+	<li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/campaign2.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
-	<li><a href="/">Hem</a></li>
-	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
-	<li><a href="/support/">Support</a></li>
-	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
-	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
-	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+	<li><a href="">Hem</a></li>
+	<li><a href="product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="support/">Support</a></li>
+	<li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contacts.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,26 +1,26 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <title>Kontakta oss</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
-	<li><a href="/">Hem</a></li>
-	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
-	<li><a href="/support/">Support</a></li>
-	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
-	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
-	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+	<li><a href="">Hem</a></li>
+	<li><a href="product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="support/">Support</a></li>
+	<li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <h1>Kontakta oss</h1>
 <p>På följande sätt kommer du i kontakt med det svenska projektet under OpenOffice.org.</p>
-<p>Vill du kontakta hela gruppen, rekommenderar vi våra <a href="/support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
+<p>Vill du kontakta hela gruppen, rekommenderar vi våra <a href="support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
 
 <h2>Projektansvariga</h2>
 <p>Dessa samordnar arbetet i projektet samt svarar på frågor om hur man deltar.</p>
-<p>Frågor om använding, utveckling, dokumentation eller installation hänvisas till våra <a href="/support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
+<p>Frågor om använding, utveckling, dokumentation eller installation hänvisas till våra <a href="support/email_lists.html">e-postlistor</a>.</p>
 <p><b>Lars Noodén</b><br/>
 Projektansvarig<br/>
 <b>E-post:</b> dev</p>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Bidra till OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -20,7 +20,7 @@
 att göra produkten bättre än någonsin.</p>
 
 <h2>Dokumentation</h2>
-<p>Det svenska projektet behöver utveckla sin dokumentation och sina guider. <a href="/contributing/writing.html">Läs mer 
+<p>Det svenska projektet behöver utveckla sin dokumentation och sina guider. <a href="contributing/writing.html">Läs mer 
 här!</a></p>
 
 <h2>Kvalitetssäkring</h2>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/writing.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/writing.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/writing.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/contributing/writing.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Skriva dokumentation och guider</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/dsso.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <title>DSSO</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
-	<li><a href="/">Hem</a></li>
-	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
-	<li><a href="/support/">Support</a></li>
-	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
-	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
-	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+	<li><a href="">Hem</a></li>
+	<li><a href="product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="support/">Support</a></li>
+	<li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <h1>Förbättra vår ordlista</h1>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/epostlistor.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -16,8 +16,8 @@
     /*]]>*/
   </style>
 
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media="print" />
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="branding/css/print.css" media="print" />
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
   <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
                           
   <meta name="keywords" content="" />

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Ladda ner OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -113,8 +113,8 @@
  </li>
 </ul>
 
-<p>Läs mer om systemkrav för olika operativsystem i dokumentationen <a href="/support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a></p>
-<p>Stöd för Java krävs för att viss funktionalitet skall aktiveras. Som standard medföljer inte Java i installationen. Klicka på "Med Java-stöd" under rätt operativsystem för att ladda ner ett installationspaket med Java. För mer information, se <a href="/support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a>.</p>
+<p>Läs mer om systemkrav för olika operativsystem i dokumentationen <a href="support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a></p>
+<p>Stöd för Java krävs för att viss funktionalitet skall aktiveras. Som standard medföljer inte Java i installationen. Klicka på "Med Java-stöd" under rätt operativsystem för att ladda ner ett installationspaket med Java. För mer information, se <a href="support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a>.</p>
 </div>
   </td>
   <td>
@@ -128,7 +128,7 @@
    <h3><a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/SweThes/">Synonymordbok</a></h3>
    <p>Svensk synonymordbok baserad på Synlex-projektet.</p>
    
-   <p><a href="/addons/">Skaffa fler tillägg</a></p>
+   <p><a href="addons/">Skaffa fler tillägg</a></p>
    </div>
    
   </td>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index_new.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index_new.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index_new.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/get/index_new.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Skaffa OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -106,8 +106,8 @@
  </li>
 </ul>
 
-<p>Läs mer om systemkrav för olika operativsystem i dokumentationen <a href="/support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a></p>
-<p>Stöd för Java krävs för att viss funktionalitet skall aktiveras. Som standard medföljer inte Java i installationen. Klicka på "Med Java-stöd" under rätt operativsystem för att ladda ner ett installationspaket med Java. För mer information, se <a href="/support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a>.</p>
+<p>Läs mer om systemkrav för olika operativsystem i dokumentationen <a href="support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a></p>
+<p>Stöd för Java krävs för att viss funktionalitet skall aktiveras. Som standard medföljer inte Java i installationen. Klicka på "Med Java-stöd" under rätt operativsystem för att ladda ner ett installationspaket med Java. För mer information, se <a href="support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a>.</p>
 </div>
   </td>
   <td>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -3,34 +3,34 @@
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, Sverige, svenska, OpenOffice.org Sverige, OpenOffice.org svenska" />
 <meta name="description" content="OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community." />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
-	<li><a href="/">Hem</a></li>
-	<li><a href="/product/">Produkt</a></li>
-	<li><a href="/support/">Support</a></li>
-	<li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
-	<li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
-	<li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+	<li><a href="">Hem</a></li>
+	<li><a href="product/">Produkt</a></li>
+	<li><a href="support/">Support</a></li>
+	<li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+	<li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+	<li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
-	<a href="/get/" id="fp-get-dl">
+	<a href="get/" id="fp-get-dl">
 		<p>Ladda ner OpenOffice.org<br/>
 		<small>Alla OS, version 3.2.0, svenska<br/>Eller via distributör</small></p>
 	</a>
 	
-	<a href="/addons/" id="fp-get-addons">
+	<a href="addons/" id="fp-get-addons">
 		<p>Ladda ner tillägg<br/>
 		<small>Gör mer med tillägg.</small></p>
 	</a>
 	
-	<a href="/support/" class="fp-campaign">
+	<a href="support/" class="fp-campaign">
 		<p>Hjälp och support<br/>
 		<small>Skaffa hjälp här.</small></p>
 	</a>
@@ -51,12 +51,12 @@
 		<a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ladda ner</a></p>
 		<h3>OpenOffice.org släpper version 2.4 av världens ledande fria kontorssvit</h3>
 		<p>Communityt för OpenOffice.org är stolta att släppa OpenOffice.org 2.4. Versionen är en ny och förbättrad version av världens ledande fria kontorssvit och ger nya funktioner och förbättringar för alla dess program.<br/>
-		<a href="/press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
+		<a href="press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
 		<h3>Nytt preliminärdatum för OpenOffice.org 2.4</h3>
 		<p>OpenOffice.org, världens mest populära fria kontorssvit, beräknas släppas senaste den 31 mars 2008. Förseningen beror på utrymmesbrist på våra spegelservrar.</p>
 		<h3>Everex släpper ny PC med produktivitetsviten OpenOffice.org</h3>
 		<p>Everex, en världsledare inom designing och tillverkning av persondatorer, berättar idag i ett pressmeddelande om sin nya student-PC med produktivitetsviten OpenOffice.org.<br/>
-		<a href="/press/pr20070718.html">Läs mer</a></p>
+		<a href="press/pr20070718.html">Läs mer</a></p>
 
 		<h3>OpenDocument-formatet</h3>
 		<p>Lär dig mer om det öppna och moderna, XML-baserade filformatet.<br/>
@@ -64,7 +64,7 @@
 	</div>
 </div>
 
-<!-- <a href="/product/"><img src="images/fp-promo01.png" id="fp-promo-pic"/></a> -->
+<!-- <a href="product/"><img src="images/fp-promo01.png" id="fp-promo-pic"/></a> -->
 
 
 <h2>Den öppna kontorssviten för dig</h2>
@@ -79,7 +79,7 @@
 <h2>Att övergå till OpenOffice.org är enkelt</h2>
 <p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
 
-<p><b><a href="/product/">Läs mer!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><a href="/get/">Prova OpenOffice.org idag!</a></b></p>
+<p><b><a href="product/">Läs mer!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><a href="get/">Prova OpenOffice.org idag!</a></b></p>
 
 </div>
 

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index_new.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index_new.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index_new.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/index_new.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -2,34 +2,34 @@
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice, StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, developer, UNO, Sverige, svenska, OpenOffice.org Sverige, OpenOffice.org svenska" />
 <meta name="description" content="OpenOffice.org är en komplett kontorssvit som ger dig verktygen du behöver varje dag. Produkten utvecklas, stöds och marknadsförs av ett världsomspännande community." />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Välkommen till OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/get/" id="fp-get-dl">
+ <a href="get/" id="fp-get-dl">
   <p>Ladda ner OpenOffice.org<br/>
   <small>Alla OS, version 3.0.0, svenska<br/>Eller via distributör</small></p>
  </a>
  
- <a href="/addons/" id="fp-get-addons">
+ <a href="addons/" id="fp-get-addons">
   <p>Ladda ner tillägg<br/>
   <small>Gör mer med tillägg.</small></p>
  </a>
  
- <a href="/support/" class="fp-campaign">
+ <a href="support/" class="fp-campaign">
   <p>Hjälp och support<br/>
   <small>Skaffa hjälp här.</small></p>
  </a>
@@ -38,18 +38,18 @@
   <h2>Nyheter</h2>
   <h3>Vi inväntar OpenOffice.org 3</h3>
   <p>OpenOffice.org-communityt är stolta att kunna presentera OpenOffice.org 3 - den personligaste och mest innovativa versionen någonsin.<br/>
-  <a href="/press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
+  <a href="press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
   <h3>OpenOffice.org släpper 2.4.1</h3>
   <p>OpenOffice.org 2.4.1 innehåller fixade säkerhetsbrister som upptäckts i 2.4. Alla användare rekommenderas att uppgradera till denna version.<br/>
   <a href="http://sv.openoffice.org/get/">Ladda ner</a></p>
   <h3>OpenOffice.org släpper version 2.4 av världens ledande fria kontorssvit</h3>
   <p>Communityt för OpenOffice.org är stolta att släppa OpenOffice.org 2.4. Versionen är en ny och förbättrad version av världens ledande fria kontorssvit och ger nya funktioner och förbättringar för alla dess program.<br/>
-  <a href="/press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
+  <a href="press/pr20080331.html">Läs mer</a></p>
   <h3>Nytt preliminärdatum för OpenOffice.org 2.4</h3>
   <p>OpenOffice.org, världens mest populära fria kontorssvit, beräknas släppas senaste den 31 mars 2008. Förseningen beror på utrymmesbrist på våra spegelservrar.</p>
   <h3>Everex släpper ny PC med produktivitetsviten OpenOffice.org</h3>
   <p>Everex, en världsledare inom designing och tillverkning av persondatorer, berättar idag i ett pressmeddelande om sin nya student-PC med produktivitetsviten OpenOffice.org.<br/>
-  <a href="/press/pr20070718.html">Läs mer</a></p>
+  <a href="press/pr20070718.html">Läs mer</a></p>
 
   <h3>OpenDocument-formatet</h3>
   <p>Lär dig mer om det öppna och moderna, XML-baserade filformatet.<br/>
@@ -57,7 +57,7 @@
  </div>
 </div>
 
-<a href="/product/"><img src="images/fp-promo01.png" id="fp-promo-pic"/></a>
+<a href="product/"><img src="images/fp-promo01.png" id="fp-promo-pic"/></a>
 
 
 <h2>Den öppna kontorssviten för dig</h2>
@@ -72,7 +72,7 @@
 <h2>Att övergå till OpenOffice.org är enkelt</h2>
 <p>Vår kontorssvit är enkel att använda och liknar många andra kontorssviter. Menyer, verktygsrader och funktioner är placerade på logiska ställen för att vara enkla att hitta. </p>
 
-<p><b><a href="/product/">Läs mer!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><a href="/get/">Prova OpenOffice.org idag!</a></b></p>
+<p><b><a href="product/">Läs mer!</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><a href="get/">Prova OpenOffice.org idag!</a></b></p>
 
 </div>
 

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/medlemmar.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/medlemmar.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/medlemmar.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/medlemmar.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -17,10 +17,10 @@
     -->
     /*]]>*/
   </style>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" 
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="branding/css/print.css" 
   media="print" />
 
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 
   <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
       
@@ -222,12 +222,12 @@ Projektansvariga:
  <div id="smallprint">
   <ul class="horizontalmenu">
    <li><a title="Give feedback, or ask for assistance" 
-    href="/project/www/contact.html">Contact us</a></li>
-   <li><a title="Sitemap" href="/project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
+    href="project/www/contact.html">Contact us</a></li>
+   <li><a title="Sitemap" href="project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
    <li><a title="What should happen on the matter listed on this page..."
-    href="/project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
+    href="project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
    <li><a href="http://www.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC">Site Help</a></li>
-   <li><a href="/project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>   
+   <li><a href="project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>   
   </ul>
 
  <p>By any use of this Website, you agree to be bound by these 

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/opendocument.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <title>OpenDocument-formatet</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <h1>OpenDocument-formatet</h1>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <title>Press</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <h1>Pressmeddelanden</h1>
@@ -58,4 +58,4 @@
   <td>2007-06-04</td>
  </tr>
 </table>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070604.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <title>Press</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="press-pr-wrapper">
@@ -41,4 +41,4 @@ Marknadskontakt Sverige<br/>
 Telefon: 070-560 10 33<br/>
 E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070610.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <title>Press</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="press-pr-wrapper">
@@ -36,4 +36,4 @@ Marknadskontakt Sverige<br/>
 Telefon: 070-560 10 33<br/>
 E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20070718.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
 <title>Press</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="press-pr-wrapper">
@@ -40,4 +40,4 @@ Marknadskontakt Sverige<br/>
 Telefon: 070-560 10 33<br/>
 E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20071114.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <title>OpenOffice.org 2.3 släpps inte på svenska</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="press-pr-wrapper">
@@ -40,4 +40,4 @@ Marknadskontakt Sverige<br/>
 Telefon: 070-560 10 33<br/>
 E-post: pereriksson@openoffice.org</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/press/pr20080331.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 <title>OpenOffice.org 2.3 släpps inte på svenska</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="press-pr-wrapper">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/base.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Base</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/base-big.png"><img src="/images/base.png" title="OpenOffice.org Base"></a>
+ <a href="images/base-big.png"><img src="/images/base.png" title="OpenOffice.org Base"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Base</h1>
 <p>Det nya sättet att arbeta med databaser</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>I OpenOffice.org 2 låter Base dig att arbeta med databaser på ett helt nytt sätt. Skapa och modifiera tabeller, formulär, frågor och rapporter, antingen genom att använda din egna databas eller Base inbyggda databas HSQLDB. Base ger dig valmöjligheter med guider, designvyer eller SQL-vyer för såväl nybörjare som avancerade användare.</p>
 
@@ -52,4 +52,4 @@ Med Base kan du<br/>
 
 <p>I Base ingår en fullversion av HSQLDB-databasen som lagrar data i ett XML-format. Base kan även använda dBASE-filer för enkelt databasarbete. För mer avancerade användare hanterar Base även många populära databaser såsom Adabas D, ADO, Microsoft Access, MySQL samt alla databaser som stödjer ODBC- och JDBC-drivrutiner. Base stödjer även alla LDAP-kompatibla adressböcker samt vanligt förekommande format såsom Microsoft Outlook, Microsoft Windows och Mozilla.</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/calc.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Calc</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/calc-big.png"><img src="/images/calc.png" title="OpenOffice.org Calc"></a>
+ <a href="images/calc-big.png"><img src="/images/calc.png" title="OpenOffice.org Calc"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Calc</h1>
 <p>Kalkylprogrammet du alltid önskat dig.</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>Calc är kalkylprogrammet du alltid har önskat dig. Nybörjare finner det intuitivt och lätt att lära sig; professionella datagrävare och kalenderbitare kommer att uppskatta den omfattande uppsättningen av funktioner.</p>
 
@@ -44,4 +44,4 @@
 <p>Scenariohanteraren tillåter "om...så"-analyser genom ett klick på en knapp, t.ex. genom att jämföra vinstmöjligheter för hög-, medel- eller lågförsäljningsprognoser.</p>
 <p>Göm eller visa Formgivningsteman med ett enda musklick - använd Calcs förinställda eller lägg till dina egna.</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/draw.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Draw</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/draw-big.png"><img src="/images/draw.png" title="OpenOffice.org Draw"></a>
+ <a href="images/draw-big.png"><img src="/images/draw.png" title="OpenOffice.org Draw"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Draw</h1>
 <p>Det kraftfulla grafikprogrammet.</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>Draw ger dig verktyg att kommunicera med hjälp av grafik och diagram, alltifrån enkla skisser till komplexa ritningar.</p>
 <p>"Parkera" dina mest använda ritverktyg på skärmen för att snabbt kunna klicka på dem.</p>
@@ -41,4 +41,4 @@
 <p>Importera grafik av alla vanliga format, inklusive BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF och WMF.</p>
 <p>Använd Draw's möjlighet att skapa Flash-versioner (i formatet SWF) av ditt arbete.</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/impress.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Impress</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/impress-big.png"><img src="/images/impress.png" title="OpenOffice.org Impress"></a>
+ <a href="images/impress-big.png"><img src="/images/impress.png" title="OpenOffice.org Impress"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Impress</h1>
 <p>Mer kraft till dina presentationer.</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>Impress är ett sannerligen enastående verktyg för att skapa effektiva multimediapresentationer. Dina presentationer med två- och tredimensionella urklippsbilder, specialeffekter, animeringar och verkningsfulla ritvertyg kommer att uppmärksammas.</p>
 <p>Samlingssidor förenklar uppgiften att ställa iordning din presentation.</p>
@@ -40,4 +40,4 @@
 <h2>Exportera till PDF eller Flash</h2>
 <p>Givetvis kan du använda dina gamla Microsoft PowerPoint-presentationer, eller spara ditt arbete i PowerPoint-format för att skicka till personer som fortfarande är bundna till Microsofts produkter. Som ett alternativ kan du använda Impress inbyggda export till Flash-formatet (.swf).</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,18 +1,18 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
-
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/index_new.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,18 +1,18 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
-
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/math.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Math</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/math-big.png"><img src="/images/math.png" title="OpenOffice.org Math"></a>
+ <a href="images/math-big.png"><img src="/images/math.png" title="OpenOffice.org Math"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Math</h1>
 <p>Skapa ekvationer och formler till dina dokument.</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>Math är OpenOffice.orgs program för matematiska ekvationer. Det används vanligen som en ekvationseditor för textdokument, men det kan också användas tillsammans med andra dokumenttyper eller som ett separat program. När det används inom WRITER behandlas ekvationen som ett objekt i textdokumentet. På samma sätt kan ekvationer ingå i exempelvis Calc eller Impress.</p>
 <p>Vid användning av Math finns det tre huvudsakliga sätt att mata in en formel:<br/>
@@ -37,4 +37,4 @@
  <li>Välja en symbol från verktygsfönstret Urval.</li>
 </ul>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/product/writer.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,33 +1,33 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>OpenOffice.org Writer</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
 
 <div id="fp-col-right">
- <a href="/images/writer-big.png"><img src="/images/writer.png" title="OpenOffice.org Writer"></a>
+ <a href="images/writer-big.png"><img src="/images/writer.png" title="OpenOffice.org Writer"></a>
 </div>
 <h1>OpenOffice.org Writer</h1>
 <p>Allt du förväntar dig av en modern ordbehandlare.</p>
-<p><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
-<a href="/product/writer.html"><b>Writer</b></a>
-<a href="/product/calc.html"><b>Calc</b></a>
-<a href="/product/impress.html"><b>Impress</b></a>
-<a href="/product/draw.html"><b>Draw</b></a>
-<a href="/product/base.html"><b>Base</b></a>
-<a href="/product/math.html"><b>Math</b></a>
+<p><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a>
+<a href="product/writer.html"><b>Writer</b></a>
+<a href="product/calc.html"><b>Calc</b></a>
+<a href="product/impress.html"><b>Impress</b></a>
+<a href="product/draw.html"><b>Draw</b></a>
+<a href="product/base.html"><b>Base</b></a>
+<a href="product/math.html"><b>Math</b></a>
 
 <p>Writer har allt du förväntar dig av ett modernt och fullt utrustat ordbehandlings- eller publiceringsprogram.</p>
 <p>Det är tillräckligt enkelt för en snabb minnesanteckning, och kraftfullt nog för att skapa hela böcker med innehållsförteckning, diagram, index o.s.v.. Du kan ägna dig åt ditt budskap medan Writer får det att se bra ut.</p>
@@ -43,4 +43,4 @@
 <p>Writer kan givetvis läsa alla dina gamla Microsoft-Word-dokument, eller spara ditt arbete i Microsoft-Word-format för att skickas till personer som fortfarande är låsta vid Microsoft-produkter.</p>
 <p>Spara dina dokument i OpenDocumentFormat (ODF), det nya ISO-certifierade formatet för kontorsdokument. Detta XML-baserade format betyder att du inte är låst vid Writer. Du kan öppna dina dokument med vilket ODF-kapabelt program som helst.</p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/project_tools.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,36 +1,36 @@
-<div class="label"><a href="/"><b>Förstasida</b></a></div>
+<div class="label"><a href=""><b>Förstasida</b></a></div>
 <div class="body">
- <div><a href="/contacts.html">Kontakta oss</a></div>
+ <div><a href="contacts.html">Kontakta oss</a></div>
 </div>
-<div class="label"><a href="/product/"><b>Produkt</b></a></div>
+<div class="label"><a href="product/"><b>Produkt</b></a></div>
 <div class="body">
- <div><a href="/product/"><b>OpenOffice.org</b></a></div>
- <div><a href="/product/writer.html">Writer</a></div>
- <div><a href="/product/calc.html">Calc</a></div>
- <div><a href="/product/impress.html">Impress</a></div>
- <div><a href="/product/draw.html">Draw</a></div>
- <div><a href="/product/base.html">Base</a></div>
- <div><a href="/product/math.html">Math</a></div>
+ <div><a href="product/"><b>OpenOffice.org</b></a></div>
+ <div><a href="product/writer.html">Writer</a></div>
+ <div><a href="product/calc.html">Calc</a></div>
+ <div><a href="product/impress.html">Impress</a></div>
+ <div><a href="product/draw.html">Draw</a></div>
+ <div><a href="product/base.html">Base</a></div>
+ <div><a href="product/math.html">Math</a></div>
 </div>
-<div class="label"><a href="/support/"><b>Hjälp och support</b></a></div>
+<div class="label"><a href="support/"><b>Hjälp och support</b></a></div>
 <div class="body">
- <div><a href="/support/guides/">Guider</a></div>
- <div><a href="/support/email_lists.html">E-postlistor</a></div>
- <div><a href="/support/documentation/">Dokumentation</a></div>
- <div><a href="/support/commersial_support.html">Kommersiell support</a></div>
+ <div><a href="support/guides/">Guider</a></div>
+ <div><a href="support/email_lists.html">E-postlistor</a></div>
+ <div><a href="support/documentation/">Dokumentation</a></div>
+ <div><a href="support/commersial_support.html">Kommersiell support</a></div>
 </div>
-<div class="label"><a href="/press/"><b>Press</b></a></div>
+<div class="label"><a href="press/"><b>Press</b></a></div>
 <div class="body">
- <div><a href="/press/">För journalister</a></div>
+ <div><a href="press/">För journalister</a></div>
 </div>
 <div class="label"><b>Verktyg</b></div>
- <div><a href="/servlets/ProjectMemberList">Medlemmar</a></div>
- <div><a href="/servlets/ProjectMailingListList">E-postlistor</a></div>
- <div><a href="/servlets/ProjectDocumentList">Dokument och filer</a></div>
- <div><a href="/source/browse/sv">Källkodsarkiv</a></div>
+ <div><a href="servlets/ProjectMemberList">Medlemmar</a></div>
+ <div><a href="servlets/ProjectMailingListList">E-postlistor</a></div>
+ <div><a href="servlets/ProjectDocumentList">Dokument och filer</a></div>
+ <div><a href="source/browse/sv">Källkodsarkiv</a></div>
 <div class="body">
 </div>
-<div class="label"><a href="/contribute/"><b>Bidra!</b></a></div>
+<div class="label"><a href="contribute/"><b>Bidra!</b></a></div>
 <div class="body">
  <div><a href="#">Översättning</a></div>
  <div><a href="#">Kvalitetssäkring</a></div>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/spraakstoed.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -15,7 +15,7 @@
     -->
     /*]]>*/
   </style>
-  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" media=
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="branding/css/print.css" media=
 "print" />
   <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
      

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Kommersiell support</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/commercial_support_new.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Kommersiell support</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Dokumentation</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -22,14 +22,14 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/manual motala.pdf">Användarguide</a><br/>
+<a href="support/documentation/manual motala.pdf">Användarguide</a><br/>
 <p>En användarguide skriven av Motala kommun för att beskriva de grundläggande funktionerna i OpenOffice.org.<br/>
 <b>Författare:</b> Linda Karlsson<br/>
 <b>Publicerad:</b> 2007-04-19<br/>
 <b>Språk:</b> Svenska</p>
   </td>
   <td>
-<a href="/support/documentation/user_guide2_draft.pdf">Användarhandbok</a><br/>
+<a href="support/documentation/user_guide2_draft.pdf">Användarhandbok</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> G. Roderick Singleton<br/>
 <b>Version:</b> 0.2 (utkast)<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>
@@ -37,7 +37,7 @@
  </tr>
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/0100GS-GettingStarted-1.pdf">Komma igång med OpenOffice.org 2.x</a><br/>
+<a href="support/documentation/0100GS-GettingStarted-1.pdf">Komma igång med OpenOffice.org 2.x</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
 <b>Version:</b> Tredje utgåvan<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>
@@ -50,7 +50,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf">Writer Guide</a><br/>
+<a href="support/documentation/0200WG3-WriterGuide.pdf">Writer Guide</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
 <b>Publicerad:</b> 2008-12-29<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>
@@ -63,7 +63,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf">Impress Guide</a><br/>
+<a href="support/documentation/0500IG3-ImpressGuideOOo3.pdf">Impress Guide</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
 <b>Publicerad:</b>2009-01-27<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>
@@ -76,7 +76,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/0400DG-DrawGuide.pdf">Guide för Draw</a><br/>
+<a href="support/documentation/0400DG-DrawGuide.pdf">Guide för Draw</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
 <b>Publicerad:</b> 18 juli 2007<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>
@@ -89,7 +89,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/ooo_math_lgo.pdf">OOoMath som objekt i OpenOffice.org</a><br/>
+<a href="support/documentation/ooo_math_lgo.pdf">OOoMath som objekt i OpenOffice.org</a><br/>
 <p>En handledning översatt av Lars-Gunnar Olofsson vid Härnösands gymnasium för OpenOffice.org Math.<br/>
 <b>Författare:</b> Lars-Gunnar Olofsson<br/>
 <b>Publicerad:</b> 2008-05-26<br/>
@@ -103,7 +103,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/0600MG-MigrationGuide.pdf">Migreringsguide</a><br/>
+<a href="support/documentation/0600MG-MigrationGuide.pdf">Migreringsguide</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> OOoAuthors<br/>
 <b>Publicerad:</b> 7 maj 2007<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska<br/>
@@ -130,7 +130,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a><br/>
+<a href="support/documentation/setup_guide_sv.pdf">Installations- och anpassningshandbok</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> Per Eriksson<br/>
 <b>Version:</b> 1.0</p>
   </td>
@@ -142,7 +142,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a><br/>
+<a href="support/documentation/ooo_and_java.html">Java och OpenOffice.org</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> Per Eriksson<br/>
 <b>Uppdaterad:</b> 2008-01-13</p>
   </td>
@@ -154,7 +154,7 @@
 <table cellspacing="0" cellpadding="0" class="sup-doc-tbl">
  <tr valign="top">
   <td>
-<a href="/support/documentation/ooo_developers_guide.pdf">Guide för utvecklare</a><br/>
+<a href="support/documentation/ooo_developers_guide.pdf">Guide för utvecklare</a><br/>
 <p><b>Författare:</b> Sun Microsystems<br/>
 <b>Uppdaterad:</b> 2007<br/>
 <b>Språk:</b> Engelska</p>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/ooo_and_java.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/ooo_and_java.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/ooo_and_java.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/documentation/ooo_and_java.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Java och OpenOffice.org</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -31,4 +31,4 @@
 <h2>Java för utvecklare</h2>
 <p>För utvecklare är ett s.k. Software Development Kit mer intressant. Det innehåller stöd för Java, samt ytterligare material användbart för Java-utvecklare. Java SE SDK kan hämtas på <a href="http://java.sun.com/">java.sun.com</a></p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/email_lists.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/email_lists.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/email_lists.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/email_lists.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>E-postlistor</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/faq/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/faq/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/faq/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/faq/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Vanliga frågor och svar</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Till&auml;gg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Till&auml;gg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/connect_to_mysql_db_with_jdbc.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/connect_to_mysql_db_with_jdbc.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/connect_to_mysql_db_with_jdbc.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/connect_to_mysql_db_with_jdbc.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Ansluta till MySQL-databas med JDBC</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -54,4 +54,4 @@
 </div>
 </body>
 
-</html>
\ No newline at end of file
+</html>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/count.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/count.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/count.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/count.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Räkna antal ord</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -34,4 +34,4 @@
 </ol>
 <p><b>Per Eriksson</b></p>
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/first_page_without_header.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/first_page_without_header.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/first_page_without_header.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/first_page_without_header.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Formatera f&ouml;rsta sidan utan sidhuvud/sidfot</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">
@@ -36,4 +36,4 @@
 <p><b>Birger Eriksson</b></p>
 
 </div>
-</body>
\ No newline at end of file
+</body>

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/index.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/index.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/index.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Guider</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Till&auml;gg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Till&auml;gg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">

Modified: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/insert_page_header_or_footer.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/insert_page_header_or_footer.html?rev=1221086&r1=1221085&r2=1221086&view=diff
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/insert_page_header_or_footer.html (original)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sv/support/guides/insert_page_header_or_footer.html Tue Dec 20 03:17:56 2011
@@ -1,17 +1,17 @@
 <head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
-<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/sv.css"/>
 <title>Infoga ett sidhuvud eller en sidfot</title>
 </head>
 
 <body>
 <ul id="menu">
- <li><a href="/">Hem</a></li>
- <li><a href="/product/">Produkt</a></li>
- <li><a href="/support/">Support</a></li>
- <li><a href="/addons/">Tillägg</a></li>
- <li><a href="/contributing/">Bidra!</a></li>
- <li><a href="/about/">Om oss</a></li>
+ <li><a href="">Hem</a></li>
+ <li><a href="product/">Produkt</a></li>
+ <li><a href="support/">Support</a></li>
+ <li><a href="addons/">Tillägg</a></li>
+ <li><a href="contributing/">Bidra!</a></li>
+ <li><a href="about/">Om oss</a></li>
 </ul>
 
 <div id="page">Mime
View raw message