openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From w...@apache.org
Subject svn commit: r1221073 [11/20] - in /incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr: ./ __modules/ branding/ branding/css/ branding/images/ branding/scripts/ docs/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/ docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/common/ docs/AtomixL...
Date Tue, 20 Dec 2011 02:16:05 GMT
Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,69 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 2.4 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Nakon što ste instalirali <a href="fullinstall.html">punu instalaciju</a> i makar jedan <a href="langinstall.html">jezički paket</a>, možete promeniti
+jezik sučelja. Ako je paket instaliran za sve korisnike na računaru, svaki korisnik
+može nezavisno postaviti jezik.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j1.png" width="526px" height="410px" alt="Ekran Računa, otvoren meni „Alat“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U bilo kom programu paketa otvorite „Alat > Podešavanja...“ (engl. „Tools > Settings...“). 
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j2.png" width="738px" height="449px" alt="Prozorče sa podešavanjima, otvoren deo „Jezička podešavanja > Jezici“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+U delu „Jezička podešavanja“ (engl. „Language Settings“), otvorite „Jezici“ (engl. „Languages“). U padajućem meniju
+„Korisničko sučelje“ (engl. „User Interface“) odaberite željeni jezik i kliknite na „U redu“ (engl. „OK“).
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/j3.png" width="480px" height="110px" alt="Poruka po odabiru novog jezika — neophodno ponovno pokretanje programa" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po ponovnom pokretanju programa, sučelje će biti prikazano na traženom jeziku.
+</p>
+
+<p>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/langselection.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,78 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Po prvom pokretanju paketa (ili nakon promene jezika sučelja), neophodno je da unesete neke korisničke podatke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u1.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Dobrodošli" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“ i na sledećem ekranu prihvatite ugovor o uslovima korišćenja. Izdanje OpenOffice.org
+2.4 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u2.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Ugovor o uslovima korišćenja" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Pomerite klizač na dno teksta i kliknite na dugme „Prihvatam“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u3.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — korisnički podaci" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Ime, prezime i inicijali se koriste za potpisivanje dokumenta. Popunite podatke i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup24/pics/u4.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — upis u spisak korisnika" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U poslednjem koraku pozivamo vas da se upišete u spisak korisnika paketa OpenOffice.org i pomognete nam da pokažemo
+da OpenOffice.org koriste milioni ljudi širom sveta. Upisom u listu korisnika članovi globalnog projekta OpenOffice.org 
+će biti u mogućnosti da vas obaveste o novim izdanjima i drugim dodacima za paket. Upis je besplatan i nije obavezan.
+</p>
+
+<p>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup24/usersettings.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,146 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Vodič za punu instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Pokrenite <a href="../../preuzmi.html">preuzetu punu instalaciju</a> dvostrukim klikom levim tasterom miša.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p1.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran prvog koraka instalatera" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p2.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran drugog koraka — izbor fascikle za privremene datoteke" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. U sledećem koraku instalater će tražiti da odaberete fasciklu za privremeno
+raspakivanje datoteka za instalaciju paketa. Ponuđena lokacija je nova fascikla na radnoj površini. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p3.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran trećeg koraka — raspakivanje u toku" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odmah po raspakivanju datoteka za instalaciju pokrenuće se drugi deo vodiča za instalaciju koji će vas
+provesti do kraja postavke paketa OpenOffice.org na sistem.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p4.png" width="504px" height="386px" alt="Drugi deo — instalacija" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. Na sledećem ekranu je prikazan tekst licence. Izdanje OpenOffice.org
+3.0 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 3 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca. Odaberite opciju
+„Prihvatam uslove licence“ i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p5.png" width="504px" height="386px" alt="Prikaz i prihvatanje licence" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p6.png" width="504px" height="386px" alt="Unos korisničkih podataka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U sledećem koraku unesite ime i prezime korisnika naziv organizacije. Ovi podaci se koriste za
+potpisivanje dokumenata i automatsko popunjavanje polja u šablonima. Odaberite i način instalacije,
+a kako nema ograničenja, preporuka je da se paket instalira za sve korisnike. Kliknite
+„Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p7.png" width="504px" height="386px" alt="Izbor vrste instalacije — potpuna ili prilagođnjna" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Odaberite vrstu instalacije (podrazumevano „Potpuna“) i kliknite „Napred“. Ukoliko odaberete
+prilagođenu instalaciju, biće vam ponuđeno da instalirate samo neke delove paketa OpenOffice.org
+</p>
+<p>
+U sledećem koraku
+instalacije možete da postavite programe iz paketa OpenOffice.org kao podrazumevane programe
+za Microsoft Office datoteke. Pridruživanje znači da kada dvostrukim klikom otvorite datoteku,
+ona će se otvoriti u programu iz paketa OpenOffice.org. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p8.png" width="504px" height="386px" alt="Pridruživanje tipova datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite na dugme „Instaliraj“ kako bi vodič započeo sa automatskom instalacijom.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p9.png" width="504px" height="386px" alt="Početak automatske instalacije" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p10.png" width="504px" height="386px" alt="Umnožavanje datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po uspešnoj instalaciji, kliknite na dugme „Završi“ za izlaz iz vodiča. U sluačaju 
+da se pojavi neka greška (kod greške 1304 ili slično), pogledajte napomene na <a href="../../preuzmi.html">strani
+za preuzimanje</a>.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p11.png" width="504px" height="386px" alt="Kraj instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Sada sa radne površine (ili sa lokacije koju ste odabrali u drugom koraku) možete obrisati privremeno raspakovane datoteke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p13.png" width="252px" height="325px" alt="Uklanjanje privremenih datoteka sa radne površine" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+<a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a><br/>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/fullinstall.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,97 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h3>Uvod</h3>
+
+<p>
+Iako je reč o potpunom kancelarijskom paketu, koji se sastoji od šest programa,
+instalacija OpenOffice.org-a na Microsoft Windows sistem se ne razlikuje značajno od
+instalacije drugih programa.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/p15.png" width="814px" height="625px" alt="Prozorčić o programu sa znakom sr.OpenOffice.org 3.0 i prozor Pisca u pozadini sa otvorenim dokumentom poređenja funkcionalnosti paketa OpenOffice.org 3 i Microsoft Office 2007" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+<a href="../../preuzmi.html">Instalacija verzije</a> OpenOffice.org-a sa jezičkim dodacima za srpski jezik
+(ispravka grešaka pri kucanju, nabrajanje ćirilicom, ispravni lokaliteti, ređanje latiničnih slova itd.) koje
+se može preuzeti sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a> je dostupna u tri varijante:
+<ul>
+ <li>sučelje na srpskom, ćirilicom</li>
+ <li>sučenje na srpskom, latinicom</li>
+ <li>sučelje na engleskom jeziku</li>
+</ul>
+</p>
+
+<p><small>
+<strong>Napomena:</strong>
+Sve dopune su dostavljene projektu OpenOffice.org, i očekujemo da u narednim
+izdanjima (verovatno od 3.1) jezički dodaci za srpski jezik budu dostupni u svim
+verzijama paketa. Do tada, predlažemo da koristite verziju sa
+<a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>.
+</small></p>
+
+<p>
+Jezički paketi takođe postoje u ove tri varijante, a očuvana je i kompatibilnost sa 
+jezičkim paketima za druge jezike (npr. <a href="http://hu.openoffice.org/">mađarski</a>,
+<a href="http://bg.openoffice.org/">bugarski</a>) koji se mogu preuzeti
+sa stranica njihovih <a href="http://projects.openoffice.org/native-lang.html">projekata lokalizacije</a>
+paketa OpenOffice.org.
+</p>
+
+<p>
+Po instalaciji, jezički paket korisniku omogućava da odabere jezik (tj. varijantu u
+slučaju ćirilica/latinica) grafičkog sučelja programa. <strong>Različiti korisnici na
+sistemu mogu imati aktivne različite lokalizacije sučelja.</strong>
+</p>
+
+<p>
+Moguće je instalirati i samo jezički paket za srpski jezik na glavnu instalaciju
+koja nije preuzeta sa <a href="http://sr.openoffice.org">http://sr.openoffice.org</a>,
+ali onda u programima paketa neće biti prisutni pomenuti jezički dodaci za srpski jezik.
+</p>
+
+
+<h3><a href="fullinstall.html">Puna instalacija paketa OpenOffice.org</a> (neophodno)</h3>
+<h3><a href="langinstall.html">Instalacija dodatnih jezičkih paketa</a></h3>
+<h3><a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a></h3>
+<h3><a href="langselection.html">Izbor i promena jezika sučelja</a></h3>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h2>Namenske posebne instalacije</h2>
+<p>
+Za instalaciju sa odabirom pojedinačnih komponenti, instalaciju preko mreže i za veliki broj računara
+i korisnika, kao i za instalaciju na USB prenosive memorije, pogledajte „Setup Guide“ među
+<a href="http://documentation.openoffice.org/">dokumentaciju na engleskom jeziku</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<p>
+<a href="../../podrska.html">Povratak na glavnu stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Povratak na glavnu stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langinstall.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langinstall.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langinstall.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langinstall.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,106 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Vodič za instalaciju jezičkog paketa za OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Vodič za instalaciju jezičkog paketa za OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Pokrenite <a href="../../preuzmi.html">preuzetu instalaciju jezičkog paketa</a> dvostrukim klikom levim tasterom miša.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l1.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran prvog koraka instalatera" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l2.png" width="503px" height="393px" alt="Ekran drugog koraka — izbor fascikle za privremene datoteke" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“ (engl. „Next“) . U sledećem koraku instalater će tražiti da odaberete fasciklu za privremeno
+raspakivanje datoteka za instalaciju paketa. Ponuđena lokacija je nova fascikla na radnoj površini. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<p>
+Odmah po raspakivanju datoteka za instalaciju pokrenuće se drugi deo vodiča za instalaciju koji će vas
+provesti do kraja postavke jezičkog paketa u OpenOffice.org.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l3.png" width="504px" height="386px" alt="Drugi deo — instalacija" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“. Na sledećem ekranu je prikazan tekst licence. Izdanje OpenOffice.org
+3.0 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca. Odaberite prvu opciju
+„Prihvatam uslove licence“ (engl. „I accept the terms in the license agreement“) i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l4.png" width="504px" height="386px" alt="Prikaz i prihvatanje licence" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l5.png" width="504px" height="386px" alt="Izbor instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U sledećem koraku potvrdite prepoznatu punu instalaciju kojoj želite da dodate jezički
+paket. Kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<p>
+Kliknite na dugme „Instaliraj“ (engl. „Install“) kako bi vodič započeo sa automatskom instalacijom.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l6.png" width="504px" height="386px" alt="Početak automatske instalacije" />
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l7.png" width="504px" height="386px" alt="Umnožavanje datoteka" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po uspešnoj instalaciji, kliknite na dugme „Završi“ (engl. „Finish“) za izlaz iz vodiča.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/l8.png" width="504px" height="386px" alt="Kraj instalacije" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Sada sa radne površine (ili sa lokacije koju ste odabrali u drugom koraku) možete obrisati privremeno raspakovane datoteke.
+</p>
+
+<p>
+<a href="langselection.html">Izbor i promena jezika sučelja</a><br/>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langinstall.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langselection.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langselection.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langselection.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langselection.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,69 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Izbor i promena jezika sučelja u OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Nakon što ste instalirali <a href="fullinstall.html">punu instalaciju</a> i makar jedan <a href="langinstall.html">jezički paket</a>, možete promeniti
+jezik sučelja. Ako je paket instaliran za sve korisnike na računaru, svaki korisnik
+može nezavisno postaviti jezik.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/j1.png" width="526px" height="410px" alt="Ekran Računa, otvoren meni „Alat“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U bilo kom programu paketa otvorite „Alat > Podešavanja...“ (engl. „Tools > Settings...“). 
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/j2.png" width="738px" height="449px" alt="Prozorče sa podešavanjima, otvoren deo „Jezička podešavanja > Jezici“" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+
+<p>
+U delu „Jezička podešavanja“ (engl. „Language Settings“), otvorite „Jezici“ (engl. „Languages“). U padajućem meniju
+„Korisničko sučelje“ (engl. „User Interface“) odaberite željeni jezik i kliknite na „U redu“ (engl. „OK“).
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/j3.png" width="480px" height="110px" alt="Poruka po odabiru novog jezika — neophodno ponovno pokretanje programa" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Po ponovnom pokretanju programa, sučelje će biti prikazano na traženom jeziku.
+</p>
+
+<p>
+<a href="usersettings.html">Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</a><br/>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/langselection.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/usersettings.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/usersettings.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/usersettings.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/usersettings.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,78 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Prvo pokretanje programa i unos korisničkih podataka</h2>
+<h3><a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a></h3>
+
+<p>
+Po prvom pokretanju paketa (ili nakon promene jezika sučelja), neophodno je da unesete neke korisničke podatke.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u1.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Dobrodošli" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Kliknite „Napred“ i na sledećem ekranu prihvatite ugovor o uslovima korišćenja. Izdanje OpenOffice.org
+3.0 se distribuira pod GNU LGPL licencom verzije 2.1 koja dozvoljava slobodno korišćenje, 
+distribuiranje, menjanje i objavljivanje izmena sve dok je zadržana ista licenca.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u2.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — Ugovor o uslovima korišćenja" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Pomerite klizač na dno teksta i kliknite na dugme „Prihvatam“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u3.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — korisnički podaci" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+Ime, prezime i inicijali se koriste za potpisivanje dokumenta. Popunite podatke i kliknite „Napred“.
+</p>
+
+<center>
+<br>&nbsp;
+<img src="/docs/winsetup30/pics/u4.png" width="601px" height="402px" alt="Unos korisničkih podataka — upis u spisak korisnika" />
+<br>&nbsp;
+</center>
+
+<p>
+U poslednjem koraku pozivamo vas da se upišete u spisak korisnika paketa OpenOffice.org i pomognete nam da pokažemo
+da OpenOffice.org koriste milioni ljudi širom sveta. Upisom u listu korisnika članovi globalnog projekta OpenOffice.org 
+će biti u mogućnosti da vas obaveste o novim izdanjima i drugim dodacima za paket. Upis je besplatan i nije obavezan.
+</p>
+
+<p>
+<a href="index.html">Povratak na prvu stranu vodiča</a><br/>
+<a href="../../podrska.html">Glavna stranica za podršku</a>.<br/>
+<a href="../../preuzmi.html">Glavna stranica za preuzimanje instalacije paketa</a>.
+</p>
+    
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/docs/winsetup30/usersettings.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,140 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Projekat OpenOffice.org u Srbiji - slobodan kancelarijski paket
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta name="description" content="OpenOffice.org je vodeći slobodan kancelarijski softverski paket sa programima za obradu teksta, tablice, prezentacije, šeme i crteže kao i baze podataka dostupan i na srpskom jeziku. Možete da ga besplatno preuzmete i legalno koristite na neograničenom broju računara." /> 
+  <meta name="keywords" content="OpenOffice.org, programi na srpskom, lokalizovani softver, kancelarijski softver, OpenOfis, Open Office, OpenOffice, openoffice, poslovni softver, otvoreni kod, OOo, ooo, open source" />
+
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeHome.css);
+ @import url(/styles/DeNoNav.css); 
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+  div.welcomenote {
+    line-height: 150%;
+    width: 900px;
+  }
+  div.welcomenote a {
+    text-decoration: none;
+  }
+  div.welcomenote h3 {
+    font-size: 100%;
+    margin-bottom: -10px;
+    color: #f2ba00;
+    text-shadow: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.25);
+  }
+  #bodycol div.campaign {
+    margin-top: 30px;
+  }
+
+  #bodycol div.campaign h2 {
+    margin-top: 20px;
+  }
+  
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<div class="welcomenote">
+<a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/"><img src="/news/stats2011_ooo.png" width="900px" height="315px" alt="58.1% preduzeća u Srbiji koristi OpenOffice.org" /></a><br/>
+
+<div style="background: #CCF4C6; padding: 5px; border: 1px solid #18A303; text-align: center;">
+Novi slobodan kancelarijski paket LibreOffice 3.4.4 je <a href="http://sr.libreoffice.org">dostupan za preuzimanje</a>.
+</div>
+
+<table cellpadding="0px" cellspacing="15px"><tr>
+<td>
+<p>
+<strong><a href="stajeto/index.html">OpenOffice.org</a> je vodeći slobodan kancelarijski softverski paket sa programima za <acronym title="OpenOffice.org Pisac/ Writer">obradu teksta</acronym>, <acronym title="OpenOffice.org Račun/ Calc">tablice</acronym>, <acronym title="OpenOffice.org Prezentacija/ Impress">prezentacije</acronym>, <acronym title="OpenOffice.org Crtanje/ Draw">šeme i crteže</acronym> kao i <acronym title="OpenOffice.org Baza/ Base">baze podataka</acronym>.</strong> 
+<p>
+Dostupan je na velikom broju svetskih <a href="http://projects.openoffice.org/native-lang.html">jezika</a> i radi na uobičajenim računarima. Možete da ga <a href="preuzmi.html">besplatno preuzmete</a> i legalno koristite na računarima.
+</p>
+</td><td>
+<p>Vaše dokumente čuva u međunarodno standardizovanom otvorenom dokument-formatu (ISO 26300), a čita i piše datoteke u formatima iz Microsoft Office i drugih paketa.
+</p>
+
+<h3>Slobodan, otvoren, besplatan</h3>
+<p>
+Razvija se kao slobodan softver kome doprinose korisnici širom sveta i partneri, koji na njemu zasnivaju svoje proizvode, kako bi on postao još bolji i rasprostranjeniji. <a href="projekat.html">Pridružite se projektu</a>.
+</p>
+</td></tr></table>
+</div>
+
+<br clear="both"/>
+<iframe scrolling="no" frameborder="0" src="http://www.facebook.com/connect/connect.php?id=111420772227281&connections=16&stream=0&locale=hr_HR&logobar=0&css=http://sr.openoffice.org/styles/fb-inline3.css" 
+ allowtransparency="true" style="border: none; width: 900px; height: 140px; margin-top: 25px;"></iframe>
+
+<div class="campaign">
+
+  <h2><a href="saopstenja/">novosti i saopštenja »</a></h2> 
+  <p>09.11. — <a href="http://sr.libreoffice.org/">Objavljen je Libreofis 3.4.4</a></p>
+  <p>14.10. — <a href="http://otvorenidokument.com">Forum OpenOffice.org korisnika</a></p> 
+  <p>13.10. — <a href="saopstenja/2010-10-13.html">OpenOffice.org, nestašni desetogodišnjak</a></p> 
+  <p>01.09. — <a href="saopstenja/2010-09-01.html">Oracle podržava softversku revoluciju – proslava desetogodišnjice projekta OpenOffice.org</a></p> 
+  <p>22.04. — <a href="saopstenja/2010-04-22.html">Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3.</a></p> 
+  <p>Prijavite se na <a href="http://feeds.feedburner.com/lat/srooo"><img src="/pics/rss.gif" width="12px" height="12px" border="0px" /> dovod novosti</a>.
+  </p>
+
+  <h2><a href="kontakt.html">kontaktirajte nas »</a></h2>
+
+  <div style="width: 220px; background: #9fc3f5; padding: 10px; margin-top: 15px">
+  <h2 style="margin-top: 0px;"><a href="http://templates.services.openoffice.org">gotovi šabloni »</a></h2>
+  <p>
+  Preuzmite gotove šablone za lepše i funkcionalnije poslovne i lične dokumente.
+  </p>
+  </div>
+  <img src="/pics/templates.png" width="240px" height="35px" alt="ikonice Å¡ablona"/><br/>
+
+
+</div> <!-- Kraj "campaign" -->
+
+<a name="navigacija"></a>
+<div id="actionstatements">
+  <ul>   
+  
+  <li><div class="action-info"><div class="action-text action-link">
+    <h2><a name="content" href="stajeto/index.html">Želim da saznam više o paketu</a></h2>
+    <p><a href="stajeto/index.html">Koje su prednosti paketa OpenOffice.org? Å ta je tu zanimljivo?</a></p>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+  
+  <li><div class="action-download"><div class="action-text action-link">
+    <h2><a href="preuzmi.html"><strong>Želim da nabavim OpenOffice.org</strong></a></h2>
+    <p><a href="preuzmi.html">Preuzmite OpenOffice.org 3.3 ili saznajte kako do njega da dođete.</a></p>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
+  <li><div class="action-help"><div class="action-text action-link">
+    <h2><a href="podrska.html">Tražim podršku za OpenOffice.org</a></h2>
+    <p><a href="podrska.html">Pomoć je tu kada je potrebna</a></p>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+ 
+  <li><div class="action-extend"><div class="action-text action-link">
+    <h2><a href="prosirenja.html">Hoću više od paketa OpenOffice.org</a></h2>
+    <p><a href="prosirenja.html">Proširite OpenOffice.org dodatnim funkcijama, šablonima i materijalom</a></p>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+     
+  <li><div class="action-participate"><div class="action-text action-link">
+    <h2><a href="projekat.html">Želim da se priključim projektu</a></h2>
+    <p><a href="projekat.html">OpenOffice.org razvijaju ljudi širom sveta. Slobodno nam se pridružite!</a></p>
+ </div></div></li>
+ <li><hr /></li>
+  
+  </ul>
+
+</div> <!-- Kraj "actionstatements" -->
+
+
+
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.xml?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.xml (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.xml Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,4 @@
+<?xml version="1.0"?>
+<redirect>
+  <newLocation>http://feeds.feedburner.com/lat/srooo</newLocation>
+</redirect>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/index.xml
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/kontakt.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/kontakt.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/kontakt.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/kontakt.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,81 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Kontakt</h2>
+<p>
+Svim članovima projekta OpenOffice.org u Srbiji možete se obratiti preko razvojne dopisne liste, slanjem poruke e-poštom na adresu <a href="mailto:dev@sr.openoffice.org">dev@sr.openoffice.org</a>. Sve poruke poslate na dopisnu listu biće objavljene u javno dostupnoj arhivi.
+</p>
+
+<h2>Predstavnici projekta</h2>
+<br/>
+<p>
+Molimo vas da za <font color="red">pitanja korisničke podrške</font> 
+koristite 
+<a href="http://otvorenidokument.com/">forum Otvoreni dokument</a>. 
+Pogledajte <a href="podrska.html">stranicu za podršku</a> za više 
+informacija.
+</p>
+<p> </p>
+<dl>
+<dt>Goran Rakić</dt>
+<dd><small>OpenOffice.org Serbian Native-Lang Project Lead</small><br/>
+e-pošta: <a 
+href="mailto:goranrakic@openoffice.org">goranrakic@openoffice.org</a>, 
+<a href="http://blog.goranrakic.com">blog</a>,
+tel: (+381) 063 707 42 91
+</dd>
+
+<dt>Igor Nestorović</dt>
+<dd><small>OpenOffice.org Serbian Native-Lang Level II Co-Lead</small><br/>
+e-pošta: <a href="mailto:igornestorovic@openoffice.org">igornestorovic@openoffice.org</a>, 
+tel: (+381) 064 111 27 83</dd>
+
+<dt>prof. dr. Duško Vitas</dt>
+<dd><small>Matematički fakultet, nosilac projekta lokalizacije<br/>
+Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo</small><br/>
+e-pošta: vitas NA matf TAČKA bg.ac.rs, tel: (+381) 011 2027 801</dd>
+</dl>
+
+<dt>Filip Marić</dt>
+<dd><small>Matematički fakultet</small><br/>
+e-pošta: filip NA matf TAČKA bg.ac.rs</dd>
+</dl>
+
+
+<h2>Saopštenja za medije</h2>
+<p>
+Sva dosadašnja saopštenja za medije možete da pronađete na <a href="saopstenja/">posebnoj 
+stranici</a>.
+</p>
+<p>
+Saopštenja za medije možete da pratite putem <a href="http://feeds.feedburner.com/lat/srooo">RSS dovoda</a>.
+</p>
+
+<h2>Fejsbuk i Tviter</h2>
+<p>
+Koristite i podržavate OpenOffice.org? Pridružite se stranici „<a href="http://www.facebook.com/sropenoffice">OpenOffice.org u Srbiji</a>“ na društvenoj
+mreži <a href="http://www.facebook.com">Fejsbuk</a>. Zvanične „cvrkute“ možete da pratite preko našeg <a href="http://twitter.com/srlibreoffice">@srlibreoffice</a> naloga na mikroblog servisu 
+<a href="http://www.twitter.com">Tviter</a>.
+</p>
+
+<h2>OpenOffice.org u svetu</h2>
+<p>Pogledajte <a href="http://www.openoffice.org/contact.html">stranicu za kontakt</a> na glavnoj veb stranici projekta.</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/kontakt.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/pics/2010.jpg
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/pics/2010.jpg?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/pics/2010.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = image/jpeg

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,139 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Podrška za OpenOffice.org
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    #bodycol { width: 90%; }
+    #literatura { border-spacing: 0px; border-colapse: colapse; width: 90%; margin: auto; }
+    #literatura td { vertical-align: top; padding: 10px; border-bottom: 3px solid #ccc; }
+    #literatura h3, #literatura h4 { margin: 0px; }
+    h4 { margin: 25px 0px 5px 0px; }
+    h2 { font-weight: bold; }
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Forum OtvoreniDokument.com</h2>
+<p>Pridružite nam se u razgovoru na <a href="http://otvorenidokument.com">
+forumu OpenOffice.org korisnika na <strong>srpskom jeziku</strong></a>.
+</p>
+
+<p>Vaše pitanje, komentar ili savet možete poslati <a href="http://otvorenidokument.com">
+preko foruma</a>, a pre postavljanja pitanja, pretražite <a
+href="http://otvorenidokument.com/search.php">dosadašnju arhivu</a> za slučaj da je na pitanje već odgovoreno.
+Kao naslov teme upišite sažetak pitanja. Izbegavajte neodređene naslove poput „Hitno“, „Pomoć“ i slično.</p>
+
+<p>Forum korisnika možete da pratite i bez otvaranja naloga, a dostupni su i <a href="http://otvorenidokument.com/misc.php?action=syndication">RSS dovodi</a> za praćenje putem posebnih programa
+ili mobilnog telefona. Na pojedinačne teme možete se pretplatiti radi dobijanja obaveštenja o novim odgovorima e-poštom.</p>
+
+<p>Registrujte se na <a href="http://otvorenidokument.com">forumu</a> i postanite član zajednice korisnika. Pridružite se da razmenimo iskustvo o softveru
+koji svi svakodnevno koristimo i naučimo da radimo brže i lakše. Po registraciji dobićete pismo na unetu e-adresu
+kako biste potvrdili vlasništvo nad nalogom.</p>
+
+<p>Forum OtvoreniDokument.com zamenjuje raniju dopisnu listu users@sr.openoffice.org.</p>
+
+
+<h2>Dostupno na Internetu</h2>
+
+<h4>Vodič za instalaciju paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista</h4>
+<a href="docs/winsetup30/">Ilustrovano uputstvo za instalaciju</a> i dodavanje novih jezičkih paketa.
+
+<h4>Nova rubrika: „Korisničke priče“</h4>
+<a href="price.html">Epizode iz svakodnevnog rada</a> u paketu OpenOffice.org koje pišu sami korisnici.
+
+<h4>Saveti objavljeni na sajtu izdavačkog preduzeća „Kompjuter biblioteka“</h4>
+„Kompjuter biblioteka“ <a href="docs/kombib.html">objavljuje nove savete</a> za korišćenje paketa OpenOffice.org 
+
+<h4>Bodič za korisnike paketa OpenOffice.org 2.x</h4>
+Na prevođenju radi <a href="http://ns-linux.org/">grupa GNU/Linuks korisnika u Novom Sadu</a>, a rezultati su besplatno dostupni na
+<a href="http://openoffice.ns-linux.org">http://openoffice.ns-linux.org</a>. Ako ste u mogućnosti, pomozite im da poduhvat prevođenja privedu kraju.
+
+<h4>Dokumentacija za OpenOffice.org 1.1 iz distribucije AtomixLinux</h4>
+<a href="http://sr.openoffice.org/docs/AtomixLinux_OOo1.1_dokumentacija/oo/">Dokumentacija na srpskom</a>, koja je bila objavljena kao deo ugašene AtomixLinux distribucije.
+
+<h2>HrOpen priručnici za OpenOffice.org 2</h2>
+<img src="/docs/hropen/writer.jpg" alt="HrOpen OpenOffice.org priručnici" width="150px" height="213px" align="left" />
+<img src="/docs/hropen/calc.jpg" alt="HrOpen OpenOffice.org priručnici" width="150px" height="213px" align="left" style="margin-right: 20px" />
+<p>Hrvatsko udruženje za otvorene sisteme i internet „<a href="http://www.open.hr">HrOpen</a>", u saradnji sa državnom agencijom za razvoj
+informacionih sistema e-uprave „<a href="http://www.e-hrvatska.hr">eHrvatska</a>", izdalo je priručnike za korišćenje programa Writer, Calc, Base i Impress 
+iz paketa OpenOffice.org.</p>
+
+<p><a href="docs/hropen/">Pogledajte ovu stranicu</a> za više informacija o sadržaju, a sa istog mesta možete i da preuzmete priručnike u PDF formatu.</p>
+
+<br clear="both" />
+
+<h2>Besplatne video lekcije, obuka za OpenOffice.org 2 i 3</h2>
+<img src="/news/poduzetnik.logo.png" width="180px" alt="Koprivnički poduzetnik d.o.o." style="float: right; margin-left: 20px; margin-bottom: 20px;"/>
+<img src="/news/koprivnicki-poduzetnik.jpg" width="300px" height="239px" alt="Snimak ekrana video Å¡kole za Pisac (Writer)" style="float: left; margin-right: 20px; margin-bottom: 20px"/>
+<p>Preduzetnički inkubator centar „<a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/o-nama">Koprivnički poduzetnik d.o.o.</a>“ na veb stranici u rubrici „<a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/online-edukacije">Online edukacija</a>“ nudi kvalitetnu besplatnu video obuku za korišćenje paketa OpenOffice.org pokrivajući programe <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-writer">Pisac (Writer)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-calc">Račun (Calc)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-impress">Prezentacija (Impress)</a>, <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-draw">Crtanje (Draw)</a> i <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-base">Baza (Base)</a> u više od 80 lekcija. Lekcije prate hrvatsko lokalizovano sučelje.</p>
+<p>Svaka video lekcija traje nekoliko minuta. Lekcije su fino metodološki odmerene, a materijal je veoma koristan svakome ko želi da nauči da radi u slobodnom i besplatnom paketu OpenOffice.org.</p>
+<p>Autori su Milena Aščić, Dubravka Biondić, Ivana Ledinski, Tomislav Trošelj i Tihomir Cvetković.</p>
+<br clear="both" />
+<p>
+Kako Milena, autorka video škole za <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-writer">Pisac (Writer)</a>, kroz koju ćete naučiti kako da pišete i obrađujete tekstove na računaru, i <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/openofficeorg-base">Bazu (Base)</a> kroz koju ćete naučiti da napravite bazu, unesete podatke i prikažete ih na pametan način te da tako pratite zalihe u skladištu, kupce ili dobavljače, sama kaže:
+<blockquote style="width: 60%; border: 1px solid #ccc; padding: 10px;">
+Autor ovog teksta, a i mnogi poduzetnici, vladine, visoko obrazovne i druge institucije, osobno jamči u kvalitetu ovog softvera. <strong>Autor je zadovoljni korisnik punih 5 godina.</strong>
+</blockquote>
+</p>
+<p>
+Na istoj lokaciji možete naučiti i kako da koristite <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/internet-web-i-email">elektronsku poštu i Internet</a> ili <a href="http://www.koprivnicki-poduzetnik.hr/en/ubuntu-linux">Ubuntu Linuks operativni sistem</a>. Sam centar na svim svojim računarima koristi kancelarijski paket OpenOffice.org.
+</p>
+
+<h2>Literatura</h2>
+<table id="literatura">
+
+<tr>
+<td>
+<img src="/pics/ooo2_brzo_i_lako.jpg" alt="OpenOffice.org 2 brzo i lako" width="94px" height="134px"/>
+</td>
+<td>
+<h3><a href="http://knjige.kombib.rs/OpenOffice_2_brzo_i_lako.html" name="knjiga_brzoilako">OpenOffice 2 brzo i lako</a></h3>
+<h4>Slavica Prudkov</h4>
+<p>U ovoj knjizi naći ćete detaljne opise rada u četiri ključna programa OpenOffice.orga 2.0 i onih njihovih funkcija koje ćete najčešće koristiti u svakodnevnom radu.</p>
+<p>Knjiga sadrži sledeća poglavlja:
+<ol>
+<li>Uopšteno o OpenOffice.org-u 2.0</li>
+<li>OpenOffice.org Writer (Pisac)</li>
+<li>OpenOffice.org Calc (Račun)</li>
+<li>OpenOffice.org Impress (Prezentacija)</li>
+<li>OpenOffice.org Draw (Crtanje)</li>
+<li>Razmena podataka između programa</li>
+</ol>
+</p>
+<p>srpski latinicom, prati sučelje na engleskom, 131 strana; izdavač: Kompjuter biblioteka; ISBN: 86-7310-367-3.
+<a href="http://knjige.kombib.rs/OpenOffice_2_brzo_i_lako.html">Više informacija, promotivna poglavlja i poručivanje</a> na veb strani izdavača.</p>
+</td>
+<td>
+<h4>Pročitali ste knjigu?</h4>
+<p><a href="mailto:users@sr.openoffice.org?subject=OpenOffice%202%20brzo%20i%20lako">Napišite</a> šta Vam se dopada, šta bi moglo biti bolje objašnjeno, šta je dobro, a šta ne?</p>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td colspan="3"><p align="center">Znate li za još knjiga na srpskom, o paketu OpenOffice.org 2.x ili 3.x? <a href="mailto:users@sr.openoffice.org">Obavestite nas.</a></p></td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<h2>Kontakt</h2>
+Pogledajte <a href="kontakt.html">stranicu sa informacijama</a> kako da 
+kontaktirate predstavnike projekta OpenOffice.org u Srbiji. Molimo vas
+da za korisničku podršku koristite dopisnu listu navedenu na vrhu ove
+stranice.
+
+<h2>Podrška na engleskom jeziku</h2>
+Centralni <a href="http://support.openoffice.org/index.html">portal za pomoć i podršku</a> za paket OpenOffice.org će Vas provesti kroz dostpunu pomoć na engleskom (i drugim jezicima).
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska/index.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska/index.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska/index.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska/index.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,20 @@
+<html>
+<head>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
+  <meta http-equiv="refresh" content="0;url=/lat/podrska.html" />
+  <style type="text/css">
+    #header, #subheader, #breadcrumbs, #navcolumn, #footer {
+  display: none;
+ }
+  </style>
+</head>
+<body>
+<div style="width: 300px; margin-top: 50px;">
+<h3>
+<a href="/lat/podrska.html">Nastavite do stranice</a><br/>
+</h3><h3>
+<a href="/lat/podrska.html">Proceed to page</a>
+</h3>
+</div>
+</body>
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/podrska/index.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,156 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Naručite ili napravite sami svoj OpenOffice.org disk
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { padding: 5px; vertical-align: middle; }
+    table.down td a { font-size: 14pt; }
+    table.down td sup a { font-size: 8pt; }    
+    table.down { margin: auto; }
+    #baner3 { background: #0049cc; color: white; height: 234px; vertical-align: center; padding-right:10px; }
+    #baner3 a { color: white; }
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Sadržaj</h2>
+<ul>
+<li><a href="#napravite">Napravite sami svoj OpenOffice.org disk</a></li>
+<li><a href="#casopis">OpenOffice.org uz časopis</a></li>
+<li><a href="#disk">Naručite instalacioni disk</a></li>
+</ul>
+
+<a href="napravite"></a>
+<h2>Napravite sami svoj OpenOffice.org disk</h2>
+
+    <p>
+    Preuzmite otisak sadržaja diska za snimanje na prazan medij koji uključuje sve ponuđene instalacije za jedan operativni sistem. Preuzmite i odštampajte 
+    omot, a pomoću Lightscribe uređaja, posebnog štampača ili nalepnicom nanesite na disk ukrasnu sliku kako biste pripremili CD profesionalnog izgleda za
+    kolekciju ili poklon kolegama i prijateljima.
+    </p>
+    <br/>
+
+    <h3>OpenOffice.org 3.1.1 instalacioni disk za Microsoft Windows<a name="3.1.1"></a></h3>
+    <div style="border: 1px solid #ccc; float: left; margin: 15px; padding:10px; width: 320px;">
+    <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.1.1/cd/OOo311_win32.iso"><img src="/pics/cdicon.gif" width="40px" height="41px" alt="CD" align="left" hspace="10px" />
+    <strong>OOo311_win32.iso</strong></a>
+    <p style="margin-left:60px"><small>630MB, <a href="http://docs.fedoraproject.org/readme-burning-isos/sr/sn-burning.html">uputstvo za narezivanje</a><br/>
+    <a href="http://beeblebrox.org/hashtab/">MD5</a>: 555513e3c66ec7403ee1301f2be858f5</small></p>
+    </div>
+ 
+    <p>Sadrži obe srpske lokalizacije (ćiriličnu i latiničnu), verziju na engleskom jeziku i sva tri jezička paketa. Uključeni su i najvažniji
+    <a href="prosirenja.html">lokalizovani dodaci</a> kao i nadogradnje za operativni sistem koje mogu nedostajati pri instalaciji na računar.
+    Sadržaj je opremljen prigodnim automatskim pokretačem na oba pisma:</p>
+    <br clear="left"/>
+    <center>
+    <a href="/pics/cdwin/cd3.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd3_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 1" /></a>
+    <a href="/pics/cdwin/cd4.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd4_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 2" /></a>
+    <a href="/pics/cdwin/cd5_lat.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd5_lat_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 3" /></a><br/>
+    <a href="/pics/cdwin/cd6.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd6_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 4" /></a>
+    <a href="/pics/cdwin/cd7.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd7_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 5" /></a>
+    <a href="/pics/cdwin/cd8.png" target="_blank"><img src="/pics/cdwin/cd8_small.png" width="220px" height="161px" alt="OpenOffice.org instalacioni disk za Microsoft Windows 6" /></a>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <a href="/omot/OOo_3_cd_omot_a4_300dpi.png" target="_blank"><img src="/omot/OOo_3_cd_omot_a4_small.png" width="141px" height="200px" alt="Omot" /></a>
+    <a href="/omot/OOo_3_cd_nalepnica.png" target="_blank"><img src="/omot/OOo_3_cd_nalepnica_small.png" width="200px" height="200px" alt="Nalepnica" /></a>
+    <a href="/omot/OOo_3_cd_lightscribe.png" target="_blank"><img src="/omot/OOo_3_cd_lightscribe_small.png" width="200px" height="200px" alt="Lightscribe" /></a>
+    <img src="/pics/cd2.jpg" width="267px" height="200px" alt="Fotografija diska" />
+    
+    </center>
+
+<a name="casopis"></a>
+<h2>OpenOffice.org uz časopis</h2>
+<p><font color="red">Uskoro.</font></p>
+<table border="1" class="down">
+<tr><th>naziv časopisa</th><th>aktuelno izdanje na disku</th><th>lokalizacija</th><th>napomena</th></tr>
+<tr><td>PC Press</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr>
+<tr><td>Mikro-PC World</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr>
+<tr><td>...</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td></tr>
+</table>
+
+<!--
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Naručite instalacioni disk</h2>
+<p>
+Kako želimo da OpenOffice.org učinimo pristupačnim svim korisnicima, pa i onima bez brzog pristupa Internetu, raduje nas što smo zahvaljujući mreži
+volontera članova Zajednice u prilici da vam u takvim situacijama instalacioni disk besplatno dostavimo poštom. Popunite formular, a mi ćemo se potruditi da vašoj molbi izađemo u susret.
+<strong>Sva polja su obavezna.</strong>
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+<div style="margin-left: 15px;margin-bottom:50px;float:right;">
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" alt="OpenOffice.org CD sa Å¡tampom na disku" /> 
+<br/>&nbsp;<br/>
+<img src="/pics/cd1.jpg" width="365px" height="200px" alt="OpenOffice.org CD sa Å¡tampom na disku" />
+</div>
+
+<form action="http://ooo.matf.bg.ac.rs/anketa/anketa.py" method="POST">
+<input type="hidden" name="id" value="3" />
+<input type="hidden" id="b" name="b" value="http://sr.openoffice.org/lat/poruci_potvrda.html" />
+
+<table border="0" cellpadding="5px">
+<tr>
+<td nowrap>Ime i prezime:</td>
+<td><input type="text" name="ime" value="" style="width: 300px"/><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td nowrap>Adresa e-pošte:</td>
+<td><input type="text" name="email" value="" style="width: 300px"/><br/>
+<small><font color="#aaa">
+Očekujte kontakt e-poštom radi potvrde.
+</font></small><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td>Adresa:</td>
+<td><textarea name="adresa" value="" style="width: 300px" rows="4"></textarea><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td colspan="2">Molim vas da mi disk pošaljete poštom zato što:</td>
+</tr><tr>
+<td></td><td><textarea name="zasto" value="" style="width: 300px" rows="4"></textarea><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td colspan="2">Kako planirate da koristite OpenOffice.org?</td>
+</tr><tr>
+<td></td><td><textarea name="kako" value="" style="width: 300px" rows="2"></textarea><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td colspan="2">Broj potencijalnih korisnika diska: &nbsp; <input type="text" name="korisnika" value="" style="width: 50px"/><br/>&nbsp;</td>
+</tr><tr>
+<td colspan="2">Operativni sistem:<br/>
+<small>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="oswindows" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="oswindows" name="os" value="windows" /> Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista</label><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="oslinuxdeb" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="oslinuxdeb" name="os" value="linuxdeb" /> GNU/Linuks Ubuntu/Debian (deb)</label><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="oslinuxrpm" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="oslinuxrpm" name="os" value="linuxrpm" /> GNU/Linuks RedHat/Fedora (rpm)</label><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="oslinuxtgz" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="oslinuxtgz" name="os" value="linuxtgz" /> GNU/Linuks ostale distribucije (tgz)</label><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="osmacosx" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="osmacosx" name="os" value="macosx" /> MacOS X (Intel)</label><br/>
+&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <label for="ossolaris" style="display: inline; float: none" >
+      <input type="radio" id="ossolaris" name="os" value="solaris" /> Sun Solaris/ OpenSolaris</label><br/>
+</small>
+</td>
+</tr><tr>
+<td colspan="2" align="center">&nbsp;<br/><input type="submit" value="Pošalji" style="padding: 5px; width: 100%"/>
+<br/>&nbsp;<br/>
+<strong>Odobreno 7% zahteva.</strong> Zahvaljujemo svima na interesovanju.
+</td>
+</tr>
+</table>
+-->
+
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci_potvrda.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci_potvrda.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci_potvrda.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci_potvrda.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,41 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    OpenOffice.org projekat u Srbiji - Naručivanje besplatnog diska
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Vaš zahtev je zabeležen.</h2>
+<p>Zahvaljujemo vam na interesovanju za OpenOffice.org</p>
+<p>
+Čim zahtev bude obrađen kontaktiraćemo vas e-poštom radi potvrde i obavestiti
+da li smo u mogućnosti da besplatno pošaljemo instalacioni disk na vašu adresu.
+</p>
+
+<p>
+OpenOffice.org možete <a href="preuzmi.html">besplatno preuzeti sa Interneta</a>.
+Dostupan je i <a href="poruci.html">ISO otisak diska</a> sa svim ponuđenim instalacijama
+za Microsoft Windows koji možete sami narezati na prazan CD ukoliko posedujete CD rezač
+na računaru.
+</p>
+
+<p>
+Vratite se na <a href="index.html">početnu stranicu</a>.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/poruci_potvrda.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,228 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Legalno i besplatno preuzmite OpenOffice.org na srpskom i engleskom
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+     background:#0049cc;
+     border:1px solid #0049cc;
+     cursor:pointer;
+     color:#FFFFFF;
+     font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+     float:left;
+     width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+     background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+     background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Preuzmite OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Besplatno preuzmite stabilno izdanje OpenOffice.org 3.3<a name="3.3"></a></h3>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="libo">
+    Možete da preuzmete i noviji stabilan <b>Libreofis 3.4.4</b> na srpskom.
+
+    Postoje <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sr">ćirilična</a> i
+    <a href="http://sr.libreoffice.org/preuzimanje/?lang=sh">latinična</a> varijanta lokalizacije.
+
+    U izdanju za Microsoft Windows obe lokalizacije su uključene u isti paket, a na forumu OtvoreniDokument.com možete da 
+    <a href="http://otvorenidokument.com/Tema-Libreofis-beta2-instalacija">pročitate uputstvo za instalaciju</a>.
+
+    <b>Saznajte više o Libreofisu na <a href="http://sr.libreoffice.org">sajtu projekta</a>.</b>
+    </div>
+
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      GNU/Linuks
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org 3.3 za Microsoft Windows</strong><br/><small> 2000SP2 / XP / 2003 / Vista / 7, <a href="#sysreq">sistemski zahtevi</a></small></p>
+<p>
+  Možete preuzeti punu instalaciju sa ugrađenom lokalizacijom ili preuzeti samo jezički
+  paket za instaliranje na postojeću instalaciju paketa OpenOffice.org 3.3 na računaru. 
+  Ako instalirate podršku za više jezika, svaki korisnik na računaru u postavkama programa
+  može da odabere sopstveni jezik sučelja.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="2">puna instalacija</th>
+
+ <td><small>MD5 otisak</small></td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski ćirilicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_sr.exe">preuzmite</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+ </td>
+ <td><small> 594c1d5edb5a9f71e57891a1d0ce99b1 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski latinicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_sh.exe">preuzmite</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+ </td>
+ <td><small> 68ddbbd45338db40eb303d8584e5a553 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>engleski</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_en-US.exe">preuzmite</a>
+  <sup><a href="#napomena_win">1)</a></sup>
+
+ </td>
+ <td><small> b7de217e5945b3a28c7f4f3698e51aa4 </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="2">samo jezički paket</th>
+ <td> </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski ćirilicom</th>
+
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sr.exe">preuzmite</a>
+ </td>
+ <td><small> 64695aefcf9de64452d9cd963156a3af </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski latinicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_sh.exe">preuzmite</a>
+ </td>
+ <td><small> d8e45c5b521649b3f4cb93540ae1df5b </small>
+</tr>
+<tr>
+ <th>engleski</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.3.0/msi/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_en-US.exe">preuzmite</a>
+ </td>
+ <td><small> 8214803eec2de495850a5886603dbdb4 </small>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+    <p>Saznajte više o <a href="prosirenja.html">korisnim dodacima</a> kojima možete proširiti funkcionalnost paketa, preuzmite <a href="podrska.html">dokumentaciju</a> i saznajte više o
+    <a href="podrska.html">dostupnoj podršci</a> preko Interneta.</a></p>
+<p>
+Jezičke pakete sa prevodom sučelja na druge svetske
+  jezike <a href="http://download.openoffice.org/other.html#tested-lp">preuzmite ovde</a>.
+  Jezička podrška kao što je provera pisanja (engl. spellchecker) i prelom reči za druge
+  jezike je dostupna u vidu <a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/dictionaries">dodatnih paketa</a>.
+  Paket za srpski jezik (oba pisma) je uključen u lokalizovane pune instalacije i jezičke pakete, a možete da ga <a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-sr">preuzmete i posebno</a> ukoliko koristite nelokalizovanu instalaciju.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<div style="width: 90%; margin: auto; background: #dce9fc; padding: 10px; border: 1px solid #9bc0f5;">
+<strong><sup>1)</sup> Važne napomene za Microsoft Windows:<a name="napomena_win"></a></strong>
+<ul>
+
+  <li>Dostupan je i <a href="http://sr.openoffice.org/poruci.html">instalacioni disk</a> koji sadrži sve instalacione pakete i neka
+  <a href="http://sr.openoffice.org/prosirenja.html">lokalizovana proširenja</a>, opremljen prigodnim automatskim pokretačem na oba pisma.
+  ISO otisak možete sami narezati na prazan medij.</li>
+
+  <li><a href="http://sr.openoffice.org/docs/winsetup30/">Pročitajte vodič za instalaciju</a> paketa OpenOffice.org 3.0 na sistemu Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista. Ovo ilustrovano uputstvo će vas provesti kroz instalaciju i dodavanje novih jezičkih paketa.</li>
+
+  <li>Pune instalacije uključuju besplatnu instalaciju <a href="http://www.java.com/en/download/manual.jsp">radnog okruženja za Javu</a> koje će
+  po potrebi biti uključeno tokom procesa instalacije.</li>
+
+  <li>Ukoliko se instalacija prekine porukom „Greška 1304“, instalirajte 
+  „<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=en">Microsoft .Net Framework <strong>2.0</strong> 
+  Redistributable Package</a>“</li>
+<!--
+  <li>Ako nakon uspešne instalacije paketa, pri pokretanju programa iz paketa računar saopšti
+  da nije u mogućnosti da isti pokrene ili se pojavi greška koja pominje nedostajuće DLL datoteke,
+  instalirajte „<a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9B2DA534-3E03-4391-8A4D-074B9F2BC1BF&displaylang=en">Microsoft
+  Visual C++ <strong>2008</strong> Redistributable Package</a>“.</li>
+-->
+  <li><a name="sysreq">Sistemski zahtevi: </a> Microsoft Windows 2000 (SP2 ili noviji), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7 kao i odgovarajuća serverska izdanja Microsoft Windows operativnog sistema. 256MB radne memorije (preporučeno 512MB). Tokom instalacije potrebno je 650MB prostora na disku, nakon instalacije OpenOffice.org zauzima oko 440MB na disku. Moguća je instalacija na mrežni disk. Rezolucija ekrana od najmanje 1024x768 (na manjim rezolucijama delovi prozora mogu ostati skriveni).</li>
+</ul>    
+</div>
+
+<br/>&nbsp;
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Naručite instalacioni disk</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org CD sa Å¡tampom na disku" />
+<p>
+Ukoliko posedujete širokopojasnu internet vezu (najčešće ADSL, bežični ili kablovski internet) preuzimanje instalacije od samo 128MB ne predstavlja problem ali korisnicima
+koji se na Internet i dalje povezuju modemom preko telefonske linije to je avantura duga osam neizvesnih sati.
+</p><p>
+Kako želimo da OpenOffice.org učinimo pristupačnim svim korisnicima, raduje nas što smo zahvaljujući volonterima u Zajednici u prilici da vam u takvim situacijama
+instalacioni disk besplatno dostavimo poštom. <a href="poruci.html">Popunite formular</a>, a mi ćemo se potruditi da vašoj molbi izađemo u susret.
+</p><p><br clear="left"/>Sa <a href="poruci.html">iste stranice</a> možete preuzeti i otisak sadržaja diska za snimanje na prazan medij koji uključuje sve gore ponuđene instalacije. 
+Pronaći ćete i omot i slike za štampu na samom disku kako biste mogli da pripremite CD profesionalnog izgleda za kolekciju ili poklon kolegama i prijateljima.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = native

Added: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi_freebsd.html
URL: http://svn.apache.org/viewvc/incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi_freebsd.html?rev=1221073&view=auto
==============================================================================
--- incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi_freebsd.html (added)
+++ incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi_freebsd.html Tue Dec 20 02:15:31 2011
@@ -0,0 +1,216 @@
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
+ <head>
+  <title>
+    Legalno i besplatno preuzmite OpenOffice.org na srpskom i engleskom
+  </title>
+  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
+  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
+  <style type="text/css" media="screen, projection">
+/*<![CDATA[*/
+<!--
+ @import url(/styles/DeNoNav.css);
+-->
+/*]]>*/
+  </style>
+  <style type="text/css">
+    table.down td { padding: 5px; }
+    table.down th { background: white; padding: 5px; vertical-align: middle; color: #333; }
+    table.down th.cattitle { background: #ccc; }
+    table.down td a { font-size: large; font-weight: bold; }
+    table.down td sup a { font-size: 6pt; }    
+    table.down td small { font-size: x-small; color: #888; }
+    table.down { margin: auto; }
+
+    a.accordion_headings {
+     background:#0049cc;
+     border:1px solid #0049cc;
+     cursor:pointer;
+     color:#FFFFFF;
+     font-weight:bold;
+      text-decoration: none;
+      display: block;
+     float:left;
+     width:174px;
+      height:32px;
+      margin-right: 3px;      
+    }
+
+    a.accordion_headings:hover{
+     background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.header_highlight{
+     background:#00CCFF;
+    }
+
+    a.accordion_headings img {
+      vertical-align: text-bottom;
+    }
+
+  </style>
+ </head>
+<body>
+
+<h2>Preuzmite OpenOffice.org</h2>
+
+    <h3>Besplatno preuzmite stabilno izdanje OpenOffice.org 3.2.1<a name="3.2.1"></a></h3>
+    <p>Saznajte više o <a href="prosirenja.html">korisnim dodacima</a> kojima možete proširiti funkcionalnost paketa, preuzmite <a href="podrska.html">dokumentaciju</a> i saznajte više o
+    <a href="podrska.html">dostupnoj podršci</a> preko Interneta.</a>
+    <p>&nbsp;</p>
+    <div id="basic-accordion" >
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi.html">
+      <img src="/pics/download-windows.jpg" alt="Windows" width="32px" height="32px" />
+      MS Windows
+     </a>
+     
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_lin.html">
+      <img src="/pics/download-linux.jpg" alt="Tux" width="32px" height="32px" />
+      GNU/Linuks
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_sol.html">
+      <img src="/pics/download-solaris.jpg" alt="Solaris" width="32px" height="32px" />
+      Oracle Solaris
+     </a>
+     
+     <a class="accordion_headings" href="preuzmi_mac.html">
+      <img src="/pics/download-mac.jpg" alt="Mac" width="32px" height="32px" />
+      Apple MacOS X
+     </a>
+
+     <a class="accordion_headings header_highlight" href="preuzmi_freebsd.html">
+      <img src="/pics/download-bsd.jpg" alt="FreeBSD" width="32px" height="32px" /> FreeBSD
+     </a>
+
+    </div>
+
+<br clear="left"/>
+<div style="background: url('/pics/download_back.png') repeat-x; padding: 10px; width: 871px; text-align: left;">
+<p>&nbsp;</p>
+<p align="center"><strong>OpenOffice.org za FreeBSD</strong></p>
+
+<p>Za podršku se možete obratiti <a href="http://www.bsdserbia.org/index.php">Zajednici korisnika BSD/Unix sistema Srbije</a> ili našoj <a href="podrska.html">korisničkoj dopisnoj listi</a>.
+<p>&nbsp;</p>
+
+<table style="margin:auto;" class="down" border="1">
+<tr>
+ <th class="cattitle" colspan="3">puna instalacija</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th></th>
+
+ <th>Intel 32bit</th>
+ <th>Intel 64bit</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski ćirilicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_sr.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+
+  <small> cf50a45e1b03c0ef5410680cb2b78f11 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_sr.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 7ade98d902eaedba94705c0d2823711f </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski latinicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_sh.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 119ef0003a6fb06723e3086e874c44e9 </small>
+
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_sr.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 14103e03b0f6c510a42f6a834dc36e80 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>engleski</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_install_en-US.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 70fc300c1793a13c09b8c8c20b450974 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_install_en-US.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 295caf0d72a190a7d791b80bd87bf207 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th class="cattitle" colspan="3">samo jezički paket</th>
+</tr>
+<tr>
+ <th>srpski ćirilicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_sr.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 9c056fba1702e47396e89216933b01f0 </small>
+
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_sr.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 7b694d726f8ffee8613c216f2b107543 </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+
+ <th>srpski latinicom</th>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_sh.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 82c4636ec430c5e4b1c3cda93bb88780 </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_sh.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> d8f58a26b8085d970126caa635ad2ee8  </small>
+ </td>
+</tr>
+<tr>
+ <th>engleski</th>
+ <td>
+
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81Intel_langpack_en-US.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+  <small> 5d2c454203b82b845959b67b55874ec9  </small>
+ </td>
+ <td>
+  <a href="http://ooo.matf.bg.ac.rs/Build_3.2.1/bsd/OOo_3.2.1_FreeBSD81X86-64_langpack_en-US.tar.bz2">preuzmite</a>
+  <br/>
+
+  <small> c19bfecb0df7852e16e820f80b03074f </small>
+ </td>
+</tr>
+</table>
+<br/>&nbsp;
+</div>
+
+<a name="disk"></a>    
+<h2>Naručite instalacioni disk</h2>
+<img src="/pics/cd.jpg" width="365px" height="200px" align="left" style="margin: 15px;" alt="OpenOffice.org CD sa Å¡tampom na disku" />
+<p>
+Ukoliko posedujete širokopojasnu internet vezu (najčešće ADSL, bežični ili kablovski internet) preuzimanje instalacije od samo 128MB ne predstavlja problem ali korisnicima
+koji se na Internet i dalje povezuju modemom preko telefonske linije to je avantura duga osam neizvesnih sati.
+</p><p>
+Kako želimo da OpenOffice.org učinimo pristupačnim svim korisnicima, raduje nas što smo zahvaljujući volonterima u Zajednici u prilici da vam u takvim situacijama
+instalacioni disk besplatno dostavimo poštom. <a href="poruci.html">Popunite formular</a>, a mi ćemo se potruditi da vašoj molbi izađemo u susret.
+</p><p><br clear="left"/>Sa <a href="poruci.html">iste stranice</a> možete preuzeti i otisak sadržaja diska za snimanje na prazan medij koji uključuje sve gore ponuđene instalacije. 
+Pronaći ćete i omot i slike za štampu na samom disku kako biste mogli da pripremite CD profesionalnog izgleda za kolekciju ili poklon kolegama i prijateljima.
+</p>
+   
+</body>
+
+</html>

Propchange: incubator/ooo/ooo-site/trunk/content/sr/lat/preuzmi_freebsd.html
------------------------------------------------------------------------------
  svn:eol-style = nativeMime
View raw message