openoffice-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From build...@apache.org
Subject svn commit: r798405 [2/18] - in /websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl: ./ afbeeldingen/ bestanden/ images/ installatie/ installatie/NL-helpbestanden/ installatie/afbeeldingen/ localization/ nieuw-in-3-3-bestanden/ presentaties/ regicon/ thankyoup...
Date Thu, 10 Nov 2011 01:36:01 GMT
Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-legal.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,404 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<body>
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Licenties van OpenOffice.org</h2>
+<p>Ook het gebruik van gratis software, zoals
+OpenOffice.org, is onderworpen aan licentievoorwaarden. Als het goed is
+heb je die bij de installatie aandachtig gelezen alvorens op
+"accepteren" te klikken ...<img src="smiley.GIF" alt="" border="0" height="11" width="11">.<br>
+De licentie van OpenOffice.org staat de gebruiker echter veel meer toe
+dan die van commerciële software. Op deze pagina wordt één en ander
+kort uiteengezet. Let wel: ik geef hier zo goed mogelijk mijn
+interpretatie, maar ik ben geen jurist. Aan het onderstaande kunnen
+geen rechten worden ontleend! Correcties en aanvullingen zijn welkom.</p>
+<p>Sun Microsystems stelt de OpenOffice.org software
+onder een zogenaamde duale licentie beschikbaar. Dit wil zeggen dat de
+gebruiker van de software kan kiezen voor het van toepassing zijn van
+ofwel de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>
+(Gnu Lesser General Public License) of de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html">SISSL</a>
+(Sun Industry Standards Source License). De duale licentie geeft een
+hoge mate van vrijheid voor zowel de GPL gemeenschap als ontwikkelaars
+en bedrijven die niet de GPL kunnen gebruiken. Zo is het (binnen de
+voorwaarden van de SISSL) ook anderen dan Sun Microsystems toegestaan
+om OpenOffice.org met eigen (closed-source) toevoegingen uit te
+breiden, er een commercieel product van te maken en dat te verkopen. </p>
+<p>Er is ook nog een derde licentie, de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/pdl.pdf">PDL</a>
+(Public Documentation License) die betrekking heeft op documentatie die
+geen deel uitmaakt van de software zelf.</p>
+<p>Hoe verhouden deze licenties zich met de bekende
+open-source licentie <a href="http://www.openoffice.org/licenses/gpl_license.html">GPL</a>?
+Software kan onder de GPL worden geplaatst om te waarborgen dat
+iedereen de software mag verspreiden (desgewenst tegen betaling),
+toegang tot de source code ervan kan krijgen, de sources kan aanpassen
+om nieuwe vrije (GPL) software te maken, en van dit alles op de hoogte
+kan zijn.</p>
+<p>Als bij het maken van nieuwe software gebruik
+wordt gemaakt van GPL software, <i>moet</i> deze software
+ook weer onder de GPL vallen. OpenOffice.org kan daarom geen code
+bevatten die uit GPL projecten afkomstig is, anders zouden de op dit
+punt strenge eisen van de GPL op het hele pakket van toepassing zijn.
+Het zou daardoor minder aanlokkelijk kunnen zijn voor bedrijven om op
+basis van OpenOffice.org eigen oplossingen te ontwikkelen. Deze
+belemmering wordt als ongewenst gezien. </p>
+<p>De LGPL is in grote lijnen hetzelfde als de GPL,
+maar staat het daarentegen toe om closed-source onderdelen te
+combineren (te linken) met de LGPL software. </p>
+<p>De SISSL is de alternatieve licentie die zelfs
+toestaat om de sources vam OpenOffice.org te wijzigen zonder die
+wijzigingen openbaar te maken. Dit mag echter alleen als dat nieuwe
+product <i>compatibel</i> is met het bestaande. Je mag er
+dus bijvoorbeeld geen tekstverwerker mee maken waarvan de bestanden
+niet met OpenOffice.org uitgewisseld kunnen worden.</p>
+<p>Overigens is het feit dat veel niet-Engelstalige
+spellingcontrolebestanden, waaronder de Nederlandstalige, onder de GPL
+vallen, de reden dat deze niet meegeïnstalleerd worden en je ze apart
+moet downloaden.</p>
+<p>In principe berust op alle code in OpenOffice.org
+het copyright van Sun Microsystems. Dit maakt de zaken een stuk
+overzichtelijker, bijvoorbeeld als er juridische actie gevoerd moet
+worden om inbreuk op de genoemde licenties tegen te gaan. Om
+programmacode bij te kunnen dragen aan de OpenOffice.org software, moet
+je de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/jca.pdf">JCA
+(Joint Copyright Assignment)</a> tekenen. Hiermee verklaar je dat
+het copyright van het bijgedragen werk zowel bij Sun Microsystems ligt
+als bij jou, de auteur. De JCA zorgt ervoor dat het door Sun
+Microsystems verkrijgen van het copyright op jouw bijdrage niet
+betekent dat jij het verliest. Als je je eigen werk voor iets anders
+wilt gebruiken dan heb jij immers nog steeds ook het copyright. Wanneer
+je programmacode wilt bijdragen onder afwijkende voorwaarden, zul je
+met "Sun Legal" over de mogelijkheden moeten overleggen. Je moet er wel
+van uitgaan dat die mogelijkheden zacht gesproken beperkt zijn.</p>
+<p>Sommigen vragen zich af of Sun Microsystems
+eenzijdig deze voorwaarden kan veranderen. Het antwoord is nee, het
+plaatsen van de code onder de LGPL/SISSL <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#3"> is
+niet terug te draaien</a>. Ook al zou Sun Microsystems besluiten
+om op te houden met de ontwikkeling (waar overigens bepaald geen sprake
+van is), dan nog blijft de source code zonder meer beschikbaar om
+verder ontwikkeld te worden door de gemeenschap.</p>
+<p>
+Meer hierover (in het Engels) is te vinden in de <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html">licensing
+FAQ</a>.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</body></html>
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Licenties van OpenOffice.org</h2>
+<p>Ook het gebruik van gratis software, zoals
+OpenOffice.org, is onderworpen aan licentievoorwaarden. Als het goed is
+heb je die bij de installatie aandachtig gelezen alvorens op
+"accepteren" te klikken ...<img src="smiley.GIF" alt="" border="0" height="11" width="11">.<br>
+De licentie van OpenOffice.org staat de gebruiker echter veel meer toe
+dan die van commerciële software. Op deze pagina wordt één en ander
+kort uiteengezet. Let wel: ik geef hier zo goed mogelijk mijn
+interpretatie, maar ik ben geen jurist. Aan het onderstaande kunnen
+geen rechten worden ontleend! Correcties en aanvullingen zijn welkom.</p>
+<p>Sun Microsystems stelt de OpenOffice.org software
+onder een zogenaamde duale licentie beschikbaar. Dit wil zeggen dat de
+gebruiker van de software kan kiezen voor het van toepassing zijn van
+ofwel de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/lgpl_license.html">LGPL</a>
+(Gnu Lesser General Public License) of de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/sissl_license.html">SISSL</a>
+(Sun Industry Standards Source License). De duale licentie geeft een
+hoge mate van vrijheid voor zowel de GPL gemeenschap als ontwikkelaars
+en bedrijven die niet de GPL kunnen gebruiken. Zo is het (binnen de
+voorwaarden van de SISSL) ook anderen dan Sun Microsystems toegestaan
+om OpenOffice.org met eigen (closed-source) toevoegingen uit te
+breiden, er een commercieel product van te maken en dat te verkopen. </p>
+<p>Er is ook nog een derde licentie, de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/pdl.pdf">PDL</a>
+(Public Documentation License) die betrekking heeft op documentatie die
+geen deel uitmaakt van de software zelf.</p>
+<p>Hoe verhouden deze licenties zich met de bekende
+open-source licentie <a href="http://www.openoffice.org/licenses/gpl_license.html">GPL</a>?
+Software kan onder de GPL worden geplaatst om te waarborgen dat
+iedereen de software mag verspreiden (desgewenst tegen betaling),
+toegang tot de source code ervan kan krijgen, de sources kan aanpassen
+om nieuwe vrije (GPL) software te maken, en van dit alles op de hoogte
+kan zijn.</p>
+<p>Als bij het maken van nieuwe software gebruik
+wordt gemaakt van GPL software, <i>moet</i> deze software
+ook weer onder de GPL vallen. OpenOffice.org kan daarom geen code
+bevatten die uit GPL projecten afkomstig is, anders zouden de op dit
+punt strenge eisen van de GPL op het hele pakket van toepassing zijn.
+Het zou daardoor minder aanlokkelijk kunnen zijn voor bedrijven om op
+basis van OpenOffice.org eigen oplossingen te ontwikkelen. Deze
+belemmering wordt als ongewenst gezien. </p>
+<p>De LGPL is in grote lijnen hetzelfde als de GPL,
+maar staat het daarentegen toe om closed-source onderdelen te
+combineren (te linken) met de LGPL software. </p>
+<p>De SISSL is de alternatieve licentie die zelfs
+toestaat om de sources vam OpenOffice.org te wijzigen zonder die
+wijzigingen openbaar te maken. Dit mag echter alleen als dat nieuwe
+product <i>compatibel</i> is met het bestaande. Je mag er
+dus bijvoorbeeld geen tekstverwerker mee maken waarvan de bestanden
+niet met OpenOffice.org uitgewisseld kunnen worden.</p>
+<p>Overigens is het feit dat veel niet-Engelstalige
+spellingcontrolebestanden, waaronder de Nederlandstalige, onder de GPL
+vallen, de reden dat deze niet meegeïnstalleerd worden en je ze apart
+moet downloaden.</p>
+<p>In principe berust op alle code in OpenOffice.org
+het copyright van Sun Microsystems. Dit maakt de zaken een stuk
+overzichtelijker, bijvoorbeeld als er juridische actie gevoerd moet
+worden om inbreuk op de genoemde licenties tegen te gaan. Om
+programmacode bij te kunnen dragen aan de OpenOffice.org software, moet
+je de <a href="http://www.openoffice.org/licenses/jca.pdf">JCA
+(Joint Copyright Assignment)</a> tekenen. Hiermee verklaar je dat
+het copyright van het bijgedragen werk zowel bij Sun Microsystems ligt
+als bij jou, de auteur. De JCA zorgt ervoor dat het door Sun
+Microsystems verkrijgen van het copyright op jouw bijdrage niet
+betekent dat jij het verliest. Als je je eigen werk voor iets anders
+wilt gebruiken dan heb jij immers nog steeds ook het copyright. Wanneer
+je programmacode wilt bijdragen onder afwijkende voorwaarden, zul je
+met "Sun Legal" over de mogelijkheden moeten overleggen. Je moet er wel
+van uitgaan dat die mogelijkheden zacht gesproken beperkt zijn.</p>
+<p>Sommigen vragen zich af of Sun Microsystems
+eenzijdig deze voorwaarden kan veranderen. Het antwoord is nee, het
+plaatsen van de code onder de LGPL/SISSL <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#3"> is
+niet terug te draaien</a>. Ook al zou Sun Microsystems besluiten
+om op te houden met de ontwikkeling (waar overigens bepaald geen sprake
+van is), dan nog blijft de source code zonder meer beschikbaar om
+verder ontwikkeld te worden door de gemeenschap.</p>
+<p>
+Meer hierover (in het Engels) is te vinden in de <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/faq-licensing.html">licensing
+FAQ</a>.
+</p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-mailinglist.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,325 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Mailinglists</h2>
+<p>Deze pagina bevat informatie over de
+Nederlandstalige mailinglists binnen OpenOffice.org.</p>
+<h3>Hoe werkt het?</h3>
+<p>Als je een e-mail naar een mailinglist stuurt,
+wordt deze doorgestuurd naar alle abonnees van de betreffende mailing
+list. Je moet je eerst hebben aangemeld als abonnee op de lijst. Dit
+kun je regelen via de links in het kader hieronder. </p>
+<p>Je kunt kiezen tussen een <i>normaal</i>
+abonnement, waarbij je (soms grotere aantallen) losse e-mails ontvangt,
+of voor <i>samenvattingen</i>; in dit geval krijg je met
+enige regelmaat een langere e-mail met een aantal berichten erin
+verzameld. </p>
+<p>Om je te kunnen aanmelden hoef je niet <a href="registreren.html">geregistreerd
+zijn</a> als lid van de OpenOffice.org-gemeenschap. Dat is wel nodig voor het melden van bugs e.d. (zie de link hiervoor).</p>
+<p><b>Opmerking:</b> je berichten worden
+naar een groot aantal abonnees gestuurd, in de mailinglistarchieven
+opgenomen, en ze kunnen worden getoond op externe websites. Dat houdt
+in dat bijvoorbeeld spammers tamelijk gemakkelijk je e-mailadres kunnen
+achterhalen.
+Overweeg eventueel voor de mailinglist een alternatief e-mailaccount of
+-adres te gebruiken. Vermeld geen privacygevoelige informatie in je
+berichten.</p>
+<table bgcolor="#ffffff" cellpadding="4" cellspacing="1" width="100%">
+<tbody>
+<tr bgcolor="#b0c4ff">
+<td>
+<p><b>Mailinglist</b></p>
+</td>
+<td>Aanmelden</td>
+<td>Afmelden</td>
+<td>Zoeken</td>
+<td>Bladeren</td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>announce@nl.openoffice.org</b><br>
+Aankondigingen en nieuws voor wie alleen op de hoogte wil blijven (lage
+frequentie)</p>
+</td>
+<td align="center"><a href="mailto:announce-subscribe@nl.openoffice.org">Aanmelden</a></td>
+<td align="center"><a href="mailto:announce-unsubscribe@nl.openoffice.org">Afmelden</a>
+</td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=announce">
+Zoeken</a></td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=announce">
+Bladeren</a></td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>gebruikers@nl.openoffice.org</b><br>
+Voor vragen en antwoorden over het <i>gebruik</i> van de
+OpenOffice.org software (niet voor algemene discussies)</p>
+</td>
+<td align="center"><a href="mailto:gebruikers-subscribe@nl.openoffice.org">Normaal</a><br>
+<a href="mailto:gebruikers-digest-subscribe@nl.openoffice.org">Samenvatting</a></td>
+<td align="center"><a href="mailto:gebruikers-unsubscribe@nl.openoffice.org">Afmelden</a>
+</td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=gebruikers">
+Zoeken</a></td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=gebruikers">
+Bladeren</a></td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>discussie@nl.openoffice.org</b><br>
+Discussies in het Nederlands over het (nl.)OpenOffice.org project, de
+ontwikkeling van de software, en dergelijke</p>
+</td>
+<td align="center"><a href="mailto:discussie-subscribe@nl.openoffice.org">Normaal</a><br>
+<a href="mailto:discussie-digest-subscribe@nl.openoffice.org">Samenvatting</a></td>
+<td align="center"><a href="mailto:discussie-unsubscribe@nl.openoffice.org">Afmelden</a>
+</td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=discussie">
+Zoeken</a></td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=discussie">
+Bladeren</a></td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>dev@nl.openoffice.org</b>&nbsp;</p><p>Hier wordt overlegd over
+alle soorten activiteiten die, aan het Nederlands en/of aan
+nl.openoffice.org gerelateerd,&nbsp;inhoudelijk bijdragen aan
+OpenOffice.org. Te denken valt aan Nederlandstalige lokalisatie,
+documentatie en webpagina's, organisatie van bijeenkomsten en andere
+activiteiten in het Nederlandse taalgebied, enzovoort.&nbsp;
+</p>
+</td>
+<td align="center"><a href="mailto:dev-subscribe@nl.openoffice.org">Normaal</a><br>
+<a href="mailto:dev-digest-subscribe@nl.openoffice.org">Samenvatting</a></td>
+<td align="center"><a href="mailto:dev-unsubscribe@nl.openoffice.org">Afmelden</a>
+</td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SearchList?listName=dev">
+Zoeken</a></td>
+<td align="center"><a href="http://nl.openoffice.org/servlets/SummarizeList?listName=dev">
+Bladeren</a></td>
+</tr>
+<tr bgcolor="#f0f0f0">
+<td>
+<p><b>meer mailinglists:</b> Zie
+hieronder.
+</p>
+</td>
+<td></td>
+<td></td>
+<td></td>
+<td></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+<p>Voor overige mailinglists en voor de archieven van niet meer
+gebruikte mailinglists,&nbsp;klik op de link "mailinglists" linksboven
+in je
+browservenster:</p>
+<p><img src="afbeeldingen/mailinglists.jpg" alt="" border="0" height="188" width="232"></p>
+<p>Voor algemene (niet specifieke nl.openoffice.org-)
+onderwerpen verwijs ik graag ook naar de <a href="http://www.openoffice.org/mail_list.html">Engelstalige
+mailinglists</a> zoals users@openoffice.org en
+discuss@openoffice.org. De vele subprojecten van OpenOffice.org hebben
+ook hun eigen discussielijsten.
+</p>
+<br>
+<br>
+<h3>Meer tips over het gebruik van de mailinglists</h3>
+<p>Abonneer je alsjeblieft op de mailing list vóór je
+er e-mails naar stuurt. De kans is anders groot dat je bericht later of
+helemaal niet aankomt.</p>
+<p>Je berichten worden naar een groot aantal abonnees
+gestuurd, in de mailinglistarchieven opgenomen, en ze kunnen worden
+getoond op externe websites. Dat houdt in dat bijvoorbeeld spammers
+tamelijk gemakkelijk je e-mailadres kunnen achterhalen.
+Overweeg eventueel voor de mailinglist een alternatief e-mailaccount of
+-adres te gebruiken. Vermeld geen privacygevoelige informatie in je
+berichten.</p>
+<p>Schrijf aparte e-mails, wanneer je meerdere
+ongerelateerde vragen wil stellen. Geef een duidelijke beschrijving van
+je bijdrage in het "Onderwerp" veld van je e-mail programma.</p>
+<p>De normale mailinglists zijn achteraf gemodereerd.
+Dat betekent dat iedereen die op de mailinglist is geabonneerd, direct
+de aan de mailinglist geadresseerde bijdragen ontvangt, zonder dat deze
+door een moderator gefilterd worden. Neem de voor discussielijsten
+gebruikelijke <a href="http://web.inter.nl.net/users/Maurice.Makaay/netiquette/nieuws.html">Netiquette</a>
+in acht. </p>
+<p>Announce@nl.openoffice.org is vooraf gemodereerd;
+e-mails worden pas doorgestuurd aan alle abonnees na goedkeuring van de
+moderator.</p>
+<p>Je kunt het overzicht over e-mails van
+verschillende mailinglists behouden door het instellen van mailfilters.
+Dit wordt
+door de meest gebruikte e-mail programma's ondersteund. </p>
+<p>De mailinglist wordt automatisch beheerd door een
+programma, waar je via e-mail opdrachten aan kunt sturen. Dit soort
+e-mails hoeven onderwerp noch tekst te bevatten. Voorbeelden:
+</p>
+<ul>
+<li> Je kunt je abonneren op de discussielijst door
+een e-mail aan <a href="mailto:discussie-subscribe@nl.openoffice.org">discussie-subscribe@nl.openoffice.org</a>
+te sturen, en je kunt weer opzeggen middels een lege e-mail aan <a href="mailto:discussie-unsubscribe@nl.openoffice.org">discussie-unsubscribe@nl.openoffice.org</a>.
+</li>
+<li> Als je de archieven van de mailinglist offline
+wilt bekijken, kun je een overzicht ervan laten samenstellen. Om
+bijvoorbeeld bijdragen 123 tot 145 in één e-mail tegelijk te ontvangen
+(maximaal 100 per keer), stuur je een lege e-mail aan <a href="mailto:discussie-get.123_145@nl.openoffice.org">discussie-get.123_145@nl.openoffice.org</a>.
+</li>
+<li> Heb je een index van het onderwerp en de
+auteur van bijv. bijdragen 123-456 nodig, stuur dan een lege e-mail aan
+<a href="mailto:discussie-index.123_456@nl.openoffice.org">
+discussie-index.123_456@nl.openoffice.org</a>. Deze komen met 100
+tegelijk, en er kunnen maximaal 2000 tegelijk worden aangevraagd.
+</li>
+<li> Om alle bijdragen binnen een onderwerp
+(threads), bijvoorbeeld thread 12345 te krijgen, stuur je een e-mail
+aan <a href="mailto:discussie-thread.12345@nl.openoffice.org">discussie-thread.12345@nl.openoffice.org</a>.
+</li>
+</ul>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc -->
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-product.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-product.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-product.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,196 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Het product OpenOffice.org</h2>
+<p><b><a href="http://nl.openoffice.org/downloaden.html">OpenOffice.org</a></b> is een bij vele computergebruikers welbekend, open source en voor iedereen gratis te gebruiken kantoorpakket, beschikbaar voor
+onder andere MS-Windows, Linux, Solaris, en MacOS&nbsp;X. </p>
+<p> Het bevat de volgende modules:
+</p>
+<ul>
+<li> Writer (tekstverwerking en HTML editor).
+</li>
+<li> Calc (werkblad, ofwel spreadsheet).
+</li>
+<li> Draw (tekenmodule voor vectorgrafiek).
+</li>
+<li> Impress (presentatie).
+</li>
+<li> Formule-editor
+</li>
+<li> Database
+</li>
+</ul>
+<p>Qua functieomvang en bediening is OpenOffice.org uitstekend
+vergelijkbaar met commerciële kantoorpakketten zoals MS-Office.</p>
+<p> Je kunt de meeste MS-Office (Word, Excel, Powerpoint) documenten zonder problemen inladen en bewerken, en daarna
+weer in het originele formaat opslaan. Hoewel OpenOffice.org niet alle macro's in deze documenten zonder meer kan uitvoeren, 
+blijven deze in het bewerkte document behouden, voor als je ze weer in MS-Office wil gebruiken.</p>
+<p>Het is echter aan te bevelen om documenten op te slaan in het door de ISO
+gestandaardiseerde ODF-formaat, als de documenten nog bewerkt moeten
+worden, of in het eveneens ISO-gestandaardiseerde PDF, voor archiveren
+van alleen te lezen documenten. </p>
+<p>De OpenOffice.org software wordt voortdurend verder ontwikkeld, voor het grootste deel door professionele
+ontwikkelaars in dienst van Oracle en andere softwarebedrijven. De actuele versie is zo goed dat niet alleen
+particuliere gebruikers, maar ook steeds meer overheden, publieke organisaties, en bedrijven er op overschakelen.</p>
+
+<h3>Oracle Open Office en OpenOffice.org</h3>
+<p>De commerciële uitvoering van OpenOffice.org die door Oracle wordt aangeboden heet Oracle Open Office.</p>
+<p> Oracle Open Office is voor het grootste gedeelte gemaakt uit dezelfde broncode als
+OpenOffice.org; daardoor zijn de twee in hoge mate vergelijkbaar. Het is echter voorzien van een aantal extra's, 
+en in combinatie met een contract voor productondersteuning door Oracle kan het de voorkeur verdienen. </p>
+<p> Meer informatie bij <a href="http://www.oracle.com/us/products/applications/open-office/index.html">Oracle</a> of <a href="http://nl.sun.com/"> Sun Oracle Nederland</a>
+
+<h3>LibreOffice en OpenOffice.org</h3>
+<p><a href="http://www.libreoffice.org/">LibreOffice</a> is het product van het van OpenOffice.org afgesplitste The Document Foundation. Dit project
+werd in september 2010 aangekondigd als een initiatief van een deel van de OpenOffice.org-gemeenschap. De oprichters waren het niet eens waren met de mate
+waarin de oprichter van OpenOffice.org, Sun Microsystems (nu onderdeel van Oracle) zijn stempel op de besluitvorming drukte. </p>
+<p>Vooralsnog zijn de verschillen tussen LibreOffice en OpenOffice.org minimaal, en omdat LibreOffice de in OpenOffice.org aangebrachte 
+verbeteringen in nieuwe versies gewoon kan overnemen (het is immers open source) zal dat nog wel een hele tijd zo blijven.</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-spellcheck.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-spellcheck.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-spellcheck.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,281 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Spellingcontrole en woordafbreking</h2>
+<p>(oude pagina. De informatie is niet meer actueel: de
+Nederlandstalige spellingcontrole wordt in de Nederlandstalige
+OpenOffice.org standaard meegeïnstalleerd. In anderstalige versies is
+deze als extensie te installeren)</p><p></p><p>Deze pagina legt uit hoe je de Nederlandstalige
+spellingcontrole en woordafbreking voor OpenOffice.org kunt downloaden
+en installeren.</p>
+<h3>Achtergronden</h3>
+<p>Waarom wordt het eigenlijk niet gewoon
+meegeïnstalleerd?</p>
+<p></p>
+<p>Sun heeft niet van alle componenten van Star
+Office zelf het copyright, waaronder de spellingcontrole. Sun mag deze
+wel in StarOffice gebruiken, maar niet open-source maken. In de
+OpenOffice.org software moest dus een alternatieve spellingcontrole
+worden geïmplementeerd. Deze maakt gebruik van vrij verkrijgbare
+spellingwoordenlijsten, waarvan de meeste onder de GPL zijn
+gepubliceerd. Deze licentie is strenger dan de LGPL/SISSL licentie van
+OpenOffice.org. Daardoor zou simpelweg toevoegen ervan extra
+beperkingen opleggen aan het gebruik van de OpenOffice.org software.
+De licenties staan wel zonder meer toe de GPL woordenlijsten samen met
+OpenOffice.org te gebruiken. Dit is de reden dat je spellingcontrole
+voor o.a. het Nederlands achteraf moet installeren. </p>
+<p>Het bestand voor de woordafbreking is eveneens
+onder de GPL beschikbaar. Voor het gemak wordt het samen met de
+bestanden voor de spellingcontrole gedistribueerd. </p>
+<p> Behalve voor het Nederlands, zijn er ook
+woordenlijsten voor o.a. het Catalaans, Deens, Duits, Engels (Verenigde
+Staten, Verenigd Koninkrijk, Canada), Frans, Grieks, Hongaars,
+Italiaans, Kroatisch, Pools, Portugees (Portugal, Brazilië), Spaans,
+Tsjechisch, en Zweeds.
+</p>
+<h3>Installatie-instructies</h3>
+<p>
+Het handigst is het om één van de beschikbare installatieprogramma's te
+gebruiken.</p>
+<p></p>
+<p><b>Dictinstall</b><br>
+Onder Windows kun je <a href="http://www.ooodocs.org/dictinstall/nl/index.html">Dictinstall</a>
+gebruiken. Klik op de link en volg de aanwijzingen. Opmerking: vanaf
+versie 1.1 is het niet meer nodig om de woordenlijsten binnen
+OpenOffice.org te activeren. De handleiding <a href="http://nl.openoffice.org/files/documents/71/1398/file_1398.dat?filename=Woordenboek%20installeren%20v%31%2e%35%2esxw">Spellingcontrole
+Installeren</a> maakt het nog makkelijker, met een stap-voor-stap
+beschrijving van de procedure.</p>
+<p><b>DicOOo</b><br>
+Een recentere ontwikkeling is <a href="http://ftp.belnet.be/pub/mirror/ftp.openoffice.org/contrib/dictionaries/dicooo/DicOOo.sxw">DicOOo</a>,
+dat in de OpenOffice.org BASIC macrotaal is geschreven en daardoor op
+alle platforms werkt. Klik op de link om het bestand in OpenOffice.org
+te openen, geef in het dialoogvenster aan dat macro's uitgevoerd moeten
+worden, kies "Dutch" en start de installatie door op de knop te
+klikken. </p>
+<h3>Handmatige installatie</h3>
+<p> Ter referentie is hier nog de handmatige
+installatie beschreven. </p>
+<ol>
+<li>
+<p> Download het bestand nl_NL.zip vanaf één van
+de volgende servers: </p>
+<ul>
+<li><a href="http://borft.student.utwente.nl/openoffice/contrib/dictionaries">borft.student.utwente.nl</a>
+(Nederland) </li>
+<li><a href="http://niihau.student.utwente.nl/openoffice/contrib/dictionaries">niihau.student.utwente.nl</a>
+(Nederland) </li>
+<li><a href="%20http://lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html">
+lingucomponent.openoffice.org/download_dictionary.html
+</a> </li>
+</ul>
+<p></p>
+</li>
+<li>
+<p>Pak nl_NL.zip uit in (...)/share/dict/ooo,
+waarbij (...) staat voor de directory waarin de OpenOffice.org software
+is geïnstalleerd.</p>
+</li>
+<li>
+<p>Open, in diezelfde directory, het bestand
+dictionary.lst met een tekst editor (wordpad, vi, emacs, ...), en voeg
+er de volgende regels aan toe: </p>
+<p>DICT nl NL nl_NL<br>
+DICT nl BE nl_NL<br>
+HYPH nl NL hyph_nl<br>
+HYPH nl BE hyph_nl<br>
+DICT nl NL med_NL<br>
+DICT nl BE med_NL</p>
+<p>Merk op dat je een tekst editor moet gebruiken
+die unix-tekstbestanden kan bewerken (geen Windows Notepad)</p>
+</li>
+<li>
+<p>Herstart de OpenOffice.org software (sluit
+ook, indien van toepassing, de quickstarter af). </p>
+</li>
+<li> Voor OpenOffice.org versie 1.1 of later is de
+installatie klaar. Voor oudere versies: volg de verdere instructies
+(vanaf het herstarten van OpenOffice.org) op <a href="http://ooodocs.sourceforge.net/dictinstall/nl/nexthelp.html">ooodocs</a>.
+Zorg er bovendien voor dat "ALTLinux LibHnj Hyphenator" voor het
+Nederlands staat aangevinkt.
+<p></p>
+</li>
+</ol>
+<p>
+Als je OpenOffice.org 1.0.0 hebt, plaats de files dan in
+(...)user/wordbook, te vinden onder de directory die
+tijdens de installatie (voor de betreffende gebruiker) werd
+gespecificeerd. Op een systeem met meerdere gebruikers
+moet dit voor iedere gebruiker apart worden gedaan. </p>
+<h3>Meer informatie</h3>
+<p>De Nederlandstalige woordenlijst en het
+bijbehorende affixbestand vallen
+onder de voorwaarden van de <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.html">GNU GPL, versie
+2 </a>. Het copyright ervan berust bij de oorspronkelijke
+auteurs, "Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep - Werkgroep Spelling".</p>
+<p>Het affixbestand en de woordenlijst zijn
+uitgebreid en gecorrigeerd door Simon Brouwer. De GPL, versie 2, is
+daarop vanzelfsprekend eveneens van toepassing. </p>
+<p>Het Nederlandstalige woordafbrekingsbestand is
+door de oorspronkelijke
+auteur Piet Tutelaers onder de voorwaarden van de GNU GPL, versie 2
+beschikbaar gemaakt. Het bestand is voor OpenOffice.org aangepast door
+Arthur Buijs. </p>
+<p>De aanvullende Nederlandstalige woordenlijst met
+medische termen is gemaakt door Hannie Steegstra en door haar ook onder
+de voorwaarden van de GNU GPL, versie 2 beschikbaar gesteld. </p>
+<p>Zie ook het bestand readme.txt dat bij de
+bestanden is gevoegd, en <a href="http://www.goddijn.com/words.htm">http://www.goddijn.com/words.htm</a></p>
+<p>Meer informatie over de spellingcontrole en
+woordafbreking (hyphenation) in de OpenOffice.org software vind je op
+<a href="http://lingucomponent.openoffice.org/index.html">http://lingucomponent.openoffice.org/</a>
+</p>
+<p>Tenslotte: iedere OpenOffice.org gebruiker kan op
+eenvoudige wijze <a href="contr_spellch.html">meehelpen</a>
+aan de verbetering (uitbreiding) van de spellingwoordenlijst! </p>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-zip.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-zip.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/about-zip.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,211 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table border="1" bordercolor="#b0c4ff" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody><tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tbody><tr>
+
+<td valign="top" width="84%">
+
+<h3>OpenOffice installeren onder Windows met een apart uitpakprogramma</h3><br>(oude pagina. Als je hierop terechtkomt laat het dan even weten: simon.oo.o@xs4all.nl)<br>
+
+<i>pagina laatst gewijzigd op 7 mei 2002</i>
+
+<p> Voor het geval je een Windowsversie hebt die geen Gecomprimeerde Mappen ondersteunt, 
+en je hebt ook nog geen apart programma geïnstalleerd dat een .zip bestand kan uitpakken, 
+volgt hier een beschrijving gebaseerd op het gratis en open-source uitpakprogrammaatje unzip.exe van <a href="http://www.info-zip.org">info-zip</a>.</p>
+<p>(Opmerking: als je toch al een uitgebreider in- en uitpakprogramma wilde installeren, kun je kijken naar het bekende, maar 
+niet gratis <a href="http://www.winzip.com">Winzip</a>. Het gratis, hoewel geen open-source, programma 
+<a href="http://www.ultimatezip.com">UltimateZip</a> is echter aan te bevelen als uitstekend
+alternatief. Met dank aan: Wim Borghs, Martijn Weisbeek en Paul Berendsen). </p>
+<p> 
+</p><ol>
+<li> Download het bestand <a href="ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/WIN32/unz550xN.exe">unz550xN.exe</a> 
+naar dezelfde map als het gedownloade bestand met de OpenOffice.org software. 
+</li><li> Dubbelklik op het bestand unz550xN.exe. Het pakt zichzelf dan
+uit. In de map komen naast het gedownloade OpenOffice.org bestand, het
+programma unzip.exe te staan, plus nog een aantal andere bestanden die
+je verder niet nodig hebt.
+</li><li> Open een Opdrachtprompt (in Windows 9x/ME heet dit "MS-DOS prompt"). Zoek dit in het Startmenu ergens
+onder Programma's; bij sommige versies van Windows vind je het in het submenu Bureau-accessoires.
+</li><li> Type in de Opdrachtprompt: <b>cd "</b><i>mapnaam</i><b>"</b> waarbij je <i>mapnaam</i> vervangt door de naam van de map waarin het gedownloade 
+OpenOffice.org bestand (en inmiddels ook unzip.exe) staan. Voorbeeld: als de bestanden in C:\Mijn documenten\download staan, 
+type dan <b>cd "C:\Mijn documenten\download"</b> (gevolgd door ENTER).
+</li><li> Type vervolgens <b>unzip *.zip</b> (gevolgd door ENTER). Nu wordt het OpenOffice.org bestand uitgepakt in een 
+nieuwe submap genaamd install.
+</li><li> Dubbelklik op het programma setup.exe in deze submap. Dit start het installatieprogramma. 
+</li><li> Volg nu eenvoudig de aanwijzingen op het scherm, en OpenOffice.org 1.0 wordt op je computer geïnstalleerd. 
+</li></ol>
+
+<b>Meerdere gebruikers</b>
+<br>Als er meerdere gebruikers zijn ingesteld op je systeem, dan moet iedere gebruiker
+die OpenOffice.org 1.0 wil gebruiken, het pakket apart installeren. Normaal gesproken, neemt dit 
+veel schijfruimte in beslag. Om dat te vermijden, kun je de "multi-user" optie gebruiken, hoewel
+de installatie dan iets ingewikkelder wordt: 
+<p></p>
+<p>
+ </p><ol>
+  <li>Pak het gedownloade bestand uit op de boven beschreven manier, <i>tot en met stap 5</i>.
+  </li><li>Type in de Opdrachtprompt: <b>setup /net</b> (gevolgd door de Enter toets). 
+  </li><li>Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Noteer de map waarin 
+   OpenOffice.org 1.0 wordt geïnstalleerd.
+ </li></ol>
+<p></p>
+
+<p>
+ Het bovenstaande installeert een gedeelde versie van OpenOffice.org 1.0 op je systeem.
+ Nu kan iedere gebruiker die de OpenOffice.org software wil gebruiken, na zich te hebben aangemeld op 
+ het systeem, dubbelklikken op het programma <b>setup.exe</b> dat staat in de map waarvan je de locatie 
+ in stap 3 hierboven hebt genoteerd. 
+ Dit installeert dan de bestanden die voor de individuele gebruiker nodig zijn, wat per gebruiker slechts 
+ enkele megabytes extra inneemt op de harde schijf.
+</p>
+
+<p>Auteur: Lee Corbin. Vertaling en aanpassing: Simon Brouwer.
+</p>
+
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+
+</tr>
+</tbody></table>
+
+</td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/achtergronden.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,205 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td>
+<table border="0">
+<tbody>
+<tr>
+<td valign="top" width="84%">
+<h2>Achtergronden</h2>
+<p>Op deze pagina wordt het project OpenOffice.org
+nader voorgesteld.</p>
+<h3>Geschiedenis</h3>
+<p>OpenOffice.org heeft zijn wortels in Star Office,
+een kantoorpakket dat sinds midden jaren tachtig
+in Duitsland is ontwikkeld, en waarvan in 1999 door Sun Microsystems de
+rechten zijn verworven. Versie
+5.2 ervan is in juni 2000 uitgebracht, en versie 6.0 is in mei 2002
+verschenen. Het bijzondere van de ontwikkeling van Star Office is dat
+dit grotendeels binnen de context van het open-source project
+OpenOffice.org gebeurt. Om dit mogelijk te maken, heeft Sun de sources
+van Star Office openbaar gemaakt (met uitzondering van een aantal
+onderdelen, die door derden waren toegeleverd, deze zijn dan ook buiten
+het project gehouden), en het project OpenOffice.org opgestart. Dit
+alles betekent overigens niet dat Sun de verdere ontwikkeling maar laat
+afhangen van vrijwilligers: het meeste werk wordt nog steeds gedaan
+door ontwikkelaars die gewoon bij Sun op de loonlijst staan. Ook worden
+de kosten van het project OpenOffice.org door Sun gedragen.
+</p>
+<h3>Star Office en OpenOffice.org</h3>
+<p>We zien nu dat er uit de sources van
+OpenOffice.org twee producten gemaakt worden: Star Office, waarin de
+niet-open source onderdelen weer toegevoegd zijn; en het gratis
+broertje OpenOffice.org, waarin deze onderdelen inmiddels al
+grotendeels door zeer acceptabele open-source alternatieven zijn
+vervangen. In veel gevallen hoeft OpenOffice.org daardoor niet onder te
+doen voor Star Office.</p>
+In een Engelstalige <a href="http://www.openoffice.org/FAQs/mostfaqs.html#7">FAQ</a>
+worden de verschillen tussen de producten Star Office en OpenOffice.org
+uiteengezet.
+<p></p>
+<p>In de praktijk zijn er onder andere de volgende
+verschillen:
+</p>
+<ul>
+<li>Star Office is niet gratis, hoewel een licentie
+(retail) $75 kost, wat voor dergelijke software zeker niet duur is
+(voor grote gebruikers zijn de prijzen aanzienlijk minder, en
+onderwijsinstellingen betalen alleen de kostprijs van media en
+verzendkosten). OpenOffice.org is gratis voor iedereen te downloaden en
+te verspreiden. </li>
+<li>Star Office is "completer" (bepaalde fonts,
+spellingcontrole voor Engels, Duits, Frans en Spaans, synoniemenfunctie
+voor diezelfde talen, Adabas D database, templates en clipart, sommige
+bestandsfilters). Voor de spellingcontrole biedt OpenOffice.org
+een alternatieve functie, een synoniemenfunctie is er alleen voor het
+Engels.
+</li>
+<li>Voor Star Office is er officiële support van
+Sun Microsystems (dit zal vooral voor bedrijven een groot pluspunt
+zijn). Bij OpenOffice.org regelen de gebruikers dit onderling (zie de
+mailinglists elders op deze pagina's).
+</li>
+</ul>
+<p>&nbsp;</p>
+</td>
+<!-- invoegen bestand navbar.inc -->
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.3.html">Nieuw in 3.3</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/adressen.html
==============================================================================
--- websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/adressen.html (added)
+++ websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/adressen.html Thu Nov 10 01:35:54 2011
@@ -0,0 +1,169 @@
+<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
+<html>
+<head>
+<link href="/css/ooo.css" rel="stylesheet" type="text/css">
+
+
+<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
+
+</head>
+
+<body>
+ <div id="banner">
+  <div id="bannerleft"><a alt="Apache OpenOffice.org (incubating)" href="/">
+   <img id="ooo-logo alt="Apache OpenOffice.org (Incubating)" src="/images/ooo-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannerright"><a alt="Apache Incubator" href="http://incubator.apache.org">
+   <img id="asf-logo" alt="Apache Incubator" src="/images/apache-incubator-logo.png"/></a></div>
+  <div id="bannercenter"><br/>(incubating)&nbsp;|&nbsp;The Free and Open Productivity Suite</div>
+ </div>
+ <div id="clear"></div>
+ 
+ <div id="content">
+ 
+  
+  
+<!-- auteur: Simon Brouwer -->
+<table border="1" bordercolor="#b0c4ff" cellpadding="3" cellspacing="0" width="100%">
+<tbody><tr>
+<td>
+
+<table border="0">
+
+<tbody><tr>
+
+<td valign="top" width="84%">
+
+<h2>Adressen</h2>
+
+<p>U vindt hier contactinformatie van het "nl.openoffice.org team".</p>
+<p><span style="font-weight: bold;">Deze e-mailadressen alléén voor berichten van persoonlijke of vertrouwelijke aard gebruiken.</span> </p>
+<p>Voor onderwerpen die ook voor andere deelnemers van belang zouden
+kunnen zijn, zoals vragen over het gebruik van de OpenOffice.org
+software, is de Nederlandstalige <a href="about-mailinglist.html">discussielijst</a> van OpenOffice.org 
+de aangewezen plaats!
+</p>
+
+<hr>
+<p>
+Project lead van nl.openoffice.org: Simon Brouwer (simonbr<img src="apenstaartje.GIF" alt="" border="0" height="11" width="11">openoffice.org)
+</p>
+<hr>
+<p>&nbsp;</p>
+
+</td>
+
+<!-- invoegen bestand navbar.inc --> 
+<td valign="top" width="15%">
+<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="5" width="100%">
+<tbody>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>nl.OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"><a href="index.html">Intro</a><br>
+<a href="nl-nieuws.html">Nieuws</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Software
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-product.html">Beschrijving</a><br>
+<a href="nieuw-in-3.html">Nieuw in 3.0</a><br>
+<a href="downloaden.html">Downloaden</a><br>
+<a href="cdrom.html">CD-ROM</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>OOo
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="achtergronden.html">Achtergronden</a><br>
+<a href="faq.html">FAQ</a><br>
+<a href="begrippenlijst.html">Begrippenlijst</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Hulp
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> 
+<a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="http://user.services.openoffice.org/nl/forum/">Gebruikersforum</a><br>
+<a href="about-documentation.html">Documentatie</a><br>
+<a href="tipsentrucs.html">Tips&amp;trucs</a>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Meehelpen
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-helping.html">Projecten</a><br>
+<a href="about-issuezilla.html">Bugs&nbsp;melden</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Contact
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="about-mailinglist.html">Mailinglists</a><br>
+<a href="credits.html">Wie zijn wij?</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>Overig
+</b></font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td><font size="2"> <a href="links.html">Links</a><br>
+<a href="about-legal.html">Licenties</a><br>
+</font></td>
+</tr>
+<tr>
+<td background="header.gif"><font color="#000000" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><b>&nbsp;
+</b></font></td>
+</tr>
+</tbody>
+</table>
+</td>
+<!-- einde invoegen bestand navbar.inc --> 
+
+</tr>
+</tbody></table>
+
+</td>
+</tr>
+</tbody></table>
+
+
+ </div>
+
+ <div id="footera">
+  <div id="poweredbya">
+   <p><img src="/images/feather-small.gif"/><br/>Powered by the Apache CMS.</p>
+  </div>
+  <div id="copyrighta">
+   <p>
+	Apache "OpenOffice.org" is an effort undergoing incubation at The Apache Software Foundation (ASF), sponsored by the Apache Incubator.
+	Incubation is required of all newly accepted projects until a further review indicates that the infrastructure, communications, and
+	decision making process	have stabilized in a manner consistent with other successful ASF projects. While incubation status is
+	not necessarily a reflection of the completeness or stability of the code, it does indicate that the project has
+	yet to be fully endorsed by the ASF.</p>
+   <p>
+	<a href="/contact.html">Contact Us</a> |
+	<a href="/terms.html">Terms of Use</a>
+	<br />Apache and the Apache feather logos are trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />OpenOffice.org and the seagull logo are registered trademarks of The Apache Software Foundation.
+	<br />Other names appearing on the site may be trademarks of their respective owners.
+   </p>
+  </div>
+ </div>
+
+</body>
+</html>

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/1.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/1.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/10.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/10.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/10th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/10th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/1th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/1th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/2.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/2.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/2th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/2th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3mm.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3mm.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/3th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/4.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/4.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/4th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/4th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/5.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/5.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/5th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/5th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/6.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/6.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/6th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/6th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/7.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/7.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/7th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/7th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/8.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/8.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/8th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/8th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/9.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/9.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/90x40_3.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/90x40_3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/9th.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/9th.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Banana.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Banana.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Barcelona-159x89.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Barcelona-159x89.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Cno2.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Cno2.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Nolly-toenders.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Nolly-toenders.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo2-3.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo2-3.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo2.JPG
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo2.JPG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo24.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo24.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo3.PNG
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/OOo3.PNG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Remco-pasfoto.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Remco-pasfoto.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Thumbs.db
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/Thumbs.db
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/apenstaartje.GIF
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/apenstaartje.GIF
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/arthur.JPG
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/arthur.JPG
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/b_warebusinesssoftware.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/b_warebusinesssoftware.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/banner_nl_1.gif
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/banner_nl_1.gif
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/base_headings.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/base_headings.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/base_headings_big_nl.png
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/base_headings_big_nl.png
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/binnenkort2.0.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.

Propchange: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/binnenkort2.0.jpg
------------------------------------------------------------------------------
  svn:mime-type = application/octet-stream

Added: websites/staging/ooo-site/trunk/content/nl/afbeeldingen/bitspeed.jpg
==============================================================================
Binary file - no diff available.Mime
View raw message