openmeetings-user-espanol mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Iván Servia <i...@liflite.com>
Subject Re: Request OpenMeetings! OpenMeetings Service failed and no response was returned.
Date Fri, 08 Feb 2013 08:09:52 GMT
Desde otro Moodle (otro servidor) me indica otro problema, que por lo que
veo puede estar relacionado:
Error

wsdl error: Getting
http://mi-ip:5080/openmeetings/services/UserService?wsdl - HTTP ERROR:
cURL ERROR: 7: couldn't connect to host
url: http://mi-ip:5080/openmeetings/services/UserService?wsdl
content_type:
http_code: 0
header_size: 0
request_size: 0
filetime: -1
ssl_verify_result: 0
redirect_count: 0
total_time: 29.997953
namelookup_time: 0.000161
connect_time: 0
pretransfer_time: 0
size_upload: 0
size_download: 0
speed_download: 0
speed_upload: 0
download_content_length: -1
upload_content_length: -1
starttransfer_time: 0
redirect_time: 0
certinfo: Array
redirect_url:El 7 de febrero de 2013 19:42, Iván Servia <ivan@liflite.com> escribió:

> En Policy "Add new inbound rule" y añadir el nombre "OM" y el puerto 1935.
> Source "Anyone".
> Lo tengo así para:
> OM 1935
> OM 5080
> HTTP 80
> Http-alt 8080
>
> Y todo Everyone.
> Los tengo debajo de Allow service.
> Status "Active".
>
>
> El 7 de febrero de 2013 20:34, Alvaro <zurcamos@gmail.com> escribió:
>
> ...Iván, sabes abrir los puertos en Firestarter?
>>
>> La IP que has de poner en el plugin de OM en Moodle
>> es la externa.
>>
>> ..........
>>
>> El jue, 07-02-2013 a las 15:18 +0100, Iván Servia escribió:
>> > En principio los tengo abiertos. También lo he desactivado y el problema
>> > persiste. La ip que tengo que poner en moodle es la externa, verdad?
>> > P.d. Sigo teniendo acceso a moodle y openmeetings de modo independiente.
>> >
>> > El jueves, 7 de febrero de 2013, Alvaro escribió:
>> >
>> > >
>> > > ...has abierto los puertos en Firestarter?
>> > > ...sabes como abrirlos en Firestarter?
>> > >
>> > > ...........
>> > >
>> > > El mié, 06-02-2013 a las 19:31 +0100, Iván Servia escribió:
>> > > > 1)
>> > > > Desde localhost (la pc donde has instalado la iso)
>> > > > funciona todo correctamente? *Sí*. Me hace un redirect a la ip
>> (pongo
>> > > > localhost/moodle). En el caso de openmeetings funciona sin problema.
>> > > >
>> > > > 2)
>> > > > Desde tu red local funciona todo? *Sí*.
>> > > >
>> > > > 3)
>> > > > Desde una pc en internet:
>> > > >
>> > > > # Accedes a OM ? *Sí*
>> > > > # Accedes a Moodle ? *Sí*
>> > > > # Accedes a Moodle y desde Moodle accedes a la sala OM? *No*
>> > > >
>> > > > 4)
>> > > > Has abierto los puertos 5080 y 1935 en Firestarter y en tu router?
>> *Sí.
>> > > Lo
>> > > > he comprobado haciendo un escaneo de puertos y me dice que están
>> > > abiertos.
>> > > > He comprobado la configuración del router. El puerto 80 también
está
>> > > > abierto. He visto algo del 8080 por los foros, que sí me aparece
>> > > cerrado.*
>> > >
>> > >
>> > >
>> >
>>
>>
>>
>
>
> --
>
> *Iván Servia Collado
> *
>
> *Tlf: 881939142*
>
> *www.liflite.com
> *
>
> *LIFLITE S. COOP. GALEGA* (Estrada da Gándara 33-35 entreplanta 15570,
> Narón) infórmao/a de que o seu enderezo electrónico e o resto dos datos de
> carácter persoal que nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado
> nos nosos ficheiros, co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa
> empresa e para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía
> electrónica. Vostede poderá, en calquera momento, exercer o dereito de
> acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na
> Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD
> 15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes nomeado. Tamén lle
> comunicamos que a información incluída neste correo electrónico é
> confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria arriba
> mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria
> informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización,
> divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen
> autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
> mensaxe por erro pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
> mesma vía e proceda á súa eliminación.
>-- 

*Iván Servia Collado
*

*Tlf: 881939142*

*www.liflite.com
*

*LIFLITE S. COOP. GALEGA* (Estrada da Gándara 33-35 entreplanta 15570,
Narón) infórmao/a de que o seu enderezo electrónico e o resto dos datos de
carácter persoal que nos facilite serán obxecto de tratamento automatizado
nos nosos ficheiros, co fin de xestionar a axenda de contactos da nosa
empresa e para o envío de comunicacións comerciais e/ou persoais por vía
electrónica. Vostede poderá, en calquera momento, exercer o dereito de
acceso, rectificación, cancelación ou oposición nos termos establecidos na
Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal (LOPD
15/1999), dirixindo un escrito ao enderezo antes nomeado. Tamén lle
comunicamos que a información incluída neste correo electrónico é
confidencial pois é para uso exclusivo da persoa destinataria arriba
mencionada. Se vostede le esta mensaxe e non é a persoa destinataria
informámolo/a de que está totalmente prohibida calquera utilización,
divulgación, distribución e/ou reprodución desta comunicación sen
autorización expresa en virtude da lexislación vixente. Se recibiu esta
mensaxe por erro pregámoslle que nolo notifique inmediatamente por esta
mesma vía e proceda á súa eliminación.

Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message