maven-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From Martin Gainty <mgai...@hotmail.com>
Subject RE: No mojo definitions were found for plugin
Date Sun, 10 Mar 2013 01:32:13 GMT
Thomas

I can see  public DefaultMojoScanner( Map<String, MojoDescriptorExtractor> extractors
)  in maven-plugin-tools-api v3.2
http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/org.apache.maven.plugin-tools/maven-plugin-tools-api/3.2/org/apache/maven/tools/plugin/scanner/DefaultMojoScanner.java#DefaultMojoScanner
Which version of maven-plugin-tools-api are you implementing?
Martin ______________________________________________ 
Jogi és Bizalmassági kinyilatkoztatás Ez az
üzenet bizalmas.  Ha nem ön az akinek szánva volt, akkor kérjük, hogy
jelentse azt nekünk vissza. Semmiféle továbbítása vagy másolatának
készítése nem megengedett.  Ez az üzenet csak ismeret cserét szolgál és
semmiféle jogi alkalmazhatósága sincs.  Mivel az electronikus üzenetek
könnyen megváltoztathatóak, ezért minket semmi felelöség nem terhelhet
ezen üzenet tartalma miatt.

 > From: thomas@koch.ro
> To: users@maven.apache.org
> Subject: Re: No mojo definitions were found for plugin
> Date: Fri, 8 Mar 2013 17:54:27 +0100
> 
> Thomas Koch:
> > [DEBUG] Using 0 mojo extractors.
> 
> I could track down the problem. The field "mojoDescriptorExtractors" in  the 
> DefaultMojoScanner class is not filed by plexus with the available extractors 
> although they should be available on the classpath.
> 
> Now I don't know how to debug this issue. Why doesn't plexus find those 
> extractors?
> 
> Thomas Koch, http://www.koch.ro
> 
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@maven.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@maven.apache.org
> 
 		 	   		  
Mime
  • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message