ofbiz-user mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Willem Janssen <of...@zchok.nl>
Subject Re: invoice numbering
Date Mon, 20 Sep 2010 16:16:49 GMT
Jonatan, BJ,

Thanks for your replies, this helps me in knowing where to start 
looking for a solution.

Willem

Op 16 sep 2010, om 19:42 heeft BJ Freeman het volgende geschreven:

> short answer is you need to do some customization.
>
> when a single company with other internal organization, this is 
> different than seperate companies not related by fiscal linking.
>
> you will have to adjust how the next sequence is gotten see 
> PartyAcctgPreference.lastInvoiceNumber and 
> PartyAcctgPreference.invoiceSeqCustMethId
>
> This is for each party.
>
> Willem Janssen sent the following on 9/16/2010 10:04 AM:
>> Hello,
>>
>> We have encountered a problem in the accounting module with the
>> (continious) sales invoice numbering.
>> The problem is that it isn't continuous.
>>
>> When creating a purchase invoice with a 'from party' that is an 
>> internal
>> organisation in OFBiz, the purchase invoice gets a number that uses 
>> the
>> numbering of the 'from partyId' and not that of the 'to partyId'.
>>
>> For example:
>> There are 2 internal organisations, A and B, in OFBiz, both using the
>> accounting module.
>> The numbering of the sales invoices of organisation A is like: AAA1,
>> AAA2, AAA3, etc.
>> The numbering of the sales invoices of organisation B is like: BBB1,
>> BBB2, BBB3, etc.
>>
>> Now organisation B creates a purchase invoice with organisation A 
>> as the
>> 'from partyId'.
>> This purchase invoice will get a number starting with the prefix of
>> organisation A; AAA4.
>>
>> This poses problems for us in the legal domain, because our friends 
>> from
>> the tax authority demand the numbering is continuous...
>>
>> Is there a reason for the current way of implementation? Or is this a
>> valid issue? If so please let me know, then I can see if I can fix it
>> and create a patch.
>>
>> Many thanks,
>>
>> Willem Janssen
>>
>>
>> Met vriendelijke groet,
>>
>> Willem Janssen
>> ZchokWeb
>>
>> M: 06 27 888 464
>> E: web@zchok.nl
>> W: www.zchokweb.nl
>>
>> ZchokWeb gaat geen verplichtingen aan via e-mail of naar individuele
>> medewerkers. U kunt aan dit e-mail bericht dan ook geen rechten
>> ontlenen. Formele beslissingen zijn voorzien van een handtekening 
>> en per
>> post toegezonden.
>>
>> Dit bericht is eigendom van ZchokWeb en bevat vertrouwelijke 
>> informatie
>> die bestemd is voor de persoon aan wie het is gericht., U bent niet
>> gemachtigd om dit bericht of een deel daarvan te lezen, printen,
>> behouden, kopiëren of te verspreiden als u niet de geadresseerde 
>> bent.
>> Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, neem dan onmiddellijk
>> contact op met de afzender en vervolgens verwijdert u alle kopieën 
>> van
>> dit bericht.
>>
>>
>>
>

Met vriendelijke groet,

Willem Janssen
ZchokWeb

M: 06 27 888 464
E: web@zchok.nl
W: www.zchokweb.nl

ZchokWeb gaat geen verplichtingen aan via e-mail of naar individuele 
medewerkers. U kunt aan dit e-mail bericht dan ook geen rechten 
ontlenen. Formele beslissingen zijn voorzien van een handtekening en 
per post toegezonden.

Dit bericht is eigendom van ZchokWeb en bevat vertrouwelijke 
informatie die bestemd is voor de persoon aan wie het is gericht., U 
bent niet gemachtigd om dit bericht of een deel daarvan te lezen, 
printen, behouden, kopiëren of te verspreiden als u niet de 
geadresseerde bent. Heeft u dit bericht ten onrechte ontvangen, neem 
dan onmiddellijk contact op met de afzender en vervolgens verwijdert u 
alle kopieën van dit bericht.Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message