ofbiz-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From jler...@apache.org
Subject svn commit: r1664607 [2/3] - in /ofbiz/branches/release13.07: ./ framework/common/config/CommonEntityLabels.xml framework/common/config/CommonUiLabels.xml
Date Fri, 06 Mar 2015 13:02:44 GMT
Modified: ofbiz/branches/release13.07/framework/common/config/CommonEntityLabels.xml
URL: http://svn.apache.org/viewvc/ofbiz/branches/release13.07/framework/common/config/CommonEntityLabels.xml?rev=1664607&r1=1664606&r2=1664607&view=diff
==============================================================================
--- ofbiz/branches/release13.07/framework/common/config/CommonEntityLabels.xml (original)
+++ ofbiz/branches/release13.07/framework/common/config/CommonEntityLabels.xml Fri Mar 6 13:02:43 2015
@@ -68,7 +68,8 @@
     <value xml:lang="zh_TW">用于線性元件的材料清單公式</value>
   </property>
   <property key="CustomMethod.description.DBL_DECL_DEP_FORMULA">
-    <value xml:lang="en">Double decline depreciatiion algorithm for fixed asset((NetBookValue - salvageCost)*2/remainingLifeInYears)</value>
+    <value xml:lang="ar">الإهلاك المزدوج التراجع للأصول الثابنة (صافي القيمة الدفترية - قيمة الخردة) * 2 / الحياة المتبقية بالسنوات</value>
+    <value xml:lang="en">Double decline depreciation algorithm for fixed asset((NetBookValue - salvageCost)*2/remainingLifeInYears)</value>
     <value xml:lang="fr">Algorithme de dépréciation d'immobilisation ((valeur - coût déjà déprécié)*2/ années restantes)</value>
     <value xml:lang="it">Declina algoritmo doppio svalutazione per cespiti((NetBookValue - salvageCost)*2/remainingLifeInYears)</value>
     <value xml:lang="ja">固定資産減価償却 二倍定率法((正味簿価 - 残存価額)*2/耐用年数残)</value>
@@ -79,6 +80,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">固定資產雙倍下降折舊演算法((NetBookValue - salvageCost)*2/remainingLifeInYears)</value>
   </property>
   <property key="CustomMethod.description.STR_LINE_DEP_FORMULA">
+    <value xml:lang="ar">الإهلاك الخطي التراجع للأصول الثابنة (تكلفة الشراء - قيمة الخردة) / الحياة المتبقية بالسنوات</value>
     <value xml:lang="en">Straight Line depreciatiion algorithm for fixed asset((purchaseCost - salvageCost)/expectedLifeInYears)</value>
     <value xml:lang="fr">Dépréciation linéaire d'immmobilisation (valeur d'achat - coût déjà déprécié) / années d'utilisation)</value>
     <value xml:lang="it">Riga semplice algoritmo svalutazione per cespiti((purchaseCost - salvageCost)/expectedLifeInYears)</value>
@@ -271,6 +273,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">口耳相傳</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.AFFIL_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة تابعة</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: Mitglieder</value>
     <value xml:lang="en">Affiliate Channel</value>
     <value xml:lang="es">Canal de afiliados</value>
@@ -287,6 +290,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">聯盟通路</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.BANKING_IN_REASON">
+    <value xml:lang="ar">مصرفية خلال اليوم</value>
     <value xml:lang="en">Banking during the day</value>
     <value xml:lang="es">Cobro por banco</value>
     <value xml:lang="fr">Opération banquaire</value>
@@ -299,6 +303,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">日銀行交易</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.BANKING_OUT_REASON">
+    <value xml:lang="ar">مصرفية خلال اليوم</value>
     <value xml:lang="en">Banking during the day</value>
     <value xml:lang="es">Pago por banco</value>
     <value xml:lang="fr">Opération banquaire</value>
@@ -311,6 +316,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">日銀行交易</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.CASH_IN_REASON">
+    <value xml:lang="ar">مبلغ نقدي صغير مستلم للصندوق</value>
     <value xml:lang="en">Petty Cash Paid into Till</value>
     <value xml:lang="es">Cobro por caja</value>
     <value xml:lang="fr">Entrée d'espèces dans la caisse</value>
@@ -323,6 +329,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">零用現金存入備用金</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.CASH_OUT_REASON">
+    <value xml:lang="ar">مبلغ نقدي صغير مدفوع</value>
     <value xml:lang="en">Petty Cash out</value>
     <value xml:lang="es">Pago por caja</value>
     <value xml:lang="fr">Sortie d'espèces de la caisse</value>
@@ -399,6 +406,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">銀</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.COGS_AVG_COST">
+    <value xml:lang="ar">التكلفة المتوسطة</value>
     <value xml:lang="de">Durchschnittliche Kosten</value>
     <value xml:lang="en">Average Cost</value>
     <value xml:lang="es">Coste medio</value>
@@ -460,6 +468,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">EBay通路</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.EMAIL_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة البريد الالكتروني</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: E-Mail</value>
     <value xml:lang="en">E-Mail Channel</value>
     <value xml:lang="es">Correo electrónico</value>
@@ -717,6 +726,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">墊板</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.FAX_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة الفاكس</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: Fax</value>
     <value xml:lang="en">Fax Channel</value>
     <value xml:lang="es">Fax</value>
@@ -1049,6 +1059,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">後入先出收訖的</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.INVRO_LUNIT_COST">
+    <value xml:lang="ar">مطروح منه قيمة الوحدة</value>
     <value xml:lang="de">Kleinere Einheit Kosten</value>
     <value xml:lang="en">Less Unit Cost</value>
     <value xml:lang="es">Precio de coste mínimo</value>
@@ -1065,6 +1076,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">較小的單位費用</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.INVSQ_ENF_SEQ">
+    <value xml:lang="ar">تسلسل قسري (لا فجوات لكل منظمة)</value>
     <value xml:lang="de">Fortlaufende Folgenummer (keine Lücken, pro Organisation)</value>
     <value xml:lang="en">Enforced Sequence (no gaps, per organization)</value>
     <value xml:lang="es">Secuencial (sin huecos, por organización)</value>
@@ -1081,6 +1093,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">強制序號 (對每個組織沒有間隔)</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.INVSQ_RESTARTYR">
+    <value xml:lang="ar">إعادة تشغيل للسنة المالية (لا ثغرات للمنظمة, إعادة لرقم 1 في كل سنة)</value>
     <value xml:lang="de">Neubeginn mit Finanzjahr (keine Lücken, pro Organisation, wird jedes Finanzjahr auf 1. zurückgesetzt)</value>
     <value xml:lang="en">Restart on Fiscal Year (no gaps, per org, reset to 1 each year)</value>
     <value xml:lang="es">Por ejercicio (sin huecos, por organiz., resetear a 1 cada año)</value>
@@ -1097,6 +1110,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">根據財年重新開始 (沒有間隔,每年對每個組織重置)</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.INVSQ_STANDARD">
+    <value xml:lang="ar">إعتيادي (اسرع, قد يحتوى على ثغرات لكل نظام)</value>
     <value xml:lang="de">Standard (effizienter, kann Lücken haben, pro System)</value>
     <value xml:lang="en">Standard (faster, may have gaps, per system)</value>
     <value xml:lang="es">Estándar (rápido, puede tener huecos, global del sistema)</value>
@@ -1144,6 +1158,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">OFBiz網址</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KOTT_PRODCAT">
+    <value xml:lang="ar">فئة المنتج</value>
     <value xml:lang="de">Produktkategorie</value>
     <value xml:lang="en">Product Category</value>
     <value xml:lang="es">Categoría de producto</value>
@@ -1160,6 +1175,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品分類</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KOTT_PRODUCT">
+    <value xml:lang="ar">المنتج</value>
     <value xml:lang="de">Produkt</value>
     <value xml:lang="en">Product</value>
     <value xml:lang="es">Producto</value>
@@ -1192,6 +1208,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">廣義辭匯</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_CS">
+    <value xml:lang="ar">الاملاء الصحيح</value>
     <value xml:lang="de">Korrekte Rechtschreibung</value>
     <value xml:lang="en">Correct Spelling</value>
     <value xml:lang="es">Ortografía correcta</value>
@@ -1209,6 +1226,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">正確拼寫</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_LANG_FR">
+    <value xml:lang="ar">اللغة: فرنسية</value>
     <value xml:lang="de">Sprache: Französisch</value>
     <value xml:lang="en">Lang: French</value>
     <value xml:lang="es">Idioma: francés</value>
@@ -1226,6 +1244,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">語言:法語</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_LANG_NL">
+    <value xml:lang="ar">اللغة: هولندية</value>
     <value xml:lang="de">Sprache: Niederländisch</value>
     <value xml:lang="en">Lang: NL</value>
     <value xml:lang="es">Idioma: holandés</value>
@@ -1241,6 +1260,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">語言:荷蘭語</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_LANG_SP">
+    <value xml:lang="ar">اللغة: اسبانية</value>
     <value xml:lang="de">Sprache: Spanisch</value>
     <value xml:lang="en">Lang: Spanish</value>
     <value xml:lang="es">Idioma: español</value>
@@ -1324,6 +1344,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">範圍便箋</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_UF">
+    <value xml:lang="ar">يستخدم ل</value>
     <value xml:lang="de">Verwendet für</value>
     <value xml:lang="en">Used For</value>
     <value xml:lang="es">Usado para</value>
@@ -1340,6 +1361,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">曾用于</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.KWTR_USE">
+    <value xml:lang="ar">استخدم بدلا من ذلك</value>
     <value xml:lang="de">Als Ersatz für</value>
     <value xml:lang="en">Use Instead</value>
     <value xml:lang="es">Usado en lugar de</value>
@@ -1370,6 +1392,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">語言:法語</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.ODRSQ_ENF_SEQ">
+    <value xml:lang="ar">تسلسل قسري (لا فجوات لكل منظمة)</value>
     <value xml:lang="de">Fortlaufende Folgenummer (keine Lücken, pro Organisation)</value>
     <value xml:lang="en">Enforced Sequence (no gaps, per organization)</value>
     <value xml:lang="es">Secuencial (sin huecos, por organización)</value>
@@ -1386,6 +1409,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">強制序號 (對每個組織沒有間隔)</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.ODRSQ_STANDARD">
+    <value xml:lang="ar">تسلسل اعتيادي (اسرع, وقد يحتوي على فجوات)</value>
     <value xml:lang="de">Standard (effizienter, kann Lücken aufweisen, pro System)</value>
     <value xml:lang="en">Standard (faster, may have gaps, per system)</value>
     <value xml:lang="es">Estándar (rápido, puede tener huecos, global del sistema)</value>
@@ -1402,6 +1426,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">標准 (較快速,可能在每個系統中有間隔)</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PGT_AUTHORIZE">
+    <value xml:lang="ar">تفويض</value>
     <value xml:lang="de">Autorisieren</value>
     <value xml:lang="en">Authorize</value>
     <value xml:lang="es">Autorizar</value>
@@ -1480,6 +1505,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">釋放</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PHONE_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة الهاتف</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: Telefon</value>
     <value xml:lang="en">Phone Channel</value>
     <value xml:lang="es">Teléfono</value>
@@ -1512,6 +1538,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">POS通路</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.POTT_CFR">
+    <value xml:lang="ar">التكلفة والنقل</value>
     <value xml:lang="de">Kosten und Fracht</value>
     <value xml:lang="en">Cost and Freight</value>
     <value xml:lang="es">Costo y flete (CFR)</value>
@@ -1528,6 +1555,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">成本和運費</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.POTT_CIF">
+    <value xml:lang="ar">التكلفة, التأمين والنقل</value>
     <value xml:lang="de">Kosten, Versicherung und Fracht</value>
     <value xml:lang="en">Cost, Insurance and Freight</value>
     <value xml:lang="es">Costo, seguro y flete (CIF)</value>
@@ -1656,6 +1684,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">目的港船上交貨</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.POTT_DEST">
+    <value xml:lang="ar">مكان الوصول</value>
     <value xml:lang="en">Destination</value>
     <value xml:lang="es">Destino</value>
     <value xml:lang="fr">Destination</value>
@@ -1747,6 +1776,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">運送中</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.POTT_ORIG">
+    <value xml:lang="ar">المصدر</value>
     <value xml:lang="en">Origin</value>
     <value xml:lang="es">Origen</value>
     <value xml:lang="fr">Origine</value>
@@ -1761,6 +1791,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">起點</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_EQ">
+    <value xml:lang="ar">هو</value>
     <value xml:lang="de">Ist</value>
     <value xml:lang="en">Is</value>
     <value xml:lang="es">Es igual</value>
@@ -1776,6 +1807,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">是</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_GT">
+    <value xml:lang="ar">اكبر من</value>
     <value xml:lang="de">Ist grösser als</value>
     <value xml:lang="en">Is Greater Than</value>
     <value xml:lang="es">Mayor que</value>
@@ -1791,6 +1823,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">大于</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_GTE">
+    <value xml:lang="ar">اكبر من أو يساوي</value>
     <value xml:lang="de">Ist grösser oder gleich als</value>
     <value xml:lang="en">Is Greater Than or Equal To</value>
     <value xml:lang="es">Mayor o igual que</value>
@@ -1806,6 +1839,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">大于等于</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_LT">
+    <value xml:lang="ar">اقل من</value>
     <value xml:lang="de">Ist kleiner als</value>
     <value xml:lang="en">Is Less Than</value>
     <value xml:lang="es">Menor que</value>
@@ -1821,6 +1855,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">小于</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_LTE">
+    <value xml:lang="ar">أقل من أو يساوي</value>
     <value xml:lang="de">Ist kleiner oder gleich als</value>
     <value xml:lang="en">Is Less Than or Equal To</value>
     <value xml:lang="es">Menor o igual que</value>
@@ -1837,6 +1872,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">小于等于</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPC_NEQ">
+    <value xml:lang="ar">ليس</value>
     <value xml:lang="de">Ist nicht</value>
     <value xml:lang="en">Is Not</value>
     <value xml:lang="es">No es igual</value>
@@ -1923,6 +1959,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">今年以來的訂單小計X</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPIP_PARTY_CLASS">
+    <value xml:lang="ar">تصنيف الطرف</value>
     <value xml:lang="de">Akteur Klassifizierung</value>
     <value xml:lang="en">Party Classification</value>
     <value xml:lang="es">Clasificación participante</value>
@@ -1939,6 +1976,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">會員分類</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPIP_PARTY_GRP_MEM">
+    <value xml:lang="ar">عضو مجموعة الأطراف</value>
     <value xml:lang="de">Akteurgruppe Mitglied</value>
     <value xml:lang="en">Party Group Member</value>
     <value xml:lang="es">Miembro de grupo de participantes</value>
@@ -1955,6 +1993,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">會員組成員</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPIP_PARTY_ID">
+    <value xml:lang="ar">طرف</value>
     <value xml:lang="de">Akteur</value>
     <value xml:lang="en">Party</value>
     <value xml:lang="es">Participante</value>
@@ -2018,6 +2057,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品總數</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPIP_ROLE_TYPE">
+    <value xml:lang="ar">نوع الدور</value>
     <value xml:lang="de">Rollen Typ</value>
     <value xml:lang="en">Role Type</value>
     <value xml:lang="es">Tipo de rol</value>
@@ -2033,6 +2073,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">角色類型</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPPA_ALWAYS">
+    <value xml:lang="ar">دائما يحتوي</value>
     <value xml:lang="de">Immer enthalten</value>
     <value xml:lang="en">Always Include</value>
     <value xml:lang="es">Siempre incluye</value>
@@ -2049,6 +2090,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">總是包含</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPPA_EXCLUDE">
+    <value xml:lang="ar">استثناء</value>
     <value xml:lang="de">Ausgeschlossen</value>
     <value xml:lang="en">Exclude</value>
     <value xml:lang="es">Excluye</value>
@@ -2064,6 +2106,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">排除</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PPPA_INCLUDE">
+    <value xml:lang="ar">احتواء</value>
     <value xml:lang="de">Enthalten</value>
     <value xml:lang="en">Include</value>
     <value xml:lang="es">Incluye</value>
@@ -2284,6 +2327,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">訂期貨</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_ODR_CHANGE">
+    <value xml:lang="ar">تغيير الأمر</value>
     <value xml:lang="de">Auftrag geändert</value>
     <value xml:lang="en">Order Change</value>
     <value xml:lang="es">Modificación de pedido</value>
@@ -2300,6 +2344,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">訂單修改</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_ODR_COMPLETE">
+    <value xml:lang="ar">منتهي</value>
     <value xml:lang="de">Abgeschlossen</value>
     <value xml:lang="en">Complete</value>
     <value xml:lang="es">Completo</value>
@@ -2315,6 +2360,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">完成</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_ODR_CONFIRM">
+    <value xml:lang="ar">تأكيد</value>
     <value xml:lang="de">Bestätigt</value>
     <value xml:lang="en">Confirmation</value>
     <value xml:lang="es">Confirmación</value>
@@ -2330,6 +2376,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">確認</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_ODR_PAYRETRY">
+    <value xml:lang="ar">إعادة محاولة الدفع</value>
     <value xml:lang="de">Zahlung erneut versuchen</value>
     <value xml:lang="en">Payment Retry</value>
     <value xml:lang="es">Reintentar pago</value>
@@ -2346,6 +2393,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">支付重試</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_ODR_SHIP_COMPLT">
+    <value xml:lang="ar">إكتمال الشحن</value>
     <value xml:lang="en">Shipment Complete</value>
     <value xml:lang="es">Envío completo</value>
     <value xml:lang="fr">Expédition terminée</value>
@@ -2357,6 +2405,7 @@
     <value xml:lang="zh">完成送货</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_PAY_AUTH">
+    <value xml:lang="ar">خدمة تفويض الدفع</value>
     <value xml:lang="de">Zahlung Autorisierungs Dienst</value>
     <value xml:lang="en">Payment Authorization Service</value>
     <value xml:lang="es">Servicio de autorización de pagos</value>
@@ -2481,6 +2530,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">支付解除授權服務</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_PWD_RETRIEVE">
+    <value xml:lang="ar">استرجاع كلمة المرور</value>
     <value xml:lang="de">Passwort wiederherstellen</value>
     <value xml:lang="en">Retrieve Password</value>
     <value xml:lang="es">Recuperar clave</value>
@@ -2497,6 +2547,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">取回密碼</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_QUO_CONFIRM">
+    <value xml:lang="ar">تأكيد عرض السعر</value>
     <value xml:lang="de">Angebotsbestätigung</value>
     <value xml:lang="de_CH">Offerte Bestätigung</value>
     <value xml:lang="en">Quote Confirmation</value>
@@ -2514,6 +2565,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">詢價確認</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_QUO_CREATED">
+    <value xml:lang="ar">عرض السعر مخلق</value>
     <value xml:lang="en">Quote Created</value>
     <value xml:lang="es">Presupuesto creado</value>
     <value xml:lang="fr">Devis créé</value>
@@ -2525,6 +2577,7 @@
     <value xml:lang="zh">新建了询价</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_RTN_ACCEPT">
+    <value xml:lang="ar">الاسترجاع مقبول</value>
     <value xml:lang="de">Retoure angenommen</value>
     <value xml:lang="en">Return Accepted</value>
     <value xml:lang="es">Devolución aceptada</value>
@@ -2541,6 +2594,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">己接受的退貨</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_RTN_CANCEL">
+    <value xml:lang="ar">الاسترجاع ملغي</value>
     <value xml:lang="de">Retoure annulliert</value>
     <value xml:lang="en">Return Cancelled</value>
     <value xml:lang="es">Devolución cancelada</value>
@@ -2556,6 +2610,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">已取消的退貨</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRDS_RTN_COMPLETE">
+    <value xml:lang="ar">الاسترجاع مكتمل</value>
     <value xml:lang="de">Retoure abgeschlossen</value>
     <value xml:lang="en">Return Completed</value>
     <value xml:lang="es">Devolución completada</value>
@@ -2587,6 +2642,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">告訴朋友</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_CURRENCY_UOMID">
+    <value xml:lang="ar">نوع العملة</value>
     <value xml:lang="de">Währung UomId</value>
     <value xml:lang="en">Currency UomId</value>
     <value xml:lang="es">Moneda</value>
@@ -2602,6 +2658,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">貨幣幣種單位</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_LIST_PRICE">
+    <value xml:lang="ar">سعر القائمة</value>
     <value xml:lang="de">Listenpreis</value>
     <value xml:lang="en">List Price</value>
     <value xml:lang="es">Lista de precios</value>
@@ -2618,6 +2675,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">標價</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PARTY_CLASS">
+    <value xml:lang="ar">تصنيف الطرف</value>
     <value xml:lang="de">Akteur Klassifizierung</value>
     <value xml:lang="en">Party Classification</value>
     <value xml:lang="es">Clasificación de participantes</value>
@@ -2633,6 +2691,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">會員分類</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PARTY_GRP_MEM">
+    <value xml:lang="ar">عضو مجموعة الأطراف</value>
     <value xml:lang="de">Akteurgruppe Mitglied</value>
     <value xml:lang="en">Party Group Member</value>
     <value xml:lang="es">Miembro de grupo de marticipantes</value>
@@ -2649,6 +2708,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">會員組成員</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PARTY_ID">
+    <value xml:lang="ar">طرف</value>
     <value xml:lang="de">Akteur</value>
     <value xml:lang="en">Party</value>
     <value xml:lang="es">Participante</value>
@@ -2664,6 +2724,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">會員</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PRODUCT_ID">
+    <value xml:lang="ar">منتج</value>
     <value xml:lang="de">Produkte</value>
     <value xml:lang="en">Product</value>
     <value xml:lang="es">Producto</value>
@@ -2679,6 +2740,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PROD_CAT_ID">
+    <value xml:lang="ar">فئة المنتج</value>
     <value xml:lang="de">Produktkategorie</value>
     <value xml:lang="en">Product Category</value>
     <value xml:lang="es">Categoría de producto</value>
@@ -2695,6 +2757,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品分類</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PROD_CLG_ID">
+    <value xml:lang="ar">كاتالوج المنتج</value>
     <value xml:lang="de">Produktkatalog</value>
     <value xml:lang="en">Product Catalog</value>
     <value xml:lang="es">Catálogo de productos</value>
@@ -2710,6 +2773,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品目錄</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_PROD_SGRP_ID">
+    <value xml:lang="ar">مجموعة متاجر المنتج</value>
     <value xml:lang="de">Lagergruppe</value>
     <value xml:lang="en">Product Store Group</value>
     <value xml:lang="es">Grupo de productos de la tienda</value>
@@ -2726,6 +2790,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">產品店鋪組</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_QUANTITY">
+    <value xml:lang="ar">الكمية</value>
     <value xml:lang="de">Menge</value>
     <value xml:lang="en">Quantity</value>
     <value xml:lang="es">Cantidad</value>
@@ -2741,6 +2806,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">數量</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_ROLE_TYPE">
+    <value xml:lang="ar">نوع الدور</value>
     <value xml:lang="de">Rollen Typ</value>
     <value xml:lang="en">Role Type</value>
     <value xml:lang="es">Tipo de rol</value>
@@ -2756,6 +2822,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">角色類型</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRIP_WEBSITE_ID">
+    <value xml:lang="ar">الموقع</value>
     <value xml:lang="de">Webseite</value>
     <value xml:lang="en">Website</value>
     <value xml:lang="es">Página web</value>
@@ -2783,6 +2850,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">當承諾提供數量達到產品-場所的最小存貨時的需求訂單</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PRODRQM_AUTO">
+    <value xml:lang="ar">اوتوماتيكي لكل أمر بيع</value>
     <value xml:lang="de">Automatisch für jeden Verkaufsauftrag</value>
     <value xml:lang="en">Automatic For Every Sales Order</value>
     <value xml:lang="es">Automático para cada pedido de venta</value>
@@ -2871,6 +2939,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">當承諾數量達到最小庫存時</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PROMO_FREE_SHIPPING">
+    <value xml:lang="ar">شحن مجاني</value>
     <value xml:lang="de">Gratis Lieferung</value>
     <value xml:lang="en">Free Shipping</value>
     <value xml:lang="es">Envío gratuito</value>
@@ -2887,6 +2956,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">免費送貨</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.PROMO_GWP">
+    <value xml:lang="ar">هدية مع الشراء</value>
     <value xml:lang="de">Geschenk beim Einkauf</value>
     <value xml:lang="en">Gift With Purchase</value>
     <value xml:lang="es">Regalo con compra</value>
@@ -3115,6 +3185,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">URL參數</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.UNKNWN_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة غير معروفة</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: unbekannt</value>
     <value xml:lang="en">Unknown Channel</value>
     <value xml:lang="es">Canal desconocido</value>
@@ -3419,6 +3490,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">網站通路</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WEE_FYI">
+    <value xml:lang="ar">للعلم</value>
     <value xml:lang="de">Zu Ihrer Information</value>
     <value xml:lang="en">For Your Information</value>
     <value xml:lang="es">Para su información</value>
@@ -3435,6 +3507,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">給你的資訊</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WEE_IMMEDIATE">
+    <value xml:lang="ar">الرد الفوري مطلوب</value>
     <value xml:lang="de">Sofortige Antwort verlangt</value>
     <value xml:lang="en">Immediate Response Requested</value>
     <value xml:lang="es">Respuesta inmediata solicitada</value>
@@ -3451,6 +3524,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">需要立即回應</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WEE_REQUEST">
+    <value xml:lang="ar">المشاركة مطلوب</value>
     <value xml:lang="de">Beteiligung verlangt</value>
     <value xml:lang="en">Involvement Requested</value>
     <value xml:lang="es">Petición de participación</value>
@@ -3483,6 +3557,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">必須的參與</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WES_CONFIDENTIAL">
+    <value xml:lang="ar">تصريح سري ومحدود جدا</value>
     <value xml:lang="de">Sehr eingeschränkter, vertraulicher Zugriff</value>
     <value xml:lang="en">Very restricted, confidential access</value>
     <value xml:lang="es">Muy restringido, acceso confidencial</value>
@@ -3499,6 +3574,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">極度受限,秘密訪問</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WES_PRIVATE">
+    <value xml:lang="ar">تصريح خاص ومحدود</value>
     <value xml:lang="de">Eingeschränkter, privater Zugriff</value>
     <value xml:lang="en">Restricted, private access</value>
     <value xml:lang="es">Restringido, acceso privado</value>
@@ -3514,6 +3590,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">受限制,私人訪問</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description.WES_PUBLIC">
+    <value xml:lang="ar">تصريح عام</value>
     <value xml:lang="de">Generell, öffentlicher Zugriff</value>
     <value xml:lang="en">General, public access</value>
     <value xml:lang="es">General, acceso público</value>
@@ -3829,6 +3906,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">過程</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description._00_">
+    <value xml:lang="ar">غير قابل للتطبيق</value>
     <value xml:lang="de">Nicht anwendbar</value>
     <value xml:lang="en">Not Applicable</value>
     <value xml:lang="es">No aplicable</value>
@@ -3845,6 +3923,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">不可用</value>
   </property>
   <property key="Enumeration.description._NA_">
+    <value xml:lang="ar">غير قابل للتطبيق</value>
     <value xml:lang="de">Nicht anwendbar</value>
     <value xml:lang="en">Not Applicable</value>
     <value xml:lang="es">No aplicable</value>
@@ -3893,6 +3972,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">場所位址類型</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description.FXAST_CLASS">
+    <value xml:lang="ar">تصنيف الأصل الثابت</value>
     <value xml:lang="de">Anlage Klasse</value>
     <value xml:lang="en">Fixed Asset Class</value>
     <value xml:lang="es">Clase de activo fijo</value>
@@ -3909,6 +3989,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">固定資產類</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description.INVOICE_SEQMD">
+    <value xml:lang="ar">طريقة تسلسل الفاتورة</value>
     <value xml:lang="de">Rechnung Folgenummer Modus</value>
     <value xml:lang="en">Invoice Sequence Mode</value>
     <value xml:lang="es">Modo de secuencia de factura</value>
@@ -3925,6 +4006,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">發票序號方法</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description.INV_RES_ORDER">
+    <value xml:lang="ar">امر حجز المخزون</value>
     <value xml:lang="de">Lagerreservation Auftrag</value>
     <value xml:lang="en">Inventory Reservation Order</value>
     <value xml:lang="es">Orden de reserva de inventario</value>
@@ -3974,6 +4056,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">分類辭匯關系類型</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description.ORDER_SALES_CHANNEL">
+    <value xml:lang="ar">قناة البيع للأمر</value>
     <value xml:lang="de">Verkaufskanal: Aufträge</value>
     <value xml:lang="en">Order Sales Channel</value>
     <value xml:lang="es">Canal de pedido de venta</value>
@@ -3990,6 +4073,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">定單銷售通路</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description.ORDER_SEQMD">
+    <value xml:lang="ar">طريقة التسلسل للأمر</value>
     <value xml:lang="de">Aufträge Folgenummer Modus</value>
     <value xml:lang="en">Order Sequence Mode</value>
     <value xml:lang="es">Modo de secuencia de pedido</value>
@@ -4274,6 +4358,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">人工服務範疇分類</value>
   </property>
   <property key="EnumerationType.description._NA_">
+    <value xml:lang="ar">غير قابل للتطبيق</value>
     <value xml:lang="de">Nicht anwendbar</value>
     <value xml:lang="en">Not Applicable</value>
     <value xml:lang="es">No aplicable</value>
@@ -4303,6 +4388,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿爾伯塔</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ABW">
+    <value xml:lang="ar">اروبا</value>
     <value xml:lang="de">Aruba</value>
     <value xml:lang="en">Aruba</value>
     <value xml:lang="es">Aruba</value>
@@ -4318,6 +4404,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿魯巴</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AFG">
+    <value xml:lang="ar">افغانستان</value>
     <value xml:lang="de">Afghanistan</value>
     <value xml:lang="en">Afghanistan</value>
     <value xml:lang="es">Afganistán</value>
@@ -4334,6 +4421,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿富汗</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AGO">
+    <value xml:lang="ar">أنغولا</value>
     <value xml:lang="de">Angola</value>
     <value xml:lang="en">Angola</value>
     <value xml:lang="es">Angola</value>
@@ -4349,6 +4437,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">安哥拉</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AIA">
+    <value xml:lang="ar">أنغيلا</value>
     <value xml:lang="de">Anguilla</value>
     <value xml:lang="en">Anguilla</value>
     <value xml:lang="es">Anguilla</value>
@@ -4364,6 +4453,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">安圭拉</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ALB">
+    <value xml:lang="ar">ألبانيا</value>
     <value xml:lang="de">Albanien</value>
     <value xml:lang="en">Albania</value>
     <value xml:lang="es">Albania</value>
@@ -4380,6 +4470,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿爾巴尼亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AND">
+    <value xml:lang="ar">أندورا</value>
     <value xml:lang="de">Andorra</value>
     <value xml:lang="en">Andorra</value>
     <value xml:lang="es">Andorra</value>
@@ -4395,6 +4486,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">安道爾</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ANT">
+    <value xml:lang="ar">جزر الأنتيل الهولندية</value>
     <value xml:lang="de">Niederländische Antillen</value>
     <value xml:lang="en">Netherlands Antilles</value>
     <value xml:lang="es">Antillas Holandesas</value>
@@ -4411,6 +4503,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">荷蘭屬地</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ARE">
+    <value xml:lang="ar">الإمارات العربية المتحدة</value>
     <value xml:lang="de">Vereinigte Arabische Emirate</value>
     <value xml:lang="en">United Arab Emirates</value>
     <value xml:lang="es">Emiratos Árabes Unidos</value>
@@ -4427,6 +4520,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿聯酋</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ARG">
+    <value xml:lang="ar">الأرجنتين</value>
     <value xml:lang="de">Argentinien</value>
     <value xml:lang="en">Argentina</value>
     <value xml:lang="es">Argentina</value>
@@ -4442,6 +4536,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿根廷</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ARM">
+    <value xml:lang="ar">أرمينيا</value>
     <value xml:lang="de">Armenien</value>
     <value xml:lang="en">Armenia</value>
     <value xml:lang="es">Armenia</value>
@@ -4457,6 +4552,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">亞美尼亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ASM">
+    <value xml:lang="ar">ساموا الأمريكية</value>
     <value xml:lang="de">Amerikanisch-Samoa</value>
     <value xml:lang="en">American Samoa</value>
     <value xml:lang="es">Samoa Americana</value>
@@ -4473,6 +4569,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">美屬薩摩亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ATA">
+    <value xml:lang="ar">القارة القطبية الجنوبية</value>
     <value xml:lang="de">Antarktis</value>
     <value xml:lang="en">Antarctica</value>
     <value xml:lang="es">Antártida</value>
@@ -4489,6 +4586,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">南極洲</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ATF">
+    <value xml:lang="ar">الأقاليم الجنوبية الفرنسية</value>
     <value xml:lang="de">Französische Süd- und Antarktisgebiete</value>
     <value xml:lang="en">French Southern Territories</value>
     <value xml:lang="es">Territorios Australes Franceses</value>
@@ -4505,6 +4603,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">法屬南半球領地</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ATG">
+    <value xml:lang="ar">أنتيغوا وبربودا</value>
     <value xml:lang="de">Antigua und Barbuda</value>
     <value xml:lang="en">Antigua And Barbuda</value>
     <value xml:lang="es">Antigua y Barbuda</value>
@@ -4521,6 +4620,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">安提瓜和巴布達</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AUS">
+    <value xml:lang="ar">استراليا</value>
     <value xml:lang="de">Australien</value>
     <value xml:lang="en">Australia</value>
     <value xml:lang="es">Australia</value>
@@ -4537,6 +4637,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">澳大利亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AUT">
+    <value xml:lang="ar">النمسا</value>
     <value xml:lang="de">Österreich</value>
     <value xml:lang="en">Austria</value>
     <value xml:lang="es">Austria</value>
@@ -4553,6 +4654,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">奧地利</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.AZE">
+    <value xml:lang="ar">أذربيجان</value>
     <value xml:lang="de">Aserbaidschan</value>
     <value xml:lang="en">Azerbaijan</value>
     <value xml:lang="es">Azerbaiyán</value>
@@ -4569,6 +4671,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿塞拜疆</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BC">
+    <value xml:lang="ar">كولومبيا البريطانية</value>
     <value xml:lang="de">Britisch-Kolumbien</value>
     <value xml:lang="en">British Columbia</value>
     <value xml:lang="fr">Colombie-Britannique</value>
@@ -4582,6 +4685,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">不列顛哥倫比亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BDI">
+    <value xml:lang="ar">بوروندي</value>
     <value xml:lang="de">Burundi</value>
     <value xml:lang="en">Burundi</value>
     <value xml:lang="es">Burundi</value>
@@ -4597,6 +4701,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">布隆迪</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BEL">
+    <value xml:lang="ar">بلجيكا</value>
     <value xml:lang="de">Belgien</value>
     <value xml:lang="en">Belgium</value>
     <value xml:lang="es">Bélgica</value>
@@ -4613,6 +4718,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">比利時</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BEN">
+    <value xml:lang="ar">بنين</value>
     <value xml:lang="de">Benin</value>
     <value xml:lang="en">Benin</value>
     <value xml:lang="es">Benin</value>
@@ -4628,6 +4734,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">貝寧</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BFA">
+    <value xml:lang="ar">بوركينا فاسو</value>
     <value xml:lang="de">Burkina Faso</value>
     <value xml:lang="en">Burkina Faso</value>
     <value xml:lang="es">Burkina Faso</value>
@@ -4643,6 +4750,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">布基納法索</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BGD">
+    <value xml:lang="ar">افغانستان</value>
     <value xml:lang="de">Bangladesch</value>
     <value xml:lang="en">Bangladesh</value>
     <value xml:lang="es">Bangladesh</value>
@@ -4658,6 +4766,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">孟加拉</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BGR">
+    <value xml:lang="ar">بلغاريا</value>
     <value xml:lang="de">Bulgarien</value>
     <value xml:lang="en">Bulgaria</value>
     <value xml:lang="es">Bulgaria</value>
@@ -4674,6 +4783,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">保加利亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BHR">
+    <value xml:lang="ar">البحرين</value>
     <value xml:lang="de">Bahrain</value>
     <value xml:lang="en">Bahrain</value>
     <value xml:lang="es">Bahréin</value>
@@ -4690,6 +4800,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">巴林</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BHS">
+    <value xml:lang="ar">جزر الباهاما</value>
     <value xml:lang="de">Bahamas</value>
     <value xml:lang="en">Bahamas</value>
     <value xml:lang="es">Bahamas</value>
@@ -4705,6 +4816,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">巴哈馬</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BIH">
+    <value xml:lang="ar">البوسنة والهرسك</value>
     <value xml:lang="de">Bosnien und Herzegowina</value>
     <value xml:lang="en">Bosnia And Herzegowina</value>
     <value xml:lang="es">Bosnia y Herzegovina</value>
@@ -4721,6 +4833,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">玻利尼亞和黑塞各維</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BLR">
+    <value xml:lang="ar">روسيا البيضاء</value>
     <value xml:lang="de">Belarus</value>
     <value xml:lang="en">Belarus</value>
     <value xml:lang="es">Bielorrusia</value>
@@ -4737,6 +4850,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">白俄羅斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BLZ">
+    <value xml:lang="ar">بليز</value>
     <value xml:lang="de">Belize</value>
     <value xml:lang="en">Belize</value>
     <value xml:lang="es">Belice</value>
@@ -4752,6 +4866,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">貝里斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BMU">
+    <value xml:lang="ar">برمودا</value>
     <value xml:lang="de">Bermuda</value>
     <value xml:lang="en">Bermuda</value>
     <value xml:lang="es">Bermudas</value>
@@ -4768,6 +4883,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">百慕大</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BOL">
+    <value xml:lang="ar">بوليفيا</value>
     <value xml:lang="de">Bolivien</value>
     <value xml:lang="en">Bolivia</value>
     <value xml:lang="es">Bolivia</value>
@@ -4784,6 +4900,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">玻利維亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BRA">
+    <value xml:lang="ar">البرازيل</value>
     <value xml:lang="de">Brasilien</value>
     <value xml:lang="en">Brazil</value>
     <value xml:lang="es">Brasil</value>
@@ -4800,6 +4917,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">巴西</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BRB">
+    <value xml:lang="ar">بربادوس</value>
     <value xml:lang="de">Barbados</value>
     <value xml:lang="en">Barbados</value>
     <value xml:lang="es">Barbados</value>
@@ -4815,6 +4933,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">巴巴多斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BRN">
+    <value xml:lang="ar">بروناي دار السلام</value>
     <value xml:lang="de">Brunei Darussalam</value>
     <value xml:lang="en">Brunei Darussalam</value>
     <value xml:lang="es">Brunéi</value>
@@ -4830,6 +4949,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">文萊</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BTN">
+    <value xml:lang="ar">بوتان</value>
     <value xml:lang="de">Bhutan</value>
     <value xml:lang="en">Bhutan</value>
     <value xml:lang="es">Bhután</value>
@@ -4846,6 +4966,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">不丹</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BVT">
+    <value xml:lang="ar">جزيرة بوفيه</value>
     <value xml:lang="de">Bouvetinsel</value>
     <value xml:lang="en">Bouvet Island</value>
     <value xml:lang="es">Isla Bouvet</value>
@@ -4862,6 +4983,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">波維特島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.BWA">
+    <value xml:lang="ar">بوتسوانا</value>
     <value xml:lang="de">Botswana</value>
     <value xml:lang="en">Botswana </value>
     <value xml:lang="es">Botsuana</value>
@@ -4876,6 +4998,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">博茨瓦納</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CAF">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية أفريقيا الوسطى</value>
     <value xml:lang="de">Zentralafrikanische Republik</value>
     <value xml:lang="en">Central African Republic</value>
     <value xml:lang="es">República Centroafricana</value>
@@ -4892,6 +5015,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">中非</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CAN">
+    <value xml:lang="ar">كندا</value>
     <value xml:lang="de">Kanada</value>
     <value xml:lang="en">Canada</value>
     <value xml:lang="es">Canadá</value>
@@ -4908,6 +5032,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">加拿大</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CCK">
+    <value xml:lang="ar">جزر (كيلينج) كوكوس</value>
     <value xml:lang="de">Kokosinseln</value>
     <value xml:lang="en">Cocos (keeling) Islands</value>
     <value xml:lang="es">Islas Cocos</value>
@@ -4924,6 +5049,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">科科斯群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CHE">
+    <value xml:lang="ar">سويسرا</value>
     <value xml:lang="de">Schweiz</value>
     <value xml:lang="en">Switzerland</value>
     <value xml:lang="es">Suiza</value>
@@ -4940,6 +5066,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">瑞士</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CHL">
+    <value xml:lang="ar">شيلي</value>
     <value xml:lang="de">Chile</value>
     <value xml:lang="en">Chile</value>
     <value xml:lang="es">Chile</value>
@@ -4955,6 +5082,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">智利</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CHN">
+    <value xml:lang="ar">الصين</value>
     <value xml:lang="de">China</value>
     <value xml:lang="en">China</value>
     <value xml:lang="es">China</value>
@@ -4970,6 +5098,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">中國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CIV">
+    <value xml:lang="ar">كوت ديفوار</value>
     <value xml:lang="de">Elfenbeinküste</value>
     <value xml:lang="en">Cote D'ivoire</value>
     <value xml:lang="es">Costa de Marfil</value>
@@ -4986,6 +5115,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">科特迪瓦</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CMR">
+    <value xml:lang="ar">الكاميرون</value>
     <value xml:lang="de">Kamerun</value>
     <value xml:lang="en">Cameroon</value>
     <value xml:lang="es">Camerún</value>
@@ -5002,6 +5132,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">喀麥隆</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.COD">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية الكونغو الديمقراطية</value>
     <value xml:lang="de">Demokratische Republik Kongo</value>
     <value xml:lang="en">Congo, The Democratic Republic Of The</value>
     <value xml:lang="es">República Democrática del Congo</value>
@@ -5018,6 +5149,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">剛果民主共和國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.COG">
+    <value xml:lang="ar">الكونغو</value>
     <value xml:lang="de">Kongo</value>
     <value xml:lang="en">Congo</value>
     <value xml:lang="es">Congo</value>
@@ -5033,6 +5165,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">剛果</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.COK">
+    <value xml:lang="ar">جزر كوك</value>
     <value xml:lang="de">Cookinseln</value>
     <value xml:lang="en">Cook Islands</value>
     <value xml:lang="es">Islas Cook</value>
@@ -5049,6 +5182,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">庫克群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.COL">
+    <value xml:lang="ar">كولومبيا</value>
     <value xml:lang="de">Kolumbien</value>
     <value xml:lang="en">Colombia</value>
     <value xml:lang="es">Colombia</value>
@@ -5065,6 +5199,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">哥倫比亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.COM">
+    <value xml:lang="ar">جزر القمر</value>
     <value xml:lang="de">Komoren</value>
     <value xml:lang="en">Comoros</value>
     <value xml:lang="es">Comoras</value>
@@ -5081,6 +5216,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">科摩羅伊斯蘭</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CPV">
+    <value xml:lang="ar">الرأس الأخضر</value>
     <value xml:lang="de">Kap Verde</value>
     <value xml:lang="en">Cape Verde</value>
     <value xml:lang="es">Cabo Verde</value>
@@ -5097,6 +5233,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">佛得角</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CRI">
+    <value xml:lang="ar">كوستاريكا</value>
     <value xml:lang="de">Costa Rica</value>
     <value xml:lang="en">Costa Rica</value>
     <value xml:lang="es">Costa Rica</value>
@@ -5112,6 +5249,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">哥斯達黎加</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CUB">
+    <value xml:lang="ar">كوبا</value>
     <value xml:lang="de">Kuba</value>
     <value xml:lang="en">Cuba</value>
     <value xml:lang="es">Cuba</value>
@@ -5127,6 +5265,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">古巴</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CXR">
+    <value xml:lang="ar">جزيرة كريسماس</value>
     <value xml:lang="de">Weihnachtsinseln</value>
     <value xml:lang="en">Christmas Island</value>
     <value xml:lang="es">Isla de Navidad</value>
@@ -5143,6 +5282,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">聖誕島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CYM">
+    <value xml:lang="ar">جزر كايمان</value>
     <value xml:lang="de">Kaimaninseln</value>
     <value xml:lang="en">Cayman Islands</value>
     <value xml:lang="es">Islas Caimán</value>
@@ -5159,6 +5299,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">開曼群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CYP">
+    <value xml:lang="ar">قبرص</value>
     <value xml:lang="de">Zypern</value>
     <value xml:lang="en">Cyprus</value>
     <value xml:lang="es">Chipre</value>
@@ -5175,6 +5316,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">塞浦路斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.CZE">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية التشيك</value>
     <value xml:lang="de">Tschechische Republik</value>
     <value xml:lang="en">Czech Republic</value>
     <value xml:lang="es">República Checa</value>
@@ -5191,6 +5333,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">捷克</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DEU">
+    <value xml:lang="ar">ألمانيا</value>
     <value xml:lang="de">Deutschland</value>
     <value xml:lang="en">Germany</value>
     <value xml:lang="es">Alemania</value>
@@ -5207,6 +5350,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">德國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DJI">
+    <value xml:lang="ar">جيبوتي</value>
     <value xml:lang="de">Djibouti</value>
     <value xml:lang="en">Djibouti</value>
     <value xml:lang="es">Yibuti</value>
@@ -5223,6 +5367,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">吉布提</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DMA">
+    <value xml:lang="ar">دومينيكا</value>
     <value xml:lang="de">Dominica</value>
     <value xml:lang="en">Dominica</value>
     <value xml:lang="es">Dominica</value>
@@ -5238,6 +5383,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">多米尼克</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DNK">
+    <value xml:lang="ar">الدنمارك</value>
     <value xml:lang="de">Dänemark</value>
     <value xml:lang="en">Denmark</value>
     <value xml:lang="es">Dinamarca</value>
@@ -5254,6 +5400,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">丹麥</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DOM">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية الدومينيكان</value>
     <value xml:lang="de">Dominikanische Republik</value>
     <value xml:lang="en">Dominican Republic</value>
     <value xml:lang="es">República Dominicana</value>
@@ -5270,6 +5417,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">多明尼加共和國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.DZA">
+    <value xml:lang="ar">الجزائر</value>
     <value xml:lang="de">Algerien</value>
     <value xml:lang="en">Algeria</value>
     <value xml:lang="es">Argelia</value>
@@ -5286,6 +5434,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">阿爾及利亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ECU">
+    <value xml:lang="ar">الإكوادور</value>
     <value xml:lang="de">Equador</value>
     <value xml:lang="en">Ecuador</value>
     <value xml:lang="es">Ecuador</value>
@@ -5302,6 +5451,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">厄瓜多爾</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.EGY">
+    <value xml:lang="ar">مصر</value>
     <value xml:lang="de">Ägypten</value>
     <value xml:lang="en">Egypt</value>
     <value xml:lang="es">Egipto</value>
@@ -5318,6 +5468,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">埃及</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ENGL">
+    <value xml:lang="ar">انجلترا</value>
     <value xml:lang="de">England</value>
     <value xml:lang="en">England</value>
     <value xml:lang="fr">Angleterre</value>
@@ -5333,6 +5484,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">英格蘭</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ERI">
+    <value xml:lang="ar">اريتريا</value>
     <value xml:lang="de">Eritrea</value>
     <value xml:lang="en">Eritrea</value>
     <value xml:lang="es">Eritrea</value>
@@ -5349,6 +5501,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">厄立特里亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ESH">
+    <value xml:lang="ar">الصحراء الغربية</value>
     <value xml:lang="de">Westliche Sahara</value>
     <value xml:lang="en">Western Sahara</value>
     <value xml:lang="es">Sahara Occidental</value>
@@ -5365,6 +5518,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">西薩摩亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ESP">
+    <value xml:lang="ar">أسبانيا</value>
     <value xml:lang="de">Spanien</value>
     <value xml:lang="en">Spain</value>
     <value xml:lang="fr">Espagne</value>
@@ -5380,6 +5534,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">西班牙</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.EST">
+    <value xml:lang="ar">أستونيا</value>
     <value xml:lang="de">Estland</value>
     <value xml:lang="en">Estonia</value>
     <value xml:lang="es">Estonia</value>
@@ -5396,6 +5551,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">愛沙尼亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ETH">
+    <value xml:lang="ar">أثيوبيا</value>
     <value xml:lang="de">Äthiopien</value>
     <value xml:lang="en">Ethiopia</value>
     <value xml:lang="es">Etiopía</value>
@@ -5412,6 +5568,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">衣索比亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FIN">
+    <value xml:lang="ar">فنلندا</value>
     <value xml:lang="de">Finnland</value>
     <value xml:lang="en">Finland</value>
     <value xml:lang="es">Finlandia</value>
@@ -5428,6 +5585,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">芬蘭</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FJI">
+    <value xml:lang="ar">فيجي</value>
     <value xml:lang="de">Fidschi</value>
     <value xml:lang="en">Fiji</value>
     <value xml:lang="es">Fiyi</value>
@@ -5443,6 +5601,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">斐濟群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FLK">
+    <value xml:lang="ar">جزر فوكلاند (مالفيناس)</value>
     <value xml:lang="de">Falklandinseln (Malwinen)</value>
     <value xml:lang="en">Falkland Islands (malvinas)</value>
     <value xml:lang="es">Islas Malvinas</value>
@@ -5459,6 +5618,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">福克蘭群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FRA">
+    <value xml:lang="ar">فرنسا</value>
     <value xml:lang="de">Frankreich</value>
     <value xml:lang="en">France</value>
     <value xml:lang="es">Francia</value>
@@ -5475,6 +5635,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">法國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FRO">
+    <value xml:lang="ar">جزر فارو</value>
     <value xml:lang="de">Färöer Inseln</value>
     <value xml:lang="en">Faroe Islands</value>
     <value xml:lang="es">Islas Feroe</value>
@@ -5491,6 +5652,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">法羅群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FSM">
+    <value xml:lang="ar">ولايات ميكرونيزيا الموحدة</value>
     <value xml:lang="de">Föderierte Staaten von Mikronesien</value>
     <value xml:lang="en">Micronesia, Federated States Of</value>
     <value xml:lang="es">Micronesia</value>
@@ -5507,6 +5669,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">密克羅尼西亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.FXX">
+    <value xml:lang="ar">فرنسا العاصمة</value>
     <value xml:lang="de">Frankreich, europäisch</value>
     <value xml:lang="en">France, Metropolitan</value>
     <value xml:lang="fr">France métropolitaine</value>
@@ -5522,6 +5685,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">法國大都市</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GAB">
+    <value xml:lang="ar">الغابون</value>
     <value xml:lang="de">Gabun</value>
     <value xml:lang="en">Gabon</value>
     <value xml:lang="es">Gabón</value>
@@ -5538,6 +5702,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">加蓬</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GBR">
+    <value xml:lang="ar">المملكة المتحدة</value>
     <value xml:lang="de">Vereinigtes Königreich</value>
     <value xml:lang="en">United Kingdom</value>
     <value xml:lang="es">Reino Unido</value>
@@ -5554,6 +5719,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">英國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GEO">
+    <value xml:lang="ar">جورجيا</value>
     <value xml:lang="de">Georgien</value>
     <value xml:lang="en">Georgia</value>
     <value xml:lang="es">Georgia</value>
@@ -5570,6 +5736,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">格魯吉亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GHA">
+    <value xml:lang="ar">غانا</value>
     <value xml:lang="de">Ghana</value>
     <value xml:lang="en">Ghana</value>
     <value xml:lang="es">Ghana</value>
@@ -5586,6 +5753,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">加納</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GIB">
+    <value xml:lang="ar">جبل طارق</value>
     <value xml:lang="de">Gibraltar</value>
     <value xml:lang="en">Gibraltar</value>
     <value xml:lang="es">Gibraltar</value>
@@ -5601,6 +5769,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">直布羅陀</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GIN">
+    <value xml:lang="ar">غينيا</value>
     <value xml:lang="de">Guinea</value>
     <value xml:lang="en">Guinea</value>
     <value xml:lang="es">Guinea</value>
@@ -5617,6 +5786,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">巴布亞新幾內亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GLP">
+    <value xml:lang="ar">غوادلوب</value>
     <value xml:lang="de">Guadeloupe</value>
     <value xml:lang="en">Guadeloupe</value>
     <value xml:lang="es">Guadalupe</value>
@@ -5633,6 +5803,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">瓜德羅普島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GMB">
+    <value xml:lang="ar">غامبيا</value>
     <value xml:lang="de">Gambia</value>
     <value xml:lang="en">Gambia</value>
     <value xml:lang="es">Gambia</value>
@@ -5648,6 +5819,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">岡比亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GNB">
+    <value xml:lang="ar">غينيا بيساو</value>
     <value xml:lang="de">Guinea-Bissau</value>
     <value xml:lang="en">Guinea-bissau</value>
     <value xml:lang="es">Guinea-Bissau</value>
@@ -5663,6 +5835,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">幾內亞比紹</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GNQ">
+    <value xml:lang="ar">غينيا الإستوائية</value>
     <value xml:lang="de">Äquatorialguinea</value>
     <value xml:lang="en">Equatorial Guinea</value>
     <value xml:lang="es">Guinea Ecuatorial</value>
@@ -5678,6 +5851,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">赤道幾內亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GRC">
+    <value xml:lang="ar">اليونان</value>
     <value xml:lang="de">Griechenland</value>
     <value xml:lang="en">Greece</value>
     <value xml:lang="es">Grecia</value>
@@ -5693,6 +5867,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">希臘</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GRD">
+    <value xml:lang="ar">غرينادا</value>
     <value xml:lang="de">Grenada</value>
     <value xml:lang="en">Grenada</value>
     <value xml:lang="es">Granada</value>
@@ -5707,6 +5882,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">格林納達</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GRL">
+    <value xml:lang="ar">جرينلاند</value>
     <value xml:lang="de">Grönland</value>
     <value xml:lang="en">Greenland</value>
     <value xml:lang="es">Groenlandia</value>
@@ -5722,6 +5898,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">格陵蘭群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GTM">
+    <value xml:lang="ar">غواتيمالا</value>
     <value xml:lang="de">Guatemala</value>
     <value xml:lang="en">Guatemala</value>
     <value xml:lang="es">Guatemala</value>
@@ -5736,6 +5913,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">危地馬拉</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GUF">
+    <value xml:lang="ar">غويانا الفرنسية</value>
     <value xml:lang="de">Französisch Guayana</value>
     <value xml:lang="en">French Guiana</value>
     <value xml:lang="es">Guayana Francesa</value>
@@ -5751,6 +5929,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">法屬圭亞那</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GUM">
+    <value xml:lang="ar">غوام</value>
     <value xml:lang="de">Guam</value>
     <value xml:lang="en">Guam</value>
     <value xml:lang="es">Guam</value>
@@ -5765,6 +5944,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">關島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.GUY">
+    <value xml:lang="ar">غيانا</value>
     <value xml:lang="de">Guyana</value>
     <value xml:lang="en">Guyana</value>
     <value xml:lang="es">Guyana</value>
@@ -5780,6 +5960,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">圭亞那</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HKG">
+    <value xml:lang="ar">هونغ كونغ</value>
     <value xml:lang="de">Hongkong</value>
     <value xml:lang="en">Hong Kong</value>
     <value xml:lang="es">Hong Kong</value>
@@ -5795,6 +5976,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">香港</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HMD">
+    <value xml:lang="ar">هيرد وجزر ماكدونالد</value>
     <value xml:lang="de">Heard-Insel und McDonald-Inseln</value>
     <value xml:lang="en">Heard And Mc Donald Islands</value>
     <value xml:lang="es">Islas Heard y McDonald</value>
@@ -5810,6 +5992,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">赫德與麥克唐納群島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HND">
+    <value xml:lang="ar">هندوراس</value>
     <value xml:lang="de">Honduras</value>
     <value xml:lang="en">Honduras</value>
     <value xml:lang="es">Honduras</value>
@@ -5824,6 +6007,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">宏都拉斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HRV">
+    <value xml:lang="ar">كرواتيا (الاسم المحلي: هرفاتسكا)</value>
     <value xml:lang="de">Kroatien</value>
     <value xml:lang="en">Croatia (local Name: Hrvatska)</value>
     <value xml:lang="es">Croacia</value>
@@ -5839,6 +6023,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">克羅地亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HTI">
+    <value xml:lang="ar">هايتي</value>
     <value xml:lang="de">Haiti</value>
     <value xml:lang="en">Haiti</value>
     <value xml:lang="es">Haití</value>
@@ -5853,6 +6038,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">海地</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.HUN">
+    <value xml:lang="ar">هنغاريا</value>
     <value xml:lang="de">Ungarn</value>
     <value xml:lang="en">Hungary</value>
     <value xml:lang="es">Hungría</value>
@@ -5868,6 +6054,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">匈牙利</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IDN">
+    <value xml:lang="ar">اندونيسيا</value>
     <value xml:lang="de">Indonesien</value>
     <value xml:lang="en">Indonesia</value>
     <value xml:lang="es">Indonesia</value>
@@ -5883,6 +6070,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">印度尼西亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IND">
+    <value xml:lang="ar">الهند</value>
     <value xml:lang="de">Indien</value>
     <value xml:lang="en">India</value>
     <value xml:lang="es">India</value>
@@ -5899,6 +6087,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">印度</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IOT">
+    <value xml:lang="ar">إقليم المحيط الهندي البريطاني</value>
     <value xml:lang="de">Britisches Territorium im Indischen Ozean</value>
     <value xml:lang="en">British Indian Ocean Territory</value>
     <value xml:lang="es">Territorio Británico del Océano Índico</value>
@@ -5914,6 +6103,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">英屬印度洋</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IRL">
+    <value xml:lang="ar">ايرلندا</value>
     <value xml:lang="de">Irland</value>
     <value xml:lang="en">Ireland</value>
     <value xml:lang="es">Irlanda</value>
@@ -5929,6 +6119,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">愛爾蘭</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IRN">
+    <value xml:lang="ar">الجمهورية الإسلامية الإيرانية</value>
     <value xml:lang="de">Iran, Islamische Republik</value>
     <value xml:lang="en">Iran (islamic Republic Of)</value>
     <value xml:lang="es">Irán</value>
@@ -5944,6 +6135,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">伊朗</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.IRQ">
+    <value xml:lang="ar">العراق</value>
     <value xml:lang="de">Irak</value>
     <value xml:lang="en">Iraq</value>
     <value xml:lang="es">Iraq</value>
@@ -5959,6 +6151,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">伊拉克</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ISL">
+    <value xml:lang="ar">أيسلندا</value>
     <value xml:lang="de">Island</value>
     <value xml:lang="en">Iceland</value>
     <value xml:lang="es">Islandia</value>
@@ -5974,6 +6167,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">冰島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ISR">
+    <value xml:lang="ar">إسرائيل</value>
     <value xml:lang="de">Israel</value>
     <value xml:lang="en">Israel</value>
     <value xml:lang="es">Israel</value>
@@ -5988,6 +6182,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">以色列</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.ITA">
+    <value xml:lang="ar">إيطاليا</value>
     <value xml:lang="de">Italien</value>
     <value xml:lang="en">Italy</value>
     <value xml:lang="es">Italia</value>
@@ -6004,6 +6199,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">義大利</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.JAM">
+    <value xml:lang="ar">جامايكا</value>
     <value xml:lang="de">Jamaika</value>
     <value xml:lang="en">Jamaica</value>
     <value xml:lang="es">Jamaica</value>
@@ -6018,6 +6214,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">牙買加</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.JOR">
+    <value xml:lang="ar">الأردن</value>
     <value xml:lang="de">Jordanien</value>
     <value xml:lang="en">Jordan</value>
     <value xml:lang="es">Jordania</value>
@@ -6033,6 +6230,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">約旦</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.JPN">
+    <value xml:lang="ar">اليابان</value>
     <value xml:lang="de">Japan</value>
     <value xml:lang="en">Japan</value>
     <value xml:lang="es">Japón</value>
@@ -6049,6 +6247,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">日本</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KAZ">
+    <value xml:lang="ar">كازاخستان</value>
     <value xml:lang="de">Kasachstan</value>
     <value xml:lang="en">Kazakhstan</value>
     <value xml:lang="es">Kazajstán</value>
@@ -6064,6 +6263,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">哈薩克斯坦</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KEN">
+    <value xml:lang="ar">كينيا</value>
     <value xml:lang="de">Kenia</value>
     <value xml:lang="en">Kenya</value>
     <value xml:lang="es">Kenia</value>
@@ -6079,6 +6279,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">肯尼亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KGZ">
+    <value xml:lang="ar">قرغيزستان</value>
     <value xml:lang="de">Kirgisistan</value>
     <value xml:lang="en">Kyrgyzstan</value>
     <value xml:lang="es">Kirguistán</value>
@@ -6094,6 +6295,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">吉爾吉斯斯坦</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KHM">
+    <value xml:lang="ar">كمبوديا</value>
     <value xml:lang="de">Kambodscha</value>
     <value xml:lang="en">Cambodia</value>
     <value xml:lang="es">Camboya</value>
@@ -6110,6 +6312,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">柬埔寨</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KIR">
+    <value xml:lang="ar">كيريباتي</value>
     <value xml:lang="de">Kiribati</value>
     <value xml:lang="en">Kiribati</value>
     <value xml:lang="es">Kiribati</value>
@@ -6124,6 +6327,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">基里巴斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KNA">
+    <value xml:lang="ar">سانت كيتس ونيفيس</value>
     <value xml:lang="de">St. Kitts und Nevis</value>
     <value xml:lang="en">Saint Kitts And Nevis</value>
     <value xml:lang="es">San Cristóbal y Nevis</value>
@@ -6139,6 +6343,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">聖基茨和尼維斯</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KOR">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية كوريا</value>
     <value xml:lang="de">Korea, Republik</value>
     <value xml:lang="en">Korea, Republic Of</value>
     <value xml:lang="es">Corea del Sur</value>
@@ -6155,6 +6360,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">韓國</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.KWT">
+    <value xml:lang="ar">الكويت</value>
     <value xml:lang="de">Kuwait</value>
     <value xml:lang="en">Kuwait</value>
     <value xml:lang="es">Kuwait</value>
@@ -6169,6 +6375,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">科威特</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LAO">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية</value>
     <value xml:lang="de">Laos, Demokratische Volksrepublik</value>
     <value xml:lang="en">Lao People's Democratic Republic</value>
     <value xml:lang="es">Laos</value>
@@ -6185,6 +6392,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">老撾</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LBN">
+    <value xml:lang="ar">لبنان</value>
     <value xml:lang="de">Libanon</value>
     <value xml:lang="en">Lebanon</value>
     <value xml:lang="es">Líbano</value>
@@ -6200,6 +6408,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">黎巴嫩</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LBR">
+    <value xml:lang="ar">ليبيريا</value>
     <value xml:lang="de">Liberia</value>
     <value xml:lang="en">Liberia</value>
     <value xml:lang="es">Liberia</value>
@@ -6215,6 +6424,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">利比里亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LBY">
+    <value xml:lang="ar">الجماهيرية العربية الليبية</value>
     <value xml:lang="de">Libysch-Arabische Dschamahirjia</value>
     <value xml:lang="en">Libyan Arab Jamahiriya</value>
     <value xml:lang="es">Libia</value>
@@ -6230,6 +6440,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">利比亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LCA">
+    <value xml:lang="ar">سانت لوسيا</value>
     <value xml:lang="de">St. Lucia</value>
     <value xml:lang="en">Saint Lucia</value>
     <value xml:lang="es">Santa Lucía</value>
@@ -6245,6 +6456,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">聖露西亞島</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LIE">
+    <value xml:lang="ar">ليختنشتاين</value>
     <value xml:lang="de">Liechtenstein</value>
     <value xml:lang="en">Liechtenstein</value>
     <value xml:lang="es">Liechtenstein</value>
@@ -6259,6 +6471,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">列支敦士登</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LKA">
+    <value xml:lang="ar">سيريلانكا</value>
     <value xml:lang="de">Sri Lanka</value>
     <value xml:lang="en">Sri Lanka</value>
     <value xml:lang="es">Sri Lanka</value>
@@ -6273,6 +6486,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">斯里蘭卡</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LSO">
+    <value xml:lang="ar">ليسوتو</value>
     <value xml:lang="de">Lesotho</value>
     <value xml:lang="en">Lesotho</value>
     <value xml:lang="es">Lesotho</value>
@@ -6288,6 +6502,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">萊索托</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LTU">
+    <value xml:lang="ar">لتوانيا</value>
     <value xml:lang="de">Litauen</value>
     <value xml:lang="en">Lithuania</value>
     <value xml:lang="es">Lituania</value>
@@ -6303,6 +6518,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">立陶宛</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LUX">
+    <value xml:lang="ar">لوكسمبورغ</value>
     <value xml:lang="de">Luxemburg</value>
     <value xml:lang="en">Luxembourg</value>
     <value xml:lang="es">Luxemburgo</value>
@@ -6318,6 +6534,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">盧森堡</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.LVA">
+    <value xml:lang="ar">لاتفيا</value>
     <value xml:lang="de">Lettland</value>
     <value xml:lang="en">Latvia</value>
     <value xml:lang="es">Letonia</value>
@@ -6333,6 +6550,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">拉脫維亞</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.MAC">
+    <value xml:lang="ar">ماكاو</value>
     <value xml:lang="de">Macao</value>
     <value xml:lang="en">Macau</value>
     <value xml:lang="es">Macao</value>
@@ -6347,6 +6565,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">澳門</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.MAR">
+    <value xml:lang="ar">المغرب</value>
     <value xml:lang="de">Marokko</value>
     <value xml:lang="en">Morocco</value>
     <value xml:lang="es">Marruecos</value>
@@ -6362,6 +6581,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">摩洛哥</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.MB">
+    <value xml:lang="ar">مانيتوبا</value>
     <value xml:lang="de">Manitoba</value>
     <value xml:lang="en">Manitoba</value>
     <value xml:lang="fr">Manitoba</value>
@@ -6374,6 +6594,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">馬尼托巴省</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.MCO">
+    <value xml:lang="ar">موناكو</value>
     <value xml:lang="de">Monaco</value>
     <value xml:lang="en">Monaco</value>
     <value xml:lang="es">Mónaco</value>
@@ -6389,6 +6610,7 @@
     <value xml:lang="zh_TW">摩納哥</value>
   </property>
   <property key="Geo.geoName.MDA">
+    <value xml:lang="ar">جمهورية مولدوفا</value>
     <value xml:lang="de">Moldawien</value>

[... 4667 lines stripped ...]


Mime
View raw message