openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221081 [2/6] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk: data/ img/ img/fotos/ img/small/ manuals/ news/ press/ roadmap/ screens/ templates/ users/
Date Tue, 20 Dec 2011 02:49:12 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/0210072.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/0210072.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/0210072.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/0210072.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table class="obsah_main" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Vydanie OpenOffice.org 2.3</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      Vydanie OpenOffice.org 2.3
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Sťahovať môžete tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/OOo_2.3.0_070911_Win32Intel_install_sk.exe">Windows</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/OOo_2.3.0_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/OOo_2.3.0_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm - 64bit</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/OOo_2.3.0_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/OOo_2.3.0_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb - 64bit</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2.1/MacOSX-Intel/OpenOffice.org-2.2.1_sk.dmg">MAC-OS-X-Intel (2.2.1)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2.1/MacOSX-PowerPC/OpenOffice.org-2.2.1_sk.dmg">MAC-OS-X-PowerPC (2.2.1)</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.3.0/" target="_blank">Pre viac možností, kliknite sem</a>
+  </li>
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/0210072.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030825.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030825.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030825.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030825.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css">
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" /> 
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Bola spustená testovacia prevádzka slovenských stránok Open Office.</h3>
+
+Po úspešnom boji s tunnelingom (ináč veľmi zaujímavý názov), ktorý trval viac ako dva mesiace, sa mi (Braňovi) konečne podarilo vytvoriť prvú verziu slovenských stránok projektu Open Office.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030825.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030831.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030831.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030831.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030831.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,116 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css">
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" /> 
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Oficiálne spustenie slovenských stránok OpenOffice.org .</h3>
+
+Dnes sa mi po týždennom boji podarilo nájsť si čas na prípravu sk.openoffice.org do stavu, ktorý by sa dal nazvať temer .... hotový. Prosím v prípade akýchkoľvek nápadov alebo pripomienok pošlite mi <a href="mailto:branislav.klocok@ofz.sk">mail (exsprávca)</a>.
+<br><br>
+K 23.6.2005 - <b>je správcom</b> Sekereš Martin - <a href="mailto:grexos@gmail.com">grexos@gmail.com</a>
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030831.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030926.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030926.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030926.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030926.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 1.1 RC5: build-3 .</h3>
+
+<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/1.1.0-RC5/build-3" target="_blank">OpenOffice.org 1.1 RC5 build-3</a> bol práve uvolnený. Tento build bude prehlásený za finálny súčasne s originálnou verzii. Pre Slovenskú verziu by mal vyjsť ešte jeden build cez weekend vzhľadom na drobné úpravy v prekladoch.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/030926.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/031007.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/031007.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/031007.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/031007.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,120 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Ohlásenie vydania slovenskej verzie OpenOffice.org 1.1</h3>
+Komunita OpenOffice.org je hrdá na to, že môže ohlásiť vydanie novej verzie kancelárskeho balíka OpenOffice.org 1.1, ktorá je k dispozícii na stiahnutie pre Windows (98/ME/NT/2000/XP), Linux (x86 & PowerPC) a Solaris[tm] (Sparc). Balík je k dispozícii v Slovenskej, Českej, Maďarskej, Dánskej, Anglickej, Nemeckej, Francúzskej, Talianskej, Španielskej, Čínskej, Kórejskej a Japonskej verzii. 
+<br><br>
+Slovenská verzia je k dispozícii na stiahnutie na serveri <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/" target="blank">ftp.linux.cz</a>. 
+<br><br>
+Balík obsahuje textový procesor, tabuľkový procesor, nástroj na tvorbu prezentácií a iné komponenty. Balík poskytuje otvorený, do budúcnosti overený formát XML a nová verzia zaviedla aj mnoho zlepšení a nových funkcií v oblasti exportu do PDF a Macromedia Flash, rýchlejšie spúšťanie, zlepšenie kompatibility s MS Office, podporu pri zjednodušení ovládania a mnoho ďalších. 
+<br><br>
+Balík môže byť na základe svojej otvorenej licencie (LGPL & SISSL) používaný, vylepšovaný a upravovaný kýmkoľvek a zároveň môže byť aj ľubovoľne redistribuovaný. 
+<br><br>
+Slovenská časť komunity OpenOffice.org ďakuje všetkým, čo prispeli svojou prácou a umom ku skutočnosti, že existuje aj plná lokalizácia tohto kancelárskeho balíka v Slovenskom jazyku a zároveň praje všetkým používateľom prijemnú prácu s týmto produktom v národnom prostredí.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/031007.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040111.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040111.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040111.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040111.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,113 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css">
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" /> 
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Vydanie testovacej slovenskej verzie OpenOffice.org 1.1.1 .</h3>
+
+Zo servera <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/1.1.1/" target="_blank">ftp.linux.cz</a> je možné stiahnuť si testovaciu slovenskú verziu OpenOffice.org 1.1.1, prosíme o jej testovanie a ohlásenie prípadných chýb. Prosím testujte vždy len posledný build. Sú označené poradovými číslami za sebou chronologicky.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040111.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040207.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040207.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040207.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040207.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,46 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">OpenOffice.org 2.2 RC</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      OpenOffice.org 2.2 RC
+     </div>
+Svetlo sveta uzrela testovacia verzia 2.2 RC, čo znamená, že ide o verziu, ktorá je viac menej hotová, len ju treba ešte otestovať. Prosíme teda aby ste rýchlo testovali a dali nám vedieť. Dakujeme.
+
+Sťahovať môžete tu: <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/SRC680_m202/Build-1/" target="_blank">http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/SRC680_m202/Build-1/</a>
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040207.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040402.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040402.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040402.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040402.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,170 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Oficiálne vydanie OpenOffice.org 1.1.1 pre slovenských používateľov</h3>
+OPENOFFICE.ORG OZNAMUJE VERZIU 1.1.1<br><br> 
+
+30. marca 2004<br><br> 
+OpenOffice.org s hrdosťou oznamuje, okamžitú dostupnosť novej 1.1.1 verzie často oceňovaného open source kancelárskeho balíka, s kódovým označením Prague (Praha). 
+<br>
+Nová verzia je v tejto chvíli k dispozícii pre platformy Windows (98/ME/NT/2000/XP), GNU/Linux (x86 a PowerPC) a Solaris (SPARC a x86). Pre Mac OS X (X11) sú zatiaľ dostupné testovacie verzie. Čoskoro budú nasledovať verzie aj pre ďalšie platformy. 
+<br>
+Súčasne s anglickou verziou produktu je uvoľnená česká i slovenská lokalizovaná verzia. Ostatné jazykové lokalizácie budú publikované čoskoro. 
+<br>
+Verzia 1.1.1 prichádzajúca len 6 mesiacov po verzii 1.1.0 dokazuje, že komunita OpenOffice.org kontinuálne vylepšuje a rozširuje funkcionalitu kancelárskeho balíka. 
+<br>
+OpenOffice.org 1.1.1 prináša niekoľko zlepšení a nových vlastností vrátane sprievodcu DicOOo, ktorý sťahuje a inštaluje ľubovoľný z 87 v súčasnosti dostupných slovníkov pre kontrolu pravopisu, delenie slov a synonymá. 
+<br>
+Nová verzia vylepšuje a rozširuje existujúce vlastnosti OpenOffice.org 1.1.0 vrátane zlepšenia exportu do PDF (Adobe Acrobat formátu), správy fontov, zameniteľnosti desatinnej čiarky. Je rýchlejšia a má vylepšené importné a exportné filtre. 
+<br>
+Kancelársky balík v súlade s podmienkami jeho open source licencií (GPL/LGPL a SISSL) môže každý zadarmo/slobodne používať, modifikovať, vylepšovať a ďalej distribuovať. 
+<br>
+Ako získať OpenOffice.org? 
+<br>
+Kancelársky balík a jeho zdrojové kódy je možné stiahnuť z internetovej adresy <a href="http://download.openoffice.org/1.1.1/index.html" target="_blank">http://download.openoffice.org/1.1.1/index.html</a> slovenskú a českú verziu z adresy <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.1" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.1</a> alebo zakúpiť na CD-ROM od distribútorov uvedených v zozname na adrese <a href="http://distribution.openoffice.org/cdrom/" target="_blank">http://distribution.openoffice.org/cdrom/</a>. 
+<br>
+Podpora OpenOffice.org 
+<br>
+Komunita OpenOffice.org zadarmo poskytuje podporu používateľov prostredníctvom mailing listov, internetových fór a IRC kanálov. Komerčnú podporu poskytuje Sun Microsystems a ďalšie organizácie. Viac informácií nájdete na adrese <a href="http://support.openoffice.org/" target="_blank">http://support.openoffice.org/</a>. 
+<br><br>
+<b>O OpenOffice.org</b><br> 
+<br>
+Kancelársky balík OpenOffice.org obsahuje textový editor, tabuľkový procesor, nástroje pre tvorbu prezentácií, kresieb, databázové nástroje a ďalšie komponenty. Poskytuje revolučný formát súborov XML, odolný voči budúcim zmenám. 
+<br>
+Webové stránky OpenOffice.org sú domovom tohoto open source projektu a komunity jeho vývojárov, používateľov a distribútorov. Umožňujú pokračujúci vývoj kancelárskeho balíka OpenOffice.org. 
+<br>
+Cieľom projektu, ako komunity, je vytvorenie vedúceho medzinárodného kancelárskeho balíka, ktorý bude kompatibilný so všetkými významnými platformami a umožní prístup k celej svojej funkcionalite a dátam cez otvorené API (komunikačné rozhranie) a formát súborov založený na XML. 
+<br><br>
+<b>O Prahe</b>.<br><br> 
+Praha je hlavným mestom Českej republiky, ktorá sa čoskoro stane členom Európskej únie. Praha je starobylé mesto ležiace v strede Európy. Ponúka mnoho známych kultúrnych a historických pamiatok ako Karlov most, Hradčany, Staromestské námestie a české pivo. Viacerí vývojári OpenOffice.org žijú v Prahe, napr. Pavel Janík (spoluvedúci globálneho a vedúci českého projektu lokalizácie OpenOffice.org) a Jan Holešovský (vývojár Native Widget framework). 
+<br><br>
+Ďalšie informácie 
+<br>
+Ďalšie poznámky k uvoľneniu verzie 1.1.1 nájdete na adrese <a href="http://download.openoffice.org/1.1.1/release_notes_1.1.1.html" target="_blank">http://download.openoffice.org/1.1.1/release_notes_1.1.1.html</a>. 
+<br>
+Viac informácií o vlastnostiach OpenOffice.org získate na <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/index.html" target="_blank">http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/index.html</a>. 
+<br>
+Predošlé tlačové správy nájdete na <a href="http://www.openoffice.org/press/1.1/index.html" target="_blank">http://www.openoffice.org/press/1.1/index.html</a>. 
+<br>
+Stránky slovenského lokalizačného projektu nájdete na adrese <a href="http://sk.openoffice.org" target="_blank">http://sk.openoffice.org</a> 
+<br><br>
+GLOBÁLNE KONTAKTY 
+<br>
+Sam Hiser (UTC -05h00)<br>
+OpenOffice.org Marketing Project Lead<br>
+<a href="mailto:swhiser@openoffice.org">swhiser@openoffice.org</a><br>
++1 (917) 375-8644 <br><br>
+
+Jacqueline McNally (UTC +08h00)<br>
+OpenOffice.org Marketing Project Co-Lead<br>
+<a href="mailto:jacqueline@openoffice.org">jacqueline@openoffice.org</a><br>
++61 (8) 9474-3021 <br><br>
+
+(c) 2004 OpenOffice.org
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040402.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040407.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040407.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040407.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040407.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,74 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html>
+<head>
+<meta http-equiv="content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+<meta name="robots" content="all, follow" />
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xm" />
+<link rel="stylesheet" href="../data/sk_ooo.css" type="text/css" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+ <tr>
+  <td valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
+    <tr>
+     <td class="table_top">OpenOffice.org 2.2</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td class="obsah">
+      <div class="news_head">
+      OpenOffice.org 2.2
+     </div>
+Velmi nás teší, že Vám môžeme ponúknuť dalšiu verziu oblúbeného kancelárskeho balíku OpenOffice.org v Slovenskom jazyku.
+<br />
+<br />
+Váš OpenOffice.org team.
+<br />
+<br />
+Sťahovať môžete tu:<br />
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_070322_Win32Intel_install_sk.exe">Windows</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86-64_install_sk_rpm.tar.gz">Linux - rpm - 64bit</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/OOo_2.2.0_LinuxX86-64_install_sk_deb.tar.gz">Linux - deb - 64bit</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/MacOSX-Intel/OpenOffice.org-2.2.0_sk.dmg">MAC-OS-X-Intel</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/MacOSX-PowerPC/OpenOffice.org-2.2.0_sk.dmg">MAC-OS-X-PowerPC</a>
+  </li>
+  <li>
+  <a href="http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/2.2/" target="_blank">Pre viac možností, kliknite sem</a>
+  </li>
+     </td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+  <!-- menu -->
+  <td width="220" align="right" valign="top">
+   <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+    <tr>
+     <td class="table_top">Menu:</td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+    </tr>
+    <tr>
+     <td><a href="news.html">Novinky</a></td>
+    </tr>
+   </table>
+  </td>
+ </tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040407.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040615.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040615.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040615.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040615.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,185 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Oficiálne vydanie OpenOffice.org 1.1.2 pre slovenských používateľov</h3>
+OPENOFFICE.ORG OZNAMUJE VERZIU 1.1.2 - HAKONE
+<br><br>
+14. Júna 2004<br><br>
+OpenOffice.org s hrdosťou oznamuje okamžitú dostupnosť novej verzie 1.1.2 oceňovaného open source kancelárskeho balíka, s kódovým označením Hakone. 
+<br>
+Táto nová verzia je v tejto chvíli k dispozícii pre platformy Windows (98/ME/NT/2000/XP), GNU/Linux (x86 a PowerPC) a Solaris (SPARC a x86). 
+<br>
+Súčasne s anglickou verziou produktu sú dostupné aj verzie japonská, čínska, česká, francúzska, nemecká, talianska, kórejská, brazílska portugalčina, slovenská, španielska a švédska. Ostatné jazykové lokalizácie budú publikované čoskoro. 
+<br>
+Verzia 1.1.2 prichádzajúca len 3 mesiace po verzii 1.1.1 opäť dokazuje, že komunita OpenOffice.org kontinuálne vylepšuje a rozširuje funkcionalitu kancelárskeho balíka. 
+<br>
+OpenOffice.org 1.1.2 prináša niekoľko zlepšení a nových vlastností vrátane vrátane podpory databáz vo formáte dBase, ďalšie podporu jazykov, rozšírené možnosti exportu do formátu XML a novú súčasť FontOOo Autopilot, ktorá sťahuje a inštaluje písma z rôznych zdrojov. 
+<br>
+Kancelársky balík, v súlade s podmienkami jeho open source licencií (LGPL a SISSL), môže každý zadarmo/slobodne používať, modifikovať, vylepšovať a ďalej distribuovať. 
+<br>
+Konferencia OpenOffice.org 2004 
+<br>
+Každoročná konferencia OpenOffice.org sa koná na Humboldtovej univerzite v Berlíne v Nemecku od 22. do 24. septembra 2004. Minuloročná, veľmi úspešná, konferencia pritiahla zástupcov z 35 krajín. 
+<br>
+Dostupnosť OpenOffice.org 
+<br>
+Kancelársky balík a jeho zdrojové kódy je možné stiahnuť z internetovej adresy <a href="http://download.openoffice.org/1.1.2/index.html" target="_blank">http://download.openoffice.org/1.1.2/index.html</a>, slovenskú a českú verziu z adresy <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.2/" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.2/</a> alebo zakúpiť na CD-ROM od distribútorov 
+uvedených v zozname na adrese <a href="http://distribution.openoffice.org/cdrom/" target="_blank">http://distribution.openoffice.org/cdrom/</a>. 
+<br>
+Podpora OpenOffice.org 
+<br>
+Komunita OpenOffice.org zadarmo poskytuje podporu používateľov prostredníctvom mailing listov, internetových fór a IRC kanálov. Komerčnú podporu poskytuje Sun Microsystems a ďalšie organizácie. Viac informácií nájdete na adrese <a href="http://support.openoffice.org/" target="_blank">http://support.openoffice.org/</a>
+<br>
+O OpenOffice.org 
+<br>
+Kancelársky balík OpenOffice.org obsahuje textový editor, tabuľkový procesor, nástroje pre tvorbu prezentácií, kresieb, databázové nástroje a ďalšie komponenty. Poskytuje revolučný formát súborov XML, odolný voči budúcim zmenám. Tento formát súborov bol nedávno vyhlásený za podporovaný (doporučený) komisiou pre Telematiku medzi verejnou správou Európskej únie.
+<br>
+Webové stránky OpenOffice.org sú domovom tohoto open source projektu a komunity jeho vývojárov, používateľov a distribútorov. Umožňujú pokračujúci vývoj kancelárskeho balíka OpenOffice.org. 
+<br>
+Cieľom projektu OpenOffice.org, ako komunity, je vytvorenie vedúceho medzinárodného kancelárskeho balíka, ktorý bude kompatibilný so všetkými významnými platformami a umožní prístup k celej svojej funkcionalite a dátam cez otvorené API (komunikačné rozhranie) a formát súborov založený na XML. 
+<br>
+O Hakone
+<br>
+OpenOffice.org 1.1.2 bol pomenovaný "Hakone". 
+<br>
+Hakone leží v Japonsku. Je to malé mestečko známe teplými prameňmi. Leží v podhorí slávnej hory Fuji. V 17. a 18. storočí bolo známe ako Hakonská hradba brániaca hlavné mesto Edo (dnes známe ako Tokio), pred útočníkmi prichádzajúcimi Tokaidskou obchodnou cestou. Hakone je často spomínané ako symbol zlomu. 
+<br>
+Shu Minari, vedúci projektu výroby japonských CD-ROM, žije blízko Hakone a plánuje použiť fotografie hakonskej krajiny na pozadí pre CD a obaly na CD japonskej verzie OpenOffice.org 1.1.2. Vytvorené CD chce ukázať hakonskej mestskej rade, hakonskej turistické asociácii a ďalším podobným organizáciám a ponúkne im, aby ich umiestnili do predajní so suvenírmi, keďže môžeme vyrobiť aj anglické 1.1.2 Hakone CD a ďalšie jazykové verzie. 
+<br>
+Ďalšie informácie 
+<br>
+Ďalšie poznámky k uvoľneniu verzie 1.1.2 nájdete na adrese <a href="http://download.openoffice.org/1.1.2/release_notes_1.1.2.html" target="_blank">http://download.openoffice.org/1.1.2/release_notes_1.1.2.html.</a> 
+<br>
+Viac informácií o vlastnostiach OpenOffice.org získate na <a href="http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/index.html" target="_blank">http://www.openoffice.org/dev_docs/features/1.1/index.html.</a> 
+<br>
+Predošlé tlačové správy nájdete na <a href="http://www.openoffice.org/press/1.1/index.html" target="_blank">http://www.openoffice.org/press/1.1/index.html</a>. 
+<br>
+Ďalšie informácie o meste Hakone sú na <a href="http://www.kankou.hakone.kanagawa.jp/index_e.html" target="_blank">http://www.kankou.hakone.kanagawa.jp/index_e.html</a>. 
+<br>
+Detaily o konferencii OpenOffice.org 2004 sú na adrese <a href="http://marketing.openoffice.org/conference/">http://marketing.openoffice.org/conference/</a>. 
+<br>
+Doporučenie komisie TAC Európskej únie <a href="http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news&documentID=2387" target="_blank">http://europa.eu.int/ISPO/ida/jsps/index.jsp?fuseAction=showDocument&parent=news&documentID=2387</a>. 
+<br>
+Stránky slovenského lokalizačného projektu nájdete na adrese <a href="http://sk.openoffice.org" target="_blank">http://sk.openoffice.org</a> 
+<br>
+GLOBÁLNE KONTAKTY 
+<br><br>
+Jacqueline McNally (UTC +08h00) OpenOffice.org Marketing Project Lead 
+<br>
+<a href="mailto:jacqueline@openoffice.org">jacqueline@openoffice.org</a>
++61 (8) 9474-3021 
+<br><br>
+John McCreesh (UTC) OpenOffice.org Marketing Project Co-Lead 
+<br><br>
+<a href="mailto:jpmcc@openoffice.org">jpmcc@openoffice.org</a> 
+<br><br>
+(c) 2004 OpenOffice.org
+
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040615.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040801.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040801.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040801.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040801.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Začalo sa testovanie skúšobných verzií OpenOffice.org 1.1.3</h3>
+Slovenská komunita OpenOffice.org s potešním oznamuje všetkým používateľom tohoto kancelárskeho balíka, že sa začalo oficiálne testovanie verzie 1.1.3 pre slovenských používateľov.<br><br>
+Aktuálne testovacie buildy môžete nájsť na stránke <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/" target="_blank">ftp.linux.cz</a>, najnovší build má vždy najvyššie poradové číslo. Budeme veľmi radi ak nám oznámite prípadné chyby, ktoré objavíte pri používaní týchto testovacích buildov.
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/040801.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041010.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041010.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041010.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041010.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Vydanie slovenskej lokalizácie OOoWkipédia (nástroja na prácu s encyklopédiou)</h3>
+Slovenská komunita OpenOffice.org s potešním oznamuje všetkým používateľom tohoto kancelárskeho balíka, oficiálne vydanie OpenOffice.org 1.1.3 pre slovenských používateľov.<br><br>
+Aktuálne verzie môžete nájsť na stránke <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.3/" target="_blank">ftp.linux.cz</a>.<br><br>
+<b>Prajeme veľa úspechov pri používaní tohto balíka.</b>
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041010.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041110.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041110.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041110.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041110.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Vydanie slovenskej lokalizácie OOoWkipédia (nástroja na prácu s encyklopédiou)</h3>
+Zo servera <a href="http://oooconv.free.fr/wikipedia/download/" target=":blank">oooconv.free.fr</a> je možné stiahnuť si poslednú verziu nástroja OOoWikipédia, obsahujúcu aj slovenskú lokalizáciu.
+OOoWikipédia je nástroj na prácu s voľne dostupnou encyklopédiou priamo z OpenOffice.org.
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041110.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041204.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041204.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041204.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041204.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,112 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Začiatok testovania slovenskej verzie Open0ffice.org 1.1.4</h3>
+Zo servera <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/645/1.1.4/" target="_blank">ftp.linux.cz</a> je možné stiahnuť si testovacie verzie OpenOffice.org 1.1.4.
+V prípade, že sa rozhodnete ich vyskúšať, uvítame každé nahlásenie prípadných chýb.
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/041204.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050101.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050101.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050101.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050101.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,114 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Vyskúšajte si náhľad na OpenOffice.org 2.0.</h3>
+Prekladateľia sloveskej komunity OpenOffice.org oznamujú, že sa začalo s prekladmi OOo 2.0
+ do slovenčiny. Pre tých čo majú záujem urobiť si obraz o pripravovanom vydaní, je možné stiahnuť
+ si predbežné výsledky našej práce na <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/" target="_blank">ftp.linux.cz</a>.
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050101.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050106.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050106.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050106.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050106.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,118 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Hľadá sa dobrovoľník na správu stránok sk.openoffice.org</h3>
+Zdravím všetkých,<br><br>
+Rád by som sa opýtal, či sa medzi vami nenájde niekto, kto by mal čas a trošku aj schopnosti (ovládanie html) a pomohol (či skôr prevzal) odomňa správu stránky sk.openoffice.org, táto stránka dosť trpí nedostatkom času z mojej strany a je to škoda.
+S blížiacim sa vydaním OOo2.0 by tam bolo treba urobiť dosť veľa zmien a hlavne sa o ňu starať a pravidelne ju aktualizovať.<br><br>
+<br><br>
+<b><i>23.6.2005</i></b>
+Momentálne <b>už máme nového správcu</b> webu, no stále hľadáme prekladateľov.<br> 
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050106.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050109.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050109.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050109.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050109.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,115 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>Oficiálne vydanie OpenOffice.org 1.1.4</h3>
+Slovenská komunita OpenOffice.org s potešením oznamuje všetkým používateľom tohto kancelárskeho balíka, že bolo uvoľnené oficiálne vydanie OpenOffice.org verzie 1.1.4 pre slovenských používateľov.</br>
+Aktuálne buildy môžete nájsť na stránke <a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/1.1.4/" target="_blank">ftp.linux.cz</a>.<br>
+Želáme veľa úspechov pri práci s OpenOffice.org.<br>
+
+
+ </td>
+ <td width="180" valign="top">
+  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+   <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050109.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050606.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050606.html?rev=1221081&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050606.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050606.html Tue Dec 20 02:49:08 2011
@@ -0,0 +1,117 @@
+<html>
+<head>
+<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
+<link rel="stylesheet" href="../data/style.css" type="text/css"> 
+<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="RSS News" href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss.xml" />
+</head>
+<body>
+<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
+<tr>
+ <td class="sleft" valign="top">
+ <h3>OpenOffice.org 2.0.3 rc 5</h3>
+Vývoj OpenOffice.org sa stále hýbe vpred a momentálne pracujeme už na verzii 2.0.3. Aby sa však nestalo, že vám dodáme produkt plný chýb, poskytujeme
+vám možnosť odskúšať ho. Preto je aj za číselným ozančením slovíčko ,,RC" a tak teda 
+sťahujte a skúšajte, pretože bez vás nebudeme vedieť čo máme zlepšiť a opraviť.<br/>
+<a href="ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.3-RC5/" target="_blank">ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/2.0.3-RC5/</a>
+<br /><br />
+Ak narazíte na problém, dajte nám to vediet cez mailing list, ktorý nájdete v menu alebo cez Issuezillu. 
+ 
+</td>
+ <td width="180" valign="top">
+ <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="menu">
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Projekt:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../index.html">Úvod</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../news/news.html">Novinky</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../people.html">O nás</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre používateľov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../sablony2.html">Šablóny pre OpenOffice.org 2.x.x</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../users.html">Stránky pre používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../bugs.html">Oznámenie chyby (issue)</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../faq.html">FAQ</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=users">Mailing list používateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="topmenu">OpenOffice.org 2:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../about.html">O kancelárskom balíku</a></td>
+  </tr> 
+  <tr>
+  <td><a href="../komponents.html">Súčasti balíka</a></td>
+  </tr>   
+  <tr>
+  <td><a href="../usersooo2.html">Pre koho je určený?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../pcsystems.html">Požiadavky na počítač</a></td>
+  </tr>     
+  <tr>
+  <td><a href="../download.html">Download</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../cd.html">Ako získať CD</a></td>
+  </tr>  
+  <tr>
+  <td class="topmenu">Pre vývojárov:</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../manuals.html">Užitočné manuály</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://www.openoffice.org/project/www/issues/query.cgi" target="_blank">Issuezilla</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="http://sk.openoffice.org/source/browse/sk/">CVS</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../builds.html">Test, debug a UPX buildy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=dev">Mailing list vývojárov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../servlets/SummarizeList?listName=translators">Mailing list prekladateľov</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../issues/buglist.cgi?component=sk&issue_status=NEW&issue_status=STARTED&issue_status=REOPENED">Zoznam chýb</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../how_to_help.html">Ako môžem pomôcť?</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td><a href="../links.html">Odkazy</a></td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td>&nbsp;</td>
+  </tr>
+  <tr>
+  <td class="rss"><a href="http://sk.openoffice.org/ooo.rss"><img src="img/rss_xml.gif" border="0" alt="rss/xml"></a></td>
+  </tr>
+  </table>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sk/news/050606.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message