openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r798405 [6/18] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/ regicon/ thankyoup...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:36:01 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,527 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>OpenOffice.org downloaden in het Nederlands</title><!-- SiteCatalyst needed extraction, do not remove -->
+
+
+<script type="text/javascript">
+/* <![CDATA[ */
+function getTupel( href ) {
+var retVal;
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+var product, os, lang, version;
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "product=" ) == 0 ) {
+product = s[i].split( "=" )[1];
+if ( product.indexOf( "OpenOffice.org" ) == 0 ) {
+product = "OOo";
+}
+} else if ( s[i].indexOf( "os=" ) == 0 ) {
+os = s[i].split( "=" )[1];
+} else if ( s[i].indexOf( "lang=" ) == 0 ) {
+lang = s[i].split( "=" )[1];
+} else if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+version = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+retVal = product + " " + version + "-" + os + "-" + lang + "-" + version;
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getProduct( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+var product, version;
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "product=" ) == 0 ) {
+product = s[i].split( "=" )[1];
+if ( product.indexOf( "OpenOffice.org" ) == 0 ) {
+product = "OOo";
+}
+} else if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+version = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+retVal = product + " " + version;
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getLang( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "lang=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getOS( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "os=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getVersion( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+/* ]]> */
+</script>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>OpenOffice.org 3.3 downloaden</h2>
+<p>De actuele Nederlandstalige&nbsp;<b>OpenOffice.org
+3.3.0</b> is er
+voor Windows (2000, XP, Vista, 7),
+Linux(x86), Linux (x86-64 bits), Mac&nbsp;OSX (x86 en PPC), en Solaris (X86 en Sparc). <span style="text-decoration: underline;"></span><br>
+</p>
+<p><b>Nieuw</b><br>
+Zoals gewoonlijk zijn ten opzichte van de vorige versie een groot aantal verbeteringen
+aangebracht. Zie het&nbsp;<a href="nieuw-in-3.3.html">overzicht
+van de nieuwe features</a> .&nbsp;</p>
+<!-- <p><b>Nieuw</b><br>
+Ten opzichte van de vorige versie 3.1.0 geen nieuwe features, maar wel een reeks <a href="http://development.openoffice.org/releases/3.1.1.html">bugfixes
+en verbeteringen</a>. Er zijn ook enkele <a href="http://www.openoffice.org/security/bulletin.html">beveiligingsproblemen opgelost</a> dus het is de moeite waard om te upgraden.
+</p> -->
+<p><b>Downloaden</b><br>
+De downloadlinks voor deze versies vind je hieronder. Als je de
+Windows- of Linuxversie downloadt, en geen Java Runtime Environment
+(JRE) op je
+systeem hebt (dit kun je <a href="http://www.java.com/nl/download/installed.jsp">hier</a>
+eenvoudig controleren), kun je de iets grotere versie "+JRE" kiezen. De
+daardoor meegeïnstalleerde JRE is overigens mogelijk niet de meest actuele. Je
+kunt desgewenst de nieuwste JRE <a href="http://www.java.com/nl">apart
+downloaden</a>.
+Installeer die dan als eerste, en daarna OpenOffice.org. De
+languagepacks, ten slotte, zijn bedoeld voor gebruik met een reeds
+geïnstalleerde OpenOffice.org van dezelfde versie, maar met een andere
+interfacetaal, die je dan kunt omschakelen
+naar het Nederlands en weer terug. Waarschijnlijk heb je dan ook de Nederlandstalige
+spellingcontrole er nog niet bij, die kun je alsnog installeren met deze&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-nl" target="_blank">extensie</a>.</p>
+<table bgcolor="#f0f0f0" border="1" bordercolor="#ffffff" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="18%">
+<div align="left"><b>Downloaden</b></div>
+</td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="22%">
+<div align="left"><b>Opmerkingen</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install_nl.exe">Windows
+NL</a>
+</td>
+<td width="22%">140&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm_nl.tar.gz">Linux
+(X86) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">152&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<!--
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxx86-64&amp;lang=nl&amp;version=3.1.1">Linux
+(X86-64) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">148 MB</td>
+</tr>
+-->
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-deb_nl.tar.gz">Linux
+(X86 Debian) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">151&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a
+onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);'
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-rpm-wJRE_nl.tar.gz">Linux 
+(X86-64 RPM) NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">189&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a
+onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);'
+href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_install-deb_nl.tar.gz">Linux 
+(X86-64 Debian) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">168&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%">
+<a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_install_nl.dmg">Mac
+OSX (x86) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">167&nbsp;MB.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%">
+<a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_install_nl.dmg">Mac
+OSX (PPC) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">170&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%">
+<a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_x86_install-wJRE_nl.tar.gz">Solaris (X86) NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">194&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%">
+<a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_install-wJRE_nl.tar.gz">Solaris (Sparc) NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">206&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_install-wJRE_nl.exe">Windows
+NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">154&nbsp;MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_install-rpm-wJRE_nl.tar.gz">Linux
+(X86) NL +JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">174&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Win_x86_langpack_nl.exe">Windows
+languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-rpm_nl.tar.gz">Linux
+(X86)
+languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86_langpack-deb_nl.tar.gz">Linux
+(X86 debian) languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-rpm_nl.tar.gz">Linux
+(X86-64)
+languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Linux_x86-64_langpack-deb_nl.tar.gz">Linux
+(X86-64 debian) languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_x86_langpack_nl.dmg">Mac OSX (x86)
+ languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_MacOS_PPC_langpack_nl.dmg">Mac OSX (PPC)
+ languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">13 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_x86_langpack_nl.tar.gz">Solaris
+(X86) languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">13&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://download.services.openoffice.org/files/localized/nl/3.3.0/OOo_3.3.0_Solaris_Sparc_langpack_nl.tar.gz">Solaris
+(Sparc) languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">13&nbsp;MB</td>
+</tr>
+
+<!-- <tr>
+<td width="18%"> <a
+onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);'
+href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxx86-64_langpack&amp;lang=nl&amp;version=3.1.1">Linux
+(X86-64) languagepack NL</a> </td>
+<td width="22%">15 MB</td>
+</tr>
+-->
+ </tbody>
+</table>
+<!-- <p><A NAME="nog_niet_beschikbaar"></A><b>Opmerking - pakket niet beschikbaar?</b><br>
+Niet van alle versies in de bovenstaande tabel, is de meest actuele versie al beschikbaar.
+Dat komt omdat er soms niemand beschikbaar is om de versie op een platform te testen. Geldt dat voor de versie die jij wilt downloaden? Dan kun je
+zelf helpen door die tests uit te voeren. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, noch veel werk. Wil je daar wat van weten, vraag het dan op de 'localization'
+mailing lijst, die je vindt op <a href="http://nl.openoffice.org/about-mailinglist.html">deze</a> pagina.<br>
+De nog niet officieel vrij gegeven versies kun je <a href="http://download.openoffice.org/all_rc.html#untested-full">hier</a>
+ downloaden.</p>
+-->
+<p><b>Downloaden met Bittorrent</b><br>
+Je kunt, om de mirrors te ontlasten, OpenOffice.org ook <a href="http://distribution.openoffice.org/p2p/index.html">downloaden
+met Bittorrent</a>. Verwijzingen naar een
+eventueel benodigde client vind je er ook.</p>
+<p><b>Installatie</b><br>
+Lees na het downloaden de aanwijzingen voor de installatie onder
+<a href="inst-instructies-3.html#Win">Windows</a>,
+<a href="inst-instructies-3.html#linux">Linux/Unix</a>.</p>
+<p><b>Nederlandstalige spellingcontrole</b><br>
+In de Nederlandstalige OpenOffice.org 3.3 is de spellingwoordenlijst
+van het
+project <a href="http://www.opentaal.org">OpenTaal</a>
+opgenomen. Als je een niet-Nederlandstalige
+OpenOffice.org 3.3 hebt kun je daarin de Nederlandstalige
+spellingcontrole installeren met deze&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/en/project/dict-nl" target="_blank">extensie</a>.</p>
+<p><b>OpenOffice.org op cd-rom</b><br>
+Mocht je geen beschikking hebben over snel internet: er zijn
+verschillende
+aanbieders bij wie je OpenOffice.org kunt bestellen op <a href="cdrom.html">cd-rom</a>.</p>
+<p><b>Wie verzorgt de mirrors?</b><br>
+Wanneer je op een van de bovenstaande downloadlinks klikt, wordt
+automatisch een van de beschikbare mirrors uitgekozen. Dit zijn
+internetservers die door diverse personen en organisaties voor dit doel
+ter beschikking worden gesteld. Ter informatie worden er een
+aantal in de onderstaande tabel genoemd.</p>
+<table bgcolor="#f0f0f0" border="1" bordercolor="#ffffff" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="7%"><b>Plaats</b></td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="18%">
+<div align="left"><b>Server</b></div>
+</td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="22%">
+<div align="left"><b>Met dank aan:</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://borft.student.utwente.nl/openoffice/">borft.student.utwente.nl</a></td>
+<td width="22%">Mike&nbsp;Niblett; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td>
+</tr>
+<!-- <tr> <td width="7%">Nederland</td> <td width="18%"><a href="http://niihau.student.utwente.nl/openoffice">niihau.student.utwente.nl</a> </td> <td width="22%">Tom&nbsp;Jansen; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td> </tr> -->
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.nluug.nl/pub/office/openoffice">ftp.nluug.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.nluug.nl">NLUUG</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">België</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.belnet.be/mirror/ftp.openoffice.org/">ftp.belnet.be</a>
+</td>
+<td width="22%"><a href="http://www.belnet.be">BELNET</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.surfnet.nl/pub/office/openoffice">ftp.surfnet.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.surfnet.nl">SURFnet</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.snt.utwente.nl">ftp.snt.utwente.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.snt.utwente.nl">Studenten Net Twente</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.tiscali.nl">ftp.tiscali.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.tiscali.nl">Tiscali NL</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://cas-mirror1.casema.nl/pub/openoffice/">cas-mirror1.casema.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.casema.nl">Casema</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p>Hoe meer mirrors hoe beter! Overweeg je ook
+OpenOffice.org te mirroren, kijk dan <a href="http://distribution.openoffice.org/mirrors/">hier</a>.
+Stuur ook een <a href="adressen.html">e-mail</a>
+voor vermelding op deze pagina.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> <td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> </tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<!-- don't remove, needed for web analytics -->
+<script type="text/javascript">
+<!--
+var s_server="main";
+//--></script>
+<script type="text/javascript" src="/branding/scripts/s_code_remote.js"></script>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,446 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><title>OpenOffice.org 2.4 (niet de actuele versie!) downloaden in het Nederlands</title><!-- SiteCatalyst needed extraction, do not remove -->
+
+
+<script type="text/javascript">
+/* <![CDATA[ */
+function getTupel( href ) {
+var retVal;
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+var product, os, lang, version;
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "product=" ) == 0 ) {
+product = s[i].split( "=" )[1];
+if ( product.indexOf( "OpenOffice.org" ) == 0 ) {
+product = "OOo";
+}
+} else if ( s[i].indexOf( "os=" ) == 0 ) {
+os = s[i].split( "=" )[1];
+} else if ( s[i].indexOf( "lang=" ) == 0 ) {
+lang = s[i].split( "=" )[1];
+} else if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+version = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+retVal = product + " " + version + "-" + os + "-" + lang + "-" + version;
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getProduct( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+var product, version;
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "product=" ) == 0 ) {
+product = s[i].split( "=" )[1];
+if ( product.indexOf( "OpenOffice.org" ) == 0 ) {
+product = "OOo";
+}
+} else if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+version = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+retVal = product + " " + version;
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getLang( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "lang=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getOS( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "os=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+function getVersion( href ) {
+var retVal = "";
+if ( href.indexOf( "?" ) > 0 && href.indexOf( "http://openoffice.bouncer.osuosl.org/" ) == 0 ) {
+if ( href.indexOf( "product=" ) > 0 && href.indexOf( "os=" ) > 0 && href.indexOf( "lang=" ) > 0 && href.indexOf( "version=" ) > 0 ) {
+var s = (href.split( "?" )[1]).split( "&" );
+for (var i=0; i < s.length; i++ ) {
+if ( s[i].indexOf( "version=" ) == 0 ) {
+retVal = s[i].split( "=" )[1];
+}
+}
+}
+}
+return retVal;
+}
+/* ]]> */
+</script>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>OpenOffice.org 2.4 downloaden</h2><br>OpenOffice.org 2.4 is niet de
+nieuwste versie van OpenOffice.org! Deze blijft echter ter beschikking
+voor diegenen die niet uit de voeten kunnen met <a href="downloaden.html">OpenOffice.org 3</a>.
+Dit zal vooral&nbsp;het geval zijn bij gebruikers van Windows 98 of ME,
+want die versies van Windows worden&nbsp;niet meer ondersteund door
+OpenOffice.org 3. Mocht de reden zijn dat bepaalde functionaliteit in
+OpenOffice.org 3 niet meer goed werkt en in&nbsp;versie 2.4 wel, meld
+dat dan via&nbsp;een <a href="about-issuezilla.html">issue</a>, zodat het probleem kan worden opgelost. <br><p>De&nbsp;Nederlandstalige versie <b>OpenOffice.org
+2.4.1</b> (binnenkort is ook 2.4.2 voor Windows beschikbaar)&nbsp; is er voor Windows (98, ME, 2000, XP, Vista), Linux
+(x86), en OSX (x86). Voor Apple Mac OSX (PPC) en Solaris bestaan er
+ook versies, maar die zijn&nbsp;niet getest en daarom niet vrijgegeven.
+Meld je even als je hiervoor belangstelling hebt! De iets oudere versie
+2.3.0 voor Mac OSX is nog te downloaden op <a href="downloaden_prev.html">deze pagina</a>. </p>
+<p><b>Nieuw</b><br>
+Ten opzichte van versie 2.3 zijn een aantal <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/New_Features_2.4">verbeteringen</a>
+aangebracht. Zie het <a href="nieuw_nieuwsteversie.html">overzicht
+van de nieuwe features</a>. Versie 2.4.1 was bedoeld om enkele
+fouten in 2.4.0 te verbeteren maar er is nog een aardig lijstje met
+<a href="http://development.openoffice.org/releases/2.4.1.html">
+verschillen</a>. &nbsp;</p>
+<p><b>Downloaden</b><br>
+De downloadlinks voor deze versies vind je hieronder. Als je de
+Windows- of Linuxversie downloadt, en niet weet of je een actuele Java
+Runtime Environment op je
+systeem hebt, kies dan voor de (iets grotere) versie "+JRE", die
+installeert het meteen mee. Je kunt desgewenst de JRE ook <a href="http://www.java.com/nl">apart downloaden</a>. De
+languagepacks zijn bedoeld voor gebruik met een reeds geïnstalleerde
+versie OpenOffice.org van dezelfde versie, maar met een andere
+interfacetaal, die je dan kunt omschakelen
+naar het Nederlands en weer terug.</p>
+<table bgcolor="#f0f0f0" border="1" bordercolor="#ffffff" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="18%">
+<div align="left"><b>Downloaden</b></div>
+</td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="22%">
+<div align="left"><b>Opmerkingen</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=win&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Windows
+NL</a>
+</td>
+<td width="22%">114 MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxintel&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Linux
+(X86) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">148 MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxinteldeb&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Linux
+(X86 Debian) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">148 MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%">
+<a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=macosxintel&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Mac
+OSX (x86, X11) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">159 MB</td>
+</tr>
+<!-- <tr>
+<td width="18%">
+<a
+onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);'
+href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=macosxppc&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Mac
+OSX (PPC, X11) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">149 MB</td>
+</tr>
+-->
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=winwjre&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Windows
+NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">128 MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxintelwjre&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Linux
+(X86) NL +JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">167 MB</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=winlangpack&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Windows
+languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">17 MB. Mogelijk werkt de
+link nog niet, probeer het dan later nog eens.</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="18%"> <a onclick='s_linkType="d";s_linkName="ooo:" + getTupel(this.href);s_events="event7";s_products="Downloaded Products;" + getProduct(this.href) + " Download";s_eVar3="ooo";s_eVar8=getTupel(this.href);s_prop19=getOS(this.href);s_prop20=getLang(this.href);s_prop21=getVersion(this.href);s_linkTrackVars="events,products,eVar3,eVar8,prop19,prop20,prop21";s_linkTrackEvents="event7";s_lnk=s_co(this);s_gs(s_account);' href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&amp;os=linuxintellangpack&amp;lang=nl&amp;version=2.4.1">Linux
+(X86) languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">15 MB. Mogelijk werkt de
+link nog niet, probeer het dan later nog eens.</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p><b>Downloaden met Bittorrent</b><br>
+Je kunt, om de mirrors te ontlasten, OpenOffice.org ook <a href="http://distribution.openoffice.org/p2p/index.html">downloaden
+met Bittorrent</a>. Verwijzingen naar een
+eventueel benodigde client vind je er ook.</p>
+<p><b>Installatie</b><br>
+Lees na het downloaden de aanwijzingen voor de installatie onder
+<a href="inst-instructies-2.html#Win">Windows</a>,
+<a href="inst-instructies-2.html#linux">Linux/Unix</a>.</p>
+<p><b>Nederlandstalige spellingcontrole</b><br>
+In OpenOffice.org 2.4 is de nieuwste spellingwoordenlijst van het
+project <a href="http://www.opentaal.org">OpenTaal</a>
+(versie 1.00G) opgenomen.
+</p>
+<p><b>OpenOffice.org op cd-rom</b><br>
+Mocht je geen beschikking hebben over snel internet: er zijn
+verschillende
+aanbieders bij wie je OpenOffice.org kunt bestellen op <a href="cdrom.html">cd-rom</a>.</p>
+<p><b>Andere versies</b><br>
+Er bestaan ook versies voor onder andere Solaris (Sparc en x86), maar
+die zijn door ons (nog) niet getest. Neem bij belangstelling hiervoor
+even contact op!</p>
+<p>Voor de oudere versie <b>OpenOffice.org
+1.1.5</b> kun je nog op <a href="download-OOo1_1.html">deze
+pagina</a> terecht. Voor versies in andere talen, en voor de
+broncode: zie de Engelstalige hoofdpagina van ons project <a href="http://www.openoffice.org">www.openoffice.org</a>.</p>
+<p><b>Wie verzorgt de mirrors?</b><br>
+Wanneer je op een van de bovenstaande downloadlinks klikt, wordt
+automatisch een van de beschikbare mirrors uitgekozen. Dit zijn
+internetservers die door diverse personen en organisaties voor dit doel
+ter beschikking worden gesteld. Ter informatie worden er een
+aantal in de onderstaande tabel genoemd.</p>
+<table bgcolor="#f0f0f0" border="1" bordercolor="#ffffff" cellpadding="4" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="7%"><b>Plaats</b></td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="18%">
+<div align="left"><b>Server</b></div>
+</td>
+<td bgcolor="#b0c4ff" width="22%">
+<div align="left"><b>Met dank aan:</b></div>
+</td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://borft.student.utwente.nl/openoffice/">borft.student.utwente.nl</a></td>
+<td width="22%">Mike&nbsp;Niblett; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td>
+</tr>
+<!--
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://niihau.student.utwente.nl/openoffice">niihau.student.utwente.nl</a>
+</td>
+<td width="22%">Tom&nbsp;Jansen; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td>
+</tr>
+-->
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.nluug.nl/pub/office/openoffice">ftp.nluug.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.nluug.nl">NLUUG</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">België</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.belnet.be/mirror/ftp.openoffice.org/">ftp.belnet.be</a>
+</td>
+<td width="22%"><a href="http://www.belnet.be">BELNET</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.surfnet.nl/pub/office/openoffice">ftp.surfnet.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.surfnet.nl">SURFnet</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.snt.utwente.nl">ftp.snt.utwente.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.snt.utwente.nl">Studenten Net Twente</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.tiscali.nl">ftp.tiscali.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.tiscali.nl">Tiscali NL</a></td>
+</tr>
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://cas-mirror1.casema.nl/pub/openoffice/">cas-mirror1.casema.nl</a></td>
+<td width="22%"><a href="http://www.casema.nl">Casema</a></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p>Hoe meer mirrors hoe beter! Overweeg je ook
+OpenOffice.org te mirroren, kijk dan <a href="http://distribution.openoffice.org/mirrors/">hier</a>.
+Stuur ook een <a href="adressen.html">e-mail</a>
+voor vermelding op deze pagina.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<!-- don't remove, needed for web analytics -->
+<script type="text/javascript">
+<!--
+var s_server="main";
+//--></script>
+<script type="text/javascript" src="/branding/scripts/s_code_remote.js"></script>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2_0.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2_0.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_2_0.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,158 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<title>OpenOffice.org downloaden in het Nederlands</title>
+
+<meta http-equiv="REFRESH" content="0;url=downloaden.html">
+
+
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+
+<p>Als u niet automatisch wordt doorgestuurd, klikt u dan <a href="downloaden.html">hier</a>.
+</p>
+
+
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_prev.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_prev.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/downloaden_prev.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,346 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+<title>OpenOffice.org downloaden in het Nederlands</title>
+
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%" border="1" bordercolor="#B0C4ff" cellpadding="3" cellspacing="0">
+<tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tr>
+
+<td width="84%" valign="top">
+
+<H2>OpenOffice.org 2.3 downloaden</H2>
+<p>De actuele Nederlandstalige stabiele versie <b>OpenOffice.org 2.3</b> is er voor Windows (98, ME, 2000, XP, Vista), Linux (x86), Apple Mac OSX (x86) en Apple Mac OSX (PPC). </p>
+<p><b>Nieuw</b><br>Ten opzichte van versie 2.2.1 zijn een aantal <a href="http://wiki.services.openoffice.org/wiki/New_Features_2.3">verbeteringen</a> aangebracht. Upgraden naar OpenOffice.org 2.3 is tevens aan te raden
+omdat het een <a href="http://www.openoffice.org/security/cves/CVE-2007-2834.html">veiligheidsprobleem</a> corrigeert dat in voorgaande versies is ontdekt.
+<!--Voor een 
+vergelijking met versie 2.1: zie het <a href="nieuw_nieuwsteversie.html">overzicht van de nieuwe features</a>. --> 
+</p>
+<p><b>Downloaden</b><br>
+De downloadlinks voor deze versies vind je hieronder. Als je de Windows- of Linuxversie downloadt, en niet weet of je een actuele Java Runtime Environment op je
+systeem hebt, kies dan voor de (iets grotere) versie &quot;+JRE&quot;, die installeert het meteen mee. Je kunt desgewenst de JRE ook <a href="http://www.java.com/nl">apart downloaden</a>. De 
+languagepacks zijn bedoeld voor gebruik met een reeds ge&iuml;nstalleerde versie OpenOffice.org van dezelfde versie, maar met een andere interfacetaal, die je dan kunt omschakelen 
+naar het Nederlands en weer terug.
+</p>
+
+<table width="100%" cellpadding="4" bgcolor="#F0F0F0" cellspacing=
+"0" border="1" bordercolor="ffffff">
+
+
+<tr>
+<td width="18%" bgcolor="#B0C4ff">
+<div align="left"><b>Downloaden</b></div>
+</td>
+<td width="22%" bgcolor="#B0C4ff">
+<div align="left"><b>Opmerkingen</b></div>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=win&lang=nl&version=2.3.0">Windows NL</a>
+</td>
+<td width="22%">107 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintel&lang=nl&version=2.3.0">Linux (X86) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">137 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxintel&lang=nl&version=2.3.0">Mac OSX (x86, X11) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">147 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=macosxppc&lang=nl&version=2.3.0">Mac OSX (PPC, X11) NL</a>
+</td>
+<td width="22%">149 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winwjre&lang=nl&version=2.3.0">Windows NL + JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">119 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintelwjre&lang=nl&version=2.3.0">Linux (X86) NL +JRE</a>
+</td>
+<td width="22%">155 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=winlangpack&lang=nl&version=2.3.0">Windows languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">17 MB</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="18%"><a href="http://openoffice.bouncer.osuosl.org/?product=OpenOffice.org&os=linuxintellangpack&lang=nl&version=2.3.0">Linux (X86) languagepack NL</a>
+</td>
+<td width="22%">14,5 MB</td>
+</tr>
+
+</table>
+
+<p><b>Downloaden met Bittorrent</b><br>
+Je kunt, om de mirrors te ontlasten, OpenOffice.org ook <a href="http://distribution.openoffice.org/p2p/index.html">downloaden met Bittorrent</a>. Verwijzingen naar een 
+eventueel benodigde client vind je er ook.
+</p>
+
+<p><b>Installatie</b><br>Lees na het downloaden de aanwijzingen voor de installatie onder 
+<a href="inst-instructies-2.html#Win">Windows</a>, 
+<a href="inst-instructies-2.html#linux">Linux/Unix</a>. </p>
+
+<p><b>Nederlandstalige spellingcontrole</b><br>Helaas is door een misverstand nog niet de nieuwste spellingwoordenlijst van het project 
+<a href="http://www.opentaal.org">OpenTaal</a> opgenomen. Bijwerken kan volgens deze 
+<a href="http://www.opentaal.org/download_spellingbestanden.php#ooo">instructies</a>.
+</p>
+
+<p><b>OpenOffice.org op cd-rom</b><br> Mocht je geen beschikking hebben 
+over snel internet: er zijn verschillende aanbieders bij wie je OpenOffice.org kunt bestellen op <a href="cdrom.html">cd-rom</a>. </p>
+
+<p><b>Andere versies</b><br>
+Er bestaan ook versies voor onder andere Solaris (Sparc en x86), maar
+die zijn door ons (nog) niet getest. Neem bij belangstelling hiervoor even contact op!</p>
+
+<p>Voor de oudere versie <b>OpenOffice.org 1.1.5</b> kun je nog op <a href="download-OOo1_1.html">deze pagina</a> terecht. Voor versies in andere talen, en voor de broncode: zie de Engelstalige hoofdpagina van ons project <a href="http://www.openoffice.org">www.openoffice.org</a>.</p>
+
+
+<p><b>Wie verzorgt de mirrors?</b><br>
+Wanneer je op een van de bovenstaande downloadlinks klikt, wordt automatisch een van de beschikbare mirrors uitgekozen. Dit zijn 
+internetservers die door diverse personen en organisaties voor dit doel ter beschikking worden gesteld. Ter informatie worden er een 
+aantal in de onderstaande tabel genoemd.</p>
+
+
+<table width="100%" cellpadding="4" bgcolor="#F0F0F0" cellspacing=
+"0" border="1" bordercolor="ffffff">
+
+
+<tr>
+<td width="7%" bgcolor="#B0C4ff"><b>Plaats</b></td>
+<td width="18%" bgcolor="#B0C4ff">
+<div align="left"><b>Server</b></div>
+</td>
+<td width="22%" bgcolor="#B0C4ff">
+<div align="left"><b>Met dank aan:</b></div>
+</td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://borft.student.utwente.nl/openoffice/">borft.student.utwente.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%">Mike&nbsp;Niblett; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td>
+</tr>
+
+<!--
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://niihau.student.utwente.nl/openoffice">niihau.student.utwente.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%">Tom&nbsp;Jansen; <a href="http://www.utwente.nl">Universiteit&nbsp;Twente</a></td>
+</tr>
+-->
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.nluug.nl/pub/office/openoffice">ftp.nluug.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.nluug.nl">NLUUG</a></td>
+</tr>
+
+
+<tr>
+<td width="7%">België</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.belnet.be/mirror/ftp.openoffice.org/">ftp.belnet.be</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.belnet.be">BELNET</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.surfnet.nl/pub/office/openoffice">ftp.surfnet.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.surfnet.nl">SURFnet</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="http://ftp.snt.utwente.nl">ftp.snt.utwente.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.snt.utwente.nl">Studenten Net Twente</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://ftp.tiscali.nl">ftp.tiscali.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.tiscali.nl">Tiscali NL</a></td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td width="7%">Nederland</td>
+<td width="18%"><a href="ftp://cas-mirror1.casema.nl/pub/openoffice/">cas-mirror1.casema.nl</a>
+ </td>
+<td width="22%"><a href="http://www.casema.nl">Casema</a></td>
+</tr>
+
+
+
+</table>
+
+
+<p>Hoe meer mirrors hoe beter! Overweeg je ook OpenOffice.org te mirroren, kijk dan <a href="http://distribution.openoffice.org/mirrors/">hier</a>. Stuur ook een <a href= adressen.html>e-mail</a> voor vermelding op deze pagina.
+</p>
+
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+
+</tr>
+</table>
+
+</td>
+</tr>
+</table>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/effectendialoog.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/effectendialoog.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/effectenknop.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/effectenknop.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-algemeen.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-algemeen.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/faq-algemeen.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,424 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Zie tekst -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>FAQ: <i>Algemeen</i></h2>
+<p> <i>Oorspronkelijke auteur: Gianluca Turconi</i>
+<br>
+<i>Vertaling, samenstelling en bewerking: Martijn
+Weisbeek</i>
+<br>
+<i>Aanpassing layout, aanvulling: Simon Brouwer</i>
+<br>
+<i>Laatst gewijzigd: 1 juni 2009</i>
+</p>
+<a name="top"></a> <a name="overview"></a>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>ALGEMEEN: VRAGEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+</p>
+<ol>
+<li><a href="#1">Waarom
+"OpenOffice.org" en niet gewoon "OpenOffice" ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#2">Is de OpenOffice.org
+software legaal (commercieel) te gebruiken door bedrijven ? </a><br>
+</li>
+<li><a href="#3">Wat is het verschil
+tussen de OpenOffice.org software en StarOffice 6.0 ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#4">Wat is het verschil
+tussen de OpenOffice.org software en StarOffice 5.2 ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#5">Wat zijn de eisen aan
+mijn hardware om OpenOffice.org te kunnen gebruiken ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#6">Welke
+besturingssystemen worden ondersteund ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#7">Waar download ik de
+OpenOffice.org software ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#8">Kan ik de
+OpenOffice.org software ook op CD-ROM bestellen ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#9">Ik heb de
+OpenOffice.org software gedownload. Hoe nu verder ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#10">Hoe neem ik contact
+op met het OpenOffice.org project ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#11">Is de OpenOffice.org
+software compatibel met MS-Office ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#12">Hoe zit het met
+Nederlandstalige spellingcontrole ?</a><br>
+</li>
+<li><a href="#13">Ik heb een
+vertaalfout gevonden in een menu, dialoogtekst,... Hoe help ik dit te
+verbeteren ?</a><br>
+</li>
+</ol>
+<br>
+<p> </p>
+<hr><br>
+<p><img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/start_blue_bar.gif">&nbsp;&nbsp;<font size="-1"><b>ALGEMEEN: ANTWOORDEN</b></font>&nbsp;&nbsp;<img src="http://www.openoffice.org/sharedimages/end_blue_bar.gif">
+<br>
+<br>
+</p>
+<ol>
+<p><a name="1"></a></p>
+<li value="1"><b>Waarom is het
+"OpenOffice.org", en niet gewoon "OpenOffice", ook als het over de
+software gaat en niet over het project? Het is toch ook "StarOffice" ?</b>
+<p></p>
+<p>Toen Sun het project onder de naam
+OpenOffice.org oprichtte, was het handelsmerk OpenOffice (of: Open
+Office) al in gebruik door anderen. Bij het zoeken naar informatie over
+OpenOffice.org in het Nederlands heb
+je misschien al eens "www.openoffice.nl" als URL ingevoerd. Je zou
+kunnen denken dat het bedrijf
+achter die URL met "onze" naam aan de haal is gegaan. Niets is minder
+waar! Het sympathieke Amsterdamse bedrijf <a href="http://www.openoffice.nl">Open Office</a>
+verzorgt automatisering voor het MKB op basis van Linux en open-source
+software, en doet dat onder deze naam sinds lang voordat er sprake was
+van het OpenOffice.org project.
+Ook elders in de wereld zijn er bedrijven met een ouder recht op de
+naam OpenOffice. Om de verwarring nog
+enigszins te beperken, duiden we zowel ons project als ons product
+consequent aan met OpenOffice.org.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="2"></a></p>
+</li>
+<li value="2"><b>Is de OpenOffice.org
+software legaal te gebruiken door bedrijven (voor commercieel gebruik) ?</b>
+<p>Jazeker! De OOo software is gratis te
+gebruiken voor iedereen, dus ook voor bedrijven: er hoeven geen
+licentiekosten betaald te worden.</p>
+<p>Bedrijven en particulieren kunnen er tevens
+voor kiezen om Sun's <a href="http://www.sun.com/staroffice/" target="_blank">StarOffice 6.0</a> aan te schaffen.
+Dit is een uitgebreider pakket dan de OpenOffice.org software en Sun
+levert hier ondersteuning bij. Zie ook de volgende vraag.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="3"></a></p>
+</li>
+<li value="3"><b>wat is het verschil
+tussen Sun's StarOffice en de OpenOffice.org software ?</b>
+<p>Sun heeft alvorens de software beschikbaar te
+stellen aan de opensource-gemeenschap een aantal onderdelen eruit
+moeten halen. Dit heeft te maken met rechten die andere bedrijven op
+deze onderdelen hebben. Sun heeft op deze onderdelen een licentie
+genomen en kan deze daarom niet zomaar als opensource-software
+beschikbaar stellen.
+</p>
+<p>
+Hiertoe behoren:
+</p>
+<ul>
+<li>bepaalde, met name Aziatische, lettertypen </li>
+<li>de database Adabas D </li>
+<li>bepaalde document-sjablonen </li>
+<li>een uitgebreide verzameling clipart </li>
+<li>sorteerfunctionaliteit (voor de Aziatische
+versies) </li>
+<li>bepaalde bestandsfilters (zoals voor
+WordPerfect) </li>
+</ul>
+<p></p>
+<p>
+Sun's <a href="http://www.sun.com/staroffice" target="_blank">StarOffice
+6.0</a> is in tegenstelling tot de OpenOffice.org software niet
+gratis. De prijs blijft echter onder de € 100.
+Dat is in elk geval een stuk minder dan u voor andere vergelijkbare
+officepakketten betaalt. U krijgt er dan ook officiële ondersteuning
+van Sun bij. Dus mochten er problemen optreden, dan weet u waar u
+terecht kunt. Helaas wordt er voorlopig geen Nederlandstalige versie
+van StarOffice 6.0 aangeboden. OpenOffice.org 1.0 daarentegen is wel in
+het Nederlands beschikbaar.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="4"></a></p>
+</li>
+<li value="4"><b>Wat zijn de
+verschillen met StarOffice 5.2 ?</b>
+<p></p>
+De wijzigingen ten opzichte van StarOffice 5.2 zijn als volgt te
+omschrijven:
+<ul>
+<li>geïntegreerde desktop is verwijderd </li>
+<li>de tekstverwerkings-, spreadsheet- en
+grafische modules </li>
+<li>verwijderen van email en kalender </li>
+<li>ingebouwde webbrowser is verwijderd </li>
+<li>bestandsformaten zijn gebaseerd op de
+XML-standaard </li>
+<li>invoer- en uitvoer-filters voor Microsoft
+Office-documenten (DOC, XLS, PPT, etc) zijn verbeterd </li>
+<li>ondersteuning voor Aziatische talen (zoals
+Chinees, Japans en Koreaans) </li>
+</ul>
+<p></p>
+<p>
+Er is dus wat uit verwijderd, maar door op de office-functionaliteit te
+concentreren is van de OpenOffice.org software nu een goed samenhangend
+office-pakket gemaakt. Er zijn binnen het OpenOffice.org project ook
+projecten gaande om weer functionaliteit als email, nieuwsgroepen en
+een kalender aan het product toe te voegen. Zie voor meer details
+hierover het <a href="http://whiteboard.openoffice.org/groupware/" target="_blank">Groupware-project</a>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="5"></a></p>
+</li>
+<li value="5"><b>Waaraan moet mijn PC
+voldoen om de OpenOffice.org software te kunnen draaien ?</b>
+<p>Voor de MS-Windows en de Linux-x86 versie is
+nodig: een Pentium-compatible PC met minimaal 32 MB intern geheugen (64
+MB wordt aangeraden) en 130 MB vrije ruimte op de harde schijf.
+Overigens worden ook andere processoren, zoals de PowerPC en de Sparc
+ondersteund. Zie ook de volgende vraag.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="6"></a></p>
+</li>
+<li value="6"><b>Welke
+besturingssystemen worden door de OpenOffice.org software ondersteund ?</b>
+<p>Momenteel worden Microsoft Windows
+(95/98/ME/NT/2000/XP), Linux-x86, Linux-PowerPC en Solaris (2.6, 7, 8;
+Intel en Sparc) ondersteund.</p>
+<p>Een versie voor MacOS X is momenteel als
+beta-test beschikbaar. Heeft u interesse in het snel beschikbaar
+krijgen van de OpenOffice.org software voor de Mac, dan kunt u zich bij
+het <a href="http://porting.openoffice.org/mac" target="_blank">MacOS X-project</a> aanmelden. </p>
+<p>Ook voor andere besturingssystemen wordt de
+OpenOffice.org software geport. Een overzicht vindt u bij het <a href="http://porting.openoffice.org" target="_blank">Porting-project</a>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="7"></a></p>
+</li>
+<li value="7"><b>Waar download ik de
+OpenOffice.org software ?</b>
+<p><a href="http://nl.openoffice.org/about-downloads.html" target="_blank">Hier</a> vindt u een overzicht
+waar u de OpenOffice.org software kunt downloaden. Het gebruiken van
+lokale mirrors ontlast de centrale OpenOffice.org servers, en bieden
+vaak een snellere, betrouwbaardere verbinding. Daarom raden wij u aan
+om altijd eerste de mirrors in Nederland en België te proberen.</p>
+<hr>
+<p><a name="8"></a></p>
+</li>
+<li value="8"><b>Een download van 50
+MB vind ik te groot. Kan ik de OpenOffice.org software ook op CD
+bestellen ?</b>
+<p>Er zijn een aantal websites waar u de
+Nederlandstalige OpenOffice.org op CD kunt bestellen. Voor een
+bescheiden bedrag krijgt u dan een CD met de originele software
+toegestuurd.
+Een overzicht vindt u <a href="http://nl.openoffice.org/about-cdrom.html" target="_blank">hier</a>.</p>
+<hr>
+<p><a name="9"></a></p>
+</li>
+<li value="9"><b>Ik heb de
+OpenOffice.org software gedownload. Wat nu ?</b>
+<p>De installatie-instructies voor Windows, vindt
+u <a href="http://nl.openoffice.org/inst-instructies.html#Win" target="_blank">hier</a>.</p>
+<p>De installatie-instructies voor Linux, vindt u
+<a href="http://nl.openoffice.org/inst-instructies.html#linux" target="_blank">hier</a>.</p>
+<hr>
+<p><a name="10"></a></p>
+</li>
+<li value="10"><b>Hoe neem ik contact
+op met het OpenOffice.org project ?</b>
+<p>Op de Nederlandstalige site van het
+OpenOffice.org project vindt u een overzicht van de Nederlandstalige <a href="http://nl.openoffice.org/about-mailinglist.html" target="_blank">mailinglists</a>. Hier kunt u terecht
+met uw vragen en opmerkingen over het OpenOffice.org pakket.</p>
+<hr>
+<p><a name="11"></a></p>
+</li>
+<li value="11"><b>Is de OpenOffice.org
+software uitwisselbaar (compatibel) met Microsoft Office en StarOffice ?</b>
+<p>In de OpenOffice.org software is het openen,
+bewerken en opslaan van de bekende documentformaten van Microsoft
+Office behoorlijk verbeterd (ten opzichte van StarOffice 5.2). Hierdoor
+kunt u vrijwel alle documenten die met Microsoft Office zijn gemaakt in
+de OpenOffice.org software openen, bewerken en weer opslaan.
+</p>
+<p>Bij het opslaan kunt u kiezen voor het opslaan
+in het open XML-formaat van StarOffice. U kunt er echter ook voor
+kiezen om het document weer in een gesloten documentformaat van
+Microsoft op te slaan. Via Opties - Laden/Opslaan - Algemeen kunt u
+tevens instellen in welk formaat een bepaald type document standaard
+moet worden opgeslagen.</p>
+<hr>
+<p><a name="12"></a></p>
+</li>
+<li value="12"><b>Waar vind ik een
+Nederlandstalige spellingscontrole ?</b>
+<p>Bij de huidige&nbsp;Nederlandstalige versies van OpenOffice.org wordt de Nederlandstalige woordenlijst van het project&nbsp;<a href="www.opentaal.org">OpenTaal</a> meegeïnstalleerd. Bij een niet-Nederlandstalige versie is de Nederlandstalige spellingcontrole alsnog te installeren als&nbsp;<a href="http://extensions.services.openoffice.org/project/dict-nl">extensie</a>.
+</p>
+<hr>
+<p><a name="13"></a></p>
+</li>
+<li value="13"><b>Ik heb een fout
+gevonden in de Nederlandstalige vertaling. Waar en hoe meld ik dat ?</b>
+<p>U kunt deze fouten in de vertaling het beste
+via de Nederlandstalige <a href="http://nl.openoffice.org/about-mailinglist.html" target="_blank">discussie-mailinglist</a> aanmelden.
+Gebruikt u hiervoor alstublieft wel <b>Localisatie</b> als
+onderwerp van uw e-mail, zodat we op een later tijdstip eenvoudig de
+mails met de gemelde fouten terug kunnen vinden.</p>
+<p>
+We zijn momenteel bezig om de vertaling van de OpenOffice.org software
+te verbeteren. Op zich is de OpenOffice.org software momenteel prima te
+gebruiken. We willen ook graag de laatste vertaalfoutjes eruit halen.
+Daarom worden nu de fouten in de Nederlandstalige versie van de
+OpenOffice.org software verzameld om zo een goed overzicht te krijgen.
+Ondertussen zijn we bezig om te bekijken hoe deze verbeterde vertaling
+aan de OpenOffice.org software kan worden toegevoegd.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</li>
+</ol>
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>Mime
View raw message