myfaces-commits mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From mat...@apache.org
Subject svn commit: r790475 - in /myfaces/trinidad/trunk: trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/ trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/t...
Date Thu, 02 Jul 2009 07:07:05 GMT
Author: matzew
Date: Thu Jul 2 07:07:04 2009
New Revision: 790475

URL: http://svn.apache.org/viewvc?rev=790475&view=rev
Log:
committed updated patch of TRINIDAD-744 (Update translated message files)

Modified:
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_da.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_sv.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/MessageBundle_pt_BR.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_iw.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_ko.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_nl.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_th.xrts
  myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_de.xrts

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_da.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_da.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_da.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_da.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -105,7 +105,7 @@
 <!-- NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND -->
 <resource key="NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND" dnt="false">ingen overordnet &lt;tr:componentRef&gt;
blev fundet!</resource>
 <!-- EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE -->
-<resource key="EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE" dnt="false">Hændelsen
{0} blev leveret til en showDetail, der allerede var i den pågældende visningstilstand</resource>
+<resource key="EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE" dnt="false">Begivenheden
{0} blev leveret til en showDetail, der allerede var i den pågældende visningstilstand</resource>
 <!-- NAME_ALREADY_REGISTERED -->
 <resource key="NAME_ALREADY_REGISTERED" dnt="false">Navnet &quot;{0}&quot;
var allerede registreret.</resource>
 <!-- INDEX_ALREADY_REGISTERED -->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_sv.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_sv.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_sv.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_sv.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -39,7 +39,7 @@
 <!-- FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE -->
 <resource key="FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE" dnt="false">Status för vissa
komponenter av {0} saknas och återställs inte.</resource>
 <!-- DISCARDING_SAVED_STATE -->
-<resource key="DISCARDING_SAVED_STATE" dnt="false">Sparad komponentstatus innehåller
status för komponenten &quot;{0}&quot; som inte finns i återställt träd;
tar bort denna status.</resource>
+<resource key="DISCARDING_SAVED_STATE" dnt="false">Sparad komponentstatus innehåller
status för komponenten &quot;{0}&quot; som inte finns i återställt träd;
ignorerar denna status.</resource>
 <!-- SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE -->
 <resource key="SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE" dnt="false">Sparad status
innehåller status för en tillfällig komponent: {0}</resource>
 <!-- CANNOT_FIND_ROWKEY -->
@@ -59,9 +59,9 @@
 <!-- NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT -->
 <resource key="NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT" dnt="false">Kan inte hitta RequestContext;
TimeZone blir standard.</resource>
 <!-- FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT -->
-<resource key="FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT" dnt="false">Kunde inte få tag på DecimalFormat
för typen: {0} decimalavgränsare, talgruppsavgränsare, valutakod får standard
baserat på språket {1}</resource>
+<resource key="FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT" dnt="false">Kunde inte hämta decimalformat
av typen: {0} decimaltecken, talgruppsavgränsare och valutakod får standard baserat
på språket {1}</resource>
 <!-- NULL_REQUESTCONTEXT -->
-<resource key="NULL_REQUESTCONTEXT" dnt="false">RequestContext är: decimalavgränsare,
talgruppsavgränsare, valutakod får standard baserat på språk</resource>
+<resource key="NULL_REQUESTCONTEXT" dnt="false">RequestContext är: decimaltecken,
talgruppsavgränsare, valutakod får standard baserat på språk</resource>
 <!-- NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE -->
 <resource key="NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE" dnt="false">RequestContext
är null, kan inte hämta valutakod</resource>
 <!-- NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY -->
@@ -83,7 +83,7 @@
 <!-- UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA -->
 <resource key="UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA" dnt="false">Kan inte hämta bilddata för
ikon av typen {0}. Försök använda ContextImageIcon.</resource>
 <!-- ERR_PARSING_URL -->
-<resource key="ERR_PARSING_URL" dnt="false">Fel vid analys av:{0}</resource>
+<resource key="ERR_PARSING_URL" dnt="false">Fel vid tolkning av:{0}</resource>
 <!-- ERR_LOADING_RESROUCE -->
 <resource key="ERR_LOADING_RESROUCE" dnt="false">fel vid laddning av resursen:{0}</resource>
 <!-- RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE -->
@@ -101,7 +101,7 @@
 <!-- CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY -->
 <resource key="CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY" dnt="false">Kunde inte konvertera:{0}
till int[]</resource>
 <!-- CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE -->
-<resource key="CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE" dnt="false">Kunde inte analysera värdet
{0} till ett datum med mönstret &quot;åååå-MM-dd&quot;; ignorerar.</resource>
+<resource key="CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE" dnt="false">Kunde inte tolka värdet
{0} till ett datum med mönstret &quot;åååå-MM-dd&quot;; ignorerar.</resource>
 <!-- NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND -->
 <resource key="NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND" dnt="false">ingen överordnad &lt;tr:componentRef&gt;
har hittats.</resource>
 <!-- EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE -->
@@ -245,7 +245,7 @@
 <!-- NO_RENDERINGCONTEXT -->
 <resource key="NO_RENDERINGCONTEXT" dnt="false">Ingen RenderingContext</resource>
 <!-- RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH -->
-<resource key="RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH" dnt="false">Det
regelbundna uttrycket för källsökväg &quot;{0}&quot; saknar inledande
snedstreck</resource>
+<resource key="RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH" dnt="false">Det
reguljära uttrycket för källsökväg &quot;{0}&quot; saknar inledande
snedstreck</resource>
 <!-- FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER -->
 <resource key="FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER" dnt="false">Fabriken
är redan tillgänglig för den här klassladdaren.</resource>
 <!-- BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL -->
@@ -277,7 +277,7 @@
 <!-- VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE -->
 <resource key="VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE" dnt="false">värdet har inte typen java.util.Date</resource>
 <!-- NULL_REGEXP_PATTERN -->
-<resource key="NULL_REGEXP_PATTERN" dnt="false">Mönster för regelbundet uttryck
är null</resource>
+<resource key="NULL_REGEXP_PATTERN" dnt="false">Mönster för reguljärt uttryck
är null</resource>
 <!-- VIEW_TAG_NOT_PRESENT -->
 <resource key="VIEW_TAG_NOT_PRESENT" dnt="false">&lt;f:view&gt; fanns inte
på den här sidan; taggen {0} påträffad utan att en &lt;f:view&gt; bearbetas.</resource>
 <!-- RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT -->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/LoggerBundle_zh_TW.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -151,7 +151,7 @@
 <!-- CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID -->
 <resource key="CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID" dnt="false">若子項
id 為空值, 便無法建構 ReorderChange.</resource>
 <!-- IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL -->
-<resource key="IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL" dnt="false">ID 類型不能為空值或空字串.</resource>
+<resource key="IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL" dnt="false">ID 類型不可為空值或空字串.</resource>
 <!-- CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT -->
 <resource key="CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT" dnt="false">若
facetName 或 facetComponent 之中的其中一項為空值,
便無法建構 AddFacetChange.</resource>
 <!-- FACET_NAME_MUST_SPECIFIED -->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/MessageBundle_pt_BR.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/MessageBundle_pt_BR.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/MessageBundle_pt_BR.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-api/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidad/resource/MessageBundle_pt_BR.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -162,7 +162,7 @@
 <!-- {0} the label that identifies the component -->
 <!-- {1} value entered by the user        -->
 <!-- {2} represents the maximum allowed length   -->
-<resource key="org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM" dnt="false">Há
muitos caracteres. </resource>
+<resource key="org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM" dnt="false">Há
muitos caracteres.</resource>
 <resource key="org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_detail" dnt="false">Informe
{2} ou menos caracteres, não mais.</resource>
 <!-- String too short error        -->
 <!-- {0} the label that identifies the component  -->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_iw.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_iw.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_iw.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_iw.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -44,7 +44,7 @@
 <!-- The header on the Detail column of af:table -->
 <resource key="af_table.DETAIL_COLUMN_HEADER" dnt="false">פרטים</resource>
 <!-- Resource for Composite Table -->
-<resource key="afr_compositeTable.MENU_VIEW" dnt="false">View</resource>
+<resource key="afr_compositeTable.MENU_VIEW" dnt="false">הצג</resource>
 <resource key="afr_compositeTable.MENU_COLUMNS" dnt="false">עמודות</resource>
 <resource key="afr_compositeTable.MENUITEM_COLUMNS_SHOWALL" dnt="false">הצג
הכל</resource>
 <resource key="afr_compositeTable.MENUITEM_COLUMNS_SHOWMORECOLUMNS" dnt="false">הצג
עוד עמודות.</resource>

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_ko.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_ko.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_ko.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_ko.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -194,7 +194,7 @@
 <resource key="af_chooseDate.DIALOG_EARLIER" dnt="false">{0} 이전</resource>
 <!-- Choice text for picking later years than choice can show -->
 <!--{0} - The maximum year displayed in the choice -->
-<resource key="af_chooseDate.DIALOG_LATER" dnt="false">{0} 다음</resource>
+<resource key="af_chooseDate.DIALOG_LATER" dnt="false">{0} 이후</resource>
 <!--Label for cancel button on Choose Date dialog -->
 <!--the ampersand is used to make the 'l' an accelerator key as described at -->
 <!--http://scout.us.oracle.com/appsui/ss_guidelines/specs/keyboard.html#accelerator -->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_nl.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_nl.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_nl.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_nl.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -175,7 +175,7 @@
 <resource key="af_tree.FOLDER_TIP" dnt="false">Map</resource>
 <resource key="af_navigationTree.FOLDER_TIP" dnt="false">Map</resource>
 <!-- Contents of summary attribute on calendar table -->
-<resource key="af_chooseDate.SUMMARY" dnt="false">Kalender</resource>
+<resource key="af_chooseDate.SUMMARY" dnt="false">Agenda</resource>
 <!--Tooltip on the Calendar's previous month button-->
 <resource key="af_chooseDate.PREVIOUS_MONTH_TIP" dnt="false">Vorige maand</resource>
 <!--Tooltip on the Calendar's next month button-->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_th.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_th.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_th.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/renderkit/core/resource/CoreBundle_th.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -37,7 +37,7 @@
 <resource key="af_menuChoice.LABEL" dnt="false">สลับแอปพลิเคชัน</resource>
 <!-- the tip that is on the Go button next to the Switch Applications choice -->
 <resource key="af_menuChoice.GO_TIP" dnt="false">ไปที่แอปพลิเคชันที่เลือก</resource>
-<resource key="af_menuChoice.GO" dnt="false">ไปที่</resource>
+<resource key="af_menuChoice.GO" dnt="false">เริ่มต้น</resource>
 <!--resources for the column headers-->
 <resource key="af_tableSelectMany.SELECT_COLUMN_HEADER" dnt="false">เลือก</resource>
 <resource key="af_tableSelectOne.SELECT_COLUMN_HEADER" dnt="false">เลือก</resource>
@@ -218,7 +218,7 @@
 <!-- The user will also need to press the 'Go' button. -->
 <!-- This should be translated as 'Go' in the sense of 'proceed' -->
 <!-- as in 'Go to the next step' not as 'move'          -->
-<resource key="af_chooseDate.GO_BUTTON_LABEL" dnt="false">ไปที่</resource>
+<resource key="af_chooseDate.GO_BUTTON_LABEL" dnt="false">เริ่มต้น</resource>
 <!--defaults strings for showDetail, showDetailHeader, and showDetail in table -->
 <resource key="af_showDetail.DISCLOSED" dnt="false">ซ่อน</resource>
 <resource key="af_showDetail.UNDISCLOSED" dnt="false">แสดง</resource>
@@ -413,7 +413,7 @@
 <!-- This should be translated as 'Go' in the sense of 'proceed' -->
 <!-- as in 'Go to the next step' not as 'move'          -->
 <!-- See FirePartialAction.renderTrigger -->
-<resource key="PPR_TRIGGER_LABEL" dnt="false">ไปที่</resource>
+<resource key="PPR_TRIGGER_LABEL" dnt="false">เริ่มต้น</resource>
 <!-- Icons are used in the prompts for message components -->
 <!-- e.g., af:inputText, af:selectOneChoice -->
 <!--Alternate text for the "error" icon-->

Modified: myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_de.xrts
URL: http://svn.apache.org/viewvc/myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_de.xrts?rev=790475&r1=790474&r2=790475&view=diff
==============================================================================
--- myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_de.xrts
(original)
+++ myfaces/trinidad/trunk/trinidad-impl/src/main/xrts/org/apache/myfaces/trinidadinternal/resource/LoggerBundle_de.xrts
Thu Jul 2 07:07:04 2009
@@ -77,9 +77,9 @@
 <!-- CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED -->
 <resource key="CONFIGURATOR_SERVICES_INITIALIZED" dnt="false">Configurator Services
bereits initialisiert.</resource>
 <!-- REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED -->
-<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">RequestContext wurde
für den vorhergehenden Request nicht ordnungsgemäß freigegeben.</resource>
+<resource key="REQUESTCONTEXT_NOT_PROPERLY_RELEASED" dnt="false">RequestContext wurde
für die vorhergehende Anforderung nicht ordnungsgemäß freigegeben.</resource>
 <!-- UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER -->
-<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Request-Zeichencodierung kann
nicht auf {0} eingestellt werden, da die Request-Parameter bereits gelesen wurden.</resource>
+<resource key="UNABLE_SET_REQUEST_CHARACTER" dnt="false">Die Zeichencodierung der Anforderung
kann nicht auf {0} eingestellt werden, da die Anforderungsparameter bereits gelesen wurden.</resource>
 <!-- RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE -->
 <resource key="RETURNFROMDIALOG_KEY_NOT_AVAILABLE" dnt="false">Kein \&apos;&apos;DialogUsedRK\&apos;&apos;-Schlüssel
für returnFromDialog für ordnungsgemäße Verarbeitung verfügbar.</resource>
 <!-- CANNOT_QUEUE_RETURN_EVENT -->
@@ -266,7 +266,7 @@
 <!-- NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE -->
 <resource key="NODESTAMP_FACET_ON_TREETABLE_MISSING_OR_NOT_UIXCOLUMN_TYPE" dnt="false">nodeStamp
Facet für treeTable {0} fehlt oder ist nicht vom Typ UIXColumn</resource>
 <!-- UNEXPECTED_TREE_STATE -->
-<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Unerwarteter Baumstatus: Fokus-rowKey
ist für einen \&quot;Alles einblenden/ausblenden\&quot;-Request leer.</resource>
+<resource key="UNEXPECTED_TREE_STATE" dnt="false">Unerwarteter Baumstatus: Fokus-rowKey
ist für eine \&quot;Alles einblenden/ausblenden\&quot;-Anforderung leer.</resource>
 <!-- PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT -->
 <resource key="PAGE_NOT_CONTAIN_FORM_ELEMENT" dnt="false">Die Seite enthält keine
Form und kann daher nicht richtig verwendet werden</resource>
 <!-- ONLY_SHOWDETAILITEM_ALLOWED_AS_PANELTABBED_CHILD -->
@@ -390,7 +390,7 @@
 <!-- CANNOT_FIND_RENDERER -->
 <resource key="CANNOT_FIND_RENDERER" dnt="false">Renderer für Alias {0} konnte nicht
gefunden werden</resource>
 <!-- UNABLE_FLIP_ICON -->
-<resource key="UNABLE_FLIP_ICON" dnt="false">Symbol &apos;&apos;{0}&apos;&apos;
kann nicht gekippt werden, weil es sich nicht unter dem aktuellen Request-Kontext &apos;&apos;{1}&apos;&apos;
befindet</resource>
+<resource key="UNABLE_FLIP_ICON" dnt="false">Symbol &apos;&apos;{0}&apos;&apos;
kann nicht gekippt werden, weil es sich nicht unter dem aktuellen Anforderungskontext &apos;&apos;{1}&apos;&apos;
befindet</resource>
 <!-- CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM -->
 <resource key="CANNOT_LOCATE_PARENT_FORM" dnt="false">Übergeordnete Form für
formValue {0} konnte nicht gefunden werden</resource>
 <!-- NULL_COMPONENT_FOR_NODE -->
@@ -448,7 +448,7 @@
 <!-- INVALID_SAVED_STATE_OBJECT -->
 <resource key="INVALID_SAVED_STATE_OBJECT" dnt="false">Ungültiges gespeichertes
Statusobjekt</resource>
 <!-- PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED -->
-<resource key="PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED" dnt="false">Grenzwerte für
Plattenspeicherplatz pro Request überschritten.</resource>
+<resource key="PER_REQUEST_DISK_SPACE_LIMITS_EXCEEDED" dnt="false">Grenzwerte für
Plattenspeicherplatz pro Anforderung überschritten.</resource>
 <!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
 <resource key="POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED" dnt="false">popView(): Es wurde keine View weitergereicht.</resource>
 <!-- POPVIEW_NO_VIEW_PUSHED -->
@@ -460,7 +460,7 @@
 <!-- CANNOT_BE_NULL -->
 <resource key="CANNOT_BE_NULL" dnt="false">{0} darf nicht Null sein.</resource>
 <!-- NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT -->
-<resource key="NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Request ist für diesen
Kontext Null.</resource>
+<resource key="NULL_REQUEST_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Anforderung ist für diesen
Kontext Null.</resource>
 <!-- NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT -->
 <resource key="NULL_RESPONSE_ON_THIS_CONTEXT" dnt="false">Antwort ist für diesen
Kontext Null.</resource>
 <!-- UNSUPPORTED_CONVERSION -->Mime
View raw message