maven-users mailing list archives

Site index · List index
Message view « Date » · « Thread »
Top « Date » · « Thread »
From "Valerio Schiavoni" <valerio.schiav...@gmail.com>
Subject Re: Assembling files
Date Fri, 10 Nov 2006 11:28:16 GMT
i don't know if it already exists or , but it shouldn't be difficult to
write such a mojo...

On 11/9/06, Arnaud Bailly <abailly@oqube.com> wrote:
>
> Anyone ?
>
> Maybe some explanations would help:
>
> Project layout:
>
> src/main/resources/File1:
> menuen til højre finder du en oversigt over de emner, vi har udgivet
>
> ${some.variable}
>
> håndbøger indenfor. Klik på emnet og se om der er nogle bøger, som
> har din interesse. Her kan du også bestille den ønskede publikation.
>
>
> src/main/resources/File2:
> Dansk Standard vil gerne være din totalleverandør af håndbøger. Vi er
> derfor også leveringsdygtige i andre danske publikationer og
> håndbøger, som har relation til standardisering. Blandt andet udvalgte
>
> My (dream of) plugin:
> <plugin>
>  <groupId>...
>  <artifactId>....
>  <executions>
>   <execution>
>    <configuration>
>    <directory>src/main/resources</directory>
>    <outputDirectory>${builddir}/classes</outputDirectory>
>    </configuration>
>    <goals>
>     <goal>merge</goal>
>    </goals>
>   </execution>
>   </executions>
>  </plugin>
>
> Somewhere else:
>
>  <properties>
>   <some.variable>${basedir}/src/main/resources/File1</some.variable>
>  </properties>
>
> Result:
> target/classes/File1
> menuen til højre finder du en oversigt over de emner, vi har udgivet
>
> Dansk Standard vil gerne være din totalleverandør af håndbøger. Vi er
> derfor også leveringsdygtige i andre danske publikationer og
> håndbøger, som har relation til standardisering. Blandt andet udvalgte
>
> håndbøger indenfor. Klik på emnet og se om der er nogle bøger, som
> har din interesse. Her kan du også bestille den ønskede publikation.
>
> thx for help,
> --
> OQube < software engineering \ génie logiciel >
> Arnaud Bailly, Dr.
> \web> http://www.oqube.com
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscribe@maven.apache.org
> For additional commands, e-mail: users-help@maven.apache.org
>
>


-- 
http://valerioschiavoni.blogspot.com
http://jroller.com/page/vschiavoni

Mime
 • Unnamed multipart/alternative (inline, None, 0 bytes)
View raw message