openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r800600 [5/5] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv: ./ about/ addons/ contributing/ css/ get/ images/ press/ product/ support/ support/documentation/ support/faq/ support/guides/
Date Tue, 20 Dec 2011 03:01:41 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/sv/test.index.html Tue Dec 20 03:01:38 2011
@@ -0,0 +1,379 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+  <title>OpenOffice.org p&aring; svenska</title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <meta name="version" content="2.6.2.4.10" />
+  <style type="text/css">
+    /*<![CDATA[*/
+    <!--
+    @import url("/branding/css/tigris.css");
+    @import url("/branding/css/inst.css");
+    -->
+    /*]]>*/
+  </style>
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/branding/css/print.css" 
+   media="print" />
+
+  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/sv.css"/>
+
+  <link rel="shortcut icon" href="http://www.openoffice.org/favicon.ico" />
+       
+  <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, Open Office, OpenOffice, openoffice,
StarOffice, Star Office, OOo, ooo, xml, open source, OpenDocument, open standards" />
+  <meta name="description" content="OpenOffice.org: Open Office Paketet" />
+  <meta name="dc.language" scheme="ISO639-1" content="sv" />
+  
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="bannera">
+  <div id="bannerleft">
+   <img id="ooo-logo" alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and
Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ <div id="topbara">
+  <div id="breadcrumbsa"><a href="/">home</a>&nbsp;&raquo&nbsp;<a
href="/sv/">sv</a></div>
+  <div id="topnava">
+   <ul>
+<li><a href="/download/index.html" title="Download OpenOffice.org">Download</a></li>
+<li><a href="/support/index.html" title="Find Support for OpenOffice.org">Support</a></li>
+<li><a href="/extensions/index.html" title="Find Extensions and Templates">Extend</a></li>
+<li><a href="http://incubator.apache.org/openofficeorg/get-involved.html" title="Get
involved in Apache OpenOffice (incubating)">Develop</a></li>
+<li><a href="/projects/native-lang.html" title="OpenOffice.org in your Native Language">Native
Language</a></li>
+</ul>
+  </div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<p class="nonscreen"><a href="#content">Skip to content</a></p>
+ 
+ 
+ <div id="svbanner">
+<div>
+ <a href="http://www.openoffice.org/index.html">
+ <img src="/branding/images/logonew.gif"
+  alt="" id="ooologo" />
+ </a>
+</div>
+ 
+ <div class="svlogin">
+ <form name="bannerloginform" id="bannerloginform" action="http://sv.openoffice.org/servlets/TLogin;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD"
method="post">
+ <div>
+ <p>
+ <label for="loginID">Anv&auml;ndarnamn:</label>
+ <input type="text" alt="username" name="loginID" id="loginID" class="inputtext" size="10"
maxlength="32" />
+ <label for="password">L&ouml;senord:</label>
+ <input type="password" alt="password" name="password" id="password" class="inputtext"
size="10" maxlength="32" />
+ <button type="submit" name="Login" id="Button" class="inputbutton" value="Login">Logga
in</button>
+  
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">Bli med</a> | 
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">Hj&auml;lp</a> 
 </p>
+ </div>
+ </form>
+
+</div>
+ 
+ 
+</div>
+ 
+ <div id="svtoptabs">
+ <ul class="svtabs">
+  <li> <a href="http://www.openoffice.org/index.html" title="Go to the Homepage">Home</a>
</li>
+  <li> <a href="http://download.openoffice.org/index.html" title="Get OpenOffice.org
or browse for additions">Download</a> </li>
+  <li> <a href="http://support.openoffice.org/index.html" title="The place for
both free and commercial support on OpenOffice.org">Support</a> </li>
+  <li> <a href="http://contributing.openoffice.org/index.html" title="Become part
of the largest OpenSource project!">Contributing</a> </li>
+  <li class="th"> <a href="http://projects.openoffice.org/index.html" title="See
the Projects and their Categories">Projects</a> </li>
+  <li>  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/StartPage">My pages</a>
</li>
+  <li> <a href="http://about.openoffice.org/index.html" title="Background information
on OpenOffice.org">About</a> </li>
+ </ul>
+ </div>
+
+ <div class="contentpart" id="contextualinformation">
+ <div id="svbreadcrumbs">
+  <a href="http://www.openoffice.org/servlets/ProjectList">Projects</a>  
&nbsp;&gt;&nbsp;
+  <strong>  <a href="http://sv.openoffice.org/" class="selfref">sv</a></strong>
 
+ </div>
+ </div>
+ 
+ 
+<div class="foo" id="body">
+ <table id="main" summary="body">
+ <tr>
+ <td id="svleftcol">
+  <div id="navcolumn">
+  <div id="projecttools" class="toolgroup">
+   <div class="label"><strong>Verktyg</strong></div>
+   <div class="body">
+   <div>
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectHome;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD"
class="selfref">Projektsida</a>
+   </div>
+   
+   <div>  
+   <a href="./medlemmar.html">Medlemmar</a> 
+   </div> 
+
+   <div>  
+   <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectNewsList;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Kung&ouml;relse</a>

+   </div> 
+ 
+ <div>  
+  <a href="./epostlistor.html">E-postlistor</a> 
+ </div>
+ 
+ <div>  
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectDocumentList?folderID=545&expandFolder=545&folderID=0">Latthundar
&amp; dokumentation</a> 
+ </div> 
+
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/source/browse/sv/src/">K&auml;llkodsarkiv</a>
+ </div>
+ 
+ <div>
+  <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/ProjectIssues;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD">Buggj&auml;garna</a>

+ </div>
+
+ </div>
+
+</div>
+ 
+
+
+<form action="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD"
method="get">
+ <div id="searchbox" class="toolgroup">
+ 
+   <div class="label"><strong>S&ouml;k</strong></div>
+  <div class="body">
+<div>
+    <select name="scope">
+      <option value="projectAndSubs" selected="selected">i just det h&auml;r
projekt</option>
+        <option value="domain" >Alla projekt</option>
+  </select>
+   </div>
+  <div>
+  <input type="hidden" name="resultsPerPage" value="40" /> 
+  <input type="text" name="query" size="10" /> 
+  <button type="submit" name="Button" value="Go">S&ouml;k</button>
+  </div>
+  <div>
+    <a href="http://sv.openoffice.org/servlets/Search;jsessionid=9D02046A28178F2FDAB660B7623C8CBD?mode=advanced">Avancerad
s&ouml;k</a>  </div>
+  <div><a href="http://support.openoffice.org/search.html">S&ouml;k i Google</a></div>
+ </div>
+
+ </div>
+</form>
+
+
+<div id="helptext" class="toolgroup">
+<div class="label"><strong>How do I...</strong></div>
+<div class="body">
+ 
+<div><a href="http://www.openoffice.org/sitemap.html" class="helplink">Sitemap</a></div>
+<div><a href="http://www.openoffice.org/faq.html" class="helplink">FAQ</a></div>
+<div><a href="http://sv.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC" onclick="return launch(this.href,
1)" 
+title="Note: link may open in new window" class="helplink">Get help?</a></div>
+</div></div>
+
+
+</div>
+
+ 
+ 
+<div class="strut">&nbsp;</div>
+</td>
+<td id="bodytd">
+ 
+<div id="bodycol">
+<div id="apphead">
+<h2>OpenOffice.org p&aring; svenska</h2>
+</div>
+ 
+ <p class="tasknav">
+ If you were <a href="http://www.openoffice.org/servlets/Join">registered</a>
and <a href="http://www.openoffice.org/servlets/TLogin">logged in</a>, you could
join this project.
+</p>
+
+<p class="nonscreen"><a name="content">start:</a></p>
+ 
+ <div id="projecthome" class="app">
+
+<div class="axial">
+Projektansvariga:
+   <a href="mailto:larsnooden@openoffice.org">Lars Nood&eacute;n</a>
+ och
+   <a href="mailto:jimiarvidsson@openoffice.org">Jimi Arvidsson</a>
+</div>
+
+
+
+ <div class="h3" id="longdescription">
+ <h3>OpenOffice.org p&aring; svenska</h3>
+ <p>
+OpenOffice.org är ett fullständigt fritt (gratis och öppet) kontorspaket
+ för textbehandling, kalkylblad, diagram, presentation och databashantering. 
+Du kan fritt ladda ner, installera, använda och kopiera OpenOffice.org 
+eftersom den ges ut under den öppna källkodslicense
+ <a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>.
+ </p>
+<p>
+OpenOffice.org-paketet finns för en mängd olika plattformar. bland annat 
+MS Windows, Macintosh och Linux. Det har översatts till fler än 60 olika 
+språk och används i hem, skolor, myndigheter och privata företag runt om i 
+världen. Till exempel har den indiska regeringen delat ut miljontals exemplar 
+på tamil, hindi, telugu, punjabi och urdu och arbetet är i gång att göra 
+klart versioner för de 17 andra officiella språken i Indien. 
+</p>
+
+<p>
+OpenOffice.org är lätt att använda. Särskilt utmärker det sig när det 
+gäller stilmallar och längre dokument: stilmallar underlättar formatering 
+och formgivning, och OpenOffice.org passar bra för längre dokument - 
+noveller och romaner lika väl som C-uppsatser och avhandlingar. 
+</p>
+
+<p>
+Och visst kan OpenOffice.org både läsa och skriva gamla filer. Den klarar den stora
mängden MS-Office-varianter (t ex doc och xls) och samtliga WordPerfect-format. Med ett
öga på framtiden använder OpenOffice.org dock helst
+<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument">OpenDocument-formatet</a>
+för att öka flexibiliteten, interoperabilitet i nutiden samt underlätta långtidslagring
av filerna. 
+</p>
+
+<p class="icons">
+ <img src="/images/writer-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="/images/calc-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="/images/impress-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="/images/base-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="/images/math-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+ <img src="/images/draw-96x96.png" width="96" height="96" alt="" class="icon" />
+</p>
+
+<h4>OpenOffice.org-paketet innehåller</h4>
+
+<p>
+</p>
+
+<ul
+ <li>OpenOffice.org <a name="writer.html">Writer</a> - textbehandling</li>
+ <li>OpenOffice.org <a name="calc.html">Calc</a> - kalkylblad</li>
+ <li>OpenOffice.org <a name="impress.html">Impress</a> - presentation</li>
+ <li>OpenOffice.org <a name="base.html">Base</a> - databas</li>
+ <li>OpenOffice.org <a name="math.html">Math</a> - formel</li>
+ <li>OpenOffice.org <a name="draw.html">Draw</a> - vektorbaserade teckning
och diagram</li>
+</ul>
+
+<h4>Ladda ner OpenOffice.org-paketet</h4>
+
+<p>
+Till att börja med finns den svenska versionen på de följande operativsystem.
+Hämta och använd OpenOffice.org gratis.
+</p> 
+
+<p class="center">
+  <a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/MacOSX/2.0.2rc4/OOo_2.0.2rc4.20060311_MacOSXPPC_sv.dmg">OS
X</a> &nbsp; &nbsp; 
+  <a href="ftp://ooopackages.good-day.net/pub/OpenOffice.org/FreeBSD/2.0.2RC4/FreeBSD6/OOo_2.0.2.rc4_FreeBSD61Intel_install_sv.tbz">FreeBSD
x86</a> &nbsp; &nbsp; 
+  <a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.1rc5/OOo_2.0.1rc5_051215_LinuxIntel_install_sv.tar.gz">Linux
x86 (RPM)</a> &nbsp; &nbsp; 
+  <a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.2rc4/OOo_2.0.2rc4_060227_SolarisSparc_install_sv.tar.gz">Solaris
Sparc</a> &nbsp; &nbsp; 
+  <a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.2rc4/OOo_2.0.2rc4_060227_Solarisx86_install_sv.tar.gz">Solaris
x86</a> &nbsp; &nbsp; 
+  <a href="http://oootranslation.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/2.0.2rc4/OOo_2.0.2rc4_060227_Win32Intel_install_sv.exe">MS-Windows</a>
+</p>
+
+<h4>Rättstavning på svenska</h4>
+
+<p>
+Eventuellt kan rättstavning på svenska vara inbakad i paketen ovan. 
+För tillfället måste denna funktion laddas ner separat i <a href="spraakstoed.html">några
korta steg</a>.
+</p>
+
+<p>
+</p>
+
+</div>
+
+
+
+</div>
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+
+</div>
+</td>
+
+</tr>
+</table>
+</div>
+ 
+ 
+ <div id="footer">
+ <div class="footerpart" id="sponsorsun">
+  <p><a href="http://www.sun.com/software/star/openoffice/index.html">
+  <img title="Sponsored by Sun Microsystems, Inc." alt="Sun Microsystems Logo" src="/branding/images/sun_logo.gif"
/></a><br />
+  </p>
+ </div>
+ 
+ <div class="footerpart" id="sponsorcollabnet">
+  <p><a href="http://www.collab.net/special/clickpbc0502.html">
+  <img title="Powered by CollabNet" alt="CollabNet Logo" src="/branding/images/poweredby_036.gif"
id="poweredby" /></a></p>
+ </div>
+ 
+ <div id="smallprint">
+  <ul class="horizontalmenu">
+   <li><a title="Give feedback, or ask for assistance" 
+    href="/project/www/contact.html">Contact us</a></li>
+   <li><a title="Sitemap" href="/project/www/sitemap.html">Sitemap</a></li>
+   <li><a title="What should happen on the matter listed on this page..."
+    href="/project/development/todo.html">To-Dos</a></li>
+   <li><a href="http://www.openoffice.org/nonav/servlets/HelpTOC">Site Help</a></li>
+   <li><a href="/project/www/press/2.0/index.html">Press Room</a></li>
   
+  </ul>
+
+ <p>By any use of this Website, you agree to be bound by these 
+  <a href="http://www.sunsource.net/TUPPCP.html">Policies and Terms of Use</a></p>
+  <p>CollabNet is a trademark of CollabNet, Inc., Sun, Sun Microsystems, the Sun
logo, Java, Solaris, StarOffice are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems,
Inc. in the United States and other countries.</p>
+  
+ <!--  <p>CollabNet, Inc. CollabNet is a trademark of CollabNet, Inc. Sun, Sun
+  Microsystems, the Sun Logo, Solaris, Java, StarOffice, StarOffice 7 and
+  StarSuite 7  are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems,
+  Inc., in the United States and other countries.
+  </p> -->
+ </div>
+</div>
+ 
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/></p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation
(ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that
the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF
projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate
that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/license.html">Copyright &amp; License</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message