Postbus 2287
1000 CG Amsterdam
Telefoon 0900 8844
Fax 020 5594466


  • .
Amsterdam-Amstelland

Hi folks,

Me again :-)

I would like to add support for asciidoc ( http://www.methods.co.nz/asciidoc ) based plain text files. But I do not know where to start. Is there some documentation for adding adding support for other file formats to Doxia? Can I write a separate plugin or does it need to be included into Doxia?

Looking at existing parsers in Doxia I wonder what would be the best way of implementation asciidoc support. I noticed most formats have their own parsing and sending results to a Sink. However asciidoc in python based and reimplementing that is Java is not what I fancy. On the other hand I could try running asciidoc in jpython and send the resulting html in raw format into the sink. But I guess this would break the possibility of using Doxia book.

Hope anyone can share some thoughts on this.

Kind regards,

Minto van der Sluis


DISCLAIMER
De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de rest van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen. Politie Amsterdam-Amstelland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico´s met zich. Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door de Politie Amsterdam-Amstelland van de hand gewezen.